center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A későn élő típus
Az európai polgár, Szvetelszky Zsuzsanna, www.találjuk-ki.hu, 2006. május 11.

Ki gúnyosan, ki aggódva nevezi őket a képernyőnemzedék képviselőinek, a távkapcsoló gyermekeinek. Féltsük, sajnáljuk vagy irigyeljük őket?

Elterjedt címkéjük a screenager is: a screen (képernyő) és a teenager (tizenéves) angol szavakból összevonva. Együtt nőttek fel az elektronikus játékokkal, magától értetődően kezelik – akkor is, ha szüleiknek nem telik rá – a hi-fi tornyot, a számítógépet, a televíziót, a videót, a mikrót. Walkman-jeiket, ha tehetik, discman-re cserélik, társaikkal az MP3-lejátszók, a PSP és a DVD-k új típusairól beszélgetnek.

Aki aggódik miattuk, azzal érvel, hogy figyelmük rövid ideig tart ki, nem tudnak koncentrálni. Mivel számtalan csatornán korlátozásmentesen válogathatnak, ezért az információdömpingből adódó fásultság fenyegeti őket. Minél fiatalabbak, annál kevésbé valószínű, hogy rendszerezett, hagyományosan strukturált tudás mentén hozzák létre a távkapcsolóval saját választásaikat.

Vannak azonban olyan érvek, melyeket mára kutatások, statisztikai eredmények támasztanak alá. Látásmechanikai vizsgálatokból tudjuk, hogy a film észlelési szempontból valós helyzet élményét kelti, és tartalmazza a háromdimenziós érzékeléshez szükséges alapvető elemeket. Közhely, de itt fontos elmondani, hogy bár a néző tudja: a film nem valóság, mégis annak érzékeli. S minthogy generációk óta mozizunk, az is megesik, hogy ha a valóság elemei a befogadáskor – a film nézésekor – a fiktív elemek mellé kerülnek, akkor ez a sajátos mix visszahat a valóság szemléletére, a szemlélet megváltozására is. Olyan volt, mint egy filmben! – sóhajtunk fel némely kivételes pillanat után, szemünket a kamerával azonosítva. Sőt, ünnepélyes családi alkalmakkor egyre többen törekszenek a filmszerű fellépésre – valójában az esemény kamerázhatóságára.

Horkai Anita Screenagerek című tudományos munkájában írja a monitor-nemzedékről a rájuk jellemző kiábrándultság, céltalanság, jövőkép-nélküliség kapcsán: „A pillanatnak élni, ez lett a fő motivációs hajtóerő, a jelennek élni és nem az elődöknek, nem az utódoknak. Egyre kevésbé érzi az egyén, hogy része a történelem folyamatának, hogy láncszem lenne a múltbeli és a jövő felé tartó nemzedékek között... Az ilyen típusú embernek a jellemzője, hogy teljes lényével önmagára koncentrál, igyekszik a pillanatnak élni, a történelmi érzéke hamar elhalványul… az idő érzékelése nem mint folyamat jelenik meg (múlt – jelen – jövő), hanem egy kiterjesztett jelen megéléseként.”

Elmagányosodástól is sokan féltik a monitor-generáció tagjait, ám ez nem teljesen igazolható aggodalom. A screenagerek felismerik és megtalálják egymást, jó kapcsolatokat építenek ki, nem ritkán kisebb-nagyobb közösségeket is alkotnak. Márpedig – többek között Mérei Ferenc, a magyar pszichológia mindmáig egyik legmeghatározóbb alakjának munkásságából is tudhatjuk – a közösség a normaképző, közvetítő szféra az egyén és a társadalom között. Itt találkozik az egyéni a társadalmival, ez az a dimenzió, ahol az individuális és a szociális jellemvonásokat is megfigyelhetjük. Hiszen az együttesen átélt élménynek nagyobb ereje van, mint az egyedül átéltnek: a közösségi élmény sajátosan misztikus bizalmat ad az abban részt vevőknek, olyan illúziót keltve, hogy az élmény a résztvevők közös „tartalma”, mintegy múltja lett, és ezáltal identitásteremtővé vált.

A screenager-csoportok közös múltját „szerkeszthetik” tévéműsorok, számítógépes játékok, legendássá váló zenei válogatások. Könnyelműség lenne lebecsülni a közös múltat képző folyamatnak ezeket a virtuális mozaikdarabkáit: annál kevésbé érthetjük meg a fiatalokat. Be kell látnunk és el kell fogadnunk, hogy a televíziónézés a társadalmi érintkezés egyik módja, s a társadalmi kommunikáció egyik legfontosabb médiuma lett.

Jobban járunk, ha elfogadjuk az amerikai Rushkoff médiaguru híres hasonlatát: a bevándorló családokban a gyerekek tanulják meg leggyorsabban a nyelvet, az új kultúrát – nos, mi is egy új világ bevándorlói vagyunk, új technikai eszközök közegében, s gyermekeink villámgyorsan sajátítják el az új kultúrát. Olyan készségeket, ismereteket téve magukévá, melyeket mi döcögősebben tudunk tudásunk struktúrájába illeszteni.

Ilyen készség – divatos kifejezéssel: skill – például a szélesebb áttekintési tartományban való otthonos mozgás. A nagy és váratlan adat-, információhalmazokat az idősebbeknél gyorsabban tekintik át és értékelik, és az ehhez kapcsolódó cselekvésük – a multitasking, az egyidejűleg több feladat ellátása, a szimultán feldolgozás – is új „generációs érték”. Mások az alapvető tapasztalataik: a monitornemzedék képviselőinek gyökeresen tér el az asszociációs bázisa szüleikétől, nagyszüleikétől. Sokak szerint a térlátásuk is más: optikailag torzult a filmes effektusok, a szimulációs játékok miatt – ez a távolságok bizonytalan érzékelését, a periferiális látómező érzéketlenségét jelenti.

A legnehezebben leírható pontja a jelenségnek, hogy a technikai körülmények módosíthatják a valóság érzékelésének a határait. Technofóbok és technofilek különbözőképpen vélekednek a folyamatról, kétségtelen azonban, hogy az élethű virtualizáció miatt gyermekeinknek módjukban áll sok élményt azzal az egészen hátsó – értsd: tudatalatti – gondolattal elraktározni, hogy „láttam már ilyet”. A képen szebb volt – biggyesztette el mellettem a száját egy kamasz Granadában, az Alhambra egyik épülete mellett. Nos igen: a valóságban nem állnak mellettünk sminkesek, stylistok, világosítók, nem lehet újraforgatni, nincsenek különleges szűrők, amelyekkel a kép esetleges hibáit el lehetne tüntetni, vagy az eget és a tengert valószínűtlenül kékre színezni.

Theodor Roszak írja az információ kultuszát elemző eszmefuttatásában: „…képtelen vagyok az általunk most oly magabiztosan követett útnak a végén mást látni, mint ama bizonyos fonnyadt fa alatt Samuel Beckett két szomorú csavargóját, amint csak várják, egyre várják, hogy elkezdődjön az életük…”

„Ezt ismerem, láttam már ilyet” – a jelölés hajdan a valós, testi-lelki mivoltunkban megélt helyzetekre vonatkozott. Ma kettős jelentéssel bír: részben hordja a régit, részben a monitor-élményekből származó tapasztalatokra utal. Láttam már ilyet: az életben vagy a moziban? Így szoktuk szétválogatni a szennyest: ki is mutatta – anya vagy a reklámhősnő? Lenyűgöz annak a lánynak a mosolya – talán mert valamelyik plakátról már ismerős a mosoly? Hogy a kettőt, valóságot és médiumélményt ki hogyan, milyen mértékig mossa össze, csúsztatja egymásba, egyelőre csak a spekuláció szintjén elemezhető.

Ám annyit talán megkockáztathatunk, hogy amit a fiatal élethűen kivitelezve ugyan, de idő előtt – a személyiségfejlődéséhez képest korán – látott a tévében, az kisebb hatással lesz rá valós helyzetben. Sorolhatnánk a példákat, az „első…” aktusoktól kezdve veszélyhelyzetekig, emberi tragédiákig. Még a rendkívül megható vagy felkavaró jelenetektől is meg lehet csömörleni, hisz annyiszor pörgetjük vissza, ahányszor akarjuk. A mennyiség előbb-utóbb fásultságot eredményez, s a hírneurózishoz hasonlóan – amikor a nézőnek, a hallgatónak már elege van az aznapi negyedik robbantásból, vulkánkitörésből, puccsból, özönvízből – élményneurózisról is beszélhetünk.

Technopesszimizmus lenne azt állítani, hogy a screenagerek közül sokan tévesen hiszik: kalandokban és tapasztalatokban gazdag életet élnek, hiszen a technikai eszközök segítségével számtalan látványhoz juthatnak el. Mégis, valószínű, hogy a két dimenzióban látott – megéltnek vélt – élmény „valódi megfelelője” nem ugyanazt a hatást fogja elérni, mint ha monitor-előzmény nélkül csattant volna el a csók, a pofon, a poén.

A korán megélt virtuális élmény valójában elvesz: a hamvát, a súlyát, az élét szünteti meg és tompítja a valósnak. S ha a valóst nem a kellő korban éli meg a fiatal, akkor fáziskéséssel jut majd a személyiségfejlődés szakaszaiba – ha egyáltalán. A későn élő típus nem kezdhet homokvárat építeni huszonöt évesen, ha ötévesen számítógépes játékot játszott.

A szerző kommunikációs szakértő, az ELTE BTK Informatikai Intézetének oktatója.

Szvetelszky Zsuzsanna

A későn élő típus. Az európai polgár, , www.találjuk-ki.hu, 2006. május 11.