center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Városból city
Nem figyel a pr a városkommunikációra. Turóczi Gábor, Kreatív, 2002. december 19.

A gazdasági fejlődés előbb-utóbb lépéselőnyhöz juttatja azokat, akik felismerik a városkommunikáció fontosságát – állítja Turóczi Gábor kommunikációs szakember. Az európai szintű kommunikációs és marketingirodák létrehozása alapvető ahhoz, hogy a város nagy hasznot hajtó, piaci termékké váljon, sőt az előrelátó polgármesterek székét akár több ciklusra is bebiztosíthatja.

Az elmúlt évtizedben Magyarországon inkább a fejlett városok vezetőire volt jellemző, hogy a településmarketing eszközeivel tudatosan alakították településimázsukat, erre pedig a verseny élesedése ösztönözte őket. Sok magyar városban azonban még a kiadványterv is hiányzik, amely alapján leporellók vagy szóróanyagok készülhetnének a város nevezetességeiről vagy eseményeiről. Ahol pedig megvannak, változó a színvonaluk és korlátozott a terjeszthetőségük.

Önkormányzati sansz

A város integrált kommunikációjában az önkormányzaté a koordinátori szerep. Egy település polgármestere vagy kormányzója akár több ciklusra is hatalmon maradhat, ha európai szintű, modern és interaktív kommunikációs csatornákat sikerül kiépítenie, amelyek biztosítják a kölcsönös információáramlást a lakosság és az önkormányzat között. A városi kommunikációs és marketingirodák a külvilág és a lakosság felé is küldik az információkat amellett, hogy ellátják a város pr- és marketingügyeit. Angliában és Németországban évtizedek óta sikerrel működik ez a gyakorlat.

 

A városi szintű kommunikáció általában három dimenzióban zajlik: a helyi médián, illetve az önkormányzati kulturális alapintézményeken keresztül, valamint az egyéb kommunikációs lehetőségek segítségével. A helyi médiának a rendszerváltás óta egyre fontosabb szerepe van a lakók tájékoztatásában, ugyanis az embereket sokkal jobban érdekli a szűkebb lakóhely sorsa, mint az, ami az országban összességében történik. A legtöbb információt a városi lapból, a helyi tv-ből és rádióból szerzi a lakosság, bár néhol fontosabb szerepet tölthet be a személyes (face-to-face) kommunikáció. A képviselő-testület és a városháza munkáját illetően háttérbe szorulnak a regionális és országos adók, valamint sajtótermékek.

 

Több önkormányzat végez vagy végeztet országos sajtófigyelést és sajtóelemzést a városról megjelent hírekről és tudósításokról (a polgármester és a képviselő-testület tagjainak nyilatkozatairól vagy például a velük készített riportokról, interjúkról). A tudatos sajtópolitika azért fontos, hogy az önkormányzat visszajelzést kapjon a város imázsának alakulásáról, valamint hogy lehetőség szerint elérje a két fő, országhatáron belüli célcsoportját: a turistákat és a befektetőket. A sajtókapcsolatokon kívül az idegenforgalom, az online kommunikáció, a sportesemények és az eseménymarketing eszközei is hatásosak az elérésükhöz.

Az önkormányzatok egyéb kommunikációs megmozdulásai közé tartoznak a lakossági fórumok, a képviselő-testületek tagjainak beszámolói a választókerületben, a fogadóórák, a tájékoztató kiadványok, a brosúrák, valamint a fórumok és eszmecserék a helyi vállalkozók, vállalatok részvételével.

 

Kapcsolódási pontok

Az önkormányzatokat segíthetik más helyi alapintézmények, például a művelődési központok, egyéb marketingirodák, a könyvtárak, az információs központok vagy olyan intézmények, mint például az állatkertek. Mindezeknél lehetőség van arra, hogy a városi vezetés plakátot helyezzen el az épületeikben, vagy rajtuk keresztül akár célirányos DM-leveleket is eljuttathatnak egyes munkahelyekre, forgalmas szolgáltató és kereskedelmi egységekbe vagy a magánszemélyekhez.

 

Az iskolákban és néhány munkahelyen eredményesen működik a személyes kapcsolatokra épülő szervezőmunka. Sok helyen van saját információs iroda az egész országra kiterjedő információs adatbázissal, ingyenes turisztikai kiadványokkal. Ezek az intézmények szervezhetnek lakossági fórumokat, közmeghallgatásokat, választási tájékoztatókat, valamint megrendezik és lebonyolítják a városi és állami ünnepeket.

 

Az irodákban az érdeklődők információt kaphatnak az önkormányzat tevékenységéről, összetételéről, valamint elérhetőek az önkormányzati rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek és pályázatok. Ugyanott friss információkat szerezhetnek a városról, a helyi rendezvényekről, a helyi intézményekről, az önkormányzati alapintézményekről és civil szervezetekről, a város kulturális, sport-, rekreációs, vendéglátási és szórakozási lehetőségeiről, a helyi médiáról, az idegenforgalmi politikáról, valamint a város marketing- és pr-tevékenységéről is. Sok esetben az iroda koordinálja a város online kommunikációját.

 

Fontos, hogy a kommunikáció interaktív legyen. A „panaszdobozokon” keresztül az önkormányzathoz eljuttathatók a panaszok és sérelmek, az „ötletdobozokba” pedig érkezhetnek javaslatok a város kommunikációs és pr-tevékenységét illetően. Hasznos lehet, ha az irodában működik egy ’call center’, vagy egy ingyenesen hívható telefon.

 

Idegenforgalom
A helyi hungaricumokra – az országszerte ismert szalámira, kolbászra, csipketerítőre, hímzésre, csípős paprikára, káposztára – jól lehet támaszkodni a kommunikáció során, hiszen kuriózumnak számítanak. A termékeket be lehet mutatni országos élelmiszeripari szakkiállításokon vagy rendezvényeken, ahol akarva-akaratlanul szóba kerül a város neve is, sőt akár rövidfilm is készülhet a településről, amely az országos televíziós csatornákon adásba kerülhet. Több városban már évek óta működnek olyan rendezvények, amelyek csak arra a településre jellemzőek (X. Y. Napok, X. Y. Hetek, X. Y. Várjátékok vagy Tavaszi Fesztivál).

 

Több város részt vesz az „Utazás” nemzetközi kiállításon, a Budapesti Nemzetközi Vásáron (BNV), és eljuttatja szórólapjait, kiadványait nyugat-európai idegenforgalmi vásárokra is, valamint információt ad az utazási irodáknak. Az idelátogató külföldieket idegen nyelvű szórólapokkal, térképekkel és egyéb kiadványokkal tájékoztatják. A városok ezenkívül részt vesznek különböző idegenforgalmi rendezvényeken (kiállítással, filmmel, előadással), valamint próbálnak bekapcsolódni különböző országos turisztikai, idegenforgalmi szervezetekbe is. Az idegenforgalom kommunikálása érdekében gyűjtik és eljuttatják a Nemzeti Turisztikai Adatbankba a település és a térség turisztikai kínálatának és rendezvényeinek adatait. A kommunikációban partner lehet az országos média, ahol híreket és célirányos hirdetéseket helyeznek el a városok. A települések általában szorosan együttműködnek különböző utazási irodákkal, szervezetekkel és online utazási portálokkal. (többek közt Magyar Turizmus Rt., Utazási Irodák Szövetsége, Falusi Turizmus Centrum, travelport.hu, utazas.lap.hu, tura.lap.hu, nu.hu, fesztival.hu oldalak).


Országhatáron kívülre

Egy-egy település külföldi célcsoportjába elméletileg mindenki beletartozik, aki valamilyen módon bekapcsolódhat a város „áramkörébe”, például átutazik rajta, beszélget valakivel, aki onnan való vagy részt vesz valamilyen, a települést érintő döntés meghozatalában. A nemzetközi kommunikáció épülhet kifejezetten a testvériskolai vagy testvérvárosi kapcsolatokra, a külföldi sajtópolitikára és eseménymarketingre, a sportkapcsolatokra, az idegenforgalomra, az online kommunikációra, vagy a külföldi befektetésösztönzésre is. A testvérvárosi kapcsolatok például felbecsülhetetlen értékkel bírnak. Elősegítik a lakosok kapcsolatteremtését, közreműködnek a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében, lehetőségeket adnak a közigazgatási szakismeretek kölcsönös megismerésében a tűzoltóság, a közrend és a közbiztonság területein. Segítik azt is, hogy bővüljenek a városok közti egészségügyi, szociálpolitikai és sportkapcsolatok. Mindezek együttesen támogatják az idegenforgalom kialakulását.

 

A nemzetközi sajtókommunikáció is fontos, bár nem mindegy, hogy az önkormányzat maga generálja-e a híreket, vagy pedig egy megtörtént eseményre reagál a média. A régióba irányuló program- és kulturális turizmus fejlesztésének érdekében egy művelődési központ vagy egy integrált kommunikációs iroda például tehet lépéseket. A kommunikáció kiterjedhet a művelődési központ vagy iroda által szervezett és az önkormányzat által támogatott kulturális, művelődési és szórakoztató rendezvényekre, eseményekre és a helyi látványosságokra, kuriózumokra.

 

Nagyon sok, a városokról szóló információt közvetítenek azok a sportolók, akik nemzetközi sporteseményeken vesznek részt, ezért a nemzetközi sportkapcsolatok szintén marketinglehetőségeket nyitnak a települések számára.

Végül pedig fontos a külföldi befektetés ösztönzés is, amelyben például külföldön tartott események megszervezésével segíthetnek a külföldi kereskedelmi és iparkamarák, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) és egyéb befektetés ösztönző szervezetek.

 

Online
Bár sok város sok közintézményének és civil szervezetének van weboldala az Interneten, ám ezek egy része szét van szórva a világhálón, nem frissül kellőképpen, hiányos és esetenként félrevezető adatokat tartalmaz.

 

Kevés példa akad itthon az online pr-tevékenységre, és a városok most ismerkednek az elektronikus pr-lehetőségeivel, és gondolkodnak azon, hogy költsenek-e rá pénzt. A települések weboldalán kevés a sajtóközlemény, pedig ha több lenne, akkor az újságírók igényeik szerint kiszolgálhatnák magukat tudnivalókkal, és ez a város sajtó- és pr-munkatársait is nagymértékben tehermentesítené.

 

A legfőbb követelmények egy város weboldalával szemben, hogy nívós, designos legyen, és ha megoldható, flash-es technológiával készüljön. Fontos, hogy átlátható legyen a linkszerkezet, az interaktivitás (fórumok, vendégkönyvek, posta, szavazások), és a gyors letölthetőség. Praktikus, ha a tartalomhoz több nyelven is hozzá lehet férni. A weboldalakat nemcsak tájékoztatásra, hanem marketingkommunikációra is fel lehet használni. A helyi vállalkozásokat az önkormányzatnak meg kell győznie arról, hogy egy város weboldalán szerepelni presztízsértékkel bír.

 

Város-arc-kép

Arculat alatt egy cég kifelé és befelé irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összetevőit értjük. Az arculat nem egyenlő a vizuális arculattal – a designnal –, hiszen ez utóbbi csupán az arculat egyik alkotórésze. A város imázsa attól függ, milyen arculati benyomások alakulnak ki a településről az emberekben.

Egy adott város arculatát meghatározzák „kommunikációs adottságai”, azaz a történelmi hátterének „jolly jokerei”, földrajzi és természeti viszonyai, idegenforgalma, helyi identitástudata, a helyi sporttevékenység, a városi gazdálkodás, valamint a természetes és épített látnivalók és a nevezetességek. Egy település kommunikációs tevékenysége ezek alapján jellemezhető, de ami még fontosabb, ezekre alapozva lehet felépíteni a város lehetséges, új, európai színvonalú kommunikációs stratégiáját.Egy település nemzetközi marketingjének célcsoportja

külföldi potenciális látogatók, turisták

üzletemberek

külföldi befektető és gazdasági szervezetek

kormányzati szervezetek

a sajtó képviselői

a testvérvárosok lakossága, vállalkozói, civil szervezetei és politikai döntéshozói

a helyi média

a magyarországi utazási portálok, irodák, amelyek külföldre ajánlanak ki anyagokat Magyarország városairól és térségeiről

külföldre irányuló szakmai kiállítások.

 

Az önkormányzati kommunikáció célcsoportjai

a lakosság (a szegmens tovább bontható többek között diákokra, nyugdíjasokra, munkanélküliekre vagy például kisgyermekesekre)

a helyi üzletemberek és vállalkozók

a helyi civil szervezetek és alapítványok

az önkormányzati alapintézmények (óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények, könyvtárak vagy művelődési házak)

a helyi média.

 

Turóczi Gábor


Városból city. Nem figyel a pr a városkommunikációra, Kreatív, 2002. december 19.

A szerző kommunikációs szakértő.