center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Előítélet vagy tisztánlátás?
Schedel Andor, www.találjuk-ki.hu, 2007. január 31.

A nyugati demokráciákban íratlan etikai norma, hogy a polgár – mint a társadalom alkotóeleme – nagyjából olyan mértékben részesüljön a közösség javaiból, mint ahogy azok létrehozásához munkájával, adói befizetésével hozzájárul. Alapelv, hogy a társadalom gondoskodik azokról, akik bármiféle okból képtelenek ellátni magukat, gyermekeiket.

Sajnos, mindig vannak, akik visszaélnek ezzel, s tudatosan kerülnek „sanyarú” helyzetbe. Ennek egyik módja – hazánkban is – az anyagi feltételeket nélkülöző családalapítás, gyakran kiskorú lányok teherbeesésével kezdődően. Abban az életkorban, amelyben mások szakmai képzésük, egyetemi tanulmányaik befejeztével, kenyérkereső állást vállalnak, többgyermekes anyaként, bármiféle szaktudás nélkül, nehezen lehet elhelyezkedni és a családfenntartás költségeihez hozzájárulni.

Az USA-ban a szegény feketék, hazánkban a halmozottan hátrányos helyzetben élő roma kisebbség használja ki leginkább a „szociális védőháló” törvény adta lehetőségeit. A képzettséggel nem rendelkező roma kisebbség soraiban a munkanélküliség annyira magas, hogy gyakran a létfenntartás kényszere is diktálja a „megélhetési gyermekszülés” gyakorlatát.

Súlyos terheket ró ez a társadalomra. Egy fiatal pedagógus házaspár megérti, hogy jövedelme legfeljebb két gyermek felnevelésére, iskoláztatására elegendő – bár ők háromról álmodoztak. Amikor azonban világossá válik, hogy jövedelmük jórészt azért is alacsony, mert az ő adóforintjaik teszik lehetővé, hogy mások akár öt-hat gyermeket is elvállalhassanak – sokszor anélkül, hogy valaha is dolgoztak, adóztak volna –, jogosan kérdik: hol itt az igazság? Nem etikátlan ez a gyakorlat?

2000-ben volt egy közvélemény-kutatás, amelyben feltették a kérdést: igaz-e, hogy a romák alacsonyabb erkölcsi normák szerint élnek, mint a társadalom egésze? 87 százalék igennel válaszolt, amit a sajtó előítéletességgel magyarázott. Egy felmérés 2002-ben kimutatta, hogy a végzős pedagógusok rasszista előítéletekkel lépnek a pályára, ugyanis a roma gyerekek iskolai kudarcait 42 százalékban genetikai okokkal (is), 85 százalékban önhibával (a család felelőtlenségével) magyarázták. Hat éve már, hogy Lakatos Gabriella, a Roma Sajtóközpont képviseletében, egy írásomat („Tabuk nélkül”, 2000. szeptember 21. Magyar Hírlap) előítéletesnek nevezve, többek közt ezt írta: „nálunk a sok gyermek boldogságot, bőséget, szerencsét jelent, szemben a gyermektelenséggel, amit átoknak tartunk”, a felelősségről azonban nem ejtett szót. (2000. szeptember 28. Magyar Hírlap).

Tudomásom szerint a roma kisebbségnek még ma sincs egyetlen vezető személyisége sem, aki felhívná a figyelmet a felelős gyermekvállalás fontosságára, a fogamzásgátló eszközök használatára, és arra a régi bölcsességre, hogy „addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér”! Ennek az elvnek a megértéséhez nem kell diploma. A múlt század kisparasztja is tudta, hogy a szülők halála után földjének mérete csak egy gyermek jövőjét biztosítja, ezért csak ennyit vállalt. Ennek a mulasztásnak is köszönhető, hogy a szaporaság a halmozottan hátrányos helyzetben élő romák köreiben a legnagyobb. A jelenlegi trendek alapján 2030-ra a 9 milliós magyarságon belül 1,5 millió roma lakosságot jeleznek előre.

Tipikus 22-es csapdája ez, mert abban a pillanatban, amikor egy gyermek megszületett, alapvető kötelesség gondoskodni róla, ha a szülők bármi okból képtelenek erre. Azt azonban túlzás lenne elvárni a többségi társadalomtól, hogy egyetértően bólogasson, amikor azt hallja, hogy a romák büszkék a szaporaságukra!

Elcsépelt, évszázados közhely, hogy a megoldás a megfelelő iskoláztatásban rejlik, ami természetesen igaz. Ha a mai cigányság jelentősen nagyobb hányada már nem csak kubikusként találna munkát, hanem diplomás képzettsége, eladható szaktudása volna, nem lenne „cigányprobléma”. E cél elérésére az elmúlt 60 év során is számtalan lépést tettünk. Se szeri, se száma a különféle megoldási kísérleteknek, felzárkóztatási programoknak, de a jelenlegi helyzet ismeretében ki lehet jelenteni, hogy semmire se jutottunk – különben örömmel hivatkoznánk az áttörés statisztikai bizonyítékaira.

Ideje lenne már tabuk nélkül, nyíltan elemezni a kudarc okait. Mivel magyarázható, hogy az ingyenes oktatás és kollégiumi ellátás szocialista korszakában is csak ezrelékekben rögzíthető a szegénységből kiemelt és egyetemi diplomát szerzett romák száma – ellentétben az ugyancsak szegénységből jött nem romák kiemelkedő eredményeivel? Még Budapesten is így volt, pedig ott nem a vidék gyakran alacsony színvonalú iskoláiba, hanem akár a legjobbakba járhattak.

Úgy látszik, tabutéma az a tény, hogy a személyiség kialakulása legnagyobbrészt a születés és az óvodás-, iskoláskor kezdetéig játszódik le, ezért a halmozottan hátrányos családi környezetből növekvő számban érkező gyerekek már magukkal hoznak olyan kulturális és életviteli beidegzéseket, amelyeket a társadalom túlnyomó többsége nemkívánatosnak tart. Ők már az óvodában és az elemi iskolában is szinte behozhatatlan hátránnyal indulnak a szerencsésebb környezetből érkező osztálytársaikhoz viszonyítva, és jelentős hányaduk még a középszintű tanulmányokat sem fejezi be.

Nem tudom, mi a megoldás. Gyanítom azonban, hogy amíg nem sikerül mindenki számára születésétől fogva biztosítani azokat az alkotmányban rögzített kulturális és nevelési minimumokat, amelyek kimondják, hogy az iskolai tanulmányok rajtvonalától egyenlő esélyekkel indulhassanak, nem várhatunk javulást! Lehet, hogy nincs is demokratikus megoldás, mert az újszülött érdekei és a szegénység szülte, szánalmas anyagi és kulturális körülmények között élő szülők jogai feloldhatatlan konfliktusban állnak egymással.

Ideje lenne végre tisztázni bizonyos fogalmakat, például azt, hogy mit nevezünk előítéletnek. Előítéletes-e, aki a cigányokat felülmúlhatatlannak tartja zenéjük előadásában? Előítéletes-e, aki a feketéket felsőbbrendűnek tekinti a kosárlabdában, hosszútávfutásban vagy a spirituálék éneklésében? Nyilvánvalóan nem, mert a statisztikai adatok alátámasztják ezeket a vélekedéseket. Köztudott az is, hogy a felelőtlen gyermekvállalás szignifikánsan magasabb százalékban fordul elő a szegény romák körében, mint a társadalom hasonló helyzetű más rétegeiben, de ha valaki ezt nehezményezi, azt gyakran még ma is rasszista előítéletességgel vádolják. Az előítéletek legjobb ellenszere a tisztánlátás, a tények ismertetése. Amíg azonban különféle rendelkezések gátolják a témával kapcsolatos statisztikákhoz való hozzáférést, nem sok jót várhatunk. Jellemző struccpolitikánkra, hogy még a kilencvenes években is „feddésben” részesültek azok az ápolónők, akik „elárulták”, hogy kórházukban az újszülöttek 23 százaléka roma! (Az érintett megyében a lakosság hét százalékát képezik.)

Schedel Andor

Előítélet vagy tisztánlátás? www.találjuk-ki.hu, 2007. január 31.