center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A kommunikáció a hazai vezetők gyenge pontja
Szabó Ágnes, Origo, Üzleti Negyed Menedzsment Fórum, 2004. szeptember 30.

Egy nemzetközi felmérés szerint komoly kihívást jelentenek a vezetők jelentős részének az olyan feladatok, mint az eredményes kommunikáció, a beosztottak motiválása, a feladatok delegálása. A Menedzsment Fórum által megkérdezett hazai szakértők szintén a vezetési stílus, illetve a kommunikáció terén emeltek ki hiányosságokat.


Alkalmatlan a posztjára a vezetők harmada

A Right Management Consultant 133 szervezetre kiterjedő elemzése azt mutatja, a vezetők 30 százalékát tartják munkatársaik a feladatkörük betöltésére alkalmatlannak, és 30 százalékukat középszerűnek. Mindössze a menedzserek fennmaradó része felel meg minden elvárásnak. Chris Ray, a tanácsadó cég munkatársa elmondta: tréningekkel fejleszthetőek a hiányos képességű vezetők, azonban a vállalatoknak a `leszakadók` mellett a közepesnek értékelt menedzserek képzésére is gondot kell fordítaniuk.

A megkérdezett vállalati munkatársak szerint a legfontosabb vezetői erény a jó kommunikációs készség: a tanácsadó cég felmérésében a válaszadók 47 százaléka emelte ezt ki, mint a legfontosabb tulajdonságot. 44 százalék szerint igen fontos, hogy a menedzsernek legyen `víziója`, azaz célt tudjon kijelölni beosztottai számára, és legyen érzéke a motiváláshoz. A megkérdezettek 32 százaléka úgy véli, a jó főnök őszinte és egyenes, 31 százalékuk szerint megfelelő döntéseket hoz, 26 százalékuk szerint jó kapcsolatot tud fenntartani alárendeltjeivel, és 22 százalék szerint kreatív.

A nemzetközi felmérés eredménye szerint az emberek 42 százaléka érzi úgy, át tudná venni felettese munkakörét, míg 46 százalékuk nem érzi elég jónak magát erre a posztra, 12 százalék pedig bizonytalan. Általában inkább a férfiak érzik úgy, hogy alkalmasak lennének saját főnökük pozíciójának betöltésére.


A hazai középvezetők alulteljesítenek
Egy felsővezetővel szemben igen nagyok az elvásárok: legyen stratégiai gondolkodású, és ismerje fel az emberi tőke, ezen belül a munkaerő-felvételi döntések fontosságát. A hozzáállás, az attitűd ugyanis hosszú távon meghatározza az adott személy teljesítményét, ezért a vezetőnek tiszta képet kell kapnia beosztottjának céljairól. Ezen a téren van mit behozni: a munkaerő-felvételi döntések kétharmada nemzetközi vizsgálatok szerint egy éven belül hibásnak bizonyul.

Egy vezető csupán csapatban, a munkatársakkal folytatott állandó kommunikáció révén számíthat arra, hogy cége sikeres legyen. Egyes elemzők ezt a tulajdonságot tartják a hazai vezetők legnagyobb gyengeségének. Pedig a tekintélyelvűségre alapozó irányítás gátolja a munkatársak őszinteségét, ami végső soron teljesítményingadozáshoz vezethet. Gyakran előforduló vezetői probléma a visszajelzés adásának, valamint az értékelésnek a hiánya is. Az igazi vezető viszont jól tud bánni embereivel, állandóan képzi magát, megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, és képes egy változási folyamatot irányítani.

Míg a hazai multinacionális cégek tudatosan figyelnek vezetőik kiválasztására, addig a kis- és középméretű vállalkozások sokszor kénytelenek kibékülni a kevésbé képzett és vezetni alig tudó vezetőkkel, akik sok esetben elnyelik az újítási kezdeményezések hatásait.

Magyarországon a Czipin and Proudfoot cég hatékonysági felmérésének eredménye is arra utal, hogy nem kielégítő az irányítói pozícióban levők teljesítménye. Habár a magyar termelékenységi szint 1 százalékos növekedést mutat, termelékenységünk még mindig a legalacsonyabb a vizsgált országok között. A hazai vállalatok számára a legnagyobb kiesés az elégtelen vezetői ismeretek következménye: a nem megfelelő középvezetői szintű irányítás 44, az ellenőrzési hiányoságok 24, a nem megfelelő munkamorál 12, a hiányos kommunikáció 7, az IT problémák 8, a nem megfelelő képesítések pedig 7 munkanap kiesést okoznak évente és dolgozónként a cégek számára.


Nem várják el a vezetőktől a kreativitást
A munkaerő-értékeléssel foglalkozó Profiles International Hungary nagyszámú hazai közép- és felsővezető teljesítményét értékelte az elmúlt négy évben. A 18 készség-csoportot, ezen belül is 70 szempontot vizsgáló hatékonyságmérés többek közt kitér a vezető alkalmazkodó képességére, vagy a szakmai teljesítményére éppúgy, mint személyes fejlődésére.

A Profiles International részéről Trizna Júlia ügyvezető igazgató a Menedzsment Fórumnak elmondta: a hazai középvezetők igen kevéssé hatékonyak a kommunikáció terén. Számos különböző képesség tartozik abba a körbe, ahol nem teljesítenek jól a magyar vezetők: a nyitottság, a mások ötleteinek meghallgatása, vagy az új információk feldolgozása például olyan képességek, melyek terén gyakran vannak `fekete lyukak`. A rengeteg, cégeknek eladott kommunikációs tréning ellenére a hazai vezetők még mindig nem igazán jók ezen készségek terén, Trizna Júlia szerint azért, mivel nem a konkrét igényekhez igazodnak a tréningek.

Jellegzetes hibája a hazai irányítóknak - főleg a legfelső pozíciókban -, hogy sok menedzser úgy érzi, ő már `készen van`, azaz nincs igénye további fejlődésre, előrelépésre. A középvezetőkre jellemző a kreativitás hiánya, illetve hogy a kihívásokra nem tudnak jó válaszokat adni. Ez azonban nem feltétlenül az ő hibájuk, mivel nem adnak lehetőséget nekik arra, hogy kreativitásukat kibontakoztassák. A hazai vezetők emellett nem igazán tudják beosztottaikat motiválni. A mások egyéni tehetségére való odafigyelés sem erőssége a menedzsereknek: a hazai munkahelyeken mindenki magával, a saját teljesítményével foglalkozik elsősorban.

A külföldről érkező szakemberek számára általában nagy meglepetés, mennyire nem tudnak a magyar alkalmazottak teamben gondolkozni, csoportmunkában dolgozni, mondta el Trizna Júlia. Ami még nem jellemző a hazai vezetőkre, az a felelősségvállalás, a saját döntések iránti elkötelezettség: ez azért lehet problematikus, mivel az egyéni döntési hatáskör viszonylag új jelenség a magyar munkahelyeken.

Dr. Poór József, a Mercer Magyarország ügyvezető igazgatója, a pécsi egyetem tanára munkatársunknak elmondta: a multinacionális cégek hazai leányvállalatainál elsősorban az figyelhető meg, hogy a vezetők tanácstalanok a jelenlegi változó helyzetben. Az anyacégek ugyanis már nem pumpálják magyarországi fiókvállalataikba a tőkét, hazánk kiemelt pozíciója mára megszűnt. Ez azzal jár, hogy sok helyen elmentek a külföldi szakértők, és a vezetők kezükbe kapták a marsallbotot, mellyel egyelőre nemigen tudnak mit kezdeni.


Túl gyorsan kötnek üzletet a hazai vezetők
A teljes globalizáció szakaszában a nemzetközi cégen belüli hálózatépítés kiemelt fontosságot kap. Van, amelyik leányvállalatnál jól megy, van, ahol azonban nehézségeik vannak a magyar vezetőknek az érdekérvényesítéssel. A nemzetközi kommunikációt nehezíti, hogy a hazai menedzserek nyelvtudása nem kielégítő, főleg a műszaki és termelésirányítói területen, illetve a vidéki gyárakban.

A Mercer ügyvezető igazgatója szerint jellemző a magyar döntéshozókra, hogy túl gyorsan kötnek üzletet, sok esetben meggondolatlanul szavaznak bizalmat a másik félnek. Ebben a tekintetben tanulhatnánk a japánoktól, jegyzi meg Dr. Poór József, akikre ez a mentalitás nem jellemző. A lényeges döntéseket viszont sok esetben halogatják a magyarok, ami szintén nem növeli a hatékonyságot.

A magyar tulajdonban levő vállalatoknál sok pozitív példa van a jó vezetőkre, ám sok helyütt a menedzsment irányítói, delegálási képességei elmaradnak a kívánatostól. A vezetési stílus a termelést 20-30 százalékkal csökkentheti, vagy növelheti, ám erre a tényre számos hazai kis- és középvállalatnál nem figyelnek oda. Emellett Poór József szerint speciális problémák jellemzik a közigazgatást, ahol közel 11 ezer vezető dolgozik, jellemzően autoriter irányítói stílust követve.


Szabó Ágnes

A kommunikáció a hazai vezetők gyenge pontja
Origo, Üzleti Negyed Menedzsment Fórum, 2004. szeptember 30.