center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A parlamenti ülések és a nyilvánosság
Lampé Ágnes, mediakutato.hu, 2006 ősz

Részlet a tanulmányból

Cenzúra vagy szabályozás?
Az Alkotmány 61. paragrafusa kimondja:  „(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.” Úgy tűnik azonban, a Parlamentben történtekről a nyilvánosság csak korlátozott mértékben értesülhet: független televíziókamerák nem forgathatnak az ülésteremben. A Sajtószabadság Központ elemzése.

Állóháború a honatyák és a televíziók között
A frontok régóta nem mozdulnak, pedig „csak” a sajtószabadság értelmezéséről van szó. A televíziók képviselői nehezményezik, hogy nem készíthetnek felvételeket az ülésteremben. Ehelyett a parlament által működtetett zárt láncú kamerák  „cenzúrázott” képeit kell megvásárolniuk. A képszerkesztési elvek – egyebek mellett az egész alakos képek hiánya, az arcra fókuszáló képkivágások és az ülőhelyek közötti pásztázó felvételek tiltása – miatt így elsikkad a lényeg. Ráadásul a képviselők számtalan trükköt vetnek be – például az ürességtől kongó ülésteremben gyorsan a felszólaló kollégájuk köré gyűlnek –, hogy a gondosan kiválogatott kockákból ne derüljön ki, mi és hogyan történik valójában az ülésteremben. A honatyák és a honanyák – bár a rádió- és televíziótörvényben foglalt kötelezettségüknek nem tettek eleget és nem alkottak pártatlanságot biztosító közvetítési rendet – úgy vélik, szó sincs cenzúráról.

A helyzet szerintük megfelel az európai normáknak. Sőt jóval engedékenyebb annál. A híradós – mondják – úgyis csak a szenzációra, a bulvártémára és a nem érdemi információra vadászik, ezek viszont nem méltók az ország törvényhozó testületének bemutatására. A pártok között e tekintetben teljes az egyetértés. A rádió- és televíziótörvényben 1996-ban előírt, a Házszabály mellékletét képező közvetítési rendet pedig előbb-utóbb majd megalkotják. A televíziók össztűzzel támadnak: „mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes állapot”, illetve a sajtószabadság korlátozása miatt 2005 júliusában az Alkotmánybírósághoz fordultak.

Szabályozás vagy korlátozás?

A rádió- és televíziótörvény hatálybalépéséig a Magyar Televízió (MTV) „szokásjog” alapján, saját embereivel és kameráival, saját szabályrendszere alapján rögzített. Amikor a terem széleiről nem tudtak megfelelő képeket készíteni, középre, a patkóba is elhelyezhettek néhány felvevőt. Az 1996-os rádió- és televíziótörvény zártláncú televíziós hálózat létrehozását írta elő. A jogszabály ugyanakkor a televíziók számára a kimenő jelhez kötelező csatlakozási lehetőséget is kötelezővé tesz.

„Még Antall József miniszterelnöksége idején parancsolták ki az operatőröket és a fotósokat a patkóból, de ezt az újságírók is megértéssel fogadták” – emlékszik vissza Kotroczó Róbert, az RTL Klub hírigazgatója. Később egy elkülönített sajtópáholyból lehetett forgatni, majd kialakították a zártláncú kamerás rendszert, amely 1998. március 15. óta működik. A hivatalos indoklás szerint azért, mert a közvetítés így olcsóbb és hatékonyabb. 2004 után – amikor a TV2 rejtett kamerával tiltott helyen dohányzó politikusokat mutatott be – a parlamenti folyosón is megtiltották a felvételek készítését.

„A korlátozások logikája a tévések ellen irányul, hiszen a fotósok szabadon dolgozhatnak. Ha a politikusok érvelése az, hogy ne mutassuk őket előnytelen helyzetben, pasziánszozás, alvás vagy újságolvasás közben, a szankciónak a fotósokra is vonatkoznia kellene. Ők viszont a képviselőt a legkellemetlenebb helyzetben is bemutathatják, ami ugyanúgy címlapra kerülhet”
– teszi hozzá Kotroczó Róbert. A tévések úgy vélik, a diszkriminatív intézkedés a sajtószabadságot és az alkotmányos jogokat is sérti.

Pető Iván (SZDSZ), a parlament kulturális és sajtóbizottságának elnöke azonban másként vélekedik: „Én a fotósok parlamenti, üléstermi jelenlétét is szabályoznám. Jogos a tévék hivatkozása, hogy a fotósok tevékenységéhez hasonló megítélést igényelnek, csak éppen az lenne a helyes, ha az utóbbiakra is közel olyan szigorú szabályok lennének érvényesek, mint az előbbiekre. A nyilvánosságról csak megfelelő keretek között lehet gondolkodni. A szabályozás nem korlátozás. Egyetlen közhivatalban vagy intézményben sincs olyan, hogy a kamerák azt vesznek és akkor, amit akarnak. Ez sem alanyi, sem alkotmányos jogokat nem sért, és szó sincs diszkriminációról.”

A belépés feltételei
A Parlament beléptetési rendjét az Országgyűlés elnökének 5/2004-es számú rendelete szabályozza. Ennek értelmében az újságírók – érvényes sajtóbelépővel – a részükre kijelölt IV., illetve az ülés kezdetén a IX. számú páholyban, plenáris ülés alatt pedig az üléstermet körülvevő folyosón tartózkodhatnak: „Az ülésteremben mozgókép nem készíthető, erre alkalmas eszköz oda be nem vihető. Az ülés ideje alatt a műsorszolgáltatók a Déli társalgóban rögzíthetnek, vagy onnan közvetíthetnek műsort” (5/2004-es rendelet 7§ [2]).

Felvételek is kizárólag a nyilvános bizottsági üléseken, a sajtó számára kijelölt helyről készíthetők. „A tévés piac rég megváltozott. Eljárt az idő afelett, hogy csak egy helyszínen, egy kameraállásban lehessen képeket rögzíteni. A felvételeket így nem lehet egyedivé tenni, és exkluzív anyagok sem készíthetők” – jegyzi meg ennek a kapcsán a már idézett Kotroczó Róbert.

A jog hálójában
A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi törvény 138. § 5. bekezdése előírja, hogy az országgyűlési tevékenység pártatlanságát biztosító közvetítési rendet a Házszabály mellékleteként a törvény hatálylépésétől számított egy éven belül meg kell alkotni.1  Kötelezettségének a parlament a mai napig nem tett eleget. Jogszabály hiányában az Országgyűlés elnöke 1/1198-as számú rendeletében a belső videotechnikai rendszer működtetését és karbantartását a parlament informatikai főosztályának hatáskörébe utalta. A televíziók pedig kizárólag ezen a rendszeren keresztül kapnak képeket az ülésteremből, saját felvételeket nem készíthetnek.

A tanulmány teljes szövege itt olvasható

Lampé Ágnes

A parlamenti ülések és a nyilvánosság, mediakutato.hu, 2006 ősz.