center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Villamosok színeváltozásai
Beszélgetés Balogh Imrével. PR Herald, 2005. január 2.

A fokozódó kényelmi igény és az évtizedek során kialakult új követelmények szükségessé tették, hogy a környezetünket – amelybe a városi tömegközlekedés járművei is beletartoznak – minél inkább az ember szolgálatának jegyében alakítsák ki.
A tervezők felismerték a színek megválasztásának hatalmas jelentőségét, ami nem korlátozódik a biztonságtechnikai szempontok érvényesítésére. Balogh Imrével, a BKV Múzeum vezetőjével, a városi tömegközlekedés színváltozásairól beszélgettünk.

– A városi tömegközlekedés indulásakor vajon mi alapján választották ki a járművek színeit?
– Valószínűleg ma már senki sem tudja megmondani, hogy miért pont ezekre a színekre esett az illetékesek választása. Sem a társasági, sem a levéltári iratokban nem esik szó erről. Az országban általában zöld, sárga, barna, vörösbarna, piros színeket alkalmaztak a közúti, illetve városi vasúti járműveken. Semmiféle szabály nem ismert, általában minden városnak, társaságnak megvolt a saját színe, sőt esetenként – azonos társaságon belül – ezek időben változtak is. A Millenniumi Földalatti Vasút abban is különleges, hogy jellegzetes sárga színe száztíz éve változatlan.

– Született-e anno városkép-tanulmány a színválasztásról?
– Nincsen tudomásom semmilyen erre vonatkozó elemzésről; napjainkban pedig a városvédők nem engednek arculati változtatást, pont a városképre hivatkozva. Voltak ugyan „próbálkozások”, például az 1960-as évek elején, amikor a Fővárosi Villamosvasút (FVV) akkori új vezetői az NDK-szerte általánosan, más országok városaiban pedig néhol alkalmazott világosszürke-elefántcsont színt akarták önkényesen bevezetni Budapesten. Az „ügy” a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága elé került, ahol úgy döntöttek, hogy Budapesten meg kell tartani a hagyományos sárga színt (a felső fehér díszléc alatti sárgát), és az FVV-nek át, illetve vissza kellett fényeznie a már átfestett hat kocsit.

– Régi fényképeken gyakran látni feketének tűnő kocsikat is. Mennyire volt elterjedt szín a vörösbarna a pesti közlekedési vállalatoknál?
– Budapesten kezdetben egyes társaságoknál sárgák, másoknál barnák voltak a villamoskocsik, de csak a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság, a Budapest-vidéki Villamos Közúti Vasút és a Budapest Helyi Érdekű Villamos Vasút szerelvényei voltak vörösbe hajló barnák, utóbbiak is csak kezdetben.

– Mikor egységesítették ezt a sokféle elnevezésű közlekedési vállalatot?
– A fővárosban a közlekedési vállalatokat – a Munkástanács 1918. nov. 2-i ülésén hozott határozat értelmében – először – átmenetileg – a forradalom idején (két nap alatt!) „egységesítették” Budapesti Egyesített Városi Vasutak néven. Csak 1923. január 1-ével egyesítették véglegesen a cégeket, amikor a BKVT és a BVVV (Budapesti Villamos Városi Vasút) házasításával, illetve fővárosi tulajdonba kerülésével megalakult a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt., amely „üzemkezelésébe” vette a többi kisebb társaságot is. A BSzK Rt. a villamoskocsik fényezése tekintetében a BVVV-nél szabványos ma is alkalmazott színezést vette át és egységesítette pár régi kocsi kivételével.

– Volt-e akkoriban „egységes arculattervezés” a még különálló, vagy a később összevont cégeknél?
– Ez a fogalom eleinte nem ismert. A fehér-sárga színterv egységesítése (a barna díszléccel) a saját tulajdonú, és a csupán üzemkezelésben lévő járműveken ezzel a ma divatos kifejezéssel is illethető, de akkoriban az utasok a városi vasutat szolgáltatásain – követési gyakoriság, eljutási idő, átszállási kényszer, megállók távolságai, zsúfoltság, viteldíj, tisztaság – keresztül ítélték meg, értékelték.

– A Fogaskerekű eredetileg szintén sárga volt. Miért változott meg a színe?
– Ezeknek a járműveknek a jelenlegi meggypiros színe csak az 1973-ban beszerzett osztrák szerelvények óta használatos, mert a vásárlást intéző BKV-s műszaki főosztályvezetőnek a svájci fogaskerekű vasutak látványa alapján ez a szín tetszett meg, és az engedélyező hatóságoknál érvényt tudott szerezni annak a nézetének, hogy ennél a különleges vasútnál el lehet tekinteni a villamos hagyományos színétől. Ez különben ugyanaz a személy volt, aki 1961-ben önkényesen elkezdte a villamosok elefántcsont színűre fényeztetését, és a barna szegőszín helyett a bordó alkalmazását.

– Annak idején a „7-173”-as buszok elejének pirosra festésében egyesek politikai üzenetet véltek felfedezni, („MSZP-színűre festették!”) és a városvédők is ágáltak ellene. Volt-e valaha politikai alapja bármelyik színválasztásnak?
– Régen kifejezetten politikai alapja csak az 1919. évi proletárdiktatúra alatt a számos villamoskocsi vörösre fényezésének volt. Az 1933-ban Óbudán létesített első troli-vonalon közlekedő három kocsi fényezése fehér-sárga volt barna díszléccel, mint a villamosoké. 1949. szeptember 30-ával a BSzK Rt. megszűnt. A 2. Világháború utáni első – 70-es viszonylatszámú Király utcai – trolibusz 1949. december 21-én indult meg, Sztálin 70. születésnapján. Az akkor újonnan érkezett szovjet trolibuszok színének meghatározásáról semmi konkrét indok nem ismert; ennek a színnek a fővárosban nem volt előzménye, mint ahogyan a buszok kékjének sem.

– A párhuzamos vonalakon éltek-e régen bármilyen arculati fogással a társaságok?
– A BKVT 1866-os megalakulását követően, ahol a társaság lóvasúti vonalat épített ki, ott a közúti vasút közlekedtetésére kizárólagos jogot szerzett. Így az 1889-ben létesített BVV-nek csak a BKVT által még nem foglalt utakon volt lehetősége vágányt fektetni. A két társaság hálózatának ezért elég jelentős része versenyvonalként épült ki; például a Csányi utcában is járt villamos a Nemzetiig. Később ezeket az erőltetett vonalvezetésű pályákat a BSzK Rt. fokozatosan megszüntette. Semmilyen különösebb reklámfogás nem volt, de amíg a BKVT nem villamosította a ló-üzemű közúti vasúti hálózatát. A BVV villamosai vitathatatlanul korszerűbbek és vonzóbbak voltak.

Seprűs Zoltán

Beszélgetés Balogh Imrével. Villamosok színeváltozásai, PR Herald, 2005. január 2.