center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Dewhurst
Kowalik Tamás, www.prherald.hu, 2006. november 21.

Belső pr
Olyan szervezetnél, mely kiskereskedelmi egységekkel rendelkezik az ország minden területén, nagyon nehéz jó dolgozói kapcsolatokat fenntartani, és olyan munkakörnyezetet kialakítani minden fiókvállalatnál, amely a dolgozókat büszkévé teszi cégükre, megelégedettséget ad a munkában, és emellett vonzó előremeneteli lehetőséget is kínál.

Előzmények
J. H. Dewhurst, a Master Buchers („Hentes Mester”), az Egyesület Királyság területén mintegy ezerkétszáz hagyományos hentesbolttal rendelkezik, miután felvásárolta valamennyi országos és regionális versenytársát. A boltok különböző méretűek és a dolgozók is eltérő értékesítési stílust képviselnek. A négyezer alkalmazott híres boltokban (ilyen a Royal Warrant) vagy a Nagy Piacon dolgozik. Dewhurst az alkalmazottait elsősorban az iskolákból kikerülők közül toborozza, akik alig rendelkeznek valamilyen végzettséggel. Közismert, hogy nemcsak a nyereségesség, de maga a fennmaradás is a szakma magas szintű ismeretétől függ. Dewhurst kialakított egy nagyra becsült, a Húsipari Intézet és az Országos Szakmunkásképző Tanács által elismert oktatási programot. Minden kerületi és területi vezetőt a kiszolgáló pult mellől léptettek elő. A legtöbb központi irodai vezető, valamint a működtetési felelőséggel rendelkező igazgatótanácsi tagok is ugyanazzal a háttérrel és szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Dewhurst képzi az Egyesült Királyságban a szakképzett henteseknek felét, de jelentős munkaerő veszteségeket szenved, mert más kiskereskedők, áruházak csomagoló üzemei elcsábítják dolgozóit, vagy pedig azok önállósítják magukat. 1987-ben megbízták a Welbeck Golin & Harris tanácsadó céget, hogy dolgozzanak ki egy olyan public relations programot, mely átalakítaná a dolgozói kapcsolatokat.

Célkitűzés és kutatás
Programjukat a következő célkitűzésekre építették: Bizalom kialakítása a vezetés irányában. A cég családi vállalkozás jellegének erősítése. A dolgozók önbecsülésének és a munkával való elégedettségének kialakítása. Welbeck a projektet úgy közelítette meg, hogy kielégítse az egyes dolgozók szükségleteit, de figyelembe vette a cég kereskedelmi követelményeit is. A tanácsadók kommunikációs felmérést végeztek azoknak a tényeknek a meghatározására, amelyek korábban akadályozták a kielégítő dolgozói kapcsolatok kialakulását. A vezetőkkel és dolgozókkal folytatott megbeszélésekből kitűnt, hogy a rossz belső kommunikáció okozta a problémát.

Tervezés
A tanácsadók által ajánlott public relations program négy alapvető területtel foglalkozott. A „Dolgozók lapja”. A dolgozókkal való kommunikáció legközvetlenebb eszköze a vállalati újság, a Dewhurst News volt. Welbeck átalakította és felélénkítette a negyedévenként megjelenő lapot, és a nevét „Counterpoint”-ra változtatták. A lapot valamennyi nyugdíjas és aktív dolgozó részére eljuttatták. Ez az újság lehetőséget adott a vezetésnek arra, hogy sokkal személyesebb módon magyarázza el a mindenkori kereskedelmi politikát, mint a szabványos vezetői utasításokban. A lap fennmaradó része foglalkozni tudott a dolgozói hírekkel, eredményekkel, valamint információs anyagokat közölt új rendelkezésekről vagy ipari fejlesztésekről. Rendszeresen adtak nyilatkozatokat a kereskedelmi és országos sajtó részére ipari kérdésekre vonatkozóan, és mindig rendelkezésre álltak szóvivők, hogy a média képviselőivel beszéljenek, annak elérése érdekében, hogy a Dewhurst céget, mint ágazati vezető céget lássák, és úgy érzékeljék, hogy a vállalat vezetése által kibocsátott utasítások az iparág egészének jóváhagyásával rendelkeznek. Valamennyi szakképzett dolgozó részére ingyenesen rendelkezésre bocsátották a „The Meat Trades Journal” című szaklapot. Különösen jelentős erőfeszítéseket tettek a fiatal alkalmazottak megnyerése érdekében. Welbeck együtt dolgozott a marketing és oktatási osztályokkal egy oktatási-nyilvántartási könyv kialakítása és kényelmes dolgozói szállók létrehozása érdekében, amelyek az oktatás vagy a lakóhelytől távoli beosztás letöltése alatt otthont adtak az otthontól távol élőknek.

A családi vállalkozási jelleg erősítése
Lépéseket tettek annak érdekében, hogy a hosszú munkaviszonyt vagy példamutató tevékenységet a felső vezetés elismerje, és ahol csak lehetőség kínálkozott, bevonták a családokat, például a hosszú munkaviszonnyal kapcsolatos prezentációkat a dolgozó családja részvételével rendezett ebéd vagy vacsora köré építették fel, amelyen az igazgatótanács egy tagja volt a házigazda. Az eseményre vonatkozó híreket és fényképeket megfelelő módon terjesztették és belekerültek a vállalati lapba is. Önbecsülés és a munkával való elégedettség kialakítása. Létrehozták a „Fiatal Hentes Díjat” a fiatal tanulók elismerésére. Ez jelentős helyi, és kereskedelmi médiában való megjelenést eredményezett. Amikor a dolgozók közül valaki megszerezte a Mester Hentes képesítést, Dewhurst szponzorálta a Húsipari Intézeti tagságukat, és előfizette részükre a Meat Trade Journal-t. A dolgozókat arra bíztatták, hogy vállaljanak szerepet a különböző kereskedelmi szervezetekben; ilyen volt például a Brit Kiskereskedelmi Szövetség. Valamennyi szakképzett hentest elindították Dewhurst Mester Hentes éves díjáért folyó versenyen, amely kiemelte a hűtésben, címkézésben, a hús darabolásában és elkészítésében elért eredményeket. Ez a rendszer jelentős helyi és kereskedelmi sajtóban való megjelenést eredményezett. A rendszert átalakították, hogy a versenyzők számára vonzóbbá váljon, és nagyobb presztízst jelentsen, valamint azért is, hogy a vizsgák és az ítéletek maximálisan kihasználják a média adta lehetőségeket.

Megvalósítás
Dewhurst vezetése elfogadta Welbeck javaslatait, és a fentebb körvonalazott különböző projekteket átfogó és konzisztens módon valósították meg.

Értékelés
A vezetés meg volt elégedve a fentebb leírt különböző projektek eredményeivel. A bizalom, mint megbízási cél: 94% egyetértett azzal, hogy bizalmuk a vezetésben ténylegesen megnőtt vagy növekszik. A családi jelleg erősítése: 97% egyetértett azzal, hogy fiatalabb rokonainak javasolnák, hogy a Dewhurst cégnél dolgozzanak. Munkaviszonyra gyakorolt hatás. A dolgozói létszám a megállapodás szerinti, elfogadott szinteken maradt és az iskolákból kikerülők közötti munkaerő toborzás elérte a kitűzött célt. Minőségi megfontolások. Egy minőségi program készült 1990 végén valamennyi bolti dolgozó hozzáállásának felmérésére. Az eredmények a következőket mutatták: nőtt az és elégedettség a munkával; a dolgozók 97%-a egyetértett azzal, hogy meg vannak elégedve munkájukkal, és előlépési lehetőségeikkel; 88% egyetértett azzal, hogy a hozzájárulásukat Dewhurst cég sikereihez megfelelő módon elismerik. Dewhurst el volt ragadtatva a projekt sikerétől és a teljes szervezet átszervezése előtt folytatni szándékozott a programot.

Kowalik Tamás

Dewhurst, www.prherald.hu, 2006. november 21.