center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

CSR- fogalomtisztázás és jogértelmezés
Markovich Réka, dr., www.prherald.hu, 2006. július 17.

Az elmúlt hónapok egyik legtöbbször szóba kerülő témája a társadalmi szerepvállalás, a köztudatosság, közkeletű angol kifejezéssel a CSR. A CSR fogalmát ez elmúlt egy évet megelőzően nem sokat lehetett hallani, pedig a vállalatok évek óta jelentéssel tartoznak az Unió felé ezirányú tevékenységüket illetően. Amiért nem sokat hallottuk a kifejezést, és magukat az ilyen jellegű cselekményeket sem volt alkalmunk megismerni az az, hogy a jelenlegi jogalkalmazási gyakorlat – általában - burkolt reklámnak minősíti az ezzel kapcsolatos közlést.

A Corporate Social Responsibility (CSR) kommunikációja körüli jogi bizonytalanság nem teszi lehetővé, hogy a társadalmi felelősséget vállaló piaci szereplők méltó módon beszéljenek ilyen irányú tevékenységükről. A Magyar Reklámszövetség konferenciákon, a sajtóban, szakmai egyeztetéseken harcolt és harcol a CSR-kommunikációt kiterjesztően és következetlenül reklámnak minősítő joggyakorlat ellen.

Zászlónkra tűztük, hogy e kiemelten fontos vállalati cselekvési forma végre méltó módon jelenhessen meg a hazai sajtóban is. E küzdelem kiemelt eszköze a közfigyelem folyamatos ébrentartása, ráirányítása a témára, a jogalkalmazási problémákra. A Magyar Reklámszövetség célja az, hogy a vállalatok kommunikációjukban a konzekvens hatósági gyakorlathoz tudjanak igazodni, és természetesen az, hogy ez a gyakorlat az észszerűség, és a közjó érdekeit szem előtt tartó megfontoláson alapuljon. Ennek az észszerű kérdéskezelésnek az első – és legfontosabb - lépése, azon alapvető tétel elismerése, hogy a CSR-ről szóló kommunikáció nem reklám.

Ha egy vállalattal kapcsolatosan társadalmi szerepvállalásról szóló híreket hallunk, annak célja nem a közvetlen eladásösztönzés, hanem egy hosszú távú bizalomépítés a fogyasztóközönségben. Egy méltó kommunikációs reakció arra, hogy valamely piaci szereplő adott helyzetben az állam szerepét átvéve vállalt felelősséget a társadalom egy szegmenséért, adott szereplőiért. Úgy véljük, hogy ebben a helyzetben a média részéről - kellő hírértékkel bírás esetén - az erről szóló híradás, az állam, vagyis a hatóságok részéről pedig ennek a kommunikációnak a legalizálása lenne a felelős hozzáállás.

A Magyar Reklámszövetség kivételes lehetőséget kínált minden olyan cégnek, akinek fontos, hogy az eddigi eredményeinket gyarapítva a tágabb közvélemény is értesüljön a CSR terén fontosnak tartott eredményeiről. A társadalmai szerepvállalás egyik leghitelesebb platformjának számító ARC-cal közösen fordultunk felhívással a cégekhez, majd az általuk megadott tevékenységekre pályázatot írtunk ki az ügynökségek részére.

A pályázat lebonyolítása során nemcsak az ügynökségi munka magas színvonaláról győződhettünk meg, hanem megismerhettük végre a résztvevő nagyvállalatok CSR-tevékenységeit is, melyről a fenti okokból eddig nem volt tudomásunk, s melyet egyúttal a nagyvilággal is alkalmunk nyílik megismertetni.


Markovich Réka, dr.

Fogalomtisztázás és jogértelmezés, www.prherald.hu, 2006. július 17.