center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A vendég kérdez: mérhető?
Berkes Péter, www.prguruk.hu, 2007. február 14.

Kedves Balázs!
Intellektuális párbajlak hívlak.
A harctér a tudati csatamező!
Fegyvernemek: intellektuális képességeink.
Benne vagy?

Először is szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet irántatok, hogy volt bennetek bátorság a kommunikációs szakma méltatlanul degradált területéről – a pr-ról – elkezdeni egy minőségelvű, nem kimondottan elitista, de határozottan szakmai alapokon nyugvó diskurzust. Egy nagyobb lélegzetű írást szeretnék közölni, melynek keretén belül számos megfogalmazott kérdésemre várnám a reflexióidat. Írásomban főként a pr tevékenység mérhetőségéről, ROI mutatójáról szeretnék elsősorban „értekezni.”

Szakmai álláspontom szerint: a pr nem egyenlő a médiamegjelenések generálásával, a stratégiai alapon nyugvó pr-tevékenység ennél jóval összetettebb. Úgy gondolom, hogy ebben talán már kishazánkban is létezik egyfajta szakmai konszenzus, a terminológiai tisztánlátást elősegítő kontúrélesítő viták végéhez közelítünk. Léteznek definíciók, így ezen túlléphetünk!

Mérhetőség:
A kampányok hatékonyságának mérése a kommunikációs ipar egyik örök problémája, annak ellenére, hogy a pr-ügynökségek fokozatosan új, minőségalapú megközelítési módszereket vezetnek be. Valami hasonló eset fedezhető fel a kommunikációs szakma egy másik szereplőjével kapcsolatosan is: szponzoráció, melyről publikáltam is egy cikket a közelmúltban.

A pr-tevékenység értékelése a szakma örökzöld témája. Évről évre újra felbukkan nemzetközi konferenciák, előadások témájaként. Az értékelés többdimenziós tevékenység: nemcsak a pr-programok eredményeinek és hatékonyságának megítélését segíti elő, hanem a pr-szervezetben betöltött helyének, illetve a pr-tevékenység létjogosultságának igazolására is szolgál. Gyakran előfordul, hogy maga a pr-kampány eredményes és hatékony, de nincs meg az ügynökség és a kliens közötti összhang vagy nem megfelelő a viszony.

Gyakran szokás a számonkérhetőséget és az elszámoltathatóságot (accountability) a pr-szakma egyik legfontosabb kihívásának tekinteni. A pr-szakemberekre egyre nagyobb nyomás nehezedik annak bizonyítására, hogy a pr-tevékenység hogyan illeszkedik a szervezeti célokhoz, hogyan segíti elő a szervezet stratégiai célkitűzéseinek elérését, illetve a pr-re fordított összeg hogyan térül meg.

A pr-tevékenység hogyan járul hozzá a szervezetek valós üzleti eredményéhez?

Ami a pr-értékelést illetően legelőször megjelenik a fejekben, az a publicitás-generálás.

Véleményem szerint azonban a pr-szakemberek túlzottan nagy hangsúlyt fektetnek a nyomtatott sajtóra, gyakran a PR csak a sajtómegjelenések generálására szűkül. A megjelent cikkek értékelésekor gyakran inkább a megjelenések mennyisége, mintsem azok minősége a döntő. A jövő mindenképpen a minőségi mutatók felé való elmozdulás kell, hogy jelentse. A PR-tevékenység esetében, hasonlóan a tradicionális reklámmédiumokhoz, Perjés Tamást – a Szonda Ipsos médiaigazgatóját parafrazálva a - méréseknek a mennyiségi jelleg felől a minőségi mutatók irányba kell elmozdulnia.

A pr-értékelés alapelveiről és módszereiről több amerikai és brit gyakorlati útmutató is megjelent, és már léteznek olyan szoftverek is, amelyek a média-megjelenések mennyiségét és minőségét elemzik (pl.: hazánkban a NewZeus). Ha a médikapcsolatokról van szó, nem maradhat említés nélkül az úgynevezett hirdetési, vagy reklám egyenérték, amely az adott szervezetről megjelent cikkeket „konvertálja” hirdetési egyenértékké: azaz a cikk által lefedett terület mennyibe került volna, ha az hirdetés formájában jelenik meg. Annak ellenére, hogy ezt a módszert a legtöbb nyugat-európai szakmai szervezet igyekszik „kiirtani” az értékelés eszköztárából ellentmondásos és minden alapot nélkülöző mivolta miatt, számos vállalati pr-es és kisebb ügynökségek gyakori módszere közé tartozik. Megítélésem szerint a médiamegjelenések értékelésén túl fontos lenne a célcsoportok attitűdjében és viselkedésében bekövetkező változások mérése is. Továbbá érdemes ebben az esetben is alkalmazni az egyéb helyeken jól bevált CPT-cost per Thousand (ezer fő elérésének költsége) mutatót.

Szakmai álláspontom szerint az egyik leggyakoribb akadály a pr-tevékenység ROI mutatójának értékeléséhez a mérhető és világos célkitűzések hiánya. Sokan még mindig valamiféle ingyen-reklámként kezelik a pr-t, a marketinkommunikációs büdzsé csekély részét allokálják pr-tevékenységre, pedig a hirdetői médiamixet színesítve, érdemben tudná emelni a médiadiverzifikáció hatékonyságát.

Összefüggések az ügynökségi díj és a hatékonyságmérés között
Érdekes téma a pr-tevékenységgel foglalkozó ügynökségek díjazása is. Furcsa tendenciózus jelenségnek lehetünk itthon tanúi. Ma a nemzetközi reklámszakma integrációról beszél, hazánkban mindenki csinál mindent. Reklámügynökségek saját pr-divíziót hoznak létre, pr ügynökség a kampány lead ügynöksége szeretne lenni.

Néhány éve Nagy-Britanniában ügyféloldalról jelent meg az a kezdeményezés, hogy a megbízó csak a program teljesítése után, az eredmények tükrében fizeti ki az ügynökségi díj egészét vagy egy előre megállapított részét (payment by results, PBR). A brit szakmai szövetségek arra ösztönzik a szakembereket, hogy a teljes kampánybüdzsé 7-10 százalékát fordítsák kutatásra és értékelésre. Egyébként a szponzorációs kampányok esetében is valami hasonló a reprezentatív szervezetek (IEG, ESA) ajánlása

Egy néhány évvel ezelőtt végzett kutatás szerint ez az arány Magyarországon 3-4 százalék körül mozog. Azonban nálunk – a honi médiapiaci viszonyok tekintetében - egy kvalitatív piackutatás, mellyel a pr tevékenység output részét mérhetővé lehetne tenni – kb. akkora összeget emészt fel, mint magára a pr-kampányra fordított büdzsé nagysága. Az értékelés korlátjaként jelenik meg a költség-, illetve időhiány, és ide sorolható az is, hogy sokan esetleg nincsenek tisztában az értékelés funkciójával vagy nincsenek birtokában az alkalmazható értékelési módszereknek.

Mérlegen a valóság – avagy a siker felé vezető út küszöbén
A pr-tevékenység mellett szóló érvek
A reklámszakmában léteznek pro és kontra vélemények a pr–tevékenység fetisizálását illetően. Többen csupán egy komplementer kommunikációs csatornaként tekintenek rá, ám azt azonban egyre többen ismerik el, hogy a valódi hatékonyságot a ma oly népszerű, originalitásra törekvő reklámokkal szemben csak a hitelességre épülő ún. pr-típusú „reklámok” képesek elérni. A hitelesség és a szavahihetőség szempontjából a valóságot csak kis mértékben megszépítő mezsgyén a legnehezebb a közlekedés. A konkrét tényekre és adatokra való görcsös hivatkozás egyre nagyobb ellenhatást vált ki.

Justin Kirby viszont, aki a szájreklám generálásában élen járó Digital Media Communications tulajdonosa számszakilag vezeti le a „net promoter score” indikátor felhasználásával, hogy hogyan is járulhat hozzá a word-of-mouth az üzleti eredmények növeléséhez.

Dr. Szántó Péter, aki a hazai és nemzetközi pr-szakma egyik ikonikus alakja talán tudni véli a hazai pr-szakma „reputációjának megőrzéséhez” vezető utat: a BrandFestivál c. márkakonferencián egy új sikerfegyverről, az MPR-ről, marketing public relations-ről beszélt, ami így önmagában nem jelent túl sokat, hisz már Kotler is említi az 1997-es könyvében, de az általa elmondottak az ezzel kapcsolatos dolgokat egy koherens rendszerbe terelve kívánja láttatni az MPR-ban nyugvó potenciált. Csupán példaként említeném a történelminek is nevezhető Plussz – Kalcium (csontritkulás) kapcsolatos kampányt. Méltatlanul bár, de kezd feledésbe merülni. Illetve, ami a „közelmúltban” számomra lenyűgözően jó akciónak bizonyult, az a Coca-Colának tervezett pantomim akció volt.

A pr-tevékenység ellen
Al Ries és Laura Ries – „A pr tündöklése, a reklám bukása” c. bestseller szerzői leírják, hogy a reklám az eredeti rendeltetését tekintve halott, mert elveszítette márkaépítő funkcióját. A szerzők, a reklámszakma nagy gurui, Al Ries a pozícionálás atyjaként ismert, itt megkérdőjelezi a beszédérték (talk value), word-of mouth (zsongás) mindenhatóságát. Számos példával illusztrálják, hogy ezek a jelentős word-of-mouth-t generált kommunikációs aktivitásoktól átitatott termékek nem szerepelnek igazán jól az eladási statisztikákban.

Sergio Zyman is azt vallja a „The end of advertising as we know it” c. könyvében, hogy a dolgokat a vevő fantáziájára bízni olyasmi, amit a vérprofi marketingszakember sohasem akarhat. A vérprofi PR-szakember sem!?

Végül:
Számszakilag alá lehet-e támasztani, hogy a hazai médiatortából mekkora részarányt hasít ki a PR-kampányokra fordított összegek volumene? A TNS, ill, MRSZ csupán a tradicionális reklámmédiumokra allokált összegek nagyságát monitoringozza (TNS:540 milliárd forint listaáron, 2006-ban). Hazánkban még a BTL ágazat egészére sem léteznek objektív számadatok, nemhogy az egyes specifikus médiumokra lebontva. A BTL nagyságát a hazai reklámszakma képviselői kb.: 50 és 200 milliárd forint körülire teszik. Hol az igazság? Hol van itt elrejtve a PR?

Például a DMSZ (Direkt Marketing Szövetség) a közelmúltban úgy gondolta, hogy a direkt marketingkommunikációs csatornákon elköltött összegek aránya elért egy “kritikus tömeget”, s érdemes ezt egy kvantitatív kutatás formájában (ügynökség, hirdetői szektor, fogyasztók) bevonásával megkutatni. Láss csodát! A direkt marketing piac a kutatás adatai alapján az elmúlt évben csaknem 30 milliárd forintos forgalmat bonyolított le.

Talán valami hasonló kezdeményezésre lenne szükség a hazai PR-szakma reprezentatív képviselői részéről is.

Üdvözlettel:

Berkes Péter
marketing- és reklámkutató
berkes@mail.hupe.hu

A vendég kérdez: mérhető? www.prguruk.hu, 2007. február 14.