center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A kampány és az újságíró
Bajomi-Lázár Péter, Kreatív, 2006. július 4.

Az újságírókra a legkülönbözőbb címkéket ragasztják. Hol a párt katonáinak vagy a lélek mérnökeinek nevezik őket, hol a demokrácia őrkutyáinak vagy a közvélemény tolmácsainak, hol pedig az információk kereskedőinek vagy sajtómunkásoknak. E címkék azt is jelzik, hogy az újságírók társadalmi szerepének megítélése korról korra és országról országra változik.

Az újságírásnak nincsenek egyetemes szabályai. A szakma normái éppoly változatosak és éppoly gyorsan változnak, mint az erkölcsi normák. Sokszor egyazon országban és korszakban is együtt élnek a különböző szakmai szerepfelfogások – ez lehet a 2006-os magyarországi parlamenti választási kampány egyik tanulsága is.

Az újságírás történetének két markáns megközelítési módja van. Az egyik szerint az újságírás története a sajtószabadságért vívott küzdelem története. E megközelítés az újságírás történetének azokra a mérföldköveire összpontosít, amelyek a sajtószabadság mellett érvelő teoretikusok egy-egy művének vagy a sajtószabadság kikiáltásának első példáit jelölik. A másik jellemző megközelítés az újságírás történetét a szakmai professzionalizálódás történeteként ragadja meg. Eszerint az újságírás történetének mérföldköveit azok a fejlemények jelentik, amelyek során az egyszemélyes kiadóvállalatok helyét fokozatosan átvették az emberek ezreit foglalkoztató, az egyes munkafázisokat megosztó, modern médiabirodalmak, és e rendszereken belül kialakult a modern újságírói szakma.

E két megközelítés persze nem zárja ki egymást, és mindkettő fontos adalékokkal szolgál az újságírás társadalmi szerepének vizsgálatához. Ám mindkét megközelítési mód gyengéje, hogy erősen teleologikus: történelemszemléletét az a kimondatlan meggyőződés vezeti, hogy a történeti fejlődés egyben valamiféle társadalmi fejlődést is jelent. Mindkettő azt sugallja, hogy az újságírás legtökéletesebb formája az, amelyet ma számos nyugat-európai és angolszász országban láthatunk: a szólásszabadság jogával élő, de a társadalomnak felelős, a közügyekről kiegyensúlyozottan tájékoztató, de a demokrácia iránt elkötelezett újságírás.

Persze meggyőző érvek szólnak amellett, hogy valóban ez az újságírás eddig ismert legkiforrottabb módja – csakhogy a jelek szerint a magyar újságíró-társadalomban sokan nem osztják ezt a nézetet. Természetesen számos olyan újságíró volt, aki a kampány alatt elkiismeretes és kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedett, és nem egyszer felemelte szavát, amikor a durvuló választási kampányban a demokratikus alapértékeket látta fenyegetettnek. Ők voltak azok, akik a demokrácia őrkutyáinak tekintették magukat, és a legfontosabbnak a nagyközönség szolgálatát tartották. De nem kevesen voltak azok is, akik szerint a cél – pártjuk választási győzelme – szentesítette az eszközt, és ezért kettős mércét alkalmazva, a kiegyensúlyozott tájékoztatás eszményét félredobva csak azokat az információkat és véleményeket közölték, amelyek szeretett pártjukra jó fényt, az összes többire rosszat vetettek. Ők voltak azok, akik valamely párt katonáivá szerződtek. És volt számos olyan újságíró is, aki hűvös távolságtartással figyelte a választási kampányt, kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedett, de a szavát nem emelte fel akkor, ha a demokratikus normák megsértését tapasztalta. Ők voltak azok, akik az eszmék és az információk pókerarcú kereskedőinek tekintették magukat, vagyis nem a közönséget, nem valamelyik pártot, hanem a tulajdonost szolgálták.

A különböző szerepfelfogások mögött különböző motivációk állhatnak.

Korántsem biztos, hogy a tudatlanság vagy a cinizmus vezette azokat az újságírókat, akik szakítottak a kiegyensúlyozottságra törekvő, de a demokratikus értékek iránt elkötelezett újságírással. A magyar újságírók jó része egzisztenciális függőségben él – ez pedig sokszor kiszolgáltatottá teszi őket a politikai pártok vagy a tulajdonosok akaratának.

Bajomi-Lázár Péter
Médiakutató, főszerkesztő

A kampány és az újságíró, Kreatív, 2006. július 4.