center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Negatív képzetek
A pr nem egyenlő a manipulációval, Ferling József, Morenth Péter, Kreatív, 2002. december 19.

Magyarországon még mindig sok az ellentmondás az üzleti kommunikáció külföldön eredményes ágazatában. Miközben a gazdasági élet főszereplőinek tevékenységében egyre nagyobb szerepet kap a public relations, a kisebb vállalatok vagy nem ismerték fel a pr nyújtotta lehetőségeket, vagy a stagnáló magyar gazdaság keretei között nem tudják megfizetni a szolgáltatásokat.

„Minden üzlet a közvélemény beleegyezésével mehet, csak és csakis a közvélemény jóváhagyásával, támogatásával működhet hosszabb távon.” A public relations közeljövőjét Magyarországon is egyre inkább ez az Arthur W. Page által megfogalmazott gondolat határozza meg. Egy-egy vállalat értékének meghatározásakor a hagyományos anyagi értékeken és pénzügyi teljesítményén túl a kommunikációs tőkének is egyre nagyobb jelentősége van.

Hozzájárul ehhez, hogy a szakma társadalmi megítélése az utóbbi években nem javult. Sőt rosszabbodott. Egyre szélesedik és színvonalában is egyenletesen nő a szakmai oktatás, nemzetközi fórumokon is elismerik a magyarországi pr-szolgáltatók teljesítményét, de a magyar közvélemény a pr-t a politikai kommunikációban tapasztalható látványos megoldások, a manipuláció, jobb esetben a médiakommunikáció szintjén kezeli. A filmrendezők vagy a közvélemény egy része úgy tekint a public relations szakembereire, mint sajtókapcsolati referensekre vagy hoppmesterekre és protokollfőnökökre.

Egyre több szolgáltató egyre nagyobb értékű munkát végez a fővárosban, és most már vidéken is. Mivel sem az árbevételi források körének meghatározásában, sem pedig abban, hogy a vállalatok gazdálkodásában mi tartozik a public relations költséghely alá, nincs egységes szabály, a magyarországi pr-piac forgalmáról nincsenek pontos adatok. Becslések szerint Magyarországon ma már 4-5 milliárd forintra tehető a pr-szolgáltatással foglalkozó ügynökségek éves árbevétele. (A növekedés dinamizmusa jó. Ugyanezen becslések néhány évvel ezelőtt ennek a forgalomnak csupán a negyedét jelezték.)

Az üzleti forgalom legnagyobbrészt úgynevezett külső pr-tevékenységből keletkezik. A belső pr-feladatokat vagy saját pr-osztály működtetésével, esetleg a humánpolitikai munkatársak feladatkörének bővítésével próbálják teljesíteni, vagy egyszerűen elhanyagolják még a legnagyobb szervezetek is.

Az elmúlt években „divattá” vált a kríziskommunikáció, erősödik a lobbizás és a kormányzati kapcsolatok szerepe, lassan bár, de növekszik az online megoldások köre, jelentős mértékben felértékelődött a környezetvédelmi kommunikáció, és szinte teljesen megújul a sajtókommunikációs eszköztár. Folyamatosan csökken a hagyományos sajtótájékoztatók szerepe és jelentősége, miközben a helyükbe lépő sajtóközleményeket (press releaseket) még azok általánossá válása előtt elkezdte felváltani a direkt témamenedzselés. A tömegkommunikációt most már jól észrevehetően felváltja a célzott médiaalkalmazás.
A közeljövő kulcskérdése várhatóan a pr hatékonyságának mérése lesz. A public relations megítélésében és értékelésében ugyanis még sok a mennyiségi és kevés a minőségi elem. Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy a mérhetőség megoldása hosszú ideje vezető vitatéma a szakmai fórumokon.
Mára a public relations önálló szakma lett, és a nagyvállalatok esetében menedzsmentfunkcióvá vált. A szakma elméleti és gyakorlati színvonalának fejlesztése azonban azóta is és a jövőben is folyamatos munkát követel. Ebben az évben is egy témában nagyon nehéz volt az előrelépés számos ok miatt is, és ez egyelőre a szakmai akkreditáció ügye.

A pr-piac összetétele rendkívül sokszínű. A multinacionális pr- és reklámcégek mellett számos magyar ügynökség is komoly részesedéssel bír. Jól érzékelhető tendencia a pr, a média, a marketing és a reklám feladatainak, eszközeinek és fogalmainak megrendelői oldalon tapasztalható összevonása és néha összekeveredése. Ez, továbbá a pr-költések sokszorosát jelentő reklámforgalom megoszlása körül egyre élesedő piaci versengés, illetve az integrált kommunikáció vitathatatlan térnyerése hozta magával, hogy a reklámcégek szinte kivétel nélkül létrehozták a maguk pr-részlegét. Ez a változás is hozzájárult ahhoz, hogy a public relations gyakorlati jelentőségének, gazdasági szerepének növekedésével párhuzamosan az elmúlt években Magyarországon a pr-szolgáltatók érdekvédelmének kérdése is előtérbe került. Ma már nem az a kérdés, hogy a gazdasági és a társadalmi programok megvalósításában a pr-re is osztanak-e szerepet a döntéshozók, hanem az, hogy ezt a szereposztást milyen keretek közt teszik.

A „péeres” sok helyen amolyan egyszemélyes mindenes. Még akkor is, ha főnökei értik a lényeget, és nem kommunikációs villámhárítóként foglalkoztatnak munkatársakat a szakterületen.

Mindezek ellenére a kilencvenes évek második felében divatos dolog lett a pr Magyarországon. Sokan vannak ma már, akik magukat „péeresnek” mondják, mert mondhatják. Nyilván elvégeztek valamilyen iskolát, betöltenek valamilyen feladatkört a munkahelyükön, és a munkaköri leírásuk valamelyik bekezdésébe a pr-feladatok ellátásának felelősségét is beleírják. még mindig nem tudnak mit kezdeni a pr fogalmával, mibenlétével, hogy mellébeszélésnek, a valóság takargatásának, jobb esetben megszépítésének tartják, hogy a manipulációval vagy a pénzért megvásárolható nyilvánossággal azonosítják, és ebben a lobbi szenvedte el a legnagyobb csorbát, hisz’ mindenki – követve az általános köz- és médiahangulatot – a korrupcióval egyenlő szintre helyezte ezt a szakmát.

Még mindig félremagyarázás, misztikum, túlzott várakozások, kontárkodás, lekicsinylő nyilatkozatok jelennek és jelenhetnek meg, miközben napról napra nyilvánvalóbb, hogy a pr nemcsak a hírnév növelésének vagy a politikai játszmák megfordításának, hanem a közgondolkodás befolyásolásának is hatékony eszközrendszere lehet.

 
Ferling József, Morenth Péter

Negatív képzetek. A pr nem egyenlő a manipulációval, Kreatív, 2002. december 19.