center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Az éjszaka gyarmatosítása
Szvetelszky Zsuzsanna, www.találjuk-ki.hu, 2006. július, 17.

Ahogy a 19. században a túlnépesedés ismeretlen tájak meghódítására sarkallta az amerikai telepeseket, úgy a 20. században a mind komolyabb problémává váló időszűke arra kényszeríti az embereket, hogy hagyományosan nappali tevékenységeikből mind többet halasszanak vagy tervezzenek az éjszakai órákra.

Néhány éve Párizsban elhűlve néztem egy belvárosi mulatóhely ajtaján a táblát, miszerint éjfélkor nyit. Az éjszakai gazdaság elsősorban a nagyvárosi emberek életmódjára épül, és – többek között a közlekedésre, a bevásárlásra, a szórakozásra alapozva – egész kis iparággá fejlődött. A teendők, intéznivalók sokasodnak, csakúgy, mint a szabadidő eltöltésére nyújtott kínálat elemei – mára a huszonegyedik század magyar embere is hozzáfogott az „éjszaka gyarmatosításához”.

Az éjszaka gyarmatosításának fogalma Murray Melbin amerikai szociológustól származik: könyvében az éjszakáról mint meghódítatlan területről szól, párhuzamot von a tér és az idő birtokba vétele között. A párhuzam szerint ahogy a 19. században a túlnépesedés ismeretlen tájak meghódítására sarkallta az amerikai telepeseket, úgy a 20. században a mind komolyabb problémává váló időszűke arra kényszeríti az embereket, hogy hagyományosan nappali tevékenységeikből mind többet halasszanak vagy tervezzenek az éjszakai órákra.

Beszélhetnénk huszonegyedik századi életritmusról is, melyet a megsokasodott tennivalók kavalkádja diktál, gyorsít. Túl nagy a kínálat, de sok a kötelező elem is: edzésre kell járni, zene- és nyelvórára is, és akkor még nem találkozott a gyerek a barátaival. Kimerült kortársaim, a megfáradt harmincasok közül pedig sokan átéjszakázott éveket tudnak maguk mögött.

Az élet ritmusa című KSH-kiadvány több tízezer időmérlegnapló elemzése alapján mutatja ki, mennyit változott az ébrenlét-alvás periódus az elmúlt másfél évtizedben. A legszembetűnőbb: később megyünk aludni, s az éjszakai baglyok fele a tévé miatt marad ébren. A munkaidő-struktúra átalakulása miatt mind többen engedhetik meg, hogy hosszas tévézés után később ébredjenek és induljanak munkába, így lényegében permanenssé váltak a közlekedési dugók is, melyek korábban a reggeli órákban, majd késő délután tetőztek.

Nyugat-Európában, elsősorban a németalföldi országokban elterjedt szokás, hogy munka után a hazatérő családtagok húszperces, félórás tea- vagy kávészünettel, ejtőzéssel vonnak cezúrát a „kinti” és a „benti” létformák között. Ezzel szemben a magyar ember – főképp a magyar családanya – fáradtan hazaesve szinte már az ajtóból a mosatlan felé indul, vagy megragadja a porrongyot, attól függően, hogy éppen mikor melyik otthoni teendőt érzi sürgetőnek.

S közben a többiek? Ahány családtag, annyi életritmus folyik össze, kerül átfedésbe vagy épp ütközésbe a kevés, egymásra szánható órában – a családon belüli markáns életritmus-eltérés súlyosabb esetben, ha közös időnk széttöredezik, akár a család széteséséhez is vezethet. A gyerekek ideje is látványosan apad, az óvodáskor végétől, a kisiskoláskor elejétől megkezdődik a különórák és a velük járó különutak miatti szigorú időbeosztás. Egyre nehezebb összehozni egy hétvégi kirándulást, hisz minden családtagnak sok egyéb programja van. De olyasmi is előfordul, hogy egy szülő lemondja az ismerőse esküvőjén való részvételt, mert gyermekének aznap van a születésnapja – állandóan súlyozni kell, mi mennyire fontos, rövid és hosszú távon egyaránt.

A nagyapám nem értené a naptáramat – mondta nekem a minap egy pénzügyi szakember. – Olyasmivel töltöm az időmet és olyan ritmusban, ami a nagyszüleim számára már felfoghatatlan, és kísérletet sem teszek, hogy elmagyarázzam. Tény: sokféle időgazdálkodást élünk meg és látunk követendő vagy akár kerülendő példaként magunk előtt: más az egyedül nevelő szülőé, más az elfoglalt szinglié. Egyre kevésbé éljük meg, hogy a család és a közösség ideje az egyéni életidőnél jóval nagyobb időtartam, melyet az elődök tisztelete és az emlékezés tudatosít számunkra és közvetlen környezetünk számára is. Szüleink és nagyszüleink bejáratott „időmodelljei”, ha elavultnak nem is, de használhatatlannak tűnnek – legalábbis az egzisztenciateremtés és a családalapítás egyre hosszabb és egyre későbbre tolódó időszakában.

Egyéni időészlelésünk eseményekhez és történésekhez kötődik, sosem telik egyformán, s érzékelését meghatározza az életkor, az események jelentősége és körülményei. Belső időészlelésünket a szocializáció során szerzett tapasztalatokon keresztül alakítjuk ki, úgy viszonyulva az időhöz, ahogy saját kultúránkban, biológiai és társadalmi szempontok alapján megtanultuk. Felelős, tudatos időgazdálkodást is lehet tanulni, akár kicsi kortól…

A természetes környezetükben élő társadalmak a területükön található növény- és állatvilág évszakos ritmusához alkalmazkodtak, míg a modern társadalomban élő ember élete a munka köré szerveződik. Az idő személyes tulajdona, így tervezi életpályáját, amit elvégzendő feladatok sorává alakít: már nem az első fagy, az aratás kezdete vagy a heringvonulás jelenti a viszonyítási pontokat.

Az európai falusi ember időhasználatát is az évszakok és a termesztett növények tenyészideje befolyásolta: tavasztól őszig a parasztok hajnaltól alkonyatig dolgoztak, vasár- és ünnepnapokon megpihenve, míg ősztől tavaszig a házban végezhető munkák mellett az idő egy része hétköznapokon is pihenéssel vagy szórakozással telt. A napi rendszeres munkaidő kialakulása az ipari termeléshez, az urbanizációhoz kötődik. A városban és az ipartelepen élő munkások, alkalmazottak életébe beköszöntött a napi rendszeresség: a gyári termelési ciklus évszakoktól és időjárástól független és tervezhető. A kétféle élettér kapcsolatában látszik az időélmények különbsége: a városiak sokszor falura járnak üdülni, a falusiak ügyintézés végett „mennek fel” a városba – habár a harmadik évezred elejére a modern város kulturális formái, keretei egyre inkább befolyásolják a falusi életmódot is.

Egy pár hónapja készült nyugat-európai kutatás szerint (GeoWissen, 2005-36) az átlagos német ember élete során tisztán huszonnégy évet és négy hónapot tölt alvással – vagyis közel egy negyedszázadot (a statisztika az adott tevékenységre kizárólagosan fordított időt mutatja). Ennél sokkal kevesebbet, hét évet fordít a megélhetésért végzett munkára, ám csaknem ennyit tévézik is: öt és fél esztendőt ül a képernyő előtt, míg a sport csak tizenkilenc hónapot vesz el az életéből. Mozira, színházra, koncertre összesen egy esztendő jut. Öt éven át étkezik az átlagnémet, de két éven és tíz hónapon át cseverészik, társalog, és huszonkét hónapig tanul, s ebben már a házi feladatok elkészítése is benne van.

Az autó két évet és hat hónapot vesz el az életből, de ebben nincs benne az a hat hónap, amit közlekedési dugókban ücsörögve töltenek (ücsörgés: a vécén szintén fél év telik el). Kilenc hónapot azokkal az órákkal lehetne kitölteni, míg az ember eljut a munkahelyére, majd onnan hazaér.

A statisztikai átlagpolgár két éven és két hónapon át főz, tizenhat hónapnyit takarít, összesen másfél évet áldoz életéből a bevásárlásra, s csak feleennyi ideig mos és vasal. Öt hónap jut a lakás csinosítgatására, két hét az imádkozásra. Gyermekével hetedannyit játszik az átlagnémet, mint amennyit a tévé előtt ül. Viszont a kicsikre kétszer annyi idő jut, mint a számítógépes játékokra! Hobbyra ezzel szemben negyedévnyit se tud kiszorítani, míg a munkahelyi kávészünet összeadva majdnem két hónap. Ugyanannyit ül kocsmában, mint amennyit különböző egyesületi gyűléseken vagy az orvosnál: három hónapot. A szerelmi előjáték mindössze hat hetet vesz el az életből, csókolózásra két hét jut, orgazmusra pedig tizenhat óra.

A statisztikából hiányzik egy fontos adat: mennyit szán a tudatos és felelős időgazdálkodás kialakítására. Tudomásul kell vennünk: mivel felbomlottak azok a természetes kisközösségek, melyek időnk – és életünk – tartalmas szabályozásában támogattak, nekünk magunknak kell időt szánni erre. Mutatja ezt az is, hogy mind felkapottabbak az időbeosztást oktató hosszabb-rövidebb tanfolyamok, az időgazdálkodást hatékonyan támogató elektronikus ketyerék.

Persze a rájuk valót is meg kell keresni valamikor...

A szerző kommunikációs szakértő, az ELTE BTK Informatikai Intézetének oktatója.

Szvetelszky Zsuzsanna
Az éjszaka gyarmatosítása, www.találjuk-ki.hu, 2006. július, 17.