center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Bécskép másképp
Városkommunikáció. Soha Krisztián, Kreatív, XI. évfolyam, 9. szám, 2002. szeptember 30.

Racionális vagy érzelmi alapú érvelésre van szükség az önkormányzati pr-munkában? Melyek az integrált kommunikáció bécsi modelljének alapelemei? A nagyvárosi önkormányzatkommunikációja mennyiben különbözik más települések, illetve a kormányzat kommunikációjától? Fred Vavrousek, a bécsi városháza sajtófőnöke előadásában többek között ezekre a kérdésekre adott válaszokat. A budapesti városházán tartott előadásában Fred Vavrousek az integrált kommunikáció bécsi modelljével ismertette meg az érdeklődőket.


A városlakó mint partner
A több évtizedes önkormányzati kommunikációs tapasztalattal rendelkező szakember bevezetőjében a nagyváros kommunikációját a tőzsde működéséhez hasonlította: szerinte a mérhető gazdasági vagy egyéb adatok a helyhatósági kommunikációban és a részvénykereskedelemben egyaránt háttérbe szorulnak a szubjektív, érzelmi elemekkel szemben. A nagyvárosi kommunikáció legfontosabb kiindulópontja és alapeleme – hívta fel a figyelmet a sajtófőnök –, hogy a lakosok egyre igényesebbek, bele akarnak szólni a dolgok alakulásába, és partnernek tekintik önmagukat.

Az állami szervek, hivatalok, önkormányzatok nemcsak Ausztriában, hanem a világon mindenütt információs versenyben állnak a nagy cégekkel, és sokszor tanulhatnak is azoktól. A bécsi szakember példaként azt említette, hogy Európában a magáncégeknek általában sokkal jobb ügyfélkapcsolati rendszereik vannak, mint az önkormányzatoknak. Mivel a jó kommunikáció a helyhatósági munka egyik legfontosabb eleme, ennek kidolgozása és pontos felépítése – bár hosszadalmas folyamatról van szó – az alapfeladatok közé tartozik.

Az integrált városi kommunikáció bécsi modelljét számos osztrák és külföldi szakember bevonásával körülbelül két év alatt sikerült megvalósítani. Fred Vavrousek szerint a projekt eredményességét jól jelzi, hogy elemeit már több ausztriai tartomány is átvette, és hatékonyan alkalmazza.


Alapelemek
A bécsi integrált kommunikációs modell arra a gondolatra épül, amelyet a pr-szakember külön kiemelt: „A kommunikáció több képzelőerőt kíván meg, mint a legtöbben gondolnánk.” Az újfajta pr-tevékenység alkalmazása azért is szükségszerű, mert a lakosság az utóbbi években egyre nagyobb ellenszenvvel tekint a kontrollálatlan információáradatra és a dezinformációra. Ezenkívül a médiumok fejlődése, a korábbinál szorosabb együttműködése, valamint az új médiatípusok (internet, mobilkommunikáció) megjelenése és térnyerése szintén a hagyományos kommunikációs modellek újragondolását sürgeti.

Az osztrák fővárosban alkalmazott kommunikációs munka alapelvei a következők. Egyirányú kommunikáció helyett a lakossággal folytatott párbeszédre van szükség, hiszen bár az emberek jelentős része valójában nem akar beleszólni az önkormányzat munkájába, a lehetőséget mindenképpen látni szeretné. A dialógus megvalósítása érdekében létfontosságú a kommunikáció egyszerűsítése: egyetlen információs telefonszámra van szükség (megfelelő call center szolgáltatással kiegészítve), egy e-mail és egy postai címet kell használni.

Az infóáradat és a dezinformáció helyett testre szabott tájékoztatásra van szükség: a nagyvállalatoktól „ellesett” CRM-módszerek (adatgyűjtés és az adatok megfelelő használata) kiválóan alkalmasak arra, hogy személyes kapcsolatot alakuljon ki a város vezetői és a polgárok között.

Szintén a privát szféra pr-gyakorlatából származó elv, hogy a public relations-aktivitás nem csupán médiatevékenység, hanem annál jóval átfogóbb munka. Az önkormányzati kommunikációnak is szerves részét képezi a vállalati kommunikációs kultúra (az alkalmazottak érintkezése egymással és az emberekkel) kialakítása, a corporate design (reklámanyagok, levelek, munkaruhák, járművek) kidolgozása, valamint a külső és belső kommunikáció tartalmának pontos felépítése (érthető kifejezésmód alkalmazása, a lakosságot érdeklő vezértémák felvetése).

Az integrált kommunikációs modellben a kommunikációs központ nagyon fontos hídszerepet tölt be a politikai vezetés és az egyes ügyosztályok (belső kommunikáció), valamint az önkormányzat és a lakosság (külső kommunikáció) között. A bécsi kommunikációs központ legfontosabb feladatai közé tartozik professzionális médiaplatformok (külső és belső egyaránt) kialakítása: ezek közé sorolhatók a hetente-kéthetente megjelenő hírlevelek, a minden hónapban csaknem egymillió példányban terjesztett önkormányzati kiadvány, az önkormányzati munkatársak részére készített újság, valamint a www.wien.at site és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. A külső kommunikáció egészen különleges kihívásaival kell szembenézni a város több országban – köztük Magyarországon – működő külkapcsolati irodáiban, amelyek pr-tevékenységét szintén a bécsi önkormányzat kommunikációs központja hangolja össze.

Fred Vavrousek a szakemberek kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a város által foglalkoztatott 60 ezer emberből 120 dolgozik a kommunikációs központban, amely a város teljes költségvetésének 0,5 százalékával, mintegy 30 millió euróval gazdálkodik.


Üzleti és önkormányzati-pr 
A Kreatív kérdésére a kommunikációs vezető kifejtette, hogy a tisztán „corporate” kommunikációval szemben, ahol kizárólag üzleti szempontok állnak a homloktérben, az önkormányzati pr némiképp komplexebb feladat, hiszen bizonyos szociális, illetve demokratikus szempontoknak is érvényre kell jutniuk. Szarvas Zoltán pr-szaktanácsadó ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a vállalati marketing piacorientált és profitcentrikus szemléletével szemben az önkormányzati pr-nek elsősorban bizalomorientáltnak és valóban kommunikáció-központúnak kell lennie, hiszen a lakosságnak – amióta politikával foglalkozik – alapvető igénye van arra, hogy együtt gyakorolhassa a hatalmat azokkal, akiket megbízott a politikai feladatokkal. Így tehát az önkormányzati területen fokozottan érvényesülnek a pr kulcsszavai, a bizalom, a megértés, az egyetértés, a támogatás és mindenekelőtt az együttműködés. A fő feladat mindig ugyanaz: nem a nyilvánosságról kell beszélni, hanem a nyilvánossággal és előtt kell lehetőség szerint érvényre juttatni a jelenlegi és a leendő választók érdekeit.

A városi önkormányzati kommunikáció azonban az országos politikai, illetve kormányzati kommunikációtól is különbözik, hiszen egy-egy településen – még akkor is, ha milliós világvárosról van szó – sokkal szorosabb a kapcsolat a polgárok és a politikai vezetés között. Bár állami szinten jóval nagyobbak lehetnek a kommunikációs ráfordítások – tette hozzá a bécsi szakember –, a kormányzatok esetében sajnos az információ általában még mindig csak egy irányba áramlik, és a pr-tevékenység javarészt a választási időszakra koncentrálódik. A bécsi főpolgármester azonban a folyamatos integrált kommunikáció mellett tört lándzsát, és elképzelése több európai nagyváros vezetőinek érdeklődését is felkeltette.


Kis települések pr-je

Arra a kérdésünkre, hogy mindebből mit tanulhatnak a kisebb települések vezetői és kommunikációs szakemberei, Fred Vavrousek azt válaszolta: az integrált kommunikációs modell kialakítása során éppen a kis települések tapasztalatait igyekeztek hasznosítani. Korábban ugyanis kizárólag a kisebb városokban és falvakban lehetett megvalósítani a valódi, kétirányú információáramlást, csak ott lehetett kikérni a lakosság nagy részének véleményét. Egy dolgot azonban a kicsiknek sem szabad elfelejteniük – tette hozzá Fred Vavrousek –, az önkormányzati kommunikációban az emóció mindig fontosabb, mint maga az információ.

Ferling József, a Ferling PR ügyvezető igazgatója a Fred Vavrousek által elmondottak alapján hangsúlyozta, hogy igaztalan lenne a Bécsben sikeresen alkalmazott önkormányzati kommunikációs modellel összehasonlítani és elmarasztalni a magyarországi gyakorlatot, mivel idehaza még ma is alapvetően másként illeszkedik a társadalom mindennapjaiba a kommunikáció, mint odaát. A párbeszéd alapú public relations következetes alkalmazására Magyarországon egyelőre csak az üzleti, vállalati szféra tett értékelhető kísérleteket. Az önkormányzati kommunikációban a beszélgetőpartnerek, az érintettek be nem azonosítása miatt bizony még akadozik a párbeszéd. Számunkra a bécsi modell nem a bemutatott kommunikációs eszköztár miatt érdekes igazán. A tanulnivalót inkább a stratégiai gondolkodás és a következetesség jelenti. A hosszú távú, folyamatos kommunikáció helyett a hazai gyakorlatot egyelőre valóban a rövid távú, operatív és médiaközpontú megoldások jellemzik.

Bár Szarvas Zoltán véleménye szerint azon már rég túlhaladtunk, hogy a pr-tevékenység csupán médiatevékenység lenne, de a valódi együttműködés kialakításában még valóban sok tennivaló akad. A végső cél – a tájékozódást és a tájékoztatást, majd a kölcsönös megértést követően – az emberek közti együttműködés stratégiájának „mérnöki” előállítása, amelynek megvalósításához a fentebb leírt és Bécsben alkalmazott, illetve a magyarországi sajátosságokból adódó más eszközök közül bármelyik felhasználható, azaz pontosabban fogalmazva felhasználandó.

Soha Krisztián
Bécskép másképp. Városkommunikáció Kreatív, XI. évfolyam, 9. szám, 2002. szeptember 30.