center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A napilapoknak meg kell változniuk
Lausek Esther, www.emasa.hu, 2006. szeptember 6.

A nyomtatott sajtó csak akkor tudja felvenni a versenyt az internettel, ha rugalmasabbá válik, és szűkebb olvasóközönségre specializálódik – véli a Terjesztés Ellenőrző Irodák Nemzetközi Szövetségének (IFABC) spanyol elnöke. Eusebio Serranoval hétfőn, a szervezet Budapesten tartott konferenciájának szünetében beszélgettünk.

– A hirdetési bevételek dominanciája miatt a nyomtatott sajtópiac természetes jelensége, hogy a kiadók minél nagyobb példányszámokkal szeretnék meggyőzni, magukhoz csábítani a hirdetőket. A hirdetők és a hirdetési ügynökségek részéről pedig természetes az igény, hogy valós adatokhoz jussanak a terjesztésről, hogy reálisan tudják megtervezni a hirdetési kampányaikat – vág a közepébe Serrano. – A reklám drága, és biztosnak kell lenniük abban, hogy befektetésük egy komoly sajtótermékbe kerül.

– Mondhatjuk tehát, hogy Önök a hirdetői piac érdekeit képviselik?
– Elsősorban igen. De a kiadóknak maguknak is szükségük van a terjesztési adatok hitelesítésére, hogy megbízható és kiszámítható partnerként tudjanak a hirdetőkhöz fordulni, és hogy valós helyzetüket meghatározhassák a lappiacon.

– Melyek azok a tényezők, amelyek garantálják a közzétett adatok hitelességét?
– Az IFABC alapszabálya a szövetség teljes jogú tagjainak előírja a hitelesség követelményeit. Fontos például a függetlenségük, amelyet a „hárompárti” felépítés biztosít. A legtöbb szervezetünkben a hirdetők, a hirdetési ügynökségek és a média egyaránt képviseltetik magukat, egyiknek sincs akkora többsége, hogy csak saját érdekeit érvényesíthesse. Az irodák tevékenysége önkéntes, és minden esetben az államtól független magáncégekről van szó. A független auditálás mellett ugyanakkor számos nemzetközi szabványt dolgoztunk ki az eredmények közzétételére is. Minden iroda ellenőrzi például a nyomott, a terjesztett és a ténylegesen eladott példányszámot, az előfizetők számát, a bevételeket. A kiadók, akik szintén önként kérik a kiadványuk terjesztési számainak auditálását, aláírnak egy nyilatkozatot, amelyben vállalják az elszámolási kötelezettséget, azt hogy bizonyos dokumentumokat, számlákat az iroda rendelkezésére bocsátanak.

– Miért volt szükség arra, hogy nemzetközi szinten is összehangolják az irodák tevékenységét?
– Spanyolországban a napilapok és a magazinok 95%-a kéri az auditálást. Ez alól csupán azok a szaklapok a kivételek, amelyek kizárólag az üzleti szférán belül forognak, és nincs szükségük a tevékenységünkre. Vannak olyan országok is azonban, ahol még csak néhány – Kelet-Európában például tizenöt – éve működik irodánk, itt egyelőre kevesebb az ellenőrzött példányszámú kiadványok aránya. A multinacionális kiadók és hirdetők azonban ezeken a piacokon is megjelentek, ők hozzászoktak az auditáláshoz, és igényt tartanak erre. Vannak olyan kiadók – főként a sajtópiac új szereplői –, akik ennek ellenére nem szívesen ellenőriztetik magukat, de előbb-utóbb ők is rájönnek, hogy ez a kiszámíthatóságuk és a megbízhatóságuk elengedhetetlen feltétele. Gyakran – különösen a szűk, speciális réteget megszólító lapoknál – ugyanis nem az a lényeg, hogy magasak vagy alacsonyak-e a terjesztési számaik, hanem az, hogy minőségi és komoly lapként kezeljék őket.

– Csak a nyomtatott sajtó piacával foglalkoznak. Felmerült-e valaha is az igény, hogy az elektronikus médiában is hasonló szerepet töltsenek be?
– A televízió nézettségi és a rádió hallgatottsági adatainak ellenőrzése nem tartozik a tevékenységi körünkbe. Az internetes látogatottság auditálására azonban tíz évvel ezelőtt olyan mérőeszközöket és –módszereket dolgoztunk ki, amelyeket a tagjaink egy része, azok új szekciói hatékonyan alkalmaznak. Ez jóval bonyolultabb feladat, teljesen más elveken nyugszik, és mivel a mérés technikailag könnyű, a legtöbb országban nagy a tagjaink konkurenciája. Mi azzal lehetünk náluk versenyképesebbek és hitelesebbek, hogy itt is biztosítjuk az említett három szektor együttes részvételét és a teljes függetlenséget.

– Magyarországon folyamatosan esik vissza a nyomtatott sajtótermékek, elsősorban a politikai napilapok olvasottsága, csupán a bulvársajtó képes tartani valamelyest a példányszámait. Mennyire jellemző ez a világ többi részében?
– Bár az eredményeink elemzése nem elsődleges feladatunk, a területi bizottságok hatalmas adatbankokat hoznak létre. Ezek összevetéséből megállapítható, hogy ez a tendencia a világon mindenütt érvényes. A napilapok piaca megmerevedett, nem mozdul, vagy ha igen, akkor inkább csökkenést mutat. Ennek több oka is van, de kettő igazán jelentős. Az egyik az ingyenes lapok terjedése. Sokan vannak, akik soha nem vesznek újságot, de rendszeresen olvassák a Metrot és más ingyenes kiadványokat. Az én véleményem szerint ez a folyamat egyszer le fog állni, és a piac vissza fog rendeződni, hiszen a hirdetők anyagi lehetőségei is korlátozottak. Egy-egy olvasóhoz akár két-három ingyenes termék is eljut, ugyanaz a hirdető azonban nem helyezhet el reklámot mindegyikben, hiszen egy idő után összeomlana. A másik oka a nyomtatott sajtópiac stagnálásának – különösen a fiatalok esetében – az internet térhódítása.

– Van esélyük az újságoknak arra, hogy felvegyék a versenyt ezzel az új tömegkommunikációs eszközzel?
– Kizártnak tartom, hogy a nyomtatott forma eltűnjön a piacról, de a kihívás valóban nagy, elsősorban az internet interaktivitása miatt. A lapoknak meg kell változniuk, sokkal rugalmasabbá kell válniuk, és közelebb kell kerülniük az olvasóikhoz, azok igényeihez. Fontos, hogy jobban specializálódjanak, szűkebb olvasóréteget próbáljanak pontosabban megcélozni, érdeklődési körök és lokális érdekek szerint. Ez szűkebb terjesztést jelent ugyan, de annál sikeresebbet.

– Eddig a napilapokról beszéltünk. Milyen hosszú távú hatása lehet az internetnek a magazinpiacra?
– Nem tudom megjósolni a jövőt, de jelen pillanatban az tapasztalható, hogy a magazinokra kisebb hatással van ez a jelenség, mint a napilapokra. A színes heti- és havilapokat még mindig szívesebben olvassák az emberek nyugodt környezetben, kényelmesen lapozgatva, mint a képernyő előtt ülve.


Terjesztés Ellenőrző Irodák Nemzetközi Szövetsége (IFABC)

Az IFABC elsődleges célja, hogy összefogja a nyomtatott sajtótermékek példányszámainak ellenőrzését és hitelesítését végző irodákat, közös szabványok és módszerek kidolgozásával segítse azok működését, valamint motiválja az új tagok létrejöttét és csatlakozását további országokban. A terjesztés független auditálása iránti igény először 1914-ben, az Egyesült Államokban, Chicagóban merült fel, ezután Európa-szerte sorra alakultak az irodák. Megalakulásakor, 1963-ban még csak 10 tagja volt az IFABC-nek, ma 35 országból 38 iroda képviselteti magát a szervezetben. A Magyar Terjesztés-Ellenőrző Szövetség (MATESZ) 1996-ban csatlakozott a nemzetközi szervezethez. A IFABC-tagságnak két alapvető feltétele a nonprofit tevékenységi kör és a hárompártiság, vagyis az, hogy ezekben a szervezetekben a hirdetők, a hirdetési ügynökségek és a média egyaránt képviseltetik magukat. A MATESZ-ben 1997-ben ezt a feltételt 2 hirdető, 10 hirdetési, illetve médiavásárló ügynökség, valamint 53 kiadó részvételével teljesítette. Az IFABC szeptember 4-i budapesti konferenciáján a szervezet végrehajtó bizottságának 8 tagja a kétévente ülésező közgyűlés októberi, londoni találkozását készítette elő.

Magyarországon 210 lapot auditálnak
A Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség jelenleg 210 nyomtatott sajtótermék auditálását végzi, ez a hazai hirdetési piacon számottevő lapok mintegy 70-80 %-a.  Számos magazin mellett nem hitelesítteti példányszámait az országos napilapok közül a Magyar Hírlap és a Napi Gazdaság, továbbá a hetilapok közül például az ÉS vagy a Magyar Narancs.

Lausek Esther

A napilapoknak meg kell változniuk, www.emasa.hu, 2006. szeptember 6.