center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Kommunikáció, pr a nagyvállalati kultúrában
bellresearch.hu, 2006. május 2.

Hogyan alakul a pr helye és funkciója a vállalati kommunikációs struktúrában? Kik irányítják a kommunikációt, és milyen fontosságot tulajdonítanak neki cégen belül? A BellResearch 2005-ben a legnagyobb magyarországi cégek, a top 200 körében felmérést készített a vállalati kommunikáció, a public relations gyakorlatáról, a pr és a pr-szakma megítéléséről.

Sok közgazdász, bölcsész alig
Elsőként lássuk, kik azok, akik meghatározzák a hazai topvállalatok kommunikációs stratégiáját! A vizsgált kör vállalatainak kommunikációs aktivitását legfelső szinten a cégek közel felénél (48 százalékánál) a marketingvezető felügyeli, 18 százalékuknál a pr a kereskedelmi vezető alá tartozik. Önálló kommunikációs vezetőt egyelőre a cégek alig nyolcadánál találunk, míg az esetek negyed-ötöd részében a pr egyéb területek vezetői – jellemzően a humánpolitika és a cégvezetés – alá tartozik.

A szakma igazán fiatalnak tekinthető, és nem csupán a viszonylag rövid hazai „történelmét” tekintve: a felső döntéshozók fele legfeljebb 35 éves. A legtöbb vezető közgazdász: 42 százalékuk marketinges vagy kommunikációs végzettséggel rendelkezik, további ötödrészük pedig egyéb gazdasági diplomával. A bölcsészek aránya ezen a döntési szinten viszonylag alacsony (11 százalék), náluk mindenesetre valamivel többen (16 százalék) töltik be a stratégiai kommunikációs pozíciót műszaki végzettséggel. A nők és férfiak aránya – számos egyéb vezetési pozícióval ellentétben – a kommunikációirányítás területén kiegyenlített.

Kell a pr? És mire?
A kutatás eredményei szerint a vállalati döntéshozók háromnegyede fontosnak tartja a folyamatos public relations tevékenységet a cég kommunikációján belül. Ők az alkalmazott ötfokú skálán 4-es és 5-ös ponttal értékelték a pr szükségességét. Közepes osztályzatot 21 százalékuk adott, míg ennél kisebb fontosságot mindössze 5 százalékuk tulajdonít neki. A részletesebb elemzésből az is kiderült, hogy a kereskedelmi vállalatok szignifikáns mértékben fontosabbnak tartják a pr-t, mint az egyéb ágazatokban működő cégek. Ha létszám szerint vizsgáljuk a cégeket, nincsenek számottevő különbségek: a vizsgált kör kisebb szereplői nagyjából ugyanúgy vélekednek a pr szükségességéről, mint a nagyobbak. A nagyvállalati döntéshozók nagy többsége szerint a folyamatos pr-tevékenység a cég életében létkérdés, azzal pedig szinte mindenki egyetért, hogy a pr döntő szerepet gyakorol a cég imázsára. A vezetők túlnyomó része (81 százaléka) azt vallja, hogy a professzionális pr képes pozitív irányban befolyásolni az árbevételt, ugyanakkor a termékek, szolgáltatások sikerességét elsősorban azok jellemzői és a klasszikus marketingtevékenység eredménye határozza meg. A pr elsősorban közvetett hatást fejt ki, ennek ellenére a termékkommunikációban is helye van, hiszen a cégimázs fenntartása és javítása (85 százalék), a konkurensekkel szembeni harc és piaci pozíció erősítése (54, illetve 59 százalék) és a befektetői bizalom elnyerése és erősítése (54 százalék) mellett a vezetők 62 százaléka termékeik és szolgáltatásaik bevezetése esetében is fontosnak ítéli a kapcsolatok tudatos irányítását.

A döntéshozók egytizede szerint a pr-tevékenység már egy éven belül is érzékelhetően kifejti pozitív hatását, a legtöbben – a meginterjúvolt vezetők közel kétharmada – azonban úgy vélekednek, a pr-munka „gyümölcse” 2-3 év alatt, középtávon érik be.

Külsőssel vagy belsőssel?
A pr jelentőségének pozitív megítélésével összhangban a megkérdezett vállalatok 60 százaléka foglalkoztat belső pr-szakembereket, illetve – mellettük vagy helyettük – veszi igénybe pr-ügynökség segítségét. Azon cégek aránya tehát, ahol nincs belső pr-csapat és ügynökséget sem bíznak meg a feladatokkal, 40 százalékra tehető. Persze nagyrészt ezek a vállalatok is végeznek valamiféle pr-tevékenységet (kevesen hivatkoztak arra, hogy nem tudják kimutatni az eredményét, illetve nem tartják szükségesnek). Ezek azonban jellemzően az egyéb területeken dolgozók munkakörébe integrálják a public relations feladatait.

A pr-hoz önálló erőforrásokat rendelő vállalatok kicsivel több, mint a fele vesz igénybe külső ügynökséget a kommunikáció bonyolítására, a többieknél (46 százalék) kizárólag a saját kommunikációs részleg, illetve a pr-os dolgozók látják el a feladatokat. Az ügynökséget alkalmazó vállalatok túlnyomó többségénél a belső munkatársak sem maradnak ki a munkából: a vizsgált körben a szervezetek mindössze 3 százaléka szervezi ki teljes mértékben a kommunikációját. Ez a külső ügynökség részéről a minőség folyamatos biztosítása mellett nyilvánvalóan nagyfokú proaktivitást is igényel, az ügynökségnek ugyanis az ily módon hiányzó belsős „megbízó” szerepkörét is pótolnia kell.

Azoknál a vállalatoknál, ahol saját munkatársak – részbeni vagy kizárólagos – közreműködésével oldják meg a pr-feladatokat, a szakembergárda az esetek túlnyomó részében maximum 3 fős: a cégek 38 százalékánál csak egy, míg 43 százalékuknál 2-3 munkavállaló foglalkozik pr-ral; 5 fősnél nagyobb kommunikációs teamet a top vállalatok csupán 8 százalékánál találunk.

Helyismeret kontra profizmus
A cégen belüli kommunikációs csapat legfőbb pozitívuma a „helyismeret”: a megkérdezett vezetők véleménye szerint a belsős munkatárs jobban ismeri a céget és annak folyamatait, emellett hasznos az állandó jelenléte, részvétele is. A megkérdezettek 14 százaléka szerint szól a saját munkatársak mellett a költséghatékonyság érve is (igaz, ezt a szempontot az ügynökséggel dolgozók egytizede is említette), és nagyjából ugyanennyi vezető szerint egy belsős jobban képviseli a cég érdekeit, mint egy külső megbízott. A kommunikációs tevékenységükre részben vagy egészben ügynökséget alkalmazó vállalatok illetékes vezetői szerint a külsősök megbízása mellett elsősorban az szól, hogy egy kommunikációra szakosodott cégnél nyilván magasabb a szakmai kompetencia, mint egy belső csapatnál. Emellett a jellemzően 1-3 fős saját teammel szemben egy ügynökség speciális feladatokat is nagyobb biztonsággal végezhet el, illetve olyan eseti feladatokra is hatékonyabban reagálhat, amelyek egy-egy cég életében viszonylag ritkán fordulnak elő. A saját teammel szemben az ügynökségek mellett hozták még fel érvként az objektivitást is. Igaz, hogy a cég érdekeit erőteljesebben képviselhetik a belső pr-osok, egy külsős viszont sok esetben tárgyilagosabban ítéli meg, miből lehet hír, s az melyik célcsoport számára és hogyan tálalható. Az objektív előnye a „buzgó” lojalitással szemben azért is fontos, mert a kevésbé „pr-ízű” üzenetet a közönség is könnyebben fogyasztja.

Mit csináljon a külsős és mit a belsős?
A kutatásban a BellResearch felmérte a saját pr-csapattal, illetve a külső ügynökséggel szemben támasztott követelményeket is. Általánosan igaz, hogy a belső munkatársak feladatköre szélesebb, sokrétűbb: a 13 vizsgált tevékenységből 7-et a vállalatok túlnyomó többsége, legalább 80 százaléka elvárja a pr-osaitól. A cégek leginkább a cégimázs alakításában, a hatékony vállalati információáramlás megteremtésében és a sajtókapcsolatok kezelésében számítanak saját munkatársaikra, míg a lobbitevékenység és a promóciók tervezésében, és kivitelezésében a legkevésbé.

Az ügynökségekkel szembeni elvárások között leggyakrabban a professzionális pr-stratégia tervezése, a rendezvények szervezése, a cégimázs alakítása, valamint a sajtókapcsolatok kezelése és a termékkommunikáció támogatása szerepel, azonban ezek is csak az ügynökséggel dolgozók 55–60 százalékánál. Az előbbi kiemelt területekkel szemben a szponzorációs tevékenység kezelését és a promóciók támogatását a vállalatok viszonylag ritkán várják el kommunikációs partnereiktől.

Az elvárásokkal és követelményekkel összhangban a kutatás eredményei azt tükrözik, hogy a saját pr-részleggel rendelkező nagyvállalatoknál a kommunikációszervezési feladatokat jellemzően a belső munkatársak oldják meg, és csak kisebb részét outsource-olják. Azok a cégek, amelyek ügynökség segítségét is igénybe veszik, házon belül elsősorban a vállalati belső kommunikációt, a pr-stratégia kialakításának és megvalósításának irányítását, valamint a szponzorálást látják el. Az alkalmazott ügynökség hatáskörébe a pr-stratégia konkrét kidolgozása és kivitelezése, a sajtókapcsolatok kezelése, a rendezvényszervezés és a kríziskommunikáció tartozik.

Kreatív, magabiztos, de empatikus
A top vállalatok igen sok tulajdonságot, készséget és kompetenciát elvárnak egy pr-szakembertől. A jó kommunikációs készség, a kreativitás, a magabiztos, jó kiállás, a meggyőzőerő és persze a szakmai kompetencia magától értetődő kritérium. A döntéshozók emellett elvárják az alapos piacismeretet is, valamint azt, hogy a szakember széles kapcsolatrendszert tudjon mozgatni. A vezetők szerint egy jó pr-os ismérvei közé tartozik az empátia, a terhelhetőség és a stressztűrés is, valamint alapvető kritérium az ügyfélcentrikus hozzáállás. A szakirányú végzettség az előbbiekkel szemben viszonylag kevés cégnél (a vállalatok alig több mint felénél) releváns. Az eredmények alapján úgy tűnik, a szakembert kereső vezetőnek az számít, hogy a jelölt „itt és most” mit tud: erre utal, hogy egy neves pr-cégnél szerzett korábbi tapasztalat csak minden harmadik esetben, az 5-10 éves vagy hosszabb szakmai múlt pedig alig néhány cégnél számít kritériumnak.

A jó ügynökség négy kritériuma
A pr-ügynökségek szakmai hitelességének általános megítélésében négy alapvető kritériumot szinte minden vállalati vezető fontosnak tart: rendelkezzen magasan képzett szakembergárdával, ajánlata tükrözze a magas fokú professzionalitást, és ezt támasszák alá referenciái is; ezek mellett kiemelten fontos az ügyfélcentrikus hozzáállás és a megkeresésekre történő gyors reagálás is. A meginterjúvolt vezetők nagy többsége számára fontos, hogy az ügynökség a szolgáltatások széles körét nyújtsa – bár, mint korábban láttuk, ezt nem feltétlenül veszik igénybe –, és a munkatársak „bennfentesek” legyenek, azaz rendelkezzenek megfelelő kapcsolati és információs hálóval. Az internet jelentőségét mutatja, hogy a megkérdezettek többsége elvárja a színvonalas online jelenlétet, a megfelelően kialakított honlapot is.

Amikor egy konkrét kommunikációs partner kiválasztására kerül a sor, a döntéshozók számára a legfontosabb szempont az ügynökség vezetőinek szakmai tapasztalata és az ügyfélorientált szemlélet (ezek 5-ös skálán 4,6 feletti értékeket kaptak). Szintén kiemelt jelentőséggel bír a szakembergárda felkészültsége, az ügynökségi kapcsolatrendszer és a referenciák (4 pont felett).
A kiválasztási folyamatban a „főnök” képviseli az ügynökséget, így érthető, hogy a vezetők személyes meggyőzőereje nagy súllyal esik a latba. Noha az ügynökség hitelességének általános megítélését nem befolyásolja az ár-érték arány, egy konkrét megbízásnál bizony a kínált szolgáltatások árszínvonala is sokat számít – igaz, nem a legfontosabb szempontok között szerepel, de a közepesnél nagyobb, 3,9-es értékkel jelezték a vezetők ennek a jelentőségét.

Szereti az ügynökségét?
Az érintett vállalati döntéshozók túlnyomó többsége (79 százaléka) pozitívan nyilatkozott a velük kapcsolatban álló ügynökségekről, összességében a szokásos 5 fokú skálán pontosan 4-es érdemjeggyel értékelték őket. Láthattuk azonban, hogy a megbízó és az ügynökség kapcsolatában nem elhanyagolhatók az anyagi szempontok sem. Amennyiben a kommunikációs szolgáltatások ár-érték arányának megítélését vizsgáljuk, az elégedettek aránya csak 58 százalékot tesz ki, a vezetők bő egyharmada csak közepes pontszámot adott: az átlagos érdemjegy így 3,8, azaz „4 alá”.

…és a belsőseit?
Cége public relations tevékenységével a meginterjúvolt döntéshozóknak csak a fele volt elégedett, minden harmadik vezető közepesnek, ötödük pedig annál is gyengébbnek ítélte a pr-teljesítményt. A hátráltató tényezők között első a forráshiány: noha a cégek elvárják a kapcsolatszervezést, az igazán hatékony működéshez szükséges anyagi erőforrásokat már nem rendelik a területhez. Ehhez kapcsolódik a második, alapvetően szemléletbeli korlát, nevezetesen, hogy a cégvezetés nem támogatja kellőképp a pr-tevékenységet, ami nagymértékben összecseng azzal a gyakorlattal, hogy a pr-feladatokat egyéb munkatársak „nyakába varrják”. Az előbbiekből szinte egyértelműen következik, hogy a belső csapat létszáma alacsony, és nem mindig elég képzett, s így – érthetően – nem jut elég idő a feladatokra. A hatékony pr-munkát a belső kommunikációs nehézségek is akadályozzák, az illetékes vezetők sokszor körülményesnek tartják egy-egy akcióterv engedélyeztetését.

Az anyagi forrásokat a döntéshozók kevesebb mint kétötöde tartja elégségesnek. Egyharmaduknak valamivel többre lenne szüksége, minden negyedik vezető szerint pedig csak sokkal több pénzzel érhetők el a célok. Mindezek ellenére a következő egy évben a vállalatok kétharmadánál nem változnak a kapcsolatszervezésre fordított kiadások, 3 éven belül pedig a megkérdezettek harmadánál lehet számítani a pr-költségvetés növekedésére. 2005-ben a megkérdezett cégek többségénél a klasszikus pr-tevékenységre – elsősorban a sajtókapcsolatok kezelésére és a megjelenések menedzselésére – szánt büdzsé nem haladta meg a 25 millió forintot.

A kutatás háttere
A kutatást a Lenhardt & Weichinger Communications megbízásából végezte a BellResearch. Az összesen 102 megkérdezett cég egyrészt a Figyelő Top 200 gazdasági teljesítményen alapuló listájából, másrészt a BellResearch integrált vállalati adatbázisában szereplő legnagyobb szervezetek közül került ki. A telefonos interjúk válaszadói a vállalatok azon vezetői voltak, akik felé a pr-tevékenységet irányító személy beszámol. A mintába került cégek 69 százaléka legalább 500 főt foglalkoztat, 62 százalékuk főtevékenysége szerint ipari vállalat, 60 százalékuk pedig fővárosi székhellyel rendelkezik.

A tanulmány az Antenna Magazin 2006/1. számában jelent meg.

BellResearch

Kommunikáció, pr a nagyvállalati kultúrában, bellresearch.hu, 2006. május 2.