center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Ki a felelős?
Tranzit: szakértői szemmel a külföldi történésekről
Schillinger Attila, Kreatív, XII. évfolyam, 1-2. szám, 2004. február 1.

A társadalomért felelős vállalati magatartás volt a pr-szakma egyik legrangosabb eseményének számító, a néhai pr-guru, Vernon C. Schranz nevét viselő amerikai konferencia fókusztémája.

2004 várhatóan jó év lesz az amerikai public relations piacán, amely továbbra is a kommunikációs szakma globális trendjeinek meghatározója. Egyrészt idén lesz az elnökválasztás, másrészt az olimpia, és még a legóvatosabb nemzetközi – többnyire USA-központú – pr-cégek vezetői is jelentős növekedést várnak ettől.

Ezeket a várakozásokat azonban beárnyékolja némi bizonytalanság, amely jelen van minden ottani vállalati döntéshozó fejében 2001. szeptember 11-e óta.


A „következő gazdaság”
Amikor egy 2002 eleji, amerikai piacra készült pr-program prezentációjában meg kellett határoznom, milyen is az a gazdasági környezet, amelyben mostantól működnie kell egy ottani cégnek, úgy fogalmaztam, ez a „következő gazdaság”. Visszagondolva, bölcs dolog volt a „next” szót választani, hiszen ma, 2004 elején sem tudjuk, merre tartanak a piacok, és mire számíthatunk gazdasági téren 2004-ben. Ez ma globális valóság. A következő gazdaságba sok minden belefér, de ezt az időszakot leginkább az útkeresés, a visszatérés a szakma alapjaihoz és az alapelvek újradefiniálása jellemzi.

Ez a folyamat pontosan követhető az immár 25 éve, minden évben a pr-szakma legégetőbb kérdéseire választ kereső, a néhai vezető pr-szakember, Vernon C. Schranz nevét viselő előadás-sorozaton. Az esemény olyan előadókat vonultatott fel eddig, mint Robert L. Dilenschneider, Fraser. P. Seitel – mindketten kiemelkedő pályát befutott kommunikációs tanácsadók –; Lord Chadlington, a Shandwick Public Relations alapítója; Daniel J. Edelman, az Edelman Public Relations Worldwide atyja, valamint Christopher Komisarjevsky, a Burson-Marsteller vezérigazgatója.

Míg a 80-as évek a pr-definiálásával foglalkozott, a 90-es években már a technológiai fejlődés és globalizáció szakmai vonatkozásai kerültek a központba. Az ezredfordulót követő előadók az alapokhoz kanyarodtak vissza, ami egyenes következménye az egyébként is bizonytalan gazdasági környezetben az amerikai pr-szakmát megrázó nagyvállalati válságoknak.


A pr-esek felelőssége
A „következő gazdaság” pr-szakemberére sokkal nagyobb felelősség hárul, hiszen egy olyan környezetben kell működnie, amit az állandó globális (befektetői és társadalmi) bizonytalanság és a bizalomvesztés jellemez. További befolyásoló tényező, hogy a tradicionálisan szabad amerikai piacon a látványos vállalati összeomlásokat követően a túlszabályozottság jelei mutatkoznak. A legtöbb amerikai vállalatnak testidegen a rengeteg megszorító pénzügyi, gazdálkodási rendelkezés.
Nem csoda hát, hogy a pr-szakma e légkörben egyre inkább a vállalati belső értékek építése és kommunikálása felé fordul. Komisarjevsky egyenesen úgy fogalmaz, hogy a legvégső front az integritás, amely a vállalati viselkedésből ered. Az integritás pedig nem jogszabályokból eredeztethető, hanem ez az a viselkedésmód, amit „egy vállalat akkor gyakorol, amikor senki sem figyel”. Nemcsak az Egyesült Államokban igaz, hogy a vállalati integritás kifejezésében a legjelentősebb szerep a vezérigazgatónak jut. Az ő reputációja – a Burson-Marsteller kutatása szerint – 48 százalékban befolyásolja az általa vezetett vállalatét. Még Skandináviában is 30 százalék körüli ez az arány. Ha tehát a vezető hiteles személy, a bizalom megszerzésére egyaránt pénzügyi és társadalmi értelemben jó esélyünk van. Hogy miért fontos ez?

A Federal Reserve bankfelügyeleti szerv statisztikái alapján egy vállalat értéke 47 százalékban az immateriális javaktól (mint a reputáció, a tehetség és az innováció) függ. 50 évvel ezelőtt ez az érték 22 százalék volt!

Nemcsak a reputáció került újra előtérbe, hanem az a felismerés is, hogy egy vállalat sorsa szorosan függ társadalmi környezetétől. A kettő elválaszthatatlan. A poszt-Enron időszak a corporate social responsibility (CSR, magyarul a társadalomért felelős vállalat) reneszánszát is elhozta. „A következő nagy dobás a brandépítésben a CSR” – írta a The Economist 2001 szeptemberében.

Az AT&T néhai public relations elnökhelyettese, majd amerikai elnöki tanácsadó, Arthur Page szerint: „egy demokratikus országban minden vállalat a köz engedélyével indul és hozzájárulásával működik.” Úgy tekintette, hogy a pr a vállalati és individuális karakter fejlesztésének, megértésének és kommunikálásának művészete.


Céges belső kommunikációk
Mindezeknek alapvető szerepe van az úgyszintén mostanság előtérbe került fenntartható vállalati fejlődésben, amely csakis a kommunikációs szakma által felépített bizalmon alapulhat. Ez volt Willard. D. Nielsen, a Johnson & Johnson vállalati kommunikációs elnökhelyettesének fő üzenete, a 25. jubileumi Schranz Lecture keretében elmondott beszédében. Leegyszerűsítve úgy fogalmazott, hogy a vállalatoknak nem azért kell helyesen cselekedniük a mostani piaci környezetben, mert a törvények úgy írják elő, hanem mert kölcsönös bizalom köti őket a társadalomhoz, amely felelősséggel és kötelezettségekkel jár. Page, akinek alapelveit máig is hirdeti az egyik legfontosabb amerikai szakmai szervezet, az Arthur W. Page Society, már a 40-es években hitte: a vállalatoknak a közérdeket irányadónak kell tekinteniük. Az ún. Page Principles ma, a „következő gazdaságban” is meghatározza a szakma alapvető szerepét. Eszerint egy vállalat akkor működik jól, ha az igazat mondja, mindezt tettekkel bizonyítja, hallgat a vevőkre, a holnapért küzd, higgadt, türelmes, és van humorérzéke. Úgy végzi a pr-tevékenységét, mintha a cég léte függne tőle.

Túl egyszerű képlet egy komplex világra? Meglehet, de néha nem árt emlékeztetni magunkat a szakma alapvetéseire. Lefogadom, hogy a 2004-es előadó is ezt teszi majd.

Schillinger Attila
Ki a felelős? Tranzit: szakértői szemmel a külföldi történésekről Kreatív, XII. évfolyam, 1-2. szám, 2004. február 1.
A szerző az Avantgarde Group, ügyvezető igazgatója