center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Nairobi kódex
A környezeti kommunikáció elvei, Varga Mihály, www.prherald.hu, 2006. november 11.

A Nairobi Kódexet a Nemzetközi Public Relations Társaság tagjai számára készítették eligazításul a környezeti változásokkal kapcsolatos kommunikáció és a környezettel kapcsolatos gyakorlati munka területeire. Az IPRA tagjai elfogadják, hogy fokozott felelősségük van annak biztosításában, hogy a részükről nyújtott tájékoztatás, és az általuk propagált termékek és szolgáltatások, valamint az ezekkel kapcsolatos tanácsok az elviselhető fejlődést támogassák.

A tagok ösztönözni fogják szervezeteiket, vállalataikat, és klienseiket, hogy olyan politikát alkalmazzanak, melynek keretei között mindenkor deklarálják, hogy a források gondatlan felhasználása és a környezeti tényezők figyelmen kívül hagyása a gazdasági növekedés erőteljes korlátozásához, súlyos társadalmi szétzülléshez és komoly egészségügyi kockázatokhoz vezet.

A tagok, ahol ez helyénvaló, azt tanácsolják vállalataiknak, klienseiknek és szervezeteiknek, hogy vállalják a termékek és az üzemeltetések rendszeres környezeti felméréseit; alkalmazottaik és más közösségek részére állítsanak össze Környezetvédelmi Gyakorlati Kódexeket, vagy iránymutatásokat és azokat széles körben ismertessék meg. A tagok nem reklámoztatnak olyan termékeket, nem teremtenek publicitást olyan szervezeteknek, vagy szolgáltatásoknak, melyek esetében a környezeti előnyök nem mutathatók ki egyértelműen, vagy vitathatók a mindenkori tudomány és az ismeretek pillanatnyi állása tükrében. A tagok mindenkor arra törekszenek, hogy olyan nyíltságot és dialógust biztosítanak, melyben tisztességesen kezelik mind a környezettel, mind a fejlődéssel kapcsolatos tényeket és aggodalmakat.

A tagok nem törekszenek arra, hogy irreális környezeti várakozásokat keltsenek, vagy azokat felkarolják, és általában támogatni fogják azokat a szervezeteket, termékeket, vagy szolgáltatásokat, amelyek bizonyíthatóan lépéseket tesznek annak érdekében, hogy javítsák környezetvédelmi teljesítményüket egy olyan időszakban, amikor a nyilvánosság aggodalmai és a kormány követelményei, technológiai és gazdasági kényszerekkel társulnak. A tagok törekszenek olyan programok kialakítására, amelyek a környezeti, gazdasági és társadalmi fejlődés kiegyensúlyozott mérlegelésének hasznosságát tanácsolják és kommunikálják. A tagok biztosítani fogják a környezettel és fejlődéssel kapcsolatos kérdésekről szóló információk szabad áramlását az IPRA-n belül és más nemzetközi fórumokon.

A tagoknak ismerniük kell a nemzetközileg elismert szervezetek Gyakorlati Kódexeit (EGYESÜLT NEMZETEK, vagy a NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KAMARA), be kell tartaniuk azok előírásait, továbbá erre kell ösztönözniük azokat a szervezeteket is, akiknek a megbízásából dolgoznak.

(Elfogadta: az IPRA Tanács ülése, Nairobiban, 1991. novemberében).

Varga Mihály

Nairobi kódex, Környezeti kommunikáció elvei. Varga Mihály, www.prherald.hu, 2006. november 11.