center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Hogyan adjuk be a keserű pirulát?
Szabó Katalin, Világgazdaság, 1998. február 13.

Vállalati vezetők, üzletemberek gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy sokkoló tényeket, éles kritikát, kellemetlen igazságokat, rossz híreket kell közölniük partnereikkel, főnökeikkel, beosztottaikkal. Ez bizony kommunikációs kutyaszorító a javából, amelyből legtöbbünk szeretne minél gyorsabban kikeveredni.

Vannak természetesen olyan főnökök is, akik messziről kerülik az ilyen helyzeteket. Húzzák-halogatják a kellemetlen beszélgetést, sőt még ha a partner – rosszat sejtve – „rákérdez" a várható negatív fejleményre, akkor is hímeznek-hámoznak, vagy ami még rosszabb: megnyugtatják a delikvenst, hogy nincs mitől tartania. Ebből kerekednek ki azután olyan szituációk, hogy a bankelnök külföldi útjáról hazatérve más nevet talál kiírva a saját ajtaján, s a minisztériumi főtisztviselő a sajtóból értesül arról, hogy leváltották. Majd mindegyikünk volt már szenvedő alanya a gyáva főnök őszintétlen mismásolásának, s aki volt, az tudja, hogy ez a lehető legrosszabb megoldás.

Hasonlóképpen kommunikációs csődnek minősíthetjük azt az egyáltalán nem ritka esetet, amikor a jó hírekkel a nagyfőnökök magunk feszítenek a még nagyobb főnök vagy a sajtó előtt, a rossz hírekről, vállalati botrányokról pedig azt tartják, hogy az ilyeneket az osztályvezető-helyettesek dolga bejelenteni.

Mit tegyünk, hogy a kellemetlen kommunikációs feladatokon anélkül juthassunk túl, hogy sebeket osszunk vagy kapjunk, maradandó sérüléseket okozzunk, és még hónapokkal később se nézhessünk jó lelkiismerettel a tükörbe? Mindenekelőtt egy percig se halogassuk a keserű pirula beadását, annak, akinek ez jár. A haladéktalan közlés persze az időpont körültekintő megválasztásával együtt értendő. Nem kell hetekig húzni a negatív bejelentést, de ne az életbevágó tárgyalás előtti percekben közöljük valakivel, hogy áldásos ténykedésének köszönhetően a cégnek perrel kell szembenéznie. A pillanat körültekintő megválasztása és a halogató taktika mellőzése nem feltétlenül mond ellent egymásnak. Ha régi megbízható munkatársunktól kényszerülünk például megválni, azzal tisztelhetjük meg őt, és enyhítjük a számára fejbe kólintó igazságot, hogy -- amint a döntés megszületett -- azonnal közöljük vele. Így vehetjük elejét a folyosón szállongó híreknek és a kínzó bizonytalanságnak. Ne a portás néni pusmogja a fülébe, hogy mit hallott harangozni. A döntést ne körmönfont magyarázkodásokkal körítve adjuk tudtára, hanem rögtön térjünk a lényegre, és a lehető legvilágosabban, legőszintébben adjuk meg a döntés okát is. A határozott közlés természetesen nem téveszthető össze a brutális kíméletlenséggel. Nem mindegy, hogy a negatív döntést milyen „lepelbe burkoljuk", stílustárunkból milyen szavakat, kifejezéseket veszünk elő ilyenkor.

A kíméletes, a partnerben lehető legkevesebb kárt tevő közlés szorosan kötődik egy nélkülözhetetlen stíluselemhez, az eufemizmusok használatához. Az eufemizmusok a brutális vagy sokkoló kifejezések enyhítésére, elfedésére szolgáló nyelvi megoldások. Még ha bántó és drasztikus módon távolítottak is el valakit a vállalattól, „hivatalosan" nem azt mondjuk, kirúgták, hanem azt, hogy megváltak tőle. Az eufemizmusok jó esetben azok az ostyák, amelyekben könnyebben bevesszük a kellemetlen igazságot, rosszabb esetben pedig a nyilvánvaló hazugság takarói. Hogy mikor miről van szó, azt esetenként lehet eldönteni. Ha a vállalat egy csődtömeg, és a közgyűlésen a vezér ezt a politikai szlengből átvett „már látjuk az alagút végét" kifejezéssel írja le, az a tényeket elmismásoló eufemizmus kategóriájába tartozik. Ha ellenben zavarosnak találjuk kollégánk fejtegetését, és azt mondjuk neki, hogy ezt a problémát újra át kell gondolnia, az eufemizmus. Mi a különbség a két eset között? Az előbbi esetben a vezető a saját teljesítményét próbálja az idézett eufemizmussal negatívból pozitívra „maszkírozni", az utóbbi esetben mások érzékenységét, önbecsülését kíméli. A teljesítményeket nemcsak a pedagógiában, hanem a vállalati életben is mindig a pozitív oldalukról kell megfogni. A főnöknek, megrendelőnek, ellenőrnek azt kell megvilágítania, mit kell tennie a megbíráltnak a jobb eredmény érdekében, nem pedig kétségbeesésbe taszítani őt.

Rendkívül rossz véleménnyel vagyok azokról a főnökökről (és persze a kollégákról, beosztottakról is), akik csupán annyit tudnak mondani egy anyagról vagy megoldásról, hogy gyenge, csapnivaló. Ha ennél konkrétabban elemeznék az adott anyagot, vállalati beszámolót, feljegyzést (esetleg teljesítményt vagy akciót), akkor segíthetnének a kritika „elszenvedőjének", miközben -- eufemizmusokkal -- elviselhetővé tennék a bírálatot. Ne mondja azt a hivatali elöljáró például, hogy a tanulmány csapnivaló, hanem hogy hiányosak a megállapításokat alátámasztó adatok, áttekinthetetlen a szerkezet, túlbonyolított a fogalmazás, nem meggyőzőek az alapvető állítások. A legélesebb kritika is elviselhetőbb, ha konkrét, megfogható, nem pedig személyes jelzők füzére, netán indulatszavak alkalmi együttese. A konkrét, jól strukturált kritikai észrevételeket megfogalmazó főnök tartalmilag ugyanazt mondja, mint az, aki nemes egyszerűséggel csapnivalónak nevezi az anyagot, hiszen ő is csupa negatívumot -- mégpedig lényeges negatívumokat -- sorakoztat fel. Mégis alapvetően különbözik attól, aki sommásan csak hasznavehetetlennek nevez valamit. Hogy miben? Abban, hogy a kritikai észrevételekben egyúttal megmutatta a továbblépés lehetőségét is. Onnan nemigen lehet továbblépni, hogy az anyag csapnivaló, az akció kapitális tévedés. De onnan igen, hogy hiányosak az anyagban szereplő adatok, az akcióban ez és ez a taktikai hiba, téves elem. Az adatokat ki lehet egészíteni, a taktikát újra át lehet gondolni. Tapasztalataim szerint a brutális nyíltság, az eufemizmusokra való képtelenség sokszor a kritika szerzőjének szakmai hiányosságait fedi. Érzi, hogy rossz, gyenge a marketingterv, csak éppen nem tudja, hogy miért. Az is lehet, hogy meg tudná fogalmazni érdemben is a kritikáját, csak éppen kellemetlen helyzetbe akarja hozni a megbíráltat. Bármi legyen is az oka a brutális fogalmazásnak, sokkal inkább az értékelőre vet fényt, semmint az értékeltre, illetve az ily módon leértékeltre.

Ha éles kritikát, visszavonhatatlan negatív döntést, sokkoló rossz hírt kell is átadnunk, maradjunk tárgyilagosak, ne engedjünk szabad folyást a negatív indulatoknak, és mindenképpen hagyjuk nyitva az ajtót. Ez utóbbin az értendő, hogy adjunk lehetőséget a beosztottnak, partnernek a reakcióra. Ne álljunk fel azonnal az asztaltól, ha például azt közöltünk üzletfelünkkel, hogy felmondjuk a szerződést. Hagyjuk a másik csalódottságát lecsengeni, rossz érzéseit kifejezni, esetleges magyarázatát, kommentárját kifejteni. Ám semmiképpen se azzal a szándékkal tegyük, hogy egérutat hagyjunk neki. Ha döntésünket alapos átgondolás után hoztuk meg, magunknak se adjunk lehetőséget a visszatáncolásra. Ne keltsünk csalóka reményeket a partnerben, de ne is mutassunk ajtót neki, mielőtt meghallgattunk volna. Ki tudja a mai bizonytalan világban, hogy két-három évvel később nem éppen ő készít-e majd felvételi interjút velünk egy másik cég képviseletében? De ha ez a veszély nem is fenyeget, akkor sem mindegy, miként nyeli le partnerünk a keserű pirulát: háborgó szívvel, romboló érzésekkel, vagy úgy, hogy -- ha nem is mondja -- lelke mélyén elismeri, hogy a számára hátrányos döntésben legalább egy kicsi igazunk volt.

Szabó Katalin

Hogyan adjuk be a keserű pirulát? Világgazdaság, 1998. február 13.

A szerző a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem tanára, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője.