center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Pr-cikk = sok zavar és még több félreértés
Sólyom Gabriella, www.mediaasz.hu

Túlbonyolított világunkban meglehetősen nehéz eligazodni az elénk táruló kommunikációs dzsungelben. Számos új lehetőséggel és fogalommal kellett megismerkednünk az utóbbi években, s ez nem mindig segítette tisztánlátásunkat és a helyes út megválasztását ebben
a mindent behálózó őserdőben. Széles körben elterjedt, de az esetek túlnyomó többségében hibásan értelmezett fogalom például a „pr-cikk”, amelyről mindenki tud, de a mibenlétére nem sokan tudnának szabatosan választ adni.

A hibás értelmezés szerint a pr-cikk azt jelenti, hogy egy meghatározott tarifáért (ez általában megegyezik a hirdetési felületek árával, de sajtóorgánumonként változik, ráadásul hol felárral, hol „fél árral” számolva!) egy felkért, vagy megbízott újságíró cikket ír a vállalatról, intézményről, szervezetről stb.. Ez abból a szükségletből születik, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a reklám eszközei szűkösek, a megbízók sokkal több információt szeretnének közölni a külvilággal, mint ami egy jól megfogalmazott szlogenbe belefér. Az igény teljesen jogos és érthető. A probléma ott merül föl – az olvasó szemével nézve –, hogy így mennyire objektív a tájékoztatás, mennyire tükrözi az általa jónak, olvasottnak, népszerűnek tartott újságja véleményét, felismeri-e, hogy ez a reklámnak egy bújtatott formája.

Az így értelmezett „pr-cikk” közlésével az a cél, hogy azt mondhassa az olvasó: „Azt olvastam tegnap az újságban, hogy…” És nem azt: „Láttam tegnap egy hirdetésben, hogy…” Az olvasó számára azonban egyértelművé kell tenni, ha a cég fizetett a nyilvánosságért, ebben az esetben azonban már nem beszélhetünk „pr-cikkről”, hanem legföljebb reklámriportról, hirdetésről. A sajtóorgánumok hirdetési tarifái könnyen hozzáférhetőek, részletesen tartalmazzák a megvásárolható felületek nagyságát, árait és a lehetséges kedvezményeket. Egy egész oldalas hirdetés ugyanúgy tartalmazhat szlogeneket és életérzést sugalmazó fényképeket, mint egy, a vállalat vezetőjével készített riport, amelyből bőséges információt kaphatunk például egy újonnan bevezetésre kerülő termékcsaládról, vagy a cég életében bekövetkező lényeges eseményről.

Ha ez így van, akkor mégis mi az a „pr-cikk”?
Minden szervezet életében fontos szerepet játszik a közönségkapcsolatok ápolása, annak stílusa és minősége jelentősen befolyásolja a szervezetről a külvilágban kialakuló benyomásokat. A külső környezettel történő kapcsolattartás egyik leghatásosabb módja
a sajtóorgánumokon keresztüli publicitás. A szervezet (függetlenül attól, hogy milyen jellegű tevékenységet folytat), amennyiben hírértékűvé formált üzeneteket továbbít a sajtó felé, máris elérte egyik jelentős célját, vagyis a nyilvánosságot. Például amennyiben az újságíró
az újonnan bevezetésre kerülő termékcsaládról egy sajtótájékoztatóval és állófogadással egybekötött termékbemutatón értesül, ahol elég információt gyűjthet, vélhetően cikket fog írni róla. Ez az ő véleményét tükrözi, az írás az új termékről (esetleg a vállalatról is) szól, és
az olvasó részére egy viszonylag objektívebb tájékoztatást nyújthat. (Természetesen minden újságcikkből egy-egy újságíró szubjektív véleményét ismerhetjük meg, de ideális esetben ezek mégsem elfogult, túlzásokkal és manipulatív tendenciákkal terhes belső véleményt jelentenek.)

Az, hogy a vállalatról szóló hír mekkora nyilvánosságot kap, nagyrészt az adott cég pr-szakemberén is múlik, azon, hogy milyen személyes kapcsolatot tudott kialakítani a sajtó képviselőivel, mennyire hitelesen tájékoztatta őket, milyen meggyőző erővel és milyen kreatívan tudta hírértékűvé formálni cége külvilágnak szóló kommunikációs üzeneteit.
Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy a „pr-cikk” fogalomkörébe azok a cikkek tartoznak, amelyek a szervezettől a sajtó felé közvetített, hírértékűvé formált üzenetekből születtek és nem kerültek pénzbe. De ez már nem „pr-cikk”, hanem egy klasszikus értelemben vett újságcikk. Az újságíró hírt vár, olyan eseményt, amit érdemes megírni.
A vállalatok, szervezetek sajtóügyekért felelős vezető beosztású dolgozóinak többek között az a feladata, hogy sokrétű kapcsolatot alakítsanak ki az újságírókkal és
a szerkesztőkkel, hiteles tájékoztatást adjanak minden olyan eseményről szervezetük életéből, ami közérdeklődésre tarthat számot.

Sólyom Gabriella
„Pr-cikk” = sok zavar és még több félreértés. www.mediaasz.hu
Sólyom Gabriella a pr szövetség tagja