center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Gondolkodóbb társadalmat!
Ferge Zsuzsa, www.találjuk-ki.hu,  2006. január 24.

Hozzászólás Hankiss Elemér Nem szeretem Magyarországot című írásához.

Talán az egyik legnagyobb bajunk a reflexivitás hiánya. Nem szeretünk olyan dolgokról gondolkodni, még kevésbé beszélni, amelyek megzavarják nyugalmunkat. Felületesség-e ez, érzelmi és értelmi restség, vagy a gyakorlatiasság kényszere, nem tudom. A következmény azonban látható.

Sok mindennel egyetértek abból, amit arról írtál, miért nem szereted Magyarországot. Azt is tudom, hogy meggyőzően és szárnyalóan tudnál írni arról is, miért szereted ezt az országot – hiszen minden erőfeszítést ezért teszel. Az ellentmondások bennünk is vannak, meg körülöttünk is. Ezeket osztjuk meg egymással ezeken a virtuális lapokon. Már nem csak Veled vitázunk, hanem önmagunkkal és egymással is. Meggyőződésem, hogy az ilyen viták egy lépést jelentenek abba az irányba, hogy gondolkodóbb, önmagunkról jobban elgondolkodó társadalom legyünk. Mert talán az egyik legnagyobb bajunk épp a reflexivitás – vagy, ahogy Nádas mondja, és lehet, hogy neki van igaza, a reflektivitás – hiánya. Magyarul ez valami olyasmit jelent, hogy nem szeretünk olyan dolgokról gondolkodni, még kevésbé beszélni, amik fájdalmasak lehetnek, amik megzavarják nyugalmunkat, amik nem az itt és most-tal kapcsolatos teendők. Felületesség-e ez, érzelmi és értelmi restség, vagy a gyakorlatiasság kényszere, nem tudom. A következmény azonban látható. Nem ismerjük eléggé sem önmagunkat, sem a körülöttünk lévőket, sem a közös történelmünket. Hiteinket, igaz vagy hamis meggyőződéseinket nem szeretjük szembesíteni sem a tényekkel, sem mások „igazságaival”, de még önmagunk tegnapi meggyőződéseivel sem. A reflexió kényszere miatt húzok ki én is egy-egy szálat abból a szövetből, amely cikked nyomán a szemünk előtt keletkezik.

A lezáratlan múlt
Elgondolkoztatnak a közel-és távoli múlt ellentmondásos értékelései. Van vitapartnereid között olyan, aki a mai bajok gyökerét a legújabb nagy átalakulás természetében látja. „A kommunizmusból kivezető út túl zökkenőmentes volt, hiányzott a nagy társadalmi megrázkódtatás. Így nem valósult meg a társadalom átalakulása, túl sok rossz szokást, beidegződést vittünk magunkkal a régi rendszerből.” Ezzel az elképzeléssel csak három bajom van.

Az egyik a megrázkódtatás tényének elfelejtése. Talán nem volt megrázkódtatás, hogy másfél millióan elvesztették addigi megélhetésüket, hogy 4-5 millió ember létbiztonsága megrendült, hogy néhány év alatt egy kis csoport önmaga javára újra felosztotta az ország vagyonát? Társadalmi forradalom volt ez a javából, ha a szavak szociológiai értelmét komolyan vesszük.

A másik bajom a megrázkódtatás igénye, a „tetszettek volna forradalmat csinálni” iróniájának komolyan vétele. Mi kellett volna? A francia forradalom vesztőhelyei? Népbíróságok? Patakvér? Erre ebben az országban senkinek nem volt szüksége – épp elég volt az a sok korábbi zökkenő, amelyekről utóbb kiderült, hogy a nagy sietségben szinte annyi igazságot, mint igazságtalanságot szolgáltattak, és hogy legitimitásuk gyakran olyan illékony volt, hogy egy, két, öt évtizeddel később a dolgok nagy része visszazökkent a régi, kátyús útba.

Ha pedig nem ilyesmire gondol Schöpflin, akkor talán éppen a múlt körüli reflexiót hiányolja. Valóban, a múlt felelős elemzése helyett sokan saját felmentésükkel és önigazolásukkal voltak elfoglalva. Minthogy a reflexivitás gyakorlata mindig hiányzott, nem csoda, hogy akkor és azóta is csak esetlegesen került alkalmazásra. Ám ha erről szól Schöpflin igénye, akkor nem tudom, miért szorítkozik arra, hogy csak a „kommunizmusból” (pontosabban autoriter államszocializmusból) mint régi rendszerből áthozott rossz szokások és beidegződések fennmaradását fájlalja. Annyi sokkal régebbi gyökerű rossz beidegződést hordozunk! Eötvös, Mikszáth, Ady, Móricz, vagy épp József Attila kétségbeesett vagy ironikus ítéletei és elemzései nem vesztették érvényüket. Feldolgozatlan a feudalizmus, Trianon, a II. világháború, a Holokauszt, a II. világháború utáni vérzivatar – legföljebb néhány felelős megnevezéséig jutunk el, és akkor is csak azokig, akik saját értékrendünkben jól betöltik a hős vagy a gonosz szerepét.

A politika szerepe
Kopátsy Sándorral szinte mindig egyetértek. De most a túlzás heve őt is elragadta. Azt írja, hogy „a társadalom a legbonyolultabb szervezet, a mozgástörvényeiről nagyon keveset tudunk. A társadalom akkor megy a legtöbbre, ha nem avatkoznak bele. Nem ismerjük a társadalom fejlődésének egyetlen olyan forradalmát, előrelépését sem, amelyben a vezetés tudatossága szerepet játszott volna. Mi mégis abban a hitben élünk, hogy ismerjük a boldogításának módját és eszközeit.”. Hm. Nem hiszem, hogy Sándor ezt komolyan gondolja. Csak azt nem tudom, hogy miről érdemes vitatkozni? Hogy nem volt tudatos az államalapítás, az állam vezérelte jogalkotás, az állami indítású, államilag kikényszerített iskola- vagy útépítés, a kül- és belkereskedelem állami szabályozása, a skandináv jóléti rendszere állami kiépítése, a nemek vagy etnikumok közti jog-, majd társadalmi egyenlőség állami előmozdítása? Persze, a nagy utópiák kikényszerítése mindig vérfolyamokhoz vezetett. De a modern társadalom egész szerveződését – amelyről talán Hobbes gondolkodott először máig érvényesen – talán mégsem kéne kidobni a hajóból. Pláne nem akkor, amikor a világ már olyan bonyolulttá vált, hogy sokan a nemzeti államok mellett világállamért kiáltanak – nem is oktalanul.

Igaz, az állam könnyen válik hideg szörnnyé. Nálunk ma gyakran a jog betűhű betartása ütközik a humánummal. A jogszerű kilakoltatási döntések sora család- és gyerekellenes, ráadásul sokkal drágább a kimenet, mint a család normális lakhatásának biztosítása. A jog formális és mérlegelés nélküli alkalmazása miatt elhomályosodik a jog lényege, a szubsztantív igazságosság. De a hivatal polgárokkal szembeni és a polgárok állammal szembeni bizalmatlansága bűnösen rossz körökhöz vezet. Szóval, itt is lenne helye több reflexiónak.

Ferge Zsuzsa
Gondolkodóbb társadalmat!, www.találjuk-ki.hu,  2006. január 24.