center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Kampánycsend helyett
Ami értelmetlen, az felesleges. Polyák Zsuzsa, www.prherald.hu, 2006. április 21.

A Political Capital Institute kezdeményezte a kampánycsend és a közvéleménykutatás-megjelentetési tilalomra vonatkozó elavult és cseppet sem életszerű szabályozás eltörlését. Kampánycsend ugyanis csak a törvény betűje szerint létezik - a valóságban nem, a közvéleménykutatás-megjelentetési tilalom pedig alapvetően sérti az információhoz való hozzáférés alkotmányos jogát, ráadásul súlyos esélyegyenlőtlenségeket eredményez. A Political Capital Institute módosító javaslatait eljuttatja az új Parlamentben jelen lévő pártok elnökeinek, valamint a közvéleménykutatás-megjelentetési tilalomra vonatkozó javaslatot a Piackutatók Magyarországi Szövetségének is.

Mértékadó tudományos elemzők álláspontja szerint az éjféltől életbe lépő kampánycsend intézménye egy rendszerváltás-kori félelemből táplálkozik. A szabályozás eredeti célja az volt, hogy megakadályozza a választási visszaéléseket és kiküszöbölje a végsőkig elmenő manipuláció lehetőségét. A szavazást megelőző napon azonban csak a törvény betűje szerint létezik kampánycsend - a valóságban nem. A pártok nyilvános üzenetei továbbra is elérhetőek, az új média (internet, mobiltelefonok) csatornáin terjedő információkat senki nem korlátozza. Nemzetközi példák is bizonyítják, hogy a kampánycsend intézménye felesleges és semmivel sem teszi tisztábbá a választási kampányt.

A definíció
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 40-41§ szerint: „A választási kampány a választás kitűzésétől a szavazást megelőző nap 0 óráig tart. A szavazást megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend).

Az érvek
Nem valósul meg az a cél, hogy a választók minden külső befolyás nélkül gondolhassák át döntésüket az utolsó napon, hiszen a pártok nem függesztik fel a kampányolást a kampánycsend beálltával:
A plakátokat nem szedik le, sőt, esetenként hivatalosan nem beazonosítható plakátok is kikerülhetnek;
A mindenkori kormány intézkedéseket hozhat továbbra is, miközben az ellenzéknek, más pártoknak nincs lehetősége az ilyen megjelenésre;

A mobiltelefonokat és az Internetet nem lehet kikapcsolni. A szabályozás túlhaladottságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Internet és az sms korában a kampánycsendet fizikailag képtelenség betartatni, ezek a csatornák különösen nehezen, illetve egyáltalán nem ellenőrizhetők, kontrollálhatók. Ezt az Országos Választási Bizottság is elismerte. Az OVB-t is felkészületlenül érte 2002-ben az sms-ek nyújtotta újabb agitációs lehetőség. A kampánycsend intézménye álságos: Magyarországon permanens kampány folyik. A személyes környezetből származó befolyás a kampánycsend alatt is működik, és sokszor ez a döntő a médiabefolyással szemben.

Nemzetközi példák is alátámasztják a Political Capital álláspontját, hiszen olyan fejlett, és komoly hagyományokkal bíró demokráciákban sem veszélyezteti a választások tisztaságát a kampánycsend intézményének hiánya, mint az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Belgium vagy Ausztria. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 1998-as elemzésében is megállapította, hogy a magyar OVB nem képes érvényt szerezni a jognak: a kampánycsend sértés fogalma ugyan definiálva van, azonban a szankciókról nem esik komolyabban szó a törvényben.

Az, hogy a választások előtti napon a pártok nem ismertethetik üzeneteiket a választókkal, sérti az információhoz jutás alkotmányos alapjogát is, hiszen a választópolgárokat a választást megelőző utolsó napon fontos, a döntésüket alapvetően segítő ismeretektől fosztják meg. Magyarországon nem tilos közvélemény-kutatást végezni a választást megelőzően, vagy a választás napján, azonban a választást megelőző 8 napban az új adatok közzététele nem engedélyezett a médiában.

A Political Capital Institute álláspontja szerint a kampánycsend intézménye mellett a választás napját megelőző nyolc napos közvéleménykutatás-megjelenítési tilalomról szóló szabályozás több okból kifolyólag is feleslegesnek és hibásnak tekinthető, és szabályozás eltörléséről szóló módosító javaslatot mind az új Országgyűlésben jelen lévő pártok elnökeinek, mind Piackutatók Magyarországi Szövetségének eljuttatja.

A nyolc nappal a választás előtt megjelenő kutatások terepmunkáját legalább a választás előtt 10-15 nappal kell végezni. Amennyiben ezek a mérések a hibahatárnál nagyobb mértékben különböznek a választási eredménytől, akkor nem tudhatjuk, hogy a mérések voltak pontatlanok vagy politikai helyzet változott meg. Ez aláássa a közvélemény-kutatásokkal szembeni bizalmat, ami végül önbeteljesítő jóslatként valóban rosszabb közvélemény-kutatásokat eredményezhet. A pártok a kampány finisében a legaktívabbak, az utolsó napokban a legerőteljesebb a mozgósítás. A szavazás előtt több mint másfél héttel készült adatfelvételek eredményei nem tükrözik hűen a kampányt.

Nem állja meg a helyét az sem, hogy azért fontos az eredmények közlésének tilalma, hogy azok ne befolyásolják a választókat. Ha ugyanis a tilalmat megelőző időszakban lehet közölni kutatási adatokat, az utolsó nyolc napban milyen alapon tilos? A közvélemény-kutatásokra vonatkozó moratórium így alapvetően sérti az információhoz való hozzáférés alkotmányos jogát. Mindemellett súlyos egyenlőtlenségeket eredményezhet az, hogy akik képesek kutatásokat finanszírozni vagy bennfentes információkhoz hozzájutni, azok előnyben részesülnek a többi állampolgárhoz képest. A magyarhoz hasonló szabályozás elsősorban a kelet-közép-európai országokban jellemző, azokban, amelyekben valóban csekély a közvélemény-kutatások elfogadottsága. Komoly demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban, így például az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában nem ismert a kutatási publikációk tilalma. Ezekben az országokban például kizárólag a szavazás egyetlen napjára vonatkozóan léteznek bizonyos korlátozások.

Polyák Zsuzsa

Kampánycsend helyett. Ami értelmetlen, az felesleges. www.prherald.hu, 2006. április 21.