center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Ügyfélorientált kapcsolati marketing
Telemarketing és a public relations alkalmazása az integrált marketingrendszerben. Makai Melinda, Reklámérték, 2006. január, IV. évfolyam, 30. szám.

Részlet a tanulmányból

A marketingkoncepció fejlődése
A marketing vizsgálatában egyre inkább elavulttá válik a 4P-szemlélet, mivel a marketingkörnyezet rengeteg olyan változáson ment keresztül, amelyben már nem releváns ez a hiányos felosztás. A marketingkoncepció fejlődésénél nem elég a P-betűs tagok megkülönböztetése, hanem figyelembe kell venni, hogy megváltoztak a stratégiai célkitűzések is. Túllépve a mennyiségi hajszán, megjelent a vevőorientált integrált marketing követelménye, amelyben minden érintett elvárását figyelembe kell venni. Ezt nevezi Kotler társadalom- központú marketingkoncepciónak, amelyben a szervezet feladata, hogy meghatározza, mely piacokon, milyen igényeket akar kielégíteni, és az érintettek elvárásainak hogyan tud a versenytársaknál hatékonyabban megfeleni. Ebben a szemléletben már fontossá válik az úgynevezett értékteremtés és a társadalmi jólét szem előtt tartása annak érdekében, hogy ügyfeleinket, vevőinket megtartsuk. Az ügyfelek bizalmának elnyerése csakis egy olyan vállalati filozófiával érhető el, amely előtérbe helyezi az értékteremtés koncepcióját.

A különböző érintettelméletek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vállalatoknak az érintettek jólétét elősegítő gazdasági tevékenységet kell folytatniuk. Az ügyfélmegtartás szempontjából különösen fontos a fogyasztói értékek középpontba helyezése, hisz a hosszú távú nyereséges működés csakis elégedett ügyfelekkel lehetséges. Érdemes kihangsúlyozni, hogy az értékteremtés a felsővezetés és az alkalmazottak tevékenységén keresztül valósul meg. Az ügyfelek igénylik, hogy a vállalat gondoskodjon róluk. A fogyasztói elvárások és a marketingkörnyezet fent említett változásai miatt született meg a kapcsolati marketing koncepciója, amely már nagyobb hangsúlyt fektet az interaktivitásra, és a marketingtevékenységet egy kapcsolati rendszerbe helyezi. Jelenleg még nincs egységesen elfogadott elmélete a kapcsolati marketingnek, mindenesetre különbözik a hagyományos marketingtől abban a tekintetben, hogy előtérbe kerül a minőségmenedzsment, az ügyfélorientáció, a hosszú távú stratégiai szemlélet, az ügyfélszolgálat fontossága és az elkötelezettség gondolata.Az összetett kapcsolatok kialakulása miatt az új marketingszemléletben nagy hangsúly helyeződik a kölcsönösség gondolatára, vagyis minden érintett elvárását és hozzájárulását integrálni kell a rendszerbe.

A sikereskapcsolati marketing kétirányú  kommunikációt feltételez, a hatékony információáramlás pedig jobb partneri kapcsolatok kialakulását eredményezi. Peter Doyle három korszakot különböztet meg Értékvezérelt marketing című könyvében, melyek világosan mutatják a marketingkoncepció fejlődési szakaszait. Az értékesítési korszakkal kezdődött a marketing fejlődése, amely a mennyiségre helyezte a hangsúlyt, vagyis arra, hogy minél többet kell eladni. Ezután következett a márkamenedzsment korszaka, ahol már megjelent a személyre szabott márka és üzenet, de az igazi változást a harmadik, azaz a mostani szemlélet és gyakorlat hozta, amelyet Doyle információs korszakként határozott meg. Az igazi fejlődés abban nyilvánul meg, hogy míg az első kettőnél egyirányú kommunikációról van szó, azaz a vállalat továbbítja üzenetét az ügyfelek irányába, addig az információs korszakban már interaktív kommunikációról beszélünk. Az üzenetek egyénre szabottak, és visszacsatolásra is van lehetőség.

Ez a korszak és kommunikációfelfogás egybevág a kapcsolati marketing kialakulásával. A marketingmenedzsment korszak vége persze nem jelenti a márka fontosságának végét, hanem egyfajta fogyasztóközpontú márkamenedzsment szemléletet követel meg, amelyben az imázsalakítás nem öncélú, hanem az ügyfelek elvárásaira alapozott stratégiai tevékenység. A kapcsolati marketing alapja az ügyfélorientált stratégia, melyhez szervesen kapcsolódik, hogy nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a személyesebb kommunikációra, kapcsolatmenedzsmentre, és az ügyfelektől származó információk hatékony felhasználására. Ezért tartom fontosnak a public relations szerepének növelését, illetve a telemarketing nyújtotta lehetőségek kihasználását. A marketinginformációs rendszer feladata, hogy széles körben szolgáltasson információkat a fogyasztókról, piacokról, versenytársakról, és ezzel egyidejűleg lehetővé tegye a marketingszervezet működtetését, valamint a vállalaton belüli folyamatok irányítását. A kapcsolatmenedzsment stratégiája eredményesen valósítható meg, ha a szervezet rendszerszintű működésében hatékony az információmenedzsment és a döntéstámogatás. A tudásmenedzsment elmélete szerint a tudás egyfajta képesség, amellyel a vállalat folyamatosan törekszik az értékteremtésre, és intellektuális tőkéjének feljesztésével megvalósítja célkitűzéseit. A komplex információs és technológiai struktúrák segítségével az információk hatalmas mennyiségéből tudást lehet kovácsolni. A marketinginformációs rendszer sikerének kulcsa, hogy a tudást beépítsük a döntésekbe és a munkafolyamatokba.

A tanulmány letöltése (pdf formátum 907 KB)

A szerző a Budapesti Kommunikációs Főiskola végzett, a Budapesti Corvinus Egyetem jelenlegi hallgatója.

Makai Melinda

Ügyfélorientált kapcsolati marketing. Telemarketing és a public relations alkalmazása az integrált marketingrendszerben, Reklámérték, 2006. január, IV. évfolyam, 30. szám.