center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Fertőzött pártkatonák
Korrupció. Varga Judit, www.prherald.hu, 2006. október 11.

A világ ismert korrupcióellenes civil szervezete a Transparency International (TI). Peter Eigen egykori világbanki szakember alapította 1993-ban, Berlinben. Célja, hogy közgazdasági, jogi, politikai szakemberek összefogásával felvegyék a harcot a közéletet átható korrupcióval szemben. A magyar tagozata 1996-ban jött létre, és 2 éves szünet után a közelmúltban alakul újjá. A TI éves jelentéséből az derül ki, hogy a CPI-index, azaz a korrupció mértékének indexe alapján 145 ország közül Magyarország a középmezőnyben, a 42. helyen áll.

Az engedély nélküli építkezések, fakivágások, és az üzemanyagok, hulladékok, természeti értékek csempészete mögött sokszor joggal gyaníthatunk korrupciót. A korrupció tehát szoros összefüggésben van a környezet pusztításával csakúgy, mint a gazdaság hibás működésével, az emberek bizalomvesztésével, bizonytalan jövőképével. Fontos és megkerülhetetlen téma, még ha oly nehéz is ez ügyben a civil kontroll gyakorlása.

Nehéz valami olyasvalamiről írni, ami megfoghatatlan, átláthatatlan. Olyanról, amit előszeretettel elkerülnek az újságírók, és olykor felsőbb utasításra a tabuk közé sorolnak a főszerkesztők vagy a kiadók. A korrupció át- és átszövi a hétköznapjainkat. Ha a legközelebbi bölcsőde betelt, és nem akarjuk a gyereket kilométerekkel tovább szállítani, csak megkérjük a vezetőt, hogy találjon még egy egész kicsi helyet az egész kicsi gyerekünknek egy egész kicsi desszertért cserébe. Ha a nagyszülő kórházba kerül, már az első látogatás után készítjük a borítékot, hogy odafigyeljenek rá. Megszoktuk, hogy így működik a rendszer. Persze ez senkit nem ment fel, legkevésbé a politikusokat, akik időnként csúszópénzért előnyben részesítenek egy-egy nagyberuházót, semmibe véve a közérdekeket, a környezeti és városképi szempontokat.

Az Állami Számvevőszéknek a korrupció magyarországi következményeit elemző vizsgálatai szerint „a korrupció költsége – mint egyfajta adó – csökkenti a vállalkozók beruházásait, ezáltal a gazdasági növekedést. (…) A korrupció csökkenti az adóbevételeket és növeli az állami kiadásokat, s módosítja azok szerkezetét, negatív költségvetési hatásokkal jár. A közbeszerzési pályázatok esetében alacsonyabb minőségű infrastruktúra-fejlesztés, illetve állami szolgáltatás-nyújtás valósul meg. Végül a korrupció rossz irányba tereli a meglévő alkotó – innovatív – energiákat.”

A Gallup 2000-es felmérése szerint a magyar kis- és középvállalkozók az állami beruházások és a közbeszerzések 53 százalékát tartják korrupciógyanúsnak. Különböző korrupciós csatornákon körülbelül 100 milliárd forint tűnik el kézen-közön a költségvetésből. Ugyanakkor tanulmányok bizonyítják azt is, hogy ha egy országban 2 százalékkal csökken a korrupció, akkor 4-5 százalékkal nő a gazdaság teljesítménye. A nagy állami beruházásokat övező korrupció riasztó gátja a fenntartható fejlődésnek, és az állami források elapadását eredményezi olyan fontos területeken, mint az oktatás, az egészségügy és a szegénység enyhítése.

Felsőbb szinteken
Azt már több helyen olvashattuk, hogy a legfertőzöttebb terület az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztésekre kiírt tendereké. A korrupció miatt kevesebb beruházás valósul meg, hiszen a költségek egy része nem a fejlesztésekre megy el, hanem bizonyos hivatalnokok, tenderkiírók zsebébe vándorol. Egy nagy külföldi beruházó – aki Budapest előkelő negyedében húz fel új épülettömböket – költségvetésében a legalsó rubrikában rendszerint ott szerepel egy „egyéb felmerülő kiadások” tétel, amely az összköltségvetés 1-10 százaléka. Ez a tétel a csúszópénz az engedélyező hatóságnak, hiszen mindig a lehető legnagyobb területet kell beépíteni, hogy minél több legyen az értékesíthető négyzetméter. A vaskos borítékért cserébe bele kell hogy férjen 1–2 emelettel több, még ha ki is lóg a sorból az új épület, és el kell hogy tekintsenek a kötelező zöldfelülettől.
Ráadásul ezek az épületek nem is saját pénzből, hanem bankhitelekből, milliárdos kölcsönökből épülnek, amit meg is kell szerezni. A második kör, ahová pénzt kell tenni, a „hitelügyintéző”. Persze ez már nem az átlag halandó szintje. Néhány telefon a bank vezetői körének, néhány tárgyalás kikapcsolt telefonok mellett. Pontosabban: az akkumulátort is leszedik, nehogy bekapcsolhassa a titkosszolgálat műholdvezérléssel és lehallgassa a titkos üzletmenetet.

És akkor még nem is szóltunk a nagy állami autópálya-építkezésekről. A Pest-megyei Kereskedelmi és Iparkamara által közzétett adatok alapján Európa legdrágább autópályái épülnek Magyarországon: kilométerenként 2,8 milliárd forintba kerülnek. A második helyezett Nagy-Britannia, ahol ez az összeg 2,4 milliárd forint; ugyanakkor megdöbbentő, hogy Portugáliában elég 1,8, míg Franciaországban 1 milliárd forint 1 kilométer autópálya építéséhez.

A rossznyelvek szerint Magyarországon ebből az óriási különbségből fedezték a pártok a kampányköltségeiket. „– A jelenlegi pártfinanszírozás a korrupció melegágya, amelynek újragondolása azt üzenné, hogy a politikai elit először önmagán kezdi a javítást. Csak egyszer kell belegondolni, vajon miért adnak a cégek brutálisan sok pénzt a pártoknak, és mit kértek érte cserébe” – nyilatkozta egy napilapnak Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke. A korábbi adatvédelmi biztos szerint a kampányköltségek jelentős része rekonstruálható. Az intézet állítása szerint a két nagy párt a jogszabályok ellenére 4–4 milliárd forintot költött a mostani kampányra, miközben a jogszabályok pártonként mindössze 386 millió forintot engednek meg. Egyes kisebb pártok is jóval túllépték a törvény szabta határt. Majtényi László a leggyakoribb párttámogatási trükkök közt említette a tanácsadóknak kifizetett pénzeket, valamint hogy a terembérlési, hirdetési, hangosítási vagy nyomdaköltségeket természetbeni juttatásként átvállalja egy párthoz közel álló magánszemély vagy szervezet. Úgy vélte, bizonyára vannak „táskás emberek is, akik aktatáskában, nejlonzacskóban hozzák-viszik a milliókat”.

Elfogadhatatlannak tartotta ugyanakkor azt is, hogy a minisztériumok – így a Miniszterelnöki Hivatal és a gazdasági tárca – és az önkormányzatok közszolgálati feladatok ürügyén költségvetési pénzeket fordítanak kampánycélokra vagy pártpolitikai témájú közvélemény-kutatásokra. A politikai korrupció okozta károkat – bár a sajtó tízmilliárdos esetekről is tudósít – nehéz számszerűsíteni. Egyes becslések szerint az állami beruházások költségei a korrupció hatására több mint 50 százalékkal is növekedhetnek, és ez nemcsak hazánkra jellemző. Hallhattunk például nagy nemzetközi segélyekből irreális áron megépített vízi erőművekről, túlméretezett német szemétégető műről. Az egész világon a politikát és a parlamenti pártokat tartják a korrupcióval legfertőzöttebb területnek.

Tanúk nélkül
A Pesti Zsidónegyed körül robbant ki botrányban a kerületi jegyző – megkerülve más hatóságokat –, bontási engedélyt adott több műemléki védelem alatt álló házra. A legabszurdabb eset a Kecskeméti Malom Centeré. Személyiségi joga megsértése miatt százmillió forintra perli a kecskeméti Malom Center beruházója – az ES-Invest Kft. – az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, Lenkovics Barnabást. Történt ugyanis, hogy civil szervezetek felkérésére a biztos vizsgálatot indított jogsértés gyanúja miatt. Az országgyűlési biztos megállapította többek között, hogy a Malom Centerrel kapcsolatos egyetlen fellebbezés esetében sem adtak választ az építkezés kapcsán felhozott tartalmi kifogásokra, vagyis a fellebbezések érdemi elbírálása minden alkalommal elmaradt, azokat formai okokból, többnyire tévesen utasították el. Ez azt jelenti, hogy az emberek feje fölött döntöttek, és egy kisvárosias területen monstrum bevásárlóközpontot húztak fel. A biztos felszólította a város polgármesterét, hogy az ügy további viteléből – elfogultság miatt – zárja ki a jegyzőt, és indítson ellene fegyelmi eljárást. A jegyzőt a mai napig nem zárták ki, sőt a beruházó megtámadta az igazságszolgáltatás legfelsőbb hatalmát, aki fedhetetlen, ráadásul az ombudsman nem is perelhető, mert az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény kimondja: az Országgyűlés az alkotmányos jogok védelme érdekében választja meg a biztost, aki csak neki, (mármint az Országgyűlésnek) felelős. Továbbá: az országgyűlési biztos a bíróság vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre e megbízatásának gyakorlása közben általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ám a befektetők az Országgyűlés elnökénél kezdeményezték Lenkovics felmentését alkalmatlanság miatt.

Szili Katalin válasza így szólt: a biztos minden évben beszámol a parlamentnek, de konkrét ügyben a testületnek sincs hatásköre vele szemben. A beruházást mindvégig támogató, és a visszaéléseket fedező polgármestert pedig két parlamenti párt is jelölte és támogatta az idei országgyűlési választások során.

2006. június 2-án lemondott Schneller István fővárosi főépítész, aki a saját bevallása szerint már nem tudta elviselni a rá nehezedő nyomást. Sajtótájékoztatóján nevek említése nélkül elmondta, hogy „nagykövetek, a legmagasabb szintű politikusok kilincseltek irodájában egy-egy pitiáner ügyért”. Azért lobbiztak például, hogy nagyobb lehessen egy adott terület beépíthetősége, „mert valamilyen érdekeltségük hozzáfűződött hozzá.” Hozzátette, hogy amikor politikai nyomásra változtatnak például egy adott terület beépítési sűrűségén, „azzal milliárdokat teszünk valakinek a zsebébe”. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba hívták raportra a főépítészt, és az kénytelen volt meghajolni a politikai akarat előtt.

Törvények
Vannak felelősen gondolkodó lakosok, vállalkozók, önkormányzati képviselők, akik konkrét korrupciós esetekről számolnak be. Azonban egyetlen esetben sem lehet közvetlenül fellépni, ha nem rendelkezünk olyan bizonyítékokkal, amelyekkel a jelenlegi jogszabályok szerint korrupció miatt feljelentést lehet tenni. A hatályos jogszabályok és bírósági gyakorlat szerint a korrupció csak akkor áll fenn, ha bizonyított, hogy a jogszabály megsértője is anyagi vagy egyéb előnyt élvezett a jogszabály-sértésből.

Sem a Btk., sem a Ptk. nem ismeri a „korrupció” fogalmát. Az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. november 4-én kelt, Korrupcióról szóló Polgári Jogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2004. évi L. törvény meghatározása a következő: A korrupció megvesztegetés, egyéb jogtalan előny közvetlen vagy közvetett kérése, felajánlása, adása vagy elfogadása, amely a megvesztegetés, egyéb jogtalan előny elfogadójától elvárt kötelesség vagy magatartás megfelelő teljesítését akadályozza.

A Btk. „vesztegetéssel” és „hivatali visszaéléssel” kapcsolatos rendelkezései szerint bűncselekmény csak akkor áll fenn, ha bizonyítható, hogy pénzzel vagy egyéb módon lefizettek, megvesztegettek például egy hivatalnokot vagy politikust, vagyis olyan esetben, amely szinte soha nem bizonyítható.

Szép szavak
A fent leírtakkal szemben néhány politikus – mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalon – (szavakban) súlyosnak tartják a magyarországi korrupciót.

„– Sok nagy társadalomi nyavalyáink közül a legnagyobb kérdés.” (Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kijelentése a korrupció kapcsán a négy kormányfő-jelölt 2006. március 6-i televíziós vitájában)

„– 100 milliárd forint – szakértői becslések szerint – évente a költségvetésből korrupciós csatornákon eltűnik. Hihetetlen nagy összeg. Szeretném érzékeltetni mekkora összeg ez. Ennyi pénzt költünk a költségvetésből ezer, ismétlem ezer olyan intézményre, amely fogyatékosokat segítő intézmény. Ennyi pénz 40 magyar kisváros (például Tamási vagy Simontornya) teljes évi költségvetése. Pontosan fele ennyi pénzt költünk ma a fiatalok lakástámogatására és az összes történelmi egyház ennek a 100 milliárdnak közel egyharmadát kapja meg költségvetési támogatásként. A korrupció mérete komoly nehézséget jelent ma a magyar gazdaságnak. A vállalkozók 2/3-a panaszolja azt, hogy az ő üzleti életét nehezíti az, hogy kézen-közön kell visszajuttatni a beruházási értéknek 10-15, néhány esetben a 30 százalékát.” (Dávid Ibolyának, az MDF elnökének kijelentése a televíziós vita során)

„– A második fontos tényező a pénz, a pénzvilág hatalma. Lemállott homlokzatú épületeink, pusztuló, elhanyagolt műemlékeink látványa pénzhiányra utal. Ugyanakkor az utóbbi tizenöt évben nálunk is megjelent a tőke. Gátlástalanul pusztítja, rombolja, buldózerezi értékeinket. Helyükbe igénytelen tervezésű, kivitelezésű, a környezetüktől idegen építészeti szemléletet tükröző épületek, mélygarázsos szállodák, irodaházak, bevásárlóközpontok, plazák kerülnek. Ezek létrehozásánál az egyetlen szempont a lehető legkisebb területen megvalósítható lehető legnagyobb üzleti haszon. Nálunk a piacgazdaság betörése az utóbbi másfél évtizedben zajlott le. Nem volt idő a fékező, korlátozó rutinok kialakulására, sem az ehhez igazodó jogi szabályozás megvalósulására. A jelenlegi helyzet leginkább arra alkalmas, hogy a döntéshozók a meglévő bürokratikus szabályok mögé bújva térjenek ki a felelősségvállalás elől. A fentiek következtében jelentkezett az újabb veszély, a korrupció. A milliárdos beruházások pénzeszközeinek viszonylag csekély részét kell a megfelelő helyre irányítani, s máris megnyílnak a kiskapuk az eleve rosszul, hiányosan szabályozott rendszerben.” (Pokorni Zoltánnak, a FIDESZ–MPSZ alelnökének nyilatkozata a Magyar Nemzet Magazin 2006. április 1-jei számában).

A világ ismert korrupcióellenes civil szervezete a Transparency International (TI) éves jelentéséből az derül ki, hogy a CPI-index, azaz a korrupció mértékének indexe alapján 145 ország közül Magyarország a középmezőnyben, a 42. helyen áll.

A legkevésbé korrupt országok: 1. Finnország, 2. Új-Zéland és 3. Dánia.
A vizsgált országok közül a legkorruptabb állam: Haiti.
Az USA a 17. helyen áll, Anglia pedig a 11.
Csehország mögöttünk van, az 51. helyen, Lengyelország a 67., Románia a 87.

Magyarországon általánossá vált, hogy az emberek szó nélkül hagyják a korrupciós ügyeket. Ezt megerősíti a Gallup Intézet 2003-as kutatási jelentése:
„Ha egy országban elburjánzik a korrupció, akkor az emberek jelentős hányada előbb-utóbb eltompul, közönyössé, vagy – belekeveredve a korrupciós gyakorlatba – cinkossá válik. Kialakul egy olyan társadalmi összjáték, amelyben mindenki megbocsátja a másiknak azt, amit kelletlenül ugyan, de mindannyian megtesznek.”

Eddig ne jussunk el!

Varga Judit

Fertőzött pártkatonák. Korrupció, www.prherald.hu, 2006. október 11.