center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Néha a kevesebb több
Nő a minőségi mutatók szerepe a pr-kampányok értékelésénél. Kreatív, 2005. november 11.

A kampányok hatékonyságának mérése a kommunikációs ipar egyik örök problémája. Szondi György, a leeds-i egyetem docense brit pr-ügynökségek által használt új, minőségalapú megközelítési módszereket mutat be.

A pr-tevékenység értékelése a szakma örökzöld témája. Évről évre újra felbukkan nemzetközi konferenciák, előadások témájaként, pr-szakemberek értékelésről kialakított attitűdjét és viselkedését felmérő kutatás formájában, gyakorlati útmutatók publikálásában vagy éppen az újabb értékelési dimenziók megjelenésében [lásd Kreatív, 2003. március]. A legfrissebb ilyen kiadvány Tom Watson és Paul Noble Evaluating Public Relations (Kogan Page, London, 2005.) című szakkönyve, amely a pr-kutatáshoz és -értékeléshez nyújt gyakorlati útmutatót.

Mint az ebből a könyvből kiderül, az értékelés többdimenziós tevékenység: nemcsak a pr-programok eredményeinek és hatékonyságának megítélését segíti elő, hanem a pr-szervezetben betöltött helyének, illetve a pr-tevékenység létjogosultságának igazolására is szolgál. Gyakran előfordul, hogy maga a pr-kampány eredményes és hatékony, de nincs meg az ügynökség és a kliens közötti összhang vagy nem megfelelő a viszony.

Számon kérnek
Gyakran szokás a számonkérhetőséget és az elszámoltathatóságot (accountability) a pr-szakma egyik legfontosabb kihívásának tekinteni. A pr-szakemberekre egyre nagyobb nyomás nehezedik annak bizonyítására, hogy a pr-tevékenység hogyan illeszkedik a szervezeti célokhoz, hogyan segíti elő a szervezet stratégiai célkitűzéseinek elérését, illetve a pr-re fordított összeg hogyan térül meg. Gyakran éri a pr-eseket az a vád, hogy munkájuk hatása nem választható szét az egyéb kommunikációs tevékenységekétől, és nehéz kimutatni, hogy a pr-tevékenység hogyan járul hozzá a szervezetek valós üzleti eredményéhez.

A hazai pr-szakemberek munkáját tovább nehezíti, hogy Magyarországon a pr még sokszor a marketing alárendeltje, ami Nagy-Britanniában már elavult felfogásnak számít. Az sem segít, hogy a magyar politikusoknak és a médiának köszönhetően a public relations és a propaganda fogalma gyakran öszszemosódik, vagy egymás szinonímájaként jelenik meg.

A mennyiségtől a minőség felé
Ami pr-értékelést illetően legelőször megjelenik a fejekben, az a publicitás. Véleményem szerint azonban a pr-szakemberek túlzottan nagy hangsúlyt fektetnek a nyomtatott sajtóra, gyakran a pr csak a sajtómegjelenések generálására szűkül. A megjelent cikkek értékelésekor gyakran inkább a megjelenések mennyisége, mintsem azok minősége a döntő. A jövő mindenképpen a minőségi mutatók felé való elmozdulás kell, hogy legyen. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elektronikus médiumokban történő megjelenések értékelésére is, hiszen a kommunikáció mindinkább a vizuális elemekre épül, és egyre kevésbé a nyomtatott szövegre.

A pr-értékelés alapelveiről és módszereiről több amerikai és brit gyakorlati útmutató is megjelent, és már léteznek olyan szoftverek is, amelyek a médiamegjelenések mennyiségét és minőségét elemzik. Ha a médikapcsolatokról van szó, nem maradhat említés nélkül az úgynevezett hirdetési egyenérték, amely az adott szervezetről megjelent cikkeket „konvertálja” hirdetési egyenértékké: azaz a cikk által lefedett terület mennyibe került volna, ha az hirdetés formájában jelenik meg. Annak ellenére, hogy ezt a módszert a legtöbb nyugat-európai szakmai szervezet igyekszik „kiirtani” az értékelés eszköztárából ellentmondásos és minden alapot nélkülöző mivolta miatt, számos vállalati pr-es és kisebb ügynökségek gyakori módszere közé tartozik.

A médiamegjelenések értékelésén túl fontos lenne a célcsoportok attitűdjében és viselkedésében bekövetkező változások mérése is. Erre a sajtómegjelenések elemzése nem alkalmas eszköz. Az angolszász országokban az utóbbi években egyre inkább a kapcsolatok értékelésére és mérésére helyeződik a hangsúly. Ennek során a szervezet és a célcsoportok között kialakult vagy kialakulóban lévő kapcsolatok minőségét mérik.

Teljesítményalapú díjazás
Néhány éve Nagy-Britanniában ügyféloldalról jelent meg az a kezdeményezés, hogy a megbízó csak a program teljesítése után, az eredmények tükrében fizeti ki az ügynökségi díj egészét vagy egy előre megállapított részét (payment by results, PBR). Ez az időközben tendenciává fejlődött metódus még fontosabbá teszi az értékelés szükségességét mindkét fél számára. A brit pr-ügynökségek szövetsége nemrégiben kidolgozott egy útmutatót, amely a PBR alapelveit fekteti le. A brit ügynökségek több mint egyharmada ma már alkalmazza is a módszert részben annak a reményében, hogy így könnyebb lehet új ügyfelek szerzése.

A brit szakmai szövetségek arra ösztönzik a szakembereket, hogy a teljes kampánybüdzsé 7-10 százalékát fordítsák kutatásra és értékelésre. Egy néhány évvel ezelőtt végzett kutatásom szerint ez az arány Magyarországon 3-4 százalék körül mozog.

Az értékelés korlátjaként jelenik meg a költség-, illetve időhiány, és ide sorolható az is, hogy sokan esetleg nincsenek tisztában az értékelés funkciójával vagy nincsenek birtokában az alkalmazható értékelési módszereknek. Az értékelés a pr-es tevékenységét kritika tárgyává is teheti. A leggyakoribb akadály azonban a mérhető és világos célkitűzések hiánya. Az egyes célkitűzési szintek (ismeret, attitűd, viselkedés) összemosása már a kampány elején nehézkessé vagy akár lehetetlenné teszi az értékelést. Hiszen hogyan is értékelhető például az alábbi gyakori célkitűzés: a szervezet imázsának javítása.

Szondi György
Leeds Metropolitan University, docens, pr-szakértő

Néha a kevesebb több. Nő a minőségi mutatók szerepe a pr-kampányok értékelésénél. Kreatív, 2005. november 11.