center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Magasfeszültség
Lakner Zoltán, Magyar Hírlap, 2006. október 2.

A kérdés csak az, miből derül majd ki, hogy meghallotta a választók szavát A koalíció alaposan elvesztette a helyhatósági választást. A megyei közgyűlések esetében teljes a kudarc, a megyei jogú városokban érzékenyek a veszteségek, a fővárosban erősödött az ellenzék. A kormánypárti győztesek csak szoros küzdelemben nyertek. Szűk fél év alatt fordult meg a közhangulat: a koalíció tavasszal még masszív parlamenti többséget szerzett.

A kormánypártok veresége a helyi választásokon nem szokatlan. A Kohl-korszak végén a CDU sorra vesztette el a tartományi választásokat, majd az SPD sorsa volt hasonló. Mégse követelte senki a szövetségi kormány lemondását – Schröder maga választotta, alkotmányértelmezési vitát kiváltva az előre hozott választást előremenekülésként –, holott a német tartományok politikai jelentősége minden tekintetben meghaladja a magyarországi megyékéit. Azt a politikai következtetést viszont le lehetett vonni, hogy ha a kormány nem változtat irányvonalán, akkor megbukhat, amikor a maradása vagy távozása lesz a tét.

Az államfő üzen
A köztársasági elnök a kampány és a kampánycsend után, de még az eredmények megismerése előtt visszatért a "morális válság" problémájára. Nemcsak keményen bírálta a kormányfőt, hanem utalt arra: a parlamenti többség helyreállíthatja a bizalmat, ha a miniszterelnök megválasztásához fűződő jogával él. Túllépte-e a köztársasági elnök a politikai nyilatkozattételi jog adta kereteket? Könnyen lehet, hogy igen. De legalábbis szokatlan, hogy az államfő politikai döntésre szólítja fel a parlamentet, körülírva a döntés tartalmát, ráadásul épp a miniszterelnök iránti bizalom ügyében. Ez az államfői aktus nehezen összeegyeztethető a pártpolitikai küzdelemtől való távolmaradás követelményével. Két héttel ezelőtt Sólyom László nem tett javaslatot a parlamenti többségnek, ellenben felszólította a miniszterelnököt: az őszödi szónoklat kapcsán ne a politikai elit felelősségéről beszéljen, hanem vállalja e felelősség rá eső részét.

Az államfő valószínűleg azért tartotta fontosnak ennek megismétlését és kiegészítését, mert a miniszterelnök nem változtatott a beszédből erényt kovácsolás magatartásán. A koalíciós frakcióknak szóló üzenet pedig azért fogalmazódhatott meg, mert Sólyom a morális válságot elvontabb, a pártpolitikán túlmutató problémának tekinti. Így értelmezve a szituációt, lehetségesnek tartotta, hogy államfőként megfogalmazza a válság feloldására irányuló javaslatát. Arról persze hosszan lehetne vitatkozni, hogy a mai helyzethez vezető okok köre leszűkíthető-e a májusi beszéd körüli botrányra, a költségvetési kiigazítás szándékának letagadására. Vitatott lehet az is, hogy az államfő mennyire áll felette a morális válságnak, vagy mennyire részese. Ám kétségtelen: nem lehet mindig mindent azzal elintézni, hogy a másiknak is vaj van a fején. De most is igaz: mindenki mástól várná, hogy kezdje meg a felelősségvállalást.

Sólyom az ellenzéknek is üzent. Elkerülhetetlennek nevezte a megszorítást, és helytelenítette, hogy a Fidesz elnöke népszavazásnak nevezi az önkormányzati voksolást. Azt is világossá tette, hogy a parlamenti választás eredménye más aktus révén nem írható felül, s a miniszterelnökről is az országgyűlési képviselőknek kell szavazniuk. Ezért vetődik fel a kérdés: ha az államfő tudja, hogy nem dönthet, akkor érdemes volt-e praktikusan a miniszterelnök leváltását javasolnia, belépve a pártpolitika arénájába, és ott támadásoknak kitenni magát?

Orbán nyomást gyakorol
A Fidesz nagy fölénnyel nyerte meg a választást. Pontosnak mondható Orbán Viktornak az a megfogalmazása, hogy a kormánnyal való elégedetlenség a Fideszre leadott voksokban nyilvánult meg. A Fidesz-elnök immár nem bukott politikus. Ismét lehetségesnek tűnik, hogy visszatérjen a hatalomba, még ha nem tudni is, mikor kerülne terítékre ez a kérdés. Az október 1-jei választás másik fontos tanulsága, hogy a Fidesszel és az Orbánnal való "riogatás" nem csodafegyver: nem mindig segít a kormánypártokon.

Az ellenzéki pártelnök úgy véli, programja végre elfogadásra talált, stratégiája, ha késéssel is, de igazolást nyert, s most a nyomásgyakorlás fokozásának taktikáját folytatja. Szerinte "a koalíciót leváltották", ezt az MSZP és az SZDSZ képviselőinek tudomásul kell venniük. Orbán mozgástere nagyobb Sólyoménál: parlamenti képviselőként megnyomhatja a "nem" gombot a bizalmi szavazás alkalmával. A többi azonban csak szó: a "történelmi választás", a "rendkívüli válsághelyzet" kifejezéseknek nincs relevanciájuk a kormánypárti frakciók Gyurcsány Ferenc iránti bizalmát illetően.

A Fidesz szóvivője megköszönte az államfő útmutatását, majd a párt elnöke, mellőzve a parlamenti döntés szükségességére vonatkozó elnöki szövegrészeket, nagygyűlést hirdetett az Országház elé. Arra a napra, amikor a képviselők bizalmi szavazáson döntenek a miniszterelnökről és programjáról, s arra az esetre, ha a miniszterelnök nem távozik. Orbán talán azt kívánja elérni, hogy az MSZP képviselői a bizalomvesztés minél több megnyilvánulásával szembesüljenek. Vajon mi történik, ha a koalíciós frakciók ezzel együtt bizalmat szavaznak Gyurcsánynak?

Gyurcsány kitart
A miniszterelnök "hallja, érti" a választók véleményét, de folytatja "a kiigazítás, a reform és a fejlesztés programját". Meg sem említette, hogy esetleg módosít a politikáján. Ez nemcsak a feszültséget nem csökkenti, hanem a kormányzati politika hosszú távú kockázatait – márpedig a koalíció szerint van értelme a táv hosszúságáról beszélni – sem mérsékli. Kicsi a valószínűsége annak, hogy az MSZP és az SZDSZ képviselői leváltanák a miniszterelnököt. Tudják: Orbánnak nem elég Gyurcsány skalpja. Előre hozott választást akar. A kormánypártokra nehezedő nyomás aligha csökkenne, ha hátrálni kezdenének. A helyzet más, mint 2004-ben. Akkor két év után látták: Medgyessy Péterrel nem nyerhetnek újra, mert nincs program, azonosíthatatlan a kormányzás iránya. Most viszont úgy gondolhatják: éppen csak elkezdtek valamit. Nem számítottak ugyan katasztrofális vereségre az önkormányzati választáson, de egy-két nehéz év szerepelt a kalkulációban.

A kérdés csak az – ha a bizalmi szavazást megnyeri a kormányfő, és a Kossuth téri Fidesz-tüntetés se tántorítja el –, miből derül majd ki, hogy meghallotta a választók szavát.

Szép tétel, hogy nem a népszerűségre való tekintettel kell politikai irányt választani. A Gyurcsány-kormány olyan ügyeket nyitott meg, amelyektől elődei visszahőköltek. Sok esetben privilégiumokat akar megtörni. Erős érdekérvényesítő képességű csoportok jelennek meg a társadalom szószólóiként, miközben kizárólag saját magukat képviselik. Ám ahogy – Dosztojevszkijjel szólván – legalábbis kérdéses, "keresztülhazudhatjuk-e magunkat az igazságig", az is kérdés, támogatás nélkül át lehet-e evickélni a reformok konfliktusain. Egy ambiciózus program végrehajtásakor a megingathatatlanság fontos erény, de nem azonos a kompromisszumképtelenséggel, ahogyan a megegyezés sem egyenlő az önfeladással – miközben nyilvánvaló, hogy a reformoknak nincs "királyi útja", s nem mond igazat, aki azt állítja, ő ismer ilyet.

A reformválság el is húzódhat. Ha a különböző szereplők úgy érzik, kihagyják őket a döntésekből, akkor valószínűleg a döntés eredményével sem lesznek elégedettek. A reformpolitika módszertana kérdőjeleződik meg, ha a kormány nem képes minimális bizalmat, de legalább türelmet biztosítani a munkájához. A vasárnapi vereség alkalmat kínál a kormánypolitika (további) arcvesztés nélküli megváltoztatására.

Az önkormányzati választás nem üzenet volt, hanem maga a szankció. A koalíció támogatottsága már a nyáron lezuhant, október 1-jén pedig több száz önkormányzati pozíciót veszített. A Fidesz nem elégszik meg ennyivel. A miniszterelnök semmilyen változtatást nem helyezett kilátásba. A riválisok elképzelései kizárják egymást. A játszma zérus összegű, s nem látni a végét.

Lakner Zoltán

Magasfeszültség, Magyar Hírlap, 2006. október 2.