center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Cégek csődhelyzetben: hogyan kezeljük a sajtót?
Nagy Vajda Zsuzsa, Menedzsment Fórum, 2006. november 9.

A hiteles kommunikáció a cégen belül és kívül egyaránt fontos, ha negatív események zajlanak. Az érintettek nagy része igyekszik a szőnyeg alá söpörni a problémákat, pedig a médiával való korrekt kapcsolat nélkül nehezen juthatnak ki a bajból. A Menedzserek Országos Szövetsége november 14-én a Viselkedéskultúra az üzleti életben címmel szervez konferenciát, amelyen Dénes Gábor főtitkár is előadást tart a fenti témában. A szakember az mfor.hu-nak adott interjút.

Controlling rendszerrel megelőzhető a baj
– Léteznek olyan cégek, amelyek pozitív és negatív eseményeket egyaránt megbeszélnek a sajóval, mások viszont óvakodnak a médiától. Hogyan tanácsos kommunikálni, ha már bekövetkezett a rossz, és a vállalat csődközeli állapotba került?
– Hitelesen, ez azonban nemcsak erre a helyzetre vonatkozik. Meggyőződésem, hogy egy vállalat nyereséges működéséhez elengedhetetlen a hiteles kommunikáció, aminek meg kell jelennie a belső és a külső kommunikációban is. Fontos, hogy az első számú vezető és a legfelsőbb szintű menedzsment tagjai hiteles információkkal rendelkezzenek a vállalat aktuális helyzetéről. A cégvezetők csőd esetén rendszeresen arra hivatkoznak, hogy "mindig tüzetesen átnéztem a könyvelés jelentéseket." Csakhogy ezek nem nyújtanak teljes körű információt a cégről, tehát az ezek alapján hozott döntések sem lesznek megalapozottak.

– Tehát sokszor a vezetőben is csak akkor tudatosul, hogy a cég a szakadék felé vágtat, amikor már késő. Hogyan lehet elejét venni ennek a problémának?
–  Elengedhetetlen a controlling rendszer bevezetése, és - tevékenységi körtől függően - annak napi alkalmazása, amit ma már egy Excel-program segítségével is ki lehet alakítani a kis- és középes vállalatoknál. Közülük sokan ma még korszerű számítógépes hálózat kialakítására sem áldoznak, nem beszélve a különböző vállalatirányítási rendszerekről, amelyek ráadásul jóval nagyobb költséget jelentenek. Pedig a vezető csak a controlling révén kaphat hiteles információt a termék önköltségéről, vagy az adminisztratív és a fizikai dolgozók bérköltségének arányáról. Ebből már következethet a jövőre, és időben észlelheti, ha a cég a csőd felé halad.

– Ha mégsem sikerül megelőzni az összeomlást, mivel érdemes kezdeni az átszervezést?
– Elsőként az alkalmazottak fejében kell "rendet teremteni", ők ugyanis a cég legfőbb ellenőrizhetetlen kommunikátorai. Ezzel meg lehet előzni a pánikhangulatot, és megteremtődhetnek a nyugodt munkavégzés feltételei. Ismerek olyan esetet is, amikor a dolgozók a sajtóból értesültek a cég nehéz helyzetéről, ami nyilvánvalóan szarvashibának számít.

Csőd közeli állapot esetén a belső kommunikációs stratégia lépései
1. a cég átvilágítása
2. A dolgozók hiteles tájékoztatása a várható intézkedések pozitív és negatív oldaláról
3. Jövőkép kialakítása a dolgozók bevonásával
4. Reorganizációs terv (stratégia) készítése
5. Reorganizáció (válságkezelés) szisztematikus megvalósítása, az alkalamazottak folyamatos bevonásával, illetve tájékoztatásával.

A folyamatos működés érdekében kulcskérdés a hiteles külső kommunikáció a hitelező pénzintézetek és a hatóságok (APEH, önkormányzat, vámhatóság) felé. Ha nem sikerül meggyőzni őket, akkor minden erőfeszítésünk kárba veszik.

–  Milyen következményei lehetnek, ha a vezető nem képes a vevőkkel és szállítókkal közös nevezőre jutni, őket a nehézségek ellenére a vállalat mellé állítani?
–  Fennáll a veszélye annak, hogy a szállítók - kiegyenlítetlen számláik miatt - felszámolási eljárást kezdeményeznek, a vevők pedig más céghez viszik át megrendeléseiket. Nem szabad visszaélni azzal, hogy több hónapjukba is kerülhet, amíg termékeikre új beszállítót találnak. Másrészt azzal sem szabad zsarolni, hogy amennyiben felszámolásra kerül sor, a beszállítók - pozíciójuk elvesztése mellett - szinte minden követelésüknek búcsút inthetnek. A stratégiai fontosságú beszállítókat és vevőket levél helyett személyesen tájékoztassuk a cég helyzetéről.

Hogyan kezeljük a bajkeverőnek titulált médiát?
–  Milyen szerepe lehet az olykor bajkeverőnek feltüntetett médiának ebben a folyamatban?
–  Ne hagyjuk ki a médiát sem! Számára nem az bír hírértékkel, ha egy kutya megharap egy postást, hanem ha egy postás harap meg egy kutyát. A csődközeli cégekkel is ez a helyzet. A válságról az újságok az első oldalon számolnak be, a sikeres reorganizációról viszont csak egy mínuszos hírben, valahol az újság rejtett zugában. Fontos, hogy válság esetén a cég vezetője tényszerűen tájékoztassa a közvéleményt, és csak akkor nyilatkozzon, ha "muszáj". Ne akarjon médiasztár lenni!

– Csőd esetén azonban leginkább az elzárkózás jellemző:  sok cég menekül a médiaképviselők ostroma elől...
– Ezt a végletet is helytelennek tartom. Az ilyen magatartás találgatásokra ad okot, ezáltal a cég helyzetét a valóságosnál rosszabb színben tűnteti fel, és minden érintett esetében jelentős bizalomvesztést eredményez.

– Mit tanácsolna a cégvezetőknek a problémák kezelésére?
– Próbáljanak meg korrekt kapcsolatokat kiépíteni a helyi és az országos média képviselőivel, hogy egy esetleges válság idején - a reorganizáció egyik nagyon fontos eszközeként - maguk mellé tudják állítani őket. A Postabank klasszikus példája is mutatja, hogy ma már nem lehet eltitkolni a céggel kapcsolatos híreket. A vevő-beszállító viszonyt megrontó mendemondák olykor a raktáros és a teherautó vezető közötti párbeszédből indulnak, tehát elejét kell venni a híresztelések eszkalálódásának. Ismerek olyan céget, amely pont azért került igen kedvezőtlen helyzetbe, mert vezetője nem kívánt a médiában megszólalni az állítólagos válságról. El akarta kerülni, hogy a sajtó felfújja a témát, holott hozzáállásával épp ellenkező hatást ért el. Amennyiben egy háttérbeszélgetésen feltárta volna az újságírók előtt a tényeket, csírájában fojtotta volna el a találgatásokat.

– Mennyi az az optimális információmennyiség, amit a dolgozókkal érdemes megosztani anélkül, hogy visszaélnének azokkal?
– A mai világban az információs technológia termelési tényezővé vált a globalizáció révén, így nemcsak a nemzetgazdaságok, hanem a vállalatok is egyre nyitottabbá válnak. Amikor a gazdaság 24 órában és hét napon keresztül zakatol, és bizonyos vállalati tevékenységeket kiszerveznek, akkor ez nem lehet téma. Tehát mindent osszunk meg a dolgozókkal! Nyitott gazdaságban élünk. Ma már nem a "mit" a kérdés, hanem a "hogyan". Arra kell különböző kommunikációs stratégiákat kidolgozni, függően a vállalat belső kultúrájától, a külső környezeti kapcsolataitól és a vállalati policytól.

– A magyarországi cégek a gyakorlatban miként kezelik ezt a kérdést?
– A leggyakoribb hibák közé tartozik, hogy a felső vezetés nem "ereszkedik le" az alkalmazottak közé,  így a cég nehéz helyzetről szóló információkat a dolgozók mendemondákból vagy a médiából tudják meg. Ebben - sajnos - nem különbözik a hazai és a külföldi gyakorlat.

– Nem könnyű besétálni az irodába, ha közben "ég a ház". Hogyan kell viselkedni egy cégvezetőnek, ha baj van?
– Empatikusan, különösen a rendszerint kikerülhetetlen létszámleépítés bejelentése, megtervezése és lebonyolítása területén. A lehető leggyorsabban, a dolgozók és a vállalat érdekeinek harmonizálásával kell mindezt lebonyolítani. Jó szívvel ajánlom az outplacement-et, vagyis a gondoskodó típusú létszámleépítés alkalmazását.    


Hiteles adatok hiánya
Előfordult például, hogy egy veszteségesen működő cég tanácsadó segítségével végrehajtott egy sikeres reorganizációt, majd egy év elteltével ismét 80 millió forintos veszteséget halmozott fel. Ebben szerepet játszott, hogy az adott vállalat elmulasztott ellenőrző pontokat beépíteni a működésébe, s anélkül vágott neki új termékek gyártásának, hogy felmérte volna, mibe kerül az előállítás, van-e piac az új árura - mondja Dénes Gábor. A cég mára sokkal rosszabb helyzetbe került, mint amilyenben az átszervezést megelőzően volt, s már az eladáson gondolkodik

Nagy Vajda Zsuzsa

Cégek csődhelyzetben: hogyan kezeljük a sajtót? Menedzsment Fórum, 2006. november 9.