center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Közbizalom és állampolgári részvétel a mai Magyarországon: egy felmérés eredményei
Péterfi Ferenc, www.prherald.hu, 2005. november 9.

A tanulmány teljes terjedelemben itt olvasható

A kérdőíves kutatásra igen sok, 4507 kitöltött válasz érkezett. A válaszolók megoszlása az országos lakóhelyi elhelyezkedés arányainak nagyjából megfelelt. A szúrópróbaszerű minta nagyobbik fele utcai megszólításokkal, közösségi összejöveteleken megjelent résztvevők megkérdezésével és néhány közintézmény látogatóinak felkérésével alakult ki. A válaszadók összetétele a nemek és az életkor tekintetében nagyjából az országos arányoknak felel meg, az iskolai végzettséget tekintve a középiskolai végzettségűek aránya nagyobb, mint az alacsonyabb fokozatú iskolákat végzetteké.

A kérdések főként az állami–politikai intézményrendszerben való bizalom mértékére irányultak, illetve arra, hogy milyen aktív lépéseket tettek a megkérdezettek az elmúlt 12 hónapban ezeknek az intézményeknek az igénybevételére. Fontos tapasztalatunk, hogy a megkérdezettek nem szoktak hozzá a kérdezés–válaszadás helyzetéhez, azaz a valódi mérlegeléshez, véleménynyilvánításhoz. Ez megerősíti azt a korábbi tapasztalatunkat, hogy nagyon kevés a valódi megszólítás, az olyan helyzet, amely az állampolgárokat a közügyekben való felelős állásfoglalásra késztetné, s még kevesebb a késztetés arra, hogy elhiggyék, van tétje, értelme az ő véleményüknek is.

A tanulmány teljes terjedelemben itt olvasható

Péterfi Ferenc

Közbizalom és állampolgári részvétel a mai Magyarországon: egy felmérés eredményei, www.prherald.hu, 2005. november 9.