center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

E-marketing
Dr. Eszes István, www.eszes.net

„... korunknak legelmésebb találmánya. Egy élő hírlap, amely minden nyomtatott hírt megelőz, a nap eseményeit odahozza helyünkbe ... Fő- és székvárosunknak ez az egyik legérdekesebb speczialitása...”
Jókai Mór

Részlet a tanulmányból.

Jókai Mór emelkedett szavaival természetesen még nem korunk ügyeletes társasági beszélgetési témasztárját, az Internetet dicsérte, hanem a telefonhírmondót. Azok a forradalmian új funkciói, amelyek elragadtatták nagy írónkat, igazak ma is az Internetre. Az Internet napjainkra túlnőtt a műszaki laboratóriumok falain, egyre markánsabban jelenik meg az üzleti életben, a kereskedelemben és a marketingben. A szakmában már elfogadott „ebusiness” és „e-commerce” kifejezések analógiájaként „e-marketing” - nek nevezem előadásomban a marketingnek ezt a speciális vállfaját, melyet a szakirodalom több névvel is próbál körülírni, mint például online marketing, Internet marketing, web marketing. Többen azt mondják, hogy ma az e-marketing a múlt századi Vadnyugat aranyásóihoz hasonlít. Sokan vannak, akik eufórikusan nyilatkoznak a „korlátlan lehetőségekről”, a gyors meggazdagodás esélyéről. Mások fanyalognak, szkeptikusak. Lehet tenni mindkettőt, de ne felejtsük el, hogy ott is az első pionírok közül sokan szegényen haltak meg, noha utánuk sok ezren busásan meggazdagodtak.

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium egyik tanulmánya szerint az Internet gyorsabban növekszik, mint bármely más kommunikációs technológia. Ahhoz, hogy 50 milliós hallgatói tábora legyen, a rádiónak 38 évre volt szüksége, a TV 13 év alatt érte el ugyanezt a szintet. Az Internet 4 év alatt érte utol ezeket, s 1998-ra több mint 100 millió ember tartozott az Internet használók közé. Hazánkban ma közel 300 ezer ember fér hozzá az Internethez. Ha ezt az összlakosság létszámához viszonyítjuk 2,5%), akkor sok dicsekvésre nincs okunk, Európában sajnos hátulról a 4. helyen állunk.

Az Internet nem szünteti meg az általunk ismert és gyakorolt marketing eszköztárat ésgyakorlatot,  hanem egy gyökeres változást, adaptálódást jelent az új körülményekhez. Az Internet - mint új médium - megváltoztatja a klasszikus felfogásunkat a térről és az időről, rákell döbbenünk, hogy az „árvalányhajas kis falunkból” végérvényesen kilépünk a globális piacra, ha megjelenünk a hálón.

Glatz Ferenc mondta egy előadásában, hogy „az Internetnek nincs közepe”. Számunka ebből az a fontos, hogy akkor széle sincs, tehát nem szorulunk ki megint a perifériára. Itt nem kell  futnunk Európa vagy Amerika után, ugyanabban a virtuális térben vagyunk. Most már valóban csak tőlünk függ, hogy mennyire élünk ezzel a technika által nyújtott plusz üzleti lehetőséggel.

Érdemes megfigyelni, hogy a középkori térképeken szereplő úthálózat vagy a városok sűrűsége épp olyan képet mutat, mint a múlt századi vasúti térképek: nyugatról keletre haladva ritkulnak a szálak. Valami hasonló kezdett megismétlődni az internetes alaphálózat kiépítésében is, de talán sikerül megállítanunk.

Előadásomban kiemelek néhány, talán eddig kevésbé publikus részterületet ebből az új, de gazdagon szerteágazó kutatási területből. Mondanivalómat gyakorló marketingesek számára fogalmazom, ezért eltekintek az ilyenkor obligát technikatörténeti és műszaki kérdésektől, arra fókuszálok, hogy milyen új lehetőségekkel bővül a marketing eszköztár az onlinehálózatok, nevezetesen az Internet igénybevételével.

1. Az e-marketing sajátosságai
Kérdés, hogy a vállalatok mennyire tudják megtalálni és kihasználni a háló és a web különleges üzleti lehetőségeit? Mára a vállalatok jelentős részének van valamilyen internetes megjelenése, ugyanakkor sokkal nehezebb olyant találni, aki ténylegesen tudja is, hogy mit akar az Internettel kezdeni.

Marketing kommunikációs szempontból érezhető, hogy még nem élünk az új médium által nyújtott lehetőségekkel. A jelenlegi helyzet a televíziózás hőskorához hasonlítható, amikor rádióbemondók ültek a mozdulatlan kamerák előtt és előre megírt szövegeket olvastak fel hosszasan. Sokan a régi kommunikációs eszközök meghosszabbításaként használják ma a hálót, amikor vállalati prospektusokat, hirdetéseket és a klasszikus levelezést tették át erre az új médiumra.

A különböző előrejelzések szerint az Internet már régen kinőtte a csupán technikai újdonság és játékszer szerepét, s egyre komolyabb gazdasági potenciált jelent(het).
...

A tanulmány letöltése( 201 KB, pdf formátum)

Dr. Eszes István
docens, szakigazgató, Külkereskedelmi Főiskola, Nemzetközi marketing tanszék

E-marketing, www.eszes.net