center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A külső tényezők fogságában
A médiapiac 2003-ban. Levendel Ádám, Kreatív 2002. december 19.

Azt tartják, aki jóslásokba bocsátkozik, magának keresi a bajt. A bekövetkező folyamatokat nehéz előre látni, sok tényező eredőjeként alakulnak a változások. A médiapiac pozícióját alapvetően meghatározza a hozzá áramló hirdetésmennyiség. A hirdetési szféra pedig a gazdaság reáleredményeitől elválaszthatatlan függésben teljesít.

A gazdasági terület az elmúlt években a két szélső területén fejlődik, míg középen inkább a visszaszorulás folyamatát figyelhetjük meg. Úgy látszik, nem csak a művész hazája a nagyvilág, a legnagyobb gazdasági szervezetek számára is a globális színtér jelenti az egyre nagyobb léptékű kiteljesedést. A másik mindinkább erősödő terület a helyi, a lokális és regionális miliő. A gazdaság élénkülése általában mindenütt együtt jár a marketingkommunikációs tevékenység kiterjedésével. A gazdaság gyengélkedése összességében a hirdetési kiadások lefaragásával jár együtt. A ‘90-es évek második felében a legfejlettebb országokban a gazdaság prosperált. Az észak-amerikai és a nyugat-európai gazdaság sikeressége húzóerőként jelent meg a kevésbé fejlett térségek számára is.

A gazdaság produktumait szükségszerűen ismertetni kell a fogyasztóval, legyen az akár magánszemély, akár az üzleti világ más szereplője. Ez az alapvető követelmény közvetlenül kihat a média- és a reklámpiacra. Magyarországon tovább javította az esélyeket a rendszerváltoztatást követő privatizálódás, amikor a hozzánk betelepülő cégek imázsuk kiépítésére is gondot fordítottak. Az ezredfordulóra a hagyományos médiumok mellé kinőtt az új médium, az internet, kifejlődött a virtuális e-világ. Szintén az ezredforduló ideje táján a világgazdaság növekedése lelassult, ugyanakkor a globális szinten működő gazdaságban az erők koncentrálódnak, egyre kevesebb szereplő között folyik a verseny. A megváltozott gazdasági körülmények és az internettel bővülő médiaterület hosszú távú hatásainak előrejelzésére még nincs meg a szükséges távolság.

A világszerte érezhető negatív tendenciák hazai lecsapódásában benne élünk, nyomását a marketingkommunikációs szakma minden oldala tapasztalja. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy jól működik a nemzetközi gazdasági élet gáz-fék rendszere. A gyengébb teljesítmények ellenére a médiaterületen nagy összeomlások nem következtek be, a lelassulás – hasonlóan a gépkocsivezetéshez – lehetőséget ad az irányváltásra. A kommunikációs ágazatokban átrendeződés folyik. Bár a gazdasági növekedés csökkenése összességében a marketingköltések visszafogásával jár együtt, tapasztalhatók ellenpéldák is. Ahol van ehhez forrás és koncepció, a negatív jelenségek ellensúlyozása érhető el azzal, ha nem szorítják meg a nadrágszíjat. A marketingkommunikációs piac igényeinek egészére azonban az jellemző, hogy nem számolhatunk lényeges bővüléssel.

Ennek következtében sok területen csökkennek a reklámbevételek, és ez a legtöbb piacgazdaságban jobban sújtja a sajtót és a rádiót, mint a többi médiumot. Jobban megőrzi pozícióit a televízió és az outdoor hordozók. Azokban az országokban is ilyen jelenségeket látunk, ahol hagyományosan igen nagy részesedést bírnak a reklámtortából a sajtótermékek, pl. Európa északi országaiban. A német nyelvterületen – Németországban, Ausztriában – a nagy kiadók a II. világháború utáni legmélyebb válságot látják kibontakozni, és vészharangokat kongatnak a reklámbevételek visszaesése miatt. Részben felpanaszolják a jelenlegi nehézségeket, részben fájlalják, hogy a „boom” idején kevés gondot fordítottak a profitabilitás erősítésére.

Magyarországon is hasonló problémákkal küzdenek a médiaszereplők. A nagy nemzetközi áradások és apályok nálunk is hullámokat vernek. Tudomásul kell vennünk, hogy jogilag még nem, de gazdaságilag lényegében már tagja vagyunk az EU-nak. A hazai viszonyokat természetesen a mi helyi sajátosságaink át is színezik. Mire számíthatunk az előttünk álló évben? A magyar reklámtorta évek óta stabil, nagy átrendeződés nem mutatkozik. A nem túl rózsaszínű gazdasági háttér ellenére a magyar média- és reklámpiac jól teljesített, az inflációs növekedést összességében tudta hozni.

A 2002-es évben azonban tovább nőtt a listaáras és a tényleges hirdetési bevétel eltérése. A televíziós területen rendkívüli mértékben leereszkedtek a reklámtarifák, és ehhez alkalmazkodnak – kénytelen-kelletlen – a többiek is. A nagy kereskedelmi csatornák megállapodottnak látszó helyzete az utóbbi hónapokban megbillent, és az eddigieknél is élesebb verseny várható. Tovább színezi a helyzetet az MTV némileg növekvő piaci súlya. Mindenképpen szükséges lenne a tényleges televíziós tarifák emelkedése. Nemcsak azért, mert a többi szereplő számára is alapvetően fontos, hogy bevételeik rendeződjenek, hanem azért is, mert a jelenlegi árviszonyoknak betudhatóan igen sok olyan kampány fut a televízióban, ami nem oda való. Nem kívánt hatás az is, hogy a médiatervezés elszürkülése is tapasztalható. A sajtó nagy előnye (lehetne), hogy a legjobban szegmentálható tervezési adatokkal rendelkezik a különböző célcsoportokra, amely előnyét a jelen helyzetben kevéssé tudja saját hasznára fordítani. A rádiós területen túlkínálat alakult ki, leginkább a regionális adókat illetően. A közterületi szereplők összefogása megteremtette a tervezhetőség lehetőségét.

Az elektronikus média problémái az állami szabályozások mikéntjéből is származnak. Világosan látszik, hogy a privatizáláskor megállapított, utólag láthatóan túlméretezett koncessziós díjak terheit nagy nehézségek árán tudják kitermelni a csatornák. A politikai-gazdasági átalakulás kezdete óta folyamatosan küzd az alultőkésítettséggel a magyar médiagazdaság (is). Álságos a fanyalgás a kereskedelmi adók műsoraival kapcsolatban; nekik szó szerint „minden áron” maximalizálniuk kell a közönségüket, és ez a szükségesnél is élesebb versenyt, a minőségi követelmények feladását kényszerítette ki.

Még mindig több a külső beavatkozás az egészségeshez képest a média- és reklámpiac folyamataiba. A média soha nem volt és nem is lehet teljesen független a politikától, de a politika a finanszírozási oldalról az elkerülhetetlenhez képest túl nagy befolyáshoz jutott és jut a közszolgálati médiumokban, egyes lapokban stb. E vonatkozásban a fiatal demokráciák médiumai kiszolgáltatottabbak, mint ahol a demokrácia hosszabb működése kicsiszolta a gyakorlatot. (Amúgy a fejlett gazdaságú országokban távolról sem nevezhető ideálisnak a közmédia minősége, nem is beszélve a kereskedelmiekről. Egyesekben pl. Olaszországban kifejezetten „posztszocialista’’ képet mutat.)

Az indirekt beavatkozás is jelentősebb a szükségesnél. Általában jellemző, hogy a jogi szabályozás nem a „helytelent”, a visszaszorítandót bünteti, hanem többnyire minden médiumot sújtó rendelkezéseket hoz. A kommunikációs területre vonatkozó jogszabályok – jellemző volt a dohánytermékek túl gyorsan bevezetett reklámtilalma, valamint az újabb keletű környezetvédelmi termékdíj – ebbe a szemléletbe illik bele. Az állam hajlamos arra, hogy egyoldalúan költségvetési forrásként kezelje a média- és reklámpiacot. A reklámtevékenységet úgy kellene tételezni, mint ami a maga sajátos eszközeivel „mellérendelt”, a működés szempontjából nélkülözhetetlen funkciót tölt be a gazdasági reálfolyamatokban, hasonlatosan a pénzhez, a banki tevékenységhez. Ezt a katalizátori szerepet az államnak és intézményeinek a maga eszközeivel segítenie (is) érdemes, beleértve a törvényi és az ORTT által biztosítható lehetőségeket is.

Ami a következő évre várható: az EU-csatlakozást elősegítő kommunikációs kampány a média különböző hordozóin fog lefolyni. Magyarországon általában túlértékelik a politikai kampányok médiabevételében betöltött gazdasági jelentőségét. A választási kampányok sem az éterben, sem a sajtóban nem kirívóan nagy volumenű, csak időben koncentrálódik. Ahol valóban nagy a kihatása, az a közterület. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás tájékoztatási kommunikációja várhatóan kihasználja a különböző médianemek eltérő pozitívumait.

A televíziózástól várnánk a tarifáinak rendezését, ami a mostanra kialakult negatív spirált visszafordítaná. A sajtóban lényeges átrendeződés nem várható. Nem csak de jure, hanem de facto is megkezdődik a Népszabadság betagozódása a Ringier kebelébe, ezzel kialakul a legnagyobb országos napilapkiadó vállalat. A rétegsajtó további kiterebélyesedésére lehet számítani; a kisebb célcsoportú, speciális hobbi- és életmódlapok megjelentetése az elkövetkezőkben is várható.

Az e-business teljesítménye körül többféle vélemény rajzolódik ki. A korábbi évek derűs optimizmusa szkepticizmusba ment át. Jelentős beruházások történtek a ‘90-es évek második felétől kezdve, a megtérülés azonban lényegesen kisebb az akkor becsültnél. Magyarországon az internet-hozzáférés jóval alacsonyabb az európai adatoknál, és az eddig sem olcsó, az utóbbi hónapokban pedig tovább emelkedő internethasználati költségek alapján nem számíthatunk számottevő előrelépésre. A hálót működtető szereplők és az állam további megegyezésein, illetve a használóknak nyújtott kedvezményeken múlik, fel tud-e gyorsulni a folyamat.

Az internethez képest nagyságrendekkel nagyobb a mobiltelefont használók száma. A mobilozásban Magyarország nagy léptékű piacbővülést mutat fel. A marketingkommunikáció várhatóan erőteljesebben használja fel a mobilozás interaktív lehetőségét. A hazai gazdasági növekedés mértékét alapvetően a nemzetközi folyamatok határozzák meg. Az USA gazdaságában az előremozdulás jelei látszódnak, de az Európai Unió legnagyobb országainak, Németországnak, Franciaországnak, Nagy-Britanniának a gazdasági teljesítmény növekedése a következő évben még kérdéses.

A reklámtorta megoszlása néhány országban 1997-2001 (PDF formátum, 52 KB)

Levendel Ádám

A külső tényezők fogságában. A médiapiac 2003-ban, Kreatív, 2002. december 19.