center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Public relations eszközök az egészségügyi menedzsment kezében
Léder László, Marczell Viktória, www.aks.sote.hu, 2003. szeptember 15.

Részlet a tanulmányból

Az írás bemutatja, hogy a változtatás vezetési programok sikeres alkalmazásához hogyan járulhat hozzá a Public Relations eszköztárának megfelelő használata az egészségügyi gyógyító  intézményekben. A szerzők kiemelik, hogy a BPR (Business Process Reengineering, üzleti folyamatok újjászervezése) szemlélet alkalmazása helyett és/vagy mellett a gyógyító intézmények speciális jellemzőik miatt fokozottan igénylik a magatartástudományi és szervezetpszichológiai megközelítések használatát változtatási projektjeik sikeres lebonyolítása érdekében. A cikk a változtatások előkészítésének fázisát elemzi részletesen.

A változtatások természetrajza
A változtatásmenedzsment technikai és dinamikai jellegzetességeivel kiterjedt szakirodalom foglalkozik, amely azonban elsősorban a változások „mérnöki” megközelítését BPR (Business Process Reengineering, magyarul üzleti vagy vállalati folyamatok újjászervezése) alkalmazza, és a változtatásokat strukturális és technikai szempontokból jellemzi. A fejlett ipari országok szervezetfejlesztési tapasztalatai azonban óvatosságra intenek. Az elmúlt több mint tíz év BPR szemléletű fejlesztéseit számos kritika érte, mivel a hatékonysági vizsgálatok eredményei sokszor nyugtalanítóan alacsony eredményeket mutattak. Jó példa erre a Leceisteri Királyi Kórház esete, amely az Egyesült Királyság egészségügyi intézményei közül az elsők között alkalmazta a BPR módszerét, 1995-ben. Az intézmény jelentős eredményeketvárt a BPR alkalmazásától, mivel  azonban a program számos ellentmondást és belső konfliktust okozott, hat hónap után a menedzsment a program felfüggesztéséről döntött. A posztindusztriális szervezetfejlesztési megközelítések elemzései szerint a fenti problémára a válasz a szervezeti magatartáskutatások eredményei között keresendő.

Úgy tűnik tehát, hogy a jól megtervezett változtatási programok alkalmazhatósága elsősorban attól függ, hogy a változtatásokban érintett egyének és csoportok hiedelmei, elvárásai, motivációs, általában magatartási és pszichológiai jellemzői megfelelően ismertek és kezeltek-e a változtatási programok kivitelezése során.

Public relations az egészségügyben
Az elmúlt tizenöt év során a Public Relations (PR) és a marketing eszközeinek használata a fejlett egészségügyi rendszerekkel rendelkező országokban az  egészségügyi tervezés és működtetés megszokott gyakorlatává vált. A jelenség magyarázata, hogy mind a PR, mind pedig a marketing olyan lehetőségeket nyújtanak a felhasználók részére, melyek segítségével megfelelő válaszok adhatók az egészségügyi rendszereket ért modern kihívásokra. A PR nyújtotta lehetőségek, a teljesség igénye nélkül a következők:

A PR koncepciója, a kölcsönös érdekeken alapuló, „winwin”helyzetekre épülő együttműködés filozófiája, jól alkalmazható a hangsúlyosan bizalmi légkört igénylő egészségügyi gyakorlatban.

A PR mint rendszerfejlesztési eszköz, magas kompatibilitást mutat az egészségügyben már alkalmazott rendszer-, illetve minőségfejlesztési eljárásokkal.

A PR mint módszertani gyűjtőfogalom olyan széles skálán elhelyezhető szervezetfejlesztési, kommunikációs és információ management technikákat sorakoztat fel, melyek könnyen megfeleltethetők a sokszereplős és komplex működésű egészségügy igényeinek.

Változtatások az egészségügyben
A hazai gyógyító intézmények túlnyomó többsége a PR alkalmazásának szükségességével változtatásmanagement programjainak végrehajtása során  szembesül. A változtatási programokat az esetek nagy részében komoly érdekellentétek, érzelemmel telített konfliktushelyzetek kísérik, ahol lényeges szerep jut a PR által alkalmazott személyre szabott kommunikációnak és meggyőzési technikáknak a megfelelő attitűdváltozás elérésében. A kisebb, illetve közepes nagyságrendű változtatási programok mellett (mátrixrendszer bevezetése, szervezeti egységek átalakítása, pavilonrendszer felszámolása stb.) a gyógyító intézeteket jelenleg érintő legjelentősebb változtatási program minden kétséget kizáróan a társasági formaváltás kiemelten fontos területe.

A tanulmány letöltése (zip - pdf -  formátum, három rész, 210 KB)

Léder László, Marczell Viktória

Public relations eszközök az egészségügyi menedzsment kezében, www.aks.sote.hu, 2003. szeptember 15.