center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A krízismegoldás kulcsa
Whitney, M. Laurel, www.prherald.hu, 2007. január 6.

Bármely termék bevezetését, forgalmazását és jövőjét veszélyeztetheti egy válsághelyzet. A hosszú évek során kialakított jó hírnevet néhány nap alatt tönkreteheti egyetlen rossz tájékoztatás. A megelőzés kulcsa a felkészülésben és a tudatos intézkedésekben rejlik.Minden vállalat vezetőjének ismerni kell a lehetséges rizikófaktorokat, a válságkezelést, az ehhez szükséges stratégiát és a médiákon keresztül el kell érnie a kulcsfontosságú fogyasztói rétegeket.

A jól kezelt válsághelyzet lehetővé teszi, hogy a szervezetünk megerősítse pozícióját a piacon. Mind a fogyasztók, mind a média képviselői tisztában vannak azzal, hogy bármely jónevű és felelősséggel bíró vállalatot érhet válsághelyzet. Az igazi megmérettetés egy válsághelyzet helyes kezelésében nyilvánul meg. Első szempontként a rizikófaktorok ismertetését javaslom. Minden vállalat szembekerülhet problémákkal, amelyek megoldhatóak, ha ismerjük a rizikófaktorokat. A legrosszabbra kell felkészülni, és tanulmányozni más vállalatok válsághelyzeteit, annak kezelési módjait.

Súlyos krízisek esetei
A fogyasztók megbetegedtek a terméktől.
Valamelyik árucikkünk reklámozása (szándékosan, vagy gondatlanság miatt) félrevezető volt.
A gyártó nem környezetbarát technológiát alkalmazott, vagy a forgalmazó ilyen termékeket jelentett meg a piacon.

Egy konkrét munkahelyről bebizonyosodott (vagy elterjedt), hogy balesetveszélyesek.
A szervezet egyik munkatársa előítélettel kezelt faji, szexuális, vallási kisebbségeket, a fizikailag hátrányos helyzetűeket vagy a fogyatékkal élő embereket. A vállalat egyik vezető embere botrányba keveredett. A szervezetünk nevét, vagy termékét nagy nyilvánosság előtt becsmérelték.

Öt alapfeltétel
1. A válság azonosítása
Ennek célja az, hogy a válság értékelése, felbecsülése ne legyen se kisebb, se nagyobb a valósnál.

2. Döntés a cselekvés szükségességéről
A válságkezelő politika egyik fontos része, hogy a különböző híreszteléseket megválaszolatlanul kell hagyni. Nem szabad hitelt adni a pletykáknak. Hasznos értesülni arról, hogy mások hogyan léptek korábban egy hasonló helyzetben.

3. A kibocsátásra kerülő információk összpontosítása
Kívánatos, hogy minden információ egyetlen hiteles forrásból származzék! Ehhez ki kell jelölni egy szóvivőt! Elő kell készíteni alapközleményeket, amelyek telefonon, faxon illetve a sajtóorgánumokon keresztül közlésre kerülnek! A kijelölt szóvivőnek fel kell készülnie a médiában várható lehetséges kérdésekre és az azokra adandó válaszokra. Utasítani kell a vállalat alkalmazottait, hogy ne válaszoljanak felkészületlenül a média kérdéseire!

4. Azonnali cselekvés
A modern technika segítségével az információ gyorsabban terjed, mint bármikor. Az azonnali hírközlés és cselekvés megelőzheti a híresztelések elterjedését és az esetleges további károkat. Az egyértelmű tettek a tisztesség benyomását is erősítheti.

5. Egy (nyitott) információs politika kialakítása
Még akkor is igazat kell közölni, ha a hír számunkra részben terhelő. Az ilyen politika megrövidíti a válsághelyzet időtartamát, valamint a bizalom, és a jó szándék atmoszféráját teremti meg. A válság után új helyzet áll elő. Tudatosítani kell a közvéleményben, hogy a válságnak vége! Profilkutatásokat kell végezni, és ennek megfelelően kezdeményezni például egy-egy termék nevének megváltoztatását, vagy bizonyos árucikkek gyártásának beszűntetését.

(Az itt közölt szemelvény a szerző - a vegetáriánus élelmiszeripari termékeket gyártó Jersey Pride válságkezelő kommunikációs programját ismertető - szaktanulmányának rövid tartalmi kivonata. A Szerk.)

Whitney, M. Laurel

A krízismegoldás kulcsa. www.prherald.hu, 2007. január 6.