center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Kis magyar pr-tipológia
Hittérítők és mániákusok, Szeles Péter, www.prherald.hu, 2005. január 2.

A public relations fogalmi sokféleségével analóg módon tarka a magyarországi gyakorlat is. Erről ritkán és keveset beszélünk. Pedig aki ebből él, akinek ez a foglalkozása, munkaköre, annak hivatásának közállapota, minősége sokkal fontosabb, mint bármilyen elméleti eszmefuttatás. A praxis fejlesztése, a szakma homogénebbé tétele képezi számos szakmai szövetség és szervezet leginkább preferált aktivitási területét.

Az amerikai szövetség (PRSA) rendszeresen szervez ún. Professional Developement Seminarokat (szakmai továbbképzéseket), éppen a gyakorlati folyamatok korrektebbé, homogénebbé tétele céljából. A külvilág számára a public relations értékét, elismertségét, szakmai presztízsét elsősorban a gyakorló szakemberek munkája határozza meg. A vállalatok vezérigazgatóinak a public relations-ről vallott értékrendjét általában saját pr-munkatársaiknak a konkrét válságszituációkban, egy-egy sajtótájékoztató megszervezésében, vagy a konkrét vállalati üzenetek híranyagkénti terítésében nyújtott teljesítményei alakítják. Amikor egy vállalati pr-szakember vezér-közvetlen szeretne lenni, magasabb anyagi elismertségre vágyik, több hatalmat, és jelentősebb fontosságot igényel, akkor ehhez a saját munkájának minőségén keresztül vezethet az út. Teljesítménye akkor javul, ha az egyes részfeladatokat minél mélyebb tudással oldja meg. Különösen hasznos, amikor a hivatásának nemzetközi újdonságaival is tisztában van, vagyis lépést tud tartani a szakma világméretű (és igen gyors) fejlődésével. Természetesen a praxis szigorúan elmélet-függő, a megszerzett ismeretek a gyakorlati folyamatok során hasznosulnak.

A feladatok értelmezése közvetlenül befolyásolja a tényleges munkavégzést, a feladatok teljesítésének színvonalát. Ezért is állítják a public relations szakma nemzetközileg elismert szellemi „gurui”, hogy a jó pr-szakember holtig tanul. Az önképzés ebben az értelemben nem az iskolákat, és nem csak a szakmai tanfolyamokat jelenti, hanem a folyamatos önfejlesztést, az egy-egy szakkérdésben, konkrét tevékenység- és munkafolyamatban való elmélyülést. Ha a gyakorló public relations szakemberek többsége ugyanolyan minőségi elvek alapján, magas színvonalon teljesítené feladatait, akkor a külvilág értékrendje – magáról a szakmáról is –, meg tudna változni. Nőhetne a szakma presztízse, társadalmi, gazdasági és politikai megbecsülése, s mindez persze visszahatna a gyakorló szakemberek elismerésére is.

Ellenkező esetben azonban, ha a szakmai praxis heterogén, a külvilág értékrendje vegyes, kétkedő, pozitív és negatív értékelésekkel vegyesen terhelt lesz a megítélésünk. Ez árthat a szakma presztízsének, jó hírének is. Ilyen környezetben a gyakorló szakembernek is nehezebb a dolga. Munkáját nem becsülik, a szervezeti hierarchiában nem jut előbbre, anyagi helyzete nem javul stb. Csak a panaszkodás és a meg-nem-értettség érzése marad, ezt pedig elég sokan és régóta ismerjük már. A szakmai gyakorlat homogénné tétele érdekében nekünk, magyar public relations szakembereknek még van mit tennünk. Tapasztalataim szerint a szakmai kép eléggé tarka. Ma még heterogén a fogalomértelmezés, zavaróan „színes” a szakmai szolgáltatások és a személyi kvalitások értelmezése is. Tapasztalataim szerint egyre növekvő számban használják a fogalmakat és a kategóriákat különböző értelemben, egyesek gyakran saját jól felfogott érdekeik szerint értelmezik, interpretálják azokat. Ez a szabadságfok zűrzavart, és végső soron káoszt eredményez, ami egyértelműen kárt jelent a szakma fejlődése számára. Ki is az a „péeres”? Hogy működik egy pr-cég, és mit jelent ez a tevékenység a gyakorlatban? Izgalmas kérdések, amelyek – hangsúlyozom: saját személyes tapasztalataim alapján – megválaszolásra inspirálnak. Ezért a hazai gyakorlatban általam tapasztaltak alapján elkészítettem a magyar public relations színes értelmezési tipológiáját. A sor ebből adódóan koránt sem teljes. Ki-ki saját tapasztalatai szerint bővítheti tovább, egészítheti ki a sort, illetve eldöntheti, hogy hova is tartozik (vagy hova akarna tartozni).

A pr-szakember
Hány féle pr-szakember létezik? Kik dolgoznak ma Magyarországon a gyakorlatban? Ki nevezheti magát „péeres”-nek? Milyen szakember-típusokat különböztethetünk meg? Ki mondhatja magáról, hogy „stratégiai tanácsadó”?

A vendégfogó
A legszélsőségesebb szakma-silányításként a spanyol riviérán disco-ók, bárok, éttermek bérelnek fel rendszerint fiatal embereket, csinos lányokat és fiúkat arra, hogy az utcán, a strandon sétáló, pihenő turisták között szórólapokat terjesszenek, becsábítsanak vendégeket az adott műintézménybe. Ezt a toborzó tevékenységet – ott – „PR-állás”-ként hirdetik meg és ekként minősítik. Szerencsére itthon még nincs ilyen, bár e két betű divatjellege miatt egyre nő a szélsőséges vulgarizálás veszélye.

A divathajhász
Ennek az embernek semmi köze sincs a pr-hez, csak jól hangzik (mint minden mostanában divatos „izé”), még a kommunikációhoz sem kell, hogy feltétlenül köze legyen (pl. gondnok, házmester, kifutófiú, előadó) csupán viselője munkakörének urizáló megnevezését jelenti. (Ez a praxis jellemzően tükrözi a pr használói körében létező alacsony presztízst, zűrzavart és ismerethiányt.)

A mindenes
A videót bekapcsoló, mikrofont „tartó” alkalmazott, a „PR-munkatárs”, aki igazából képzetlen, betanított munkásként csupán asszisztensi feladatokat képes elvégezni, még ha önállóan is. Munkája fontos és szükséges, azonban őt is a pr-szakemberek közé sorolják, miként mondjuk egy vezető tanácsadót. Pedig micsoda különbség van közöttük felkészültségben, szakismeretben és felelősségben!

A zsenge vetés
Rendszerint fiatal pályakezdő, aki nem is tagadja, hogy még nem ért az integrált kommunikációhoz, de szeretne tanulni, de már pr-esnek mondja és tekinti magát, ám egyelőre „még szerény”. Rendszerint jó fellépéssel és beszélőkészséggel, néha még valamilyen kapcsolódó vagy szakirányú végzettséggel, általában humán előélettel is rendelkezik. Rendszerint elképesztő ismerethiány és tapasztalatlanság jellemzi.

A specialista
Újságíró, rendezvényszervező, texter, nyomdász, filmes stb., egy-egy kapcsolódó szakterület specialistája (tényleg ért hozzá), de már „pr-es”-ként adja el magát, szolgáltatásait, ezzel a divatos „kóddal” próbálja növelni saját piacát. Valójában csak a saját eredeti szakterületéhez ért, a nyilvánosságszervezésben rendszerint műveletlen, felszedegetett, rendszertelen, és hiányos ismeretekkel rendelkezik.

A zsurnaliszta
Meg van győződve arról, hogy mivel „a pr nagy része a sajtótájékoztatókban merül ki”, ezért rendkívüli módon érteni vél ehhez a területhez. Lenézi a „píárosokat”, vagy a magukat annak titulálókat, pláne, ha azok nem az újságírástól nyergeltek át erre a divatos munkaterületre. Tud írni (legalább is ezt mondták róla!) és ez neki elég is. A public relations interdiszciplináris ismerethalmazának egyik tudományterületében sem kíván elmélyedni. Gyakran, sőt időnként gátlástalanul korrupt. Valójában „kvázi” pr-es, azt tartja magáról, hogy nélküle nem működhet a nyilvánosságszervezés. Fellépése, zsurnalisztikai praxisa miatt számos vállalatvezető mégis elfogadja őt, mint „ismert pr-tanácsadót”!

A médiasztár
Akár a zsurnaliszta, ő is „a médiamunkát tartja a pr legfontosabb, és szinte kizárólagos területének”, az előbbinél azonban némileg műveltebb, hiszen tudatában van annak, hogy a public relations-nál bővebb, de, hogy mennyiben és miért, azt már nem megfogalmazni. Gyakorlati aktivitása hasonló a „specialistáéhoz”. A médiasztár azonban nem tanul, nem képezi tovább magát, olyan okosnak számít saját szemében, hogy az már szinte tökéletes, ő a „nagy vulgarizátor”. Nem feltétlenül újságíró előélettel bír.

A marketinges
Következetesen pr-nek adja el a termék és cég marketing-tevékenységét, mondván: „vakok között félszemű a király!” Tájékozatlan a public relations-ben, többé-kevésbé iskolázott a marketingben, de csupán ez utóbbiról tud szólni. Ezt a „tudását” nevezi public relations gyakorlatnak.

A szóvivő
Őt mások tartják pr-esnek, rendszerint nem maga vindikálja ezt a titulust magának. Jó néhányan (különösen az államigazgatásban!) idővel csalhatatlan szakembernek kezdik érezni magukat.

A haladó
A már nem kezdő, önmagát professzionális szakembernek tartó (vigyázat = ez a legveszélyesebb!) „péeres”, akinek felületes ismeretei vannak. Néhány dologban azonban már rutint szerzett, mégis alapvetően műveletlen, minden munkájával kapcsolatban azt érezzük: „félkész”. Ennek az igazi hályogkovácsnak az önelégültségi foka változó. Általában mindenre képes: el- és felvállal ügyeket, vállalkozik, kezdeményez, nyilatkozik és publikál (rendszerint plagizálva, különösen, ha legalább egy idegen nyelven is beszél).

Az igazi tanácsadó, a valódi szakemberAz issue management és a stratégiai tervezés alapján dolgozik, alapvetően imázsban gondolkodik és tevékenykedik. Rendszerint tapasztalt, sokat látott „öreg róka”, előéletétől függetlenül. Otthonosan mozog nem csak a public relations különböző területein, de a reklámban, az újságírásban, a pszichológiában, a közgazdaságtanban és a politikában (stb.) is. Fehér holló.

A szolgáltató pr-szakcég
Hány típusú „pr-szolgáltató” létezik? Milyen típusú ügynökségek vannak a piacon? Mi a különbség az egyes pr-cégek között?

Az egyszemélyes cég.
A magányos farkas, aki nem falkában vadászik, mindenkivel jóban van, megtalálható a legtöbb jelentős rendezvényen (akkor is, ha nem hívják). Kiterjedt kapcsolatrendszert tart fenn, és azt folyamatosan fejleszti. Munkája borzasztóan strapás, gyakran időzavarral és kapacitás-gondokkal küszködik. A megbízásait „szeleteli”, számos alvállalkozóval osztja meg a feladatokat. Igazából úgy működik, mint egy projektmenedzser, aki rangsorolja, értelmezi és ütemezi a feladatokat.

A családi gründolás
Volt munkanélküliek, egyéni vállalkozók, szabadúszó újságírók, akik között nem ritkán szorosabb, vagy lazább családi kapcsolat is van. Tudatos összjátékukban az egyikük „megrendelő” (valamely cég alkalmazottja), míg a páros másik tagja külsős szolgáltató. „– Én adok neked (magamnak) megbízást, munkát, pénzt, kapcsolatokat, háttér-információkat”. Vagy másként: „– hogyan csapoljuk meg munkaadónk pénztárcáját a családi kasszára történő transzferálás legális látszatával?”
Ugyanennek a konstrukciónak másik tipikus megnyilvánulása, amikor az egyik családtag (mondjuk a nej) pr-szolgáltató, míg társa látszólag független, etikus újságíró. (Statisztika persze nem készül arról, hogy a feleség hány megbízását tette a férj sikeressé!) Így érvényesül ma a pr-etika Magyarországon. A szakmai „köztudat” persze őket is public relations szakemberként tartja számon.

A hittérítők vállalkozása
Reklám mellett pr-rel is foglalkozó, ún. „vegyes profilú cég”, ahol mindenhez értenek, tehát gyakorlatilag semmihez se! Azzal keresik a kenyerüket, amit elhisznek nekik. Itt senki sem törődik a szakmaisággal, a korrekt teljesítéssel, a hozzáértéssel, vagy a szakismeretek mélységével. Csak egy számít: a pénz. Ennek pedig – mint tudjuk! – nincsen szaga. Miután a reklámpiac, s ezen belül a „legszaftosabb” üzlet, a „média-csekkelés” a multinacionális reklámügynökségek aktivitása, és a piaci recesszió miatt nehezen bevehető bástya, számos kis ügynökség azonnal kibővítette harci arzenálját (és hozzáértését) a public relations-szel.

Cikkügynökség
Ez az újságcikkeket elhelyező, és -írató cég olyan szakmai szolgáltató, mely szinte csak buta szakbarbár megbízóknak lehet megfelelő partnere, akiknek túlhajtott, vagy inkább túlságosan egyoldalú mennyiségi és egzakt-preferenciás szemléletük van, s a biteken kívül képtelenek felfogni a kommunikáció igazi lényegét, vagy megérteni annak valódi hatás-mechanizmusát. Mennyiségorientált szemléletük miatt számukra csak a „sok (?) sajtómegjelenés a minőség”. Ezek a vállalkozások nem is tesznek mást, csak és kizárólag a sajtócikkeket. Hogy hogyan, azt ne firtassa senki.

A vegyes-felvágott
Alapvetően a marketing műveltség és orientáció jellemzi e cégeket. Bár pr-ügynökségnek nevezik magukat, de például sajtóhírt kizárólag a média hirdetési keretszerződéseinek vonzataként tudnak elhelyezni, a publicitást más formáinak gerjesztése nem az erősségük. A marketinghez általában értenek, a marketing-kommunikáció azonban azonosítják a public relations-nel. Ennek szomorúbb válfaját jelenti, amikor valódi pr-szakcég megélhetési gondjainak enyhítése miatt kényszerül rá a kifizetődő médiacsekkelésre, vagy reklámtevékenység részfeladatainak ellátására. A végeredmény mindig vegyes tevékenység-turmix.

Multi reklámügynökségek pr-részlegei (cégei)
Event-marketing és a médiafoglalásból adódó „reszlik”, azaz a média által felajánlott többlet reklámhelyek pr-célú kitöltése, esetleg néhány nyomtatvány képezi szakmai kompetenciájukat. Szinte csak a „marketing pr” jelenti kizárólagos működési szakterületüket. (Ez még akkor is igaz, ha eredményeik közé sorolnak néhány jól megszervezett interjút is, a megbízó cég vezérigazgatójával.) A public relationsnek legtöbbször csupán egy szűk szeletét látják el. Hátterük és az anyacég miatt erőssé is válhatnak, ez elsősorban az ügyfelek elvárásaitól és a team, vagy a cég tagjainak fejlődőképességétől függ.

Cég-specifikus (rész)szolgáltatók
Egy-két állandó megbízó, nem full service jellegű tevékenység, néhány szolgáltatásfajta (például rendezvényszervezés) jellemzi őket, ezt magas színvonalon, hozzáértéssel, tokkal-vonóval szállítják. Keveset vállalnak, de azt professzionális szinten végzik.

Igazi szakcég, nagy ügynökség
A pr-ügynökségeket soha nem a cég alkalmazottainak száma, még csak nem is az éves árbevétel több százmilliós volumenét figyelembe véve kell kategorizálnunk, hanem aszerint, hogy hány igazi tanácsadóval, magasan képzett professzionális szakemberrel rendelkeznek. A klasszikus felállás szerint egy igazi szakcégnél a full service szolgáltatói jelleg dominál. Nem csupán gyakorlati szervezőmunkát végeznek, hanem tanácsadást, tréningeket, és sok minden mást is rájuk lehet bízni. Erényük a szervezettség, a dokumentáltság és a hozzáértés, valamint a szakmaiságukból származó stratégiai gondolkodás.

A pr-tevékenység
Mit értünk public relations tevékenység, aktivitás és szakmai munka alatt? Kinek mit jelent, mit foglal magába ez a tevékenységkör?

Sam Black professzor úr összegzését idézhetjük elsőként a szakmai aktivitás vulgarizálási irányairól, a gyakorlati tevékenységek torzulásairól, illetve a „beszűküléséről”, hiszen ezek mindegyike fellelhető a mai magyar gyakorlatban. Eszerint „a public relations:
NEM válaszfal az igazság és a közvélemény között;
NEM reklám, bár fontos tényező a marketingben;
NEM ingyen-reklám;
NEM egyszerűen sajtókapcsolat;
NEM trükkökből áll (bár ezek néha hasznosak);
NEM propaganda, amely segítségével nézeteket terjesztenek, tekintet nélkül az igazságra, az etikára és a közvéleményre.”

Kiegészítésként idézhetünk néhány kimondottan hazai nézetet, felfogást is ugyanerről, az előző tipizálási célkitűzésünket követve: A technológus
Van, aki a videomagnó bekapcsolását is nyilvánosságszervezésnek tartja, mások a kategóriát szélesen értelmezve mindennemű technikai, technológiai résztevékenységet a szakmaiság feltételei közé sorol. Ez a felfogás nem a szellemi munkára, hanem a tényleges (fizikai) munkavégzésre helyezi a hangsúlyt. Sokan a public relations lényegének nem szellemi termék megalkotásának képességét tekintik, hanem a gyakorlati megvalósítás folyamatát.

A szervező
Van aki a szimpla szervezőmunkát azonosítja a public relations-szel. Ennek a megközelítésnek van némi alapja, azonban nem szabad abszolutizálni. A tevékenység „szubsztanciájával” kapcsolatos vélekedésekből akkor származik baj, ha ennél nem látnak tovább. Ekkor ugyanis ismét a szellemi termék komplexitása vész el, illetve válik lényegtelenné. E nézeteket követők táborában a rendezvények dominálnak, a szervezési kvalitások az elsődlegesek, amelyekhez képest minden más degradálható és elhanyagolható, mint például az issue management, a stratégia, a tanácsadás stb.

A csatorna-orientált
Gyakran találkozom azzal a szemlélettel is, amikor az újságírással rokonítják a public relations-t, abszolút egyenlőség jelet téve közéjük. A legtöbb magyar vállalatvezető, sőt néhány volt, és jelenlegi miniszter is e körbe értendő. (Csodálható-e ezek után a krízisek sokasága, azok kezelhetetlensége, s a kommunikációs zavarok spontán változásai?) Mellékes számukra az imázs (gyakran nem is értik, hogy miről beszélünk!), érdektelen számukra az apparátus és a célcsoportok véleménye. Csak és kizárólag a közvetítő médiára irányul a figyelmük (miközben a felmérések hiteles adatai szerint a magyar társadalom közel fele semmilyen sajtóterméket nem olvas! Azt hiszik, hogy az üzeneteik eljuttatása egy-egy jól megírt interjú formájában már rendben is van. (Ki törődik azzal, hogy mi lesz ezeknek az üzeneteknek a hatása?)

A „below the line”-mániákusok
Van, aki mindent, ami „below the line” pr-nek tart. Tipikus reklámos, marketinges gondolkodásmód. (Az eredeti angolszász elnevezés is e körből származik.) Csak korlátozott hatókörű, eszközvilágában szegényes public relations-t jelent. Előszeretettel alkalmazzák a multinacionális reklámügynökségek, hiszen a fő profiljuk szalonképes kiegészítését látják benne.

A helyesen gondolkodók
Ma még mindig kevesen vannak, akik interdiszciplináris tudományként kezelik a public relations fogalmát, még kevesebben, akik a kommunikációs tanácsadást tartják a praxis központi elemének. E nézet követői vannak a legkevesebben. Akik szellemi terméket állítanak elő, azok számára a stratégiák, a tervszerűség, a tudatos kommunikáció, a trendek akceptálása a legfontosabb. Biztos lehetne még sokféle értelmezés-irányzatot felsorolni, ám azt gondolom, hogy az itt említettek a legjellemzőbbek. Ugyanarról beszélünk, s mégis hányféle dolgot értünk alatta, attól függően, hogy ki milyen területen (cég, nonprofit szervezet, ügynökség, államigazgatás, média) dolgozik. Csoda-e, ha ezek után néha nem értjük egymást? Talán az egyik legfontosabb feladatunk: a homogénebb szakmai gyakorlat kialakítása, a továbbképzés lehetőségeinek bővítése, a gyakorlati tapasztalatcsere fórumainak megteremtése, a tartalmukban korszerű, nemzetközi szakirodalom adaptálása, a pr-szakma minőség követelményrendszerének egyértelmű rögzítése. Bízom benne, hogy mások is ugyanígy gondolják.

Szeles Péter
Kis magyar pr-tipológia. Hittérítők és mániákusok, www.prherald.hu, 2005. január 2.