center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Média és politika - mégis, kinek a felelőssége?
Szabó Ágnes, www.találjuk-ki.hu, 2005. november 3.

Charles Fletcher televíziós újságíró, a Caledonia Media Ltd nemzetközi médiatámogató és fejlesztő cég igazgatója. Négy évig volt a BBC World Service európai fejlesztési igazgatója, a Sky tudósítója. Számos rádiós szolgáltatást indított el Afganisztánban, Koszovóban és Skóciában. Újságíró oktató tanfolyamokat szervezett, műsorszóró, média-tanácsadó irodákat működtetett Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Magyarországon, Koszovóban, Romániában, Szerbia-Montenegróban. Hírműsorokat és aktuálpolitikai műsorokat vezetett, részt vett a szlovák közszolgálati televízió, az STV átszervezésében. Magyarországon média-tanácsadással foglalkozik. Charles Fletcher állította össze a médiaetikáról szóló ún. Visegrádi jegyzőkönyvet, amely az újságírók kézikönyvévé vált a régióban, és hét nyelven adták ki. - Szabó Ágnes interjúja.

– Volt-e valamilyen személyes indítéka, hogy a magyarországi, a kelet-európai régió médiaalakításával foglalkozzon?
– Már kora gyerekkoromban érdekelt Magyarország, amely számomra igen távoli ország volt. Skóciában éltem, és Magyarország elérhetetlennek tűnt, legalábbis akkor ezt hittem. Aztán, amikor a Berlini Fal leomlott, és Európában elkezdődtek a változások, megnyílt számomra a lehetőség, hogy Magyarországra látogassak, és itt dolgozzam. A jugoszláv háború idején Magyarország regionális elosztó központ volt. Én a Vöröskereszttel jöttem először Budapestre, majd Belgrádba, és a régió távolabbi pontjaiba is eljutottam innen. Ekkor szereztem az első benyomásokat Magyarországról. Szép ország.

– Melyek azok a tényezők, amelyek akadályozzák Magyarországot és a régió többi országát egy pártatlan, független, színvonalas média megteremtésében?
– Szerintem a dolgokat szét kell választani. Az írott sajtó sok szempontból jó munkát végez. Ami azonban a közszolgálati televíziózást illeti, nemcsak Magyarországon, hanem a térség többi országában is, véleményem szerint a gond abból adódik, hogy sokan félreértik, és úgy gondolják, hogy a közszolgálati televízió nem más, mint állami televízió, csak más néven. A kettő nem ugyanaz. A régióban túl sok az állami televízió és rádió, amely azt tartja magáról, hogy közszolgálati televízió, de a valóságban nem az. Ez a problémák gyökere.

– Egy viszonylag kicsi és nem igazán tehetős országban, mint Magyarország, milyennek kellene lennie a közszolgálati televíziónak, hogy minden igényt kielégítsen?
– Nincs szükség hatalmas mennyiségű pénzre ahhoz, hogy érdekes, informatív, szórakoztató műsorok készüljenek. A leglényegesebb erőforrást a szakemberek jelentik. A Duna TV, a magyar MTV, a szlovák STV, a román televíziók, illetve a kelet-közép-európai régió számos adója rendelkezik jó szakemberekkel, akik nagyon jó, érdekes műsorokat készíthetnek, ha megkapják ehhez a megfelelő támogatást és a lehetőséget. Sajnos, bár érthető, de téves felfogás az, hogy minden pusztán attól függ, mennyi pénzt pumpálnak az egyes tévécsatornákba.

– Ön szerint mit kellene változtatni a műsorok tartalmán, hogy a nézők a megfelelő információkat kapják a helyes döntéshozatalhoz?
– Azt gondolom, hogy elsősorban tökéletesen és alapvetően tisztázni kell, hogy a műsorszórás felelősségteljes tevékenység. Sajnálom, ha ez unalmasan hangzik. Már évek óta mondom, hogy a felelősségtudat alapvető követelmény. És ez az egész régióra érvényes. Alkotni és fejleszteni kell, bevonni a nézőket, rávenni a nézőket, hogy bízzanak benned. Igazságosnak, elfogulatlannak, pártatlannak kell lenni. Nem szabad minősíteni, látványosan favorizálni az egyik pártot vagy az egyik szereplőt a másikkal szemben. Ha a fontosabb pártok képviselőit egy asztalhoz ültetjük, felkészültnek kell lenni, érdekes és kellemes, nem pedig hosszú és unalmas műsorokat készíteni. Ily módon a dolgok elkezdenek érdekesebbé válni.

– Szeretnék a Visegrádi jegyzőkönyvből idézni...
– Az egy nagyon jó dokumentum!

– A szerkesztőnek három lépés távolságot kell tartania a politikusoktól.
– Tökéletesen így van...

– Véleménye szerint miért olyan nehéz ezt megvalósítani ebben a régióban?
– Megmondom, miért. Azért, mert a politikusok folyamatosan beavatkoznak, és még mindig túl nagy a befolyásuk a műsorszolgáltatókra, a műsorszolgáltatók pedig ezt eltűrik. Jövőre itt a nagy alkalom. Jövőre választások lesznek Magyarországon. Hát nem lenne fantasztikus, ha Magyarország az egész régiónak megmutatná, milyen is az igazi közszolgálati televíziózás? Ez megvalósítható. Erre akkor volna esély, ha a jövő évi választási kampányban a politikusok azt mondanák: nem avatkozunk be a televízió ügyeibe, mi csak azzal foglalkozunk, amiért megválasztanak bennünket, nevezetesen vezetjük az országot. Ha a politikusok egyszerűen kampányolnak, a műsorszórók pedig műsorokat készítenek. Mit gondol, Magyarország képes lesz erre? … Reménykedjünk!

– Mit gondol a televízió nevelő hatásáról? Segít például a gyerekeknek megkülönböztetni a jót a rossztól?
– Véleményem szerint igen. Manapság a gyerekek már nagyon korán kezdenek tévézni, a képernyőről különböző hangok, képek jutnak el hozzájuk. Éppen ma adtak ki egy tanulmányt, amelyet az Egyesült Államokban készítettek, s amelyben arról írnak, hogy a gyerekek könnyebben felismerik a képeket, mint a hangokat. Ez meglep engem, de nagyon érdekes. Röviden: a televíziónak nagy szerepe lehet a gyerekek, de a felnőttek nevelésében is.

– Ön szerint milyennek kellene lennie a 21. századi televíziózásnak? Mi a véleménye a digitális televíziózásról?
– Véleményem szerint a digitális televíziózás nagyon izgalmas, és nagy szerepe lehet a közszolgálati feladatok ellátásában. Hogy miért? Mert a közszolgálati televíziózás új aranykorszakába léphet. A digitális technika bevezetésével a közszolgálati értékek felértékelődhetnek. A közszolgálatiság külön „állatfajta”, különálló műsorszórást feltételez. Lehetőséget biztosít olyan feladatok ellátására, amelyet a kereskedelmi csatornák nem vállalnak fel. De a közszolgálati televízióban ugyanakkor számos (nagyon) kreatív programot és közéleti műsort is lehet sugározni, amelyet más csatornák nem közvetítenek. Azt gondolom, hogy a digitális televíziózás új lehetőségeket teremt.

– A BBC etikai kódexének mely pontjait kellene nekünk, magyaroknak átvenni? Melyek azok a pontok , amelyek Magyarországon is éppúgy érvényesülhetnek, mint Nagy-Britanniában?
– Tudja, mit fogok mondani? A politikusok vezessék az országot! A műsorszórók készítsenek műsorokat! A média vezetőinek legyen bátorságuk távol tartani a politikát! A politikusoknak legyen bátorságuk és erejük, legyen annyi tisztesség bennük, hogy azt tegyék, amit elvárnak tőlük: ne avatkozzanak a média dolgába! Sajnos évek óta ugyanezt a választ kapják tőlem, és mindaddig ez lesz a válaszom, míg a dolgok meg nem változnak. Ameddig a műsorszolgáltatóknak nem biztosítják a szabadságot, hogy felelősen és szabadon gyakorolhassák mesterségüket, nem lesz igazi közszolgálati televízió sem Magyarországon, sem Szlovákiában, sem Romániában, sem máshol a régióban.

Szóval, Nagy-Britanniából nézve. Egyetlen szempontot, a politikusokat tekintve. Ha Londonban a BBC-hez, vagy ahhoz a csatornához, ahol én dolgozom, betelefonál egy politikus, miniszter, vagy a titkára, vagy a tanácsadója, hogy nemtetszését fejezze ki a műsorban elhangzottak miatt, udvariasan meghallgatom, megköszönöm, majd tájékoztatom a szerkesztőt, a felettesemet vagy a kollégámat. Nem hagyom magam befolyásolni, nem engedem, hogy egy politikus beleszóljon abba, hogy mi kerül adásba. Természetesen együtt lehet működni, de a feladataink nagyon eltérőek. Én pedig a nézőknek és a hallgatóknak tartozom felelősséggel.


Szabó Ágnes
A szerző a Duna Televízió munkatársa.

Média és politika – mégis, kinek a felelőssége? www.találjuk-ki.hu, 2005. november 3.