center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Nem szeretem Pestet
Kardos Gábor, www.prherald.hu, 2006. február 28.

Jobban mondva: nem szeretem azt, ahogyan Pest nem szereti Magyarországot, ahogyan elszereti Európától és önmagától. Megcsalja. Magyarországot kárhoztatjuk, mikor talán sokkal inkább Budapestről, pontosabban egy bizonyos pesti mentalitásról lenne szó, és arról, hogy láthatóan nem váltja be a századelőtől hozzá fűzött vérmes reményeket.

Valahogy így fogalmazódott meg számomra mindaz, ami a sok hozzászólást és vitát kiváltó cikk kapcsán talán rávilágít arra, miért vonakodhatott maga a szerző kimondani provokatív tézisét (amire mindjárt cikke elején utalt), és milyen kimondatlan vonatkoztatás-deficit terhelte meg kezdettől a vitát. Amikor gondolatmenetét mintegy folytatva Hankiss Elemér hazánk regionális küldetéstudatának mítoszát kérdőjelezi meg, ugyanez a kérdés fogalmazódik meg: vajon nem inkább Budapest szerepéről volna itt szó, és arról, hogy merőben tévesen azonosítjuk Magyarországgal?

Több mint tízéves párizsi emigráció után sem tudom annyira kívülről nézni Magyarországot és népét, hogy érdemben feltehessem magamnak a kérdést: szeretem-e vagy sem. Hogyan lehetne releváns ez a kérdés, mikor még esetleges gyűlöletem is a ragaszkodás és az eredendő hazaszeretetre utaltság sajátos kifejeződése volna, ahogyan azt sem tudnám relevánsan firtatni, hogy családomat vagy saját magamat vajon szeretem-e. Saját személyünk minősített esete különösképpen azt jelzi, hogy milyen értelemben kell kvázi kötelező önkritikával viszonyulnunk saját világunkhoz, így hazánkhoz is, nehogy az elvtelen önimádat csapdájába essünk. Ez világos. Budapest és a fővároshoz kapcsolódó azonosulás azonban eleve más, mert lakóhelyünket mi választjuk, hazánkat viszont eredendően nem, illetve legfeljebb új hazát választhatunk magunknak.

Bár az ilyesmi ritkán sikeres vállalkozás.

Ráadásul Magyarország provincialitása minimum Ady óta alaptémája a honi közbeszédnek, miközben Budapest provincialitása úgyszólván tabunak számít. Pedig aki mostanában sokat jár-kel Európában, az döbbenten tapasztalhatja, hogy már nemcsak Párizzsal, Londonnal vagy más nyugati világvárosokkal összehasonlításban kellene Budapest provincialitásával érdemben foglalkoznunk, hanem Közép- és Kelet-Európa szépen fejlődő kulturális közponjtaihoz mérten is. Vegyük például a méretre sokkal kisebb Krakkót vagy a szintén kisebb Prágát! És ne csak a nagy kulturális vagy építészeti projekteket nézzük, hanem akár azt is, hogy például milyen a közlekedés. Mert aligha beszélhetünk világvárosról, mikor – olvasható táblák híján – többnyire a főbb útvonalak kereszteződésénél sem tudjuk, merre menjünk, hacsak nem arra járunk minden nap. E tekintetben még Isztambulban is sokkal jobb a helyzet. Nemcsak a külföldi autós életét keserítik meg Budapest úttalan útjai, de a vidékiekét is.

Nehogy megint valami olcsó politikai piruettel próbáljuk elintézni a kérdést, hogy persze, mert a főpolgármester, meg a kátyúk... Ugyan kérem! Azt, hogy Budapest kulturális és civilizációs rangja milyen, alapvetően úgyis a polgárai határozzák meg, akár azzal, hogy civilként (politikai hovatartozásukon felülemelkedve) nem képesek támogatni épp hivatalban levő főpolgármesterüket, akár azzal, hogy csak ócsárolják, de nem váltják le, ha már olyan sok bajuk van vele. Vegyük észre, hogy ebből a szempontból szinte mindegy, épp ki tölti be a funkciót, ha a pestiek civil mentalitása és az utak állapota nem változik. (Ha meg mindez egyszerre megváltozik és sokkal jobb lesz, akkor azért lesz másodlagos, hogy mi a neve az épp hivatalban levő főpolgármesternek.)

Budapest ma nemcsak történelmileg megörökölt regionális központi szerepét nem tölti be megfelelően, hanem abban sem kellően hatékony partner, hogy jól fejlődő vidéki regionális központok vegyék körül. Pedig enélkül maga is egyre provinciálisabb vízfej lesz, hatékony fellépéshez szükséges kezek-lábak és organikus kapcsolódási pontok nélkül. Közben el van telve saját egyedülvalóságától és attól, hogy vízfejűségével még kérkedik is. Érdemi lépések helyett pedig az autópálya-építés agyonpolitizált tematikájával vezetjük le a kérdéskörrel kapcsolatos feszültségeinket. Mintha elég lenne autópályákkal összekötni a vidéki központokat Budapesttel és Európával, hogy valóban dinamikus régiók jöhessenek létre. Viccnek is rossz.
Ahogyan az is, hogy Budapest csak marketingterv szinten lenne "Európa kulturális fővárosa". Pedig lenne mód és alkalom valóban világraszóló kulturális kezdeményezésekre, melyek méltán folytathatnák fontosabb hagyományainkat. Például '56 idén esedékes jubileuma kapcsán és a köztársasági elnök európai médiakezdeményezéséhez kapcsolódva, mondjuk Varsóval együtt jelképesen újraindíthatnánk Budapestről a Szabad Európát, hogy ne globálnyugati hírügynökségektől kelljen megtudnunk, mi történik velünk, és ne csak a mára egypólusúvá vált BBCNN információja létezzen Európában, hanem adjunk hangot saját világképünknek is. Vagy egyáltalán legyen saját világképünk. A Nyugat is csak akkor kezdene jobban ránk figyelni és komolyabban venni minket, bár nyilván nem ezért fontos szellemi önállóságunknak érvényt szerezni.

Ha az ember végre meghozza azt a döntést, hogy Pestről mondjuk Badacsonyba vagy más, számára kedves vidékre költözik, akkor hamar megtapasztalja, hogy a szabad levegőn és a városból kilépve megnyíló térben nemcsak lélegzése, de gondolkodása is sokkal szabadabb lehet. Egyszóval a Világfalu ma sokkal hitelesebb és hatékonyabb alternatíva, mint az önmagától és saját szellemi szmogjától eltelt Budapest.

Szeretném, ha nem érnénk be az önostorozással és a globálturáni átkozódással, mert talán éppen emiatt a legkevésbé szeretetreméltó a pesti mentalitás, illetve az, ahogyan „jobb híján” rátelepedett az egész magyar mentalitásra. Ezért konklúzió gyanánt álljon itt inkább két konstruktív megállapítás.

Az első, hogy – tekintettel Budapest mély szellemi válságára – egyáltalán nem szerencsés a vidéket hozzá igazítani, sőt, éppen fordítva, érdemes pozitív megoldást keresni. Ennek egyértelmű jele a prominens pesti értelmiség exodus-szerű kitelepülése a Káli-medencébe, a Balaton-felvidékre éppúgy, mint a Pilisbe, illetve a Dunakanyarba. Hétvégi házzal kezdődik, aztán egyre hosszabb mandátummal folytatódik, míg végül azon kapja magát a ház büszke tulajdonosa, hogy falusi lokálpatrióta lett, kiállítást és fesztivált szervez, ezer szállal kötődik új otthonához, és megtörténik az, ami Pesten elmaradt: eleven gyökerei lesznek. A pesti szellemiség megújulásának legtermékenyebb lehetősége ez, sokkal inkább, mint valami nevenincs globalizáció általi likvidálása a maradék őshonos pesti kultúrának, mert Pest nosztalgiával emlegetett virágkorának hátterében szintén az állt, hogy a Pestre érkezők kimondatlanul is el tudták hozni szűkebb pátriájuk sokszínűségét, sajátos levegőjét.

Van itt azonban egy alapvetőbb kérdés is, amihez lényegesen tágítanunk kell a vita horizontját, ez pedig a Hankiss Elemér által említett közös jövőkép kérdése. Nyilvánvaló, hogy sem Budapest, sem az ország máig nem tudta kiheverni és feldolgozni a trianoni önképcsonkulás fantomfájdalmait. Történelmileg és spirituálisan máig sokkal tágabb keretekben gondolkodunk, mint a reálisan rendelkezésünkre álló. Pedig vagy találunk olyan kitörési pontokat, melyek lehetővé teszik történelmileg megörökölt spirituális törekvéseink megvalósítását, vagy végleg le kell mondanunk erről, és kis népként kell újra magunkra találnunk. Az utóbbi pragmatikusabbnak és járhatóbbnak tűnhet egy kultúráját vesztett és ezért felszínessé vált civilizációban, de nem számol az ember legbelső törekvéseinek elfojthatatlanságával, illetve azzal, amit a mélylélektan az elfojtott visszatérésének hív. Ez esetben pedig mégiscsak kitörési pontokat kell találnunk, hogy megélhessük és megvalósíthassuk e nép különleges vitalitású spirituális küldetését. Hagyjuk a hagymázas ős- és nagymagyar álmodozásokat! Értelmes keretet leginkább a közép-európaiságban, a visegrádi egység erősítésében, illetve a dunamentiség élesztésében és – ennél is pragmatikusabban – valamilyen lengyel-litván gazdasági-kulturális perszonálunió megteremtésében találhatnánk. Már ha nem akarjuk beérni a trianoni fantomfájdalmakkal és a globális elégedetlenkedéssel.

A masszív értetlenségre bizton számítva és szinte félve lehet csak megemlíteni azt a világtörténelmi fejleményt, mely ennél is pozitívabb és tágabb perspektívát nyithat ma nekünk, magyaroknak – ez pedig az a tény, hogy a világgazdaság súlypontja Keletre került át, és a közeli jövő meghatározó világhatalmi tényezőivé válnak olyan országok, ahol Európa és a nyugati világ népei közül egyedül minket, magyarokat tekintenek távoli rokonnak, ezáltal pedig természetes partnerüknek. Mi több, aligha fogják elfelejteni mindazt, amit nyugati gyarmatként el kellett szenvedniük. Ezt pragmatikusan, kellő lélekjelenléttel végiggondolva, olyan emberekként, akiknek talán még „helyén van a szíve”, felismerhetjük, hogy ilyen pozitív globális perspektíva még Mátyás idejében sem nyílt számunkra. Ehhez persze az is kéne, hogy ne pont most zárjuk be például mongol külképviseletünket, noha a minket testvérnek tartó nép vezetői szégyenszemre felajánlották, hogy inkább ők állják külképviseletünk költségeit, csak ne zárjuk be, hiszen Európa kapuja ez számukra.

Mongólia – nem mellesleg – sokkal dinamikusabban fejlődik, mint a nyugati világ, és rendkívüli természeti tartalékokkal bír. Már ha valaki eleve semmibe venné egy testvérnép kitartó szeretetét, és kizárólag a hasznosság korlátolt szempontjai szerint gondolkodna. Szintén nem mellékes, hogy a vezető nyugati országok számára az eurázsiai expanzió elsődleges geostratégiai törekvéssé vált, pedig ezen a téren kivételesen mi sokkal jobb esélyekkel indulhatnánk – ha nem épp az ellenkező irányba indulnánk el. Ez a furcsán nyugatmániás globális csodaszarvaskergetés pedig mintha paradox módon ugyanannak az ősi turáni projektnek a folytatása lenne a magukat legurbánusabbnak tartó honfitársainknál is... Meg kéne végre érkeznünk haza, hogy ne csak a turizmus promóciója okán legyünk „itthon Magyarországon”. Végre már ne végzetünk, hanem egyszerűen sorsunk legyen magyarnak lenni.

A szerző filozófus

Kardos Gábor


Nem szeretem Pestet, ww.prherald.hu, 2006. február 28.