center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

CSR a pénzügyben
Braun Róbert, www.prherald.hu, 2006 szeptember 16.

A GfK Hungária Piackutató Intézet és a Braun&Partners együttműködésében először készült ágazati felmérés a hazai pénzügyi szektorban tevékeny vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának helyzetéről és lehetőségeiről. A tanulmány megállapítása szerint a CSR – a nemzetközi trendhez hasonlóan – egyelőre nem a vállalkozások alaptevékenységében jelenik meg, ám könnyen a jövő egyik sikertényezőjévé válhat.

A Braun & Partners csapata komplex stratégiai kommunikációs szolgáltatásokkal segít vezetőknek abban, hogy cégükről, munkatársaikról, a piacról, a sikerről, a környezetről, a társadalomról alkotott víziójukat minél sikeresebben valósítsák meg. Tevékenységük fókuszában a vállalati társadalmi felelősségvállalás áll. A Braun & Partners képviseli Magyarországon a Global Reporting Initiative NGO szervezetet, melyet 1997-ben a CERES és a UNEP hozott létre. A GRI a vállalati tevékenység társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól tájékoztató jelentések elkészítéséhez ad irányvonalat, amely nyomán lehetőség nyílik a vállalatok tevékenységének ilyen jellegű összehasonlítására is. Jelenleg a világon hétszáz szervezet készíti jelentését a GRI iránymutatása szerint.  Az Egyesült Királyság egyik vezető CSR tanácsadójával való stratégiai együttműködés révén a Braun & Partners nemzetközi szabványok, metodológiák, és benchmark-tapasztalatok alapján nyújt szolgáltatást.

2006 október 19-én jelenik meg Magyarországon az Accountability Rating Hungary, mely a harminc legnagyobb magyar vállalat CSR tevékenységének rangsorát mutatja be.  Az 1995-ben alakult angliai székhelyű AccountAbility – melynek a Braun & Partners az egyetlen közép-kelet európai tagja – az üzleti, a civil és a kormányzati szféra szereplőit tömörítő nonprofit intézmény, mely a csrnetworkkel közösen 2004-ben hozta először nyilvánosságra a világ száz legnagyobb vállalatának környezeti és társadalmi hatását összehasonlító indexét. (Az index az Accountability Rating elnevezésű besoroláson alapul, amelyet a Fortune magazin évente tesz közzé).

A GfK Hungária Piackutató Intézet és a Braun & Partners CSR Research együttműködésében elkészült az első ágazati felmérés, mely a pénzügyi szektorban tevékeny vállalkozások és intézmények társadalmi felelősségvállalás terén folytatott tevékenységéről szól. A kutatás nem titkolt célja, hogy a hazai, illetve nemzetközi tulajdonban lévő cégek CSR stratégiájának megalkotásához nyújtson alapot. A tanulmány 32 pénzügyi vállalkozás – bankok, biztosítók, kártyacégek, faktoringházak, befektetési tanácsadók, nyugdíjpénztárak, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – képviselőivel készült mélyinterjúk eredményére épül. A kutatás egyik összefoglaló megállapítása az, hogy egyelőre az interjúalanyoknak csak kis része látja a társadalmi felelősségvállalást a vállalati stratégia tudatosan integrált elemének – összehangolt, a külső és belső érintetteket egyaránt figyelembe vevő, koordinált tevékenységnek.  A vállalatvezetők, döntéshozók a „tudjuk, ám csak megfontolva csináljuk” taktikáját követik. Ennek valószínűleg az az oka, hogy Magyarországon a tudatos társadalmi felelősségvállalás még korai fejlődési szakaszban van, azaz most kezd a vállalatok tudatos működésében megjelenni.

A vállalati döntéshozók érzik a nyomást az érintettek - tulajdonosok, munkavállalók, fogyasztók – részéről, ám ezt a nyomást még nem érzik olyan erősnek, hogy azonnal reagálniuk kellene rá. A nagy áttörés még előttünk van – derül ki a kutatásból. Különböző kezdeményezések, vállalati programok korábban is léteztek, ugyanakkor ezek általában a vezetők személyes elkötelezettségét vagy a külföldi tulajdonos elvárásait tükrözték. „A CSR az elmúlt évek során kezdett stratégiai szintre emelkedni és – a kutatás tanúsága szerint – feltehetően néhány éven belül megkülönböztető, versenyelőnyt biztosító tényezővé válhat” – mondta el Kozák Ákos, a GfK Hungária Piackutató Intézet igazgatója.

„Az ezirányú tevékenységek többsége egyelőre adományozásra és különböző szponzorációkra korlátozódik, ám e paletta a jövőben várhatóan kiszélesedik.” Mindazonáltal a külföldi kutatások eredményeit vizsgálva érdekes a tény, miszerint a magyar vállalatok nincsenek jelentős lemaradásban a külföldi vállalatokhoz képest. Németországban húsz nagyvállalat megkérdezésével elvégzett felmérés során kiderült ugyanis, hogy bár a vállalatok többsége kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalásra és fontos sikertényezőnek is tartja azt, közülük csupán háromról mondható el, hogy a társadalmi felelősség a stratégia és a menedzsmentfolyamatok integrált részét képezi. A társadalmi felelősségvállalás most kezd megjelenni nemzetközi szinten is a vállalatok alaptevékenységében. A hazai pénzügyi szektorban a fontolva haladó CSR tevékenység hátterében egyértelműen annak kommunikációjával kapcsolatos tartózkodás, az érintettek reakciójával kapcsolatos bizonytalanság húzódik. Jellemző, hogy a CSR tevékenység nyilvános vállalásával kapcsolatban a vállalatok a „belülről kifelé haladás elvét követik”: azaz először a belső kommunikációra helyezik a hangsúlyt, s csak a megvalósítás későbbi fázisában igyekeznek a többi érintettek (elsősorban az ügyfelek) beleegyezését megnyerni.

Braun Róbert

CSR a pénzügyben, www.prherald.hu, 2006 szeptember 16.