center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Civilek szponzorharca
Tégy jót, és hallgass róla! Paplanos Péter, PR Herald, 2005. december 19.

Hogyan egyeztethető össze a profitszerzés és a társadalmi szerepvállalás? Jól átgondolt szponzorálási stratégiával, hatékony kommunikációval és megfelelően felkészült „támogatottakkal”. Ez a három tényező viszont csak igen ritkán találkozik, így erre a területre leginkább a forráshiányos, éppen-hogy működő civil szervezetek, a támogatási pénzt rosszul felhasználó cégek és a helyzetben rejlő lehetőséget fel nem ismerő kommunikációs ügynökségek sokasága jellemző. A megoldást egy cikk természetesen nem adhatja meg, azonban gondolatébresztő lehet mindazoknak, akik e visszás helyzeten változtatni szeretnének.

Pénzt vagy életet!
Kis túlzással akár kezdődhetne így is a legtöbb szponzori levél. A civil szervezetek legnagyobb hibája ugyanis, hogy fogalmuk nincs a szponzoráció elméleti és gyakorlati tudnivalóiról. A legtöbb támogatást kérő ugyanis levelében, vagy a személyes találkozáskor hosszasan ecseteli mennyire fontos az a terület, amelyen alapítványuk dolgozik. Esetleg kitér arra: milyen nehéz helyzetben vannak, így nem tudnak megfelelő munkát végezni, és különben is emberi sorsok múlhatnak azon, hogy a tisztelt cégvezető, marketingigazgató megadja-e a kért támogatást. A támogatást kérő leginkább a támogató jó szándékára épít, így már a kezdetekkor feladja egy korrekt, egyenrangú partneri viszony kialakításának lehetőségét. A szponzorok azonban – néhány kivételtől eltekintve – nem jótékonysági szervezetek, így a döntés alapja jól megfontolt üzleti érdek.

Gyakori eset, amikor a civil szervezet a leendő támogatót „fejőstehénnek” tekintve irreálisan nagy összeget kér. Számos szponzorkereső szervezet vezetőjétől hallottam már „mi az az évi tízmillió forint egy több százmilliárdos bevételű cégnek”. Egy ilyen, a kezdeményezés támogatásában rejlő megjelenési és/vagy image építési lehetőséget jócskán túlértékelő megkeresés is azonnal megakadályozza az együttműködés kialakítását. A támogatót fejőstehénnek néző civilek azonban nem csak a támogatási összeg nagyságának megállapításában, hanem annak felhasználásában is gyakorta tisztességtelenek. Ha valamilyen csoda folytán mégis sikerül szponzort találniuk nem adják meg a lehetőségét annak, hogy nyomon követhesse a pénz felhasználását, vagyis egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy támogatásából 2000 adaggal több főzelék jut a szegény gyermekeknek, vagy az alapítványvezető új autóját finanszírozta-e. A fenti esetek megszaporodása pedig egyértelműen azt jelzi, hogy Magyarországon a megélhetési bűnöző és megélhetési politikus mellett már a megélhetési civil szervezet is megjelenhet anyanyelvünkben. Az ilyen szervezetek pedig az egész szektor megítélését, az egészséges támogatói környezet kialakulását veszélyeztetik. A szponzorok bizalmatlanabbak lesznek, ezáltal a tisztességes munkát végző civilek is nehezebben találhatnak támogatókat.

Szeretem a focit
A civilek leggyakoribb hibái után nézzük meg, hogyan fektethetik be rosszul a szponzorálásra szánt pénzt a vállalatok. A leggyakoribb hiba – ez nagy, multinacionális vállalatoknál már szinte soha nem fordul elő – a megfelelő szponzorálási stratégia hiánya. Így fordulhat elő, hogy a szponzori döntés nem a megfelelő kommunikációs szakemberek és stratégiai tervezők javaslatain, hanem a vállalati felső vezetés valamely tagjának személyes kötődésén alapul. Amennyiben az igazgató úr szereti a focit a vállalat valamelyik csapatot fogja támogatni, még akkor is ha termékeik célcsoportja nem kifejezetten a futballrajongókból áll, esetleg a több tízmilliós támogatásért cserébe mindössze néhány száz, zömében a meccseken erősen alkoholos befolyásoltság alatt álló szurkolót érhetnek el.

Azonban pénzt rosszul elkölteni nem csak egy szubjektív döntéssel lehet. Akármennyire is megalapozott a döntési folyamat, ha a szponzor nem ellenőrzi pontosan pénzének felhasználását és a szponzori szerződésben kikötöttek teljesítését. Ezáltal lemond annak lehetőségéről, hogy értékes visszacsatolásokat kapjon egy sikeres szponzorálási stratégia kialakításához, vagy éppen dönthessen pénzének eredményesebb felhasználásáról.

Végül pedig a leggyakoribb hiba, amely akkor is sokat ronthat a szponzoráció eredményén, ha az megalapozott stratégián alapul és a szponzorált vállalásait folyamatosan ellenőrzik. Ez pedig a támogató kommunikáció hiánya. Nem elég egy vállalatnak odaadni a szponzor pénzt, és a kommunikációt rábízni a civil szervezetre. Fontos, hogy a szponzoráció kommunikációs támogatására – külső és belső egyaránt– legalább akkora összeget fordítson, mint magára szponzorációra. Így érheti el, hogy valamennyi számára fontos célcsoporthoz eljuthasson társadalmi szerepvállalásának üzenete.

Az ügynökség
A szponzorációs piac fellendülését és a civil szervezetek hatékonyabb szponzorkeresését szolgálná, ha a pr-ügynökségek és reklámcégek a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben foglalkoznának a területtel. Elsősorban ugyanis rajtuk múlik, hogy egy szponzoráció sikeres lesz-e, illetve a civil szervezet céljait, erőfeszítéseit mennyire ismerik meg a szponzorok és egyéb döntéshozók. Arra még találni példát, hogy a kommunikációs ügynökség valamelyik nagyvállalat szponzorációs tevékenységének kommunikációs teendőit végzi, azonban a civil szervezetek és ügynökségek együttműködése a szereplők számához viszonyítottan elenyésző. Ebben az ügynökségek és a civil szervezetek egyaránt hibásak.

A pr és reklám cégek ugyanis nem szívesen vállalnak el ingyen, vagy nagyon kevés bevétellel járó munkát. Ha mégis az elkötelezettség és a minőség gyakran meg sem közelíti azt a színvonalat, amelyet a jobban fizető ügyfeleknek nyújtanak. Nem látják át – és ez kommunikációs ügynökségek esetén különösen szomorú – annak lehetőségét, hogy egy-egy „civil” ügyfél milyen jelentős mértékben járulhat hozzá a cég image javításához, továbbá a feladat jellegéből adódóan olyan kreatív eszközökkel is élhetnének, amelyeket egy nagyvállalati ügyfél soha nem fogadna el. A civilek pedig nem szívesen költenek kommunikációra. Néhány kivételtől eltekintve, ha adnak is megbízást valamely ügynökségnek az elsősorban szponzorkeresésre és nem célirányosan a kommunikációra irányul.

A siker receptje
A siker receptjét nagyon nehéz megadni és számos szakértő más-más véleménnyel van a hozzávalókról, így azokat az elveket foglalom össze, amelyek betartása jelentősen segít a már említett hibák kiküszöbölésében. A civil szervezetek számára a legfontosabb, hogy átértékeljék szemléletmódjukat, képesek legyenek önmagukat piaci szereplőnek tekinteni. Olyan szereplőnek, melynek fennmaradása sokkal inkább függ a megkülönböztetés mértékétől, a szponzorok kiszolgálásának minőségétől és a kommunikációtól, mint a szervezet tevékenységétől.

Figyelembe kell venniük, hogy ma már szinte nincs olyan terület – legyen akár szó a hátrányos helyzetűek segítéséről, különböző betegségekben szenvedők gyógyításáról vagy gyermek művészeti csoport támogatásáról –amelyen nincs legalább 15-20, vagy ennél is több szereplő. Így csak akkor lehetnek igazán sikeresek a szponzorkeresésben, ha valamilyen akcióval, kommunikációs eszközzel, esetleg szokatlan logoval markánsan megkülönböztetik magukat a többi szervezettől. Ha ez megvan megfelelő kommunikációval el kell juttatni a közvéleményhez és a döntéshozókhoz a szervezet küldetését, céljait, akcióit. Sokkal könnyebb úgy megszerezni a támogatást, ha a leendő szponzor a felkérő levél megérkezésekor már hallott rólunk a médiából. Ez egyébként arra is garancia, hogy olyan ügyet, szervezetet támogat, amely képes megfelelő sajtóvisszhangot elérni.

A szponzori együttműködés megkötése után pedig a civil szervezetnek úgy kell viselkednie, mint egy szolgáltatónak. Nem csak a szerződésben vállaltakat kell maradéktalanul teljesíteni, hanem proaktívan új lehetőségeket is felajánlani. A cégek számára a legfontosabb a piaci és marketing stratégiával összehangolt, a cég kommunikációs és marketing csapata által kidolgozott szponzorációs stratégia megalkotása, a stratégiának megfelelő döntések meghozatala az együttműködés folyamatos ellenőrzése, továbbá a megfelelő kommunikációs támogatás elérése.

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a szponzori döntéseket soha ne egy személy, hanem lehetőleg a stratégia kialakításában is résztvevő szakemberekből álló csapat hozza meg. A kiválasztás után a szerződésben minden számukra fontos elemet részletesen fektessenek le. Kössék ki, hogy milyen megjelenési lehetőségeket várnak el és ezek nem teljesülése esetén milyen szankciókkal – kötbér, további támogatás megvonása – élhetnek. Folyamatosan ellenőrizzék ezek teljesítését. Célszerű a támogatást több részletben átadni, megteremtve annak lehetőségét, hogy nem megfelelő teljesítés esetén a további részleteket visszatarthassák. Végül a kommunikációs erőforrásokat úgy optimalizálják, hogy a támogatás ténye és a támogatott különböző kiemelten társadalmi célú akciói úgy a klasszikus mint a pr eszközökkel eljuthassanak a célcsoporthoz.

Személyes adalék
Pályafutásom alatt számos civil szervezettel és szponzorral dolgozhattam együtt. Még több szervezet keresett meg, akikkel valamely ok miatt nem valósult meg az együttműködés. Így „testközelből” láthattam mindazokat a hibákat, amelyeket itt röviden összefoglaltam és részese lehettem olyan siker sztoriknak is, amelyekben épp a bemutatott receptek megfelelő alkalmazása volt a döntő. Őszintén bízom benne, hogy néhány éven belül a szponzorációs terület eléri a tőlünk nyugatabbra már tapasztalható fejlettségi szintet. Ehhez azonban valamennyi szerelő szemléletváltására szükség lesz.

Paplanos Péter

Civilek szponzorharca. Tégy jót, és hallgass róla! PR Herald, 2005. december 19.