center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Csak türelmesen
Mészáros Tamás, Népszava, 2006. június 16.

Alighanem az egész honi politikára jellemző, hogy művelői - miközben reggeltől-estig tudatosan "kommunikálnak" -, valójában a társadalmi disputa elemi törvényszerűségeivel sincsenek tisztában. Hiszen méregdrága választási kampányok folytak ebben az országban a tökéletes kontraproduktivitás jegyében (lásd a Fidesz sikertelenségét), győzelme óta meg a kormányoldal téblábol elveszetten a saját közlendői között. Ráadásul egy nem éppen szívderítő gazdasági megszorítás érvrendszere, ismertetése, kifejtése körül tapasztalhatók meglehetős zavarok; noha - úgymond - erre a "csomagra", illetve ennek tálalására már a kampány idején is készültek, elvégre tudták, mire vállalkoznak, ha folytathatják az ország irányítását.

Lehet, hogy tudták, mit akarnak. De nem tisztázták, milyen ritmusban, miként adják elő, és kik lesznek azok, akik képesek meggyőzően beszélni a kormányzati szándékokról. Először is: túl hosszan - heteken át - nem álltak elő a konkrétumokkal, ám ez a késedelem még magyarázható volna az alapos felkészülés, a részletekre is gondot fordító kimunkálás időigényével. Az érdekképviseletek, az elemzők, és a különböző hitelminősítők viszont épp arról beszélnek, hogy ez a program, lehet bár ambiciózus, de sok tekintetben hevenyészett, pontatlan, s nem utolsó sorban alkotmányossági aggályokat is felvet. És akkor még nem beszéltünk a tervezet ingatag politikai megalapozottságáról: igyekszik kímélni ugyan a nyugdíjasokat és a családtámogatás rendszerét, de a generális adóemelések révén mégis olymértékben sújtja a szegényeket, hogy azok a terhelést egyszerűen nem lesznek képesek elviselni. A kompenzációk viszont máig kérdésesek. Márpedig mindezt az a Ferge Zsuzsa mondja, akit a kormányfő nem is oly rég bízott meg egy átfogó szociális program elkészítésével.

Tehát itt nemcsak kommunikációs problémák vannak. De minél bonyolultabb a helyzet, annál gondosabban és empatikusabban kell a közösségi diskurzust lefolytatni. Ez a körültekintés és tapintat hiányzik eddig a kormány beszédmódjából - és fájdalom, magának Gyurcsány Ferencnek a stílusából, fogalmazásmódjából is. Enyhén szólva nem volt szerencsés azt mondania az ország nyilvánossága előtt, hogy "nem fog fájni" - mármint az az "új egyensúly", ami némely (és nem az ellenzéktől származó) számítások szerint is havonta és átlagosan mintegy húsz-huszonötezer forintot vesz ki a családok többségének a zsebéből. A miniszterelnök nyilván úgy gondolta, hogy ha megpróbál nem túl nagy jelentőséget tulajdonítani az elkövetkezendő megszorításoknak, s igyekszik mintegy "lekezelni" a hozzájuk tapadó félelmeket, akkor az emberek is hajlanak majd a felülemelkedésre. Csakhogy ez a dolog nem így működik. Attól, aki a "pénzbehajtást" képviseli, a társadalom mindenekelőtt együttérzést, méltányosságot, megértést, mondhatni, hogy már-már "részvétnyilvánítást" vár; mert a társadalom - legyen ez a fogalom bármíly absztrakt -, amúgy általában áldozatnak, éspedig a politika áldozatának tekinti magát. És nem szereti, ha ehhez képest nyeglén beszélnek vele.

Lehet erről a szereposztásról egy politikusnak más a véleménye, de jobb, ha azt megtartja magának. Vannak a mindenkori közérzületnek olyan elemei, amelyek megváltoztathatatlanok - következésképp számolni kell velük. Bármennyire empatikusak vagyunk például a kormányfő iránt, akit az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén ingerültté tesz, hogy sem a munkavállalók, sem a munkaadók képviselőinek nincsenek alternatív javaslataik az általuk kritizált csomaggal szemben, akkor sem tekinthetjük bocsánatosnak azt a kifakadást, amellyel kvázi "elküldte" Szlovákiába a magyar adóviszonyokkal elégedetlen vállalkozókat. Mert ebben a tárgyalási pozícióban Gyurcsány Ferencnek rendkívül türelmesnek kell lennie. Rendkivül - hiszen rendkívüli helyzetet akar rendkívüli eszközökkel orvosolni.

És még csak azt sem mondhatja, hogy azokért az állapotokért, amelyek most fájdalmas beavatkozást igényelnek, ő személyében nem felelős. Abban nincs vita a szakértők között, hogy az államháztartás anomáliái 2ooo-2oo1-ben kezdtek kialakulni, és a romló folyamatok Orbánéktól a Medgyessy-érán át húzódtak idáig. Csakhogy a kormányrudat átvevő Gyurcsány a választások előtt néhány hónappal éppenséggel adócsökkentést hajtott végre, és ezzel maga is rontott a költségvetés helyzetén. Az áfa mérséklésének veszélyére már akkor többen figyelmeztettek, a kilátásba helyezett ötéves adócsökkentési programot úgyszintén kétkedve fogadták a szakértők. A kormányfőnek pedig tisztában kellett lennie a valós helyzettel. S ha ennek ellenére "jótékonykodott", mert élvezni akarta a belőle származó politikai hasznot, akkor most bizony az a legkevesebb, hogy vállalja annak minden mai ódiumát. A felelősség egyebek között azt is jelenti, hogy tűrni kell. Tűrni a jogos és alaptalan szemrehányásokat egyaránt. Aztán - vagy inkább közben -, elő lehet állni a megfontolt magyarázatokkal, és még inkább azokkal a kidolgozott intézkedési tervekkel, amelyek remélhetően meggyőzhetik a kormányzat igazáról a kétkedőket.

Egyszóval, aki itt a hatalom megszemélyesítőjeként tárgyal, az nem sértődhet meg. Akkor sem, ha igaztalannak érez némely reakciókat, akkor sem, ha elfáradt kissé az utóbbi idők szakadatlan munkájában. A politikusnak az a sorsa, hogy dolgozhat éjt nappá téve keményen - és akár produktívan -, majd ha néhány rossz mondatot ejt a nyilvánosság előtt, semmivé teheti mindazt, amit egyébként netán remekül elvégzett. Ezért az a kényelmetlen, és sokszor igazságtalan igazság, hogy a kommunikáció fontosabb lehet a tartalomnál. Mert minden politikai tartalmat a kommunikáció juttat el az emberek tudatába - így vagy úgy.

A kormány beszédmódja most szétesőnek, improvizáltnak hat. Kidolgozói mintha nem döntötték volna el, ők maguk mekkora súlyt és jelentőséget tulajdonítanak az intézkedéseiknek. És ha tétovaságuk negatív nemzetközi visszhangot vált ki, akkor elpanaszolják, hogy a világ még nem értette meg a szándékaikat. Az ilyesféle fölényeskedés különösen visszatetsző azoknak a szájából, akik eddig oly sokat köszönhettek épp a világpiaci szereplők megértő jóindulatának.

Tehát félre a dölyffel. Több alázatot a feladatok, és több megértést azok iránt, akik nem tehetnek róla, hogy ide jutottunk. A politikai üzemmenet egyebek közt abban is különbözik a vállalatitól, hogy az irányítók soha nem tehetnek szemrehányást az irányítottaknak.

Mert itt mindig az utóbbiak állják a cehhet.

Mészáros Tamás

Csak türelmesen, Népszava, 2006. június 16.