center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Vigyázat, manipulálnak!
Domokos Lajos, Népszabadsag 2004. július 26.

Paradox a helyzet. Miközben a kommunikációs szakmák hivatásos művelői elvben arra lennének hivatottak, hogy közvetítői szerepüknek megfelelően elősegítsék a bonyolult folyamatok összefüggéseinek feltárását, még saját soraikat sem rendezték.

Mindennapos dolog nálunk, hogy szerkesztők, újságírók, médiasztárok bizalmas szerződések alapján tanácsadóként vagy csak egyszerű súgóként ténykednek akár a kormányzat, akár nagy cégek vezetői mellett, ahelyett, hogy kizárólag zsurnalisztikai tevékenységgel foglalkoznának, vagy megelégednének a showman szereppel.

Még gyakoribb, hogy az üzleti kommunikációra (marketing-pr) szakosodott ügynökségek kormányzati-társadalmi kommunikációs pályázatok nyerteseiként szervezhetnek kampányokat a kereskedelmi reklámozásban megszokott módszerekkel. Ennek az ellentmondásnak aztán erőszakos manipuláció lesz a következménye, amit később egyfajta ködösítéssel pr-tevékenységnek neveznek.
Ehhez képest kifejezetten ritkán fordul elő, hogy egyértelműen a szervezeti-intézményi közkapcsolat-építésben (corporate pr) jártas, nyílt párbeszédre építő szakértőkkel dolgoztatnak a pártok, a kormányzat, a hatóságok, a cégek. Olyanokkal, akik a képviselt intézménnyel hosszú távon együttműködnek, és együtt sírunk, együtt nevetünk alapon munkálkodnak azon, hogy az őket megbízó szervezetet a környezetbe integrálják - valóságos párbeszédhelyzetekbe hozzák, s a visszajelzések alapján magatartás-változásra késztessék.

A kommunikációs szakterületet jellemző ellentmondásoknak, fonák helyzeteknek nem kizárólagos, de nem is elhanyagolható szerepük van abban, hogy a közéletet bábeli zűrzavar uralja. Ebben a felfordulásban az úgymond célcsoport tagjai, a nép egyszerű gyermekei csak kapkodják a fejüket a sokféle érdek miatti soknyelvűségben, az ellentétes üzenetek áradatában. A következmény igencsak riasztó: egy részük elfordul a közügyektől, más részük fogékonnyá válik a demagógiára, s az ideológiai, no meg az anyagi érdekektől vezérelt hangulatkeltők uszályában ép ésszel elfogadhatatlan indulatoktól vezérelve cselekszik.

Ám a megbízók, vagyis az ügynökségeket, a manipulátorokat pénzelő szervezetek képviselői, a közélet potentátjai mossák kezüket: a kommunikátorokat hibáztatják a népszerűségvesztésért, a meg nem értettségért, az indulatok elszabadulásáért. Persze nincs igazuk. Maguk is felelősek a zűrzavar kialakulásáért. Gyakran eszükbe nem jut, hogy felelős posztra kerülve - vagy még inkább előtte, a vezetői szerepre készülve - komolyan vegyék a modern vezetéstudománynak a szervezetirányítás funkcióiról, a humánpolitikáról, a kommunikációról kialakított elveit. Ha ugyanis így tennének, a közösségi kapcsolatépítéshez is nagyobb szakértelemmel és jelentőségének megfelelő respekttel közelítenének, s nem legyintenének, amikor némelyek nagyobb óvatosságra intik őket. Végtére is tudnak beszélni, sőt szónokolni. Néhány sort is papírra vetettek már életükben. Nekik ne lenne a kisujjukban a kommunikáció?

De ne csak felfelé mutogassunk! A bábeli helyzet kialakulásáért felelősök a marketing-pr művelői is, akik jól tudják, hogy a nyugati kommunikációs elmélet és gyakorlat már a hatvanas években túllépett azon a fölfogáson, hogy minden szervezet kommunikációs tevékenysége levezethető a reklámozás módszereiből. Az üzleti kommunikáció apostolai Magyarországon mégis kötik az ebet a karóhoz, és azt állítják: egyedül az ő módszereik az üdvözítők - egy politikust, egy eszmét ugyanúgy kell eladni, mint bármely más árut.

Velük kart karba öltve jelennek meg aztán a külföldi kommunikációs kampánytanácsadók, akik két választás között hazájukban komoly munka nélkül maradnak, ezért jól felfogott anyagi érdekből arról győzködik - egyelőre sikerrel - a volt vasfüggöny mögötti országok vezető politikusait, hogy a közéleti kommunikációnak kampányok szüntelen sorozatából kell állnia. Gondolom, eltelik még egy kis idő, ki kell dobni még néhány százmilliót addig, amíg az eredménytelenség ráébreszti az illetékeseket, hogy, mint annyi másban, ebben is rászedték őket a létező kapitalizmusban szocializálódott szakértők.

Nem hallgathatunk a magyar közéleti Bábel sok jeles zsurnalisztájának kétes szerepéről sem. Azokéról, akik semmibe veszik a demokráciákban a minőségi sajtóra mint negyedik hatalmi ágra érvényes kötelező távolságtartást a politikai boszorkánykonyháktól. Teszik ezt például hiúságból: - Velem szokott konzultálni a nagy ember egy-egy beszéde előtt! Teszik ezt egyéni haszonszerzésből: - Tanácsadóként dolgozom nekik a bizottságban! Teszik ezt a lap, a műsor üzleti pozícióját javítandó: - A bizalmas körben megszerzett exkluzív információ több olvasót, nézőt, hallgatót vonz, ők pedig több hirdetőt!

Akinek kétsége lenne a sajtó és a politika, valamint a politikai körökhöz láthatatlan szálakkal kapcsolódó, a jogszabályalkotást diktáló gazdasági elitek összefonódásáról, annak javaslom, hogy hallgassa akár a közszolgálati rádió néhány meghatározó műsorát, figyelje a közéleti-gazdasági híreken, műsorokon keresztül operáló budapesti kereskedelmi rádiókat, nézze egy-egy kisebb tévécsatorna műsorait, olvasson közéleti lapokat, melyek szinte mindegyike - tisztelet a ritka kivételnek! - valamely jobb- vagy baloldali párt vezető politikusaitól vagy a cégek lobbistáitól származó véleményáradattal manipulálja a közönséget távolságtartó, önálló elemzés helyett. A továbbra is kétkedőket pedig a Nemzetközi Public Relations Szövetség (IPRA) közelmúltban napvilágot látott felmérésének tanulmányozására biztatnám. E szerint a kelet-európai zsurnalisták korrupciós indexét napi tapasztalataik alapján már-már felülmúlhatatlannak tartják a megkérdezett cégvezetők és a sajtóval üzleti kapcsolatba is kerülő kommunikációs szakértők.

A zűrzavaros állapotok nyertesei azok a személyek, csoportok, szerkesztőségek, a nemegyszer a pályázati kiírások megjelenése előtt bejegyzett úgynevezett kommunikációs ügynökségek, akik és amelyek rövid távon anyagi hasznot húznak abból, hogy elhitetik a megbízókkal: a lejárt szavatosságú árut - a propagandát, a manipulációt - is rá lehet sózni az emberekre, akik anno a minőségi termék, vagyis a kölcsönös párbeszéd reményében szavaztak a piacgazdaság által megalapozott demokráciára.

Ebben a helyzetben a gátlástalan manipulátorokon kívül mindenki más vesztes. Vesztesek a megbízók, akiknek hamar rá kell döbbenniük, hogy a hiúságukat legyezgető talpnyalóik túlszerepeltették őket a médiában, s hogy foglyai lettek a kampánytanácsadók Nyugaton már elavult módszereinek. Emiatt nemhogy nőne népszerűségük, de zuhanásszerűen csökken.
Vesztes a társadalom nagy része is, hiszen a manipulálásra építő kampánysorozatokból nem kapja meg azokat az érdemi információkat, amelyek támpontot jelentenének a mindennapjait meghatározó feladatok megoldásához.

Vesztes a három kommunikációs szakma, az intézményi pr, a marketing-pr és a zsurnalisztika művelőinek többsége is. Közvélemény-kutatások adatai bizonyítják, hogy az egymásnak való betartások a kulisszák mögött, az egymás felségterületére való átnyúlások, az egymás kárára történő lenyúlások megtették a hatásukat: elenyészett a rendszerváltásban, a demokratikus berendezkedésben, a piacgazdaság megteremtésében játszott pozitív szerepükkel szerzett magas presztízsük. Ma mindegyikük a másikban keresi a bűnbakot. A zsurnalisztika a szervezeti-intézményi pr-ben, az intézményi pr a marketing-pr-ben, a marketing-pr mindkettőben, ahelyett, hogy mindenki visszalépne saját térfelére, s ott hajtana hasznot önmagának és így mindenkinek.
Az egymásra mutogatás újabb lépéshátrányhoz vezet. Jelzi ezt a Nemzetközi Public Relations Szövetség február 5-6-i New York-i igazgatótanácsi üléséről szóló beszámoló is, ami a pr-szövetség honlapján olvasható: "Sajnos rossz volt magyarként látni, hogy ebben a szakmában a világ elment mellettünk. A világ már régen nem a szakmai alapfogalmak magyarázatával foglalkozik, nem az öndefiniálással. A szakma nem a korrupcióról, nem a politikai propagandáról, nem a marketingről beszél, vitatkozik, hanem azokról a hatékony pr-eszközökről és -módszerekről, amelyek képesek elősegíteni a különböző profit és nonprofit szervezetek fejlődését, reputációját, kommunikációjának tudatos szervezését."

Világos beszéd! Gyorsan túl kellene hát esni a sorok rendezésén, s nem hagyni, hogy a kommunikációs szakmákat ilyen-olyan belső és külső erők saját önző hatalmi törekvéseiknek rendeljék alá. Mert valamennyien nagyon sokat veszíthetünk ezen, akik ebben az országban élünk.

Domokos Lajos
Vigyázat, manipulálnak! Népszabadsag 2004. július 26.
A szerző pr-szakértő