center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Eltűri a magyar a rossz főnököt
Kovács Zita, Menedzsment Fórum, 2007. január 19.

Magyarországon kevesen váltanak munkahelyet a főnök személye miatt, pedig a HVG-Hewittt felmérése során azt a dolgozók többsége fontosnak tartotta a munkahelyi közérzet szempontjából. Szakértők szerint ez nem azzal magyarázható, hogy nincsenek rossz főnökök hazánkban, inkább a létbizonytalanságra és az alacsony munkavállalói kultúrára vezethető vissza. Mfor.hu háttér.

Nálunk még nem elég fejlett a dolgozók öntudata
Hazánkban - Nyugat-Európával ellentétben - nem elsősorban a főnök személye miatt mondanak fel a munkavállalók. Az eltávozás három fő oka a fizetés, a környezet és szakmai indokok, mondta el a Menedzsment Fórum kérdésére Balázsy Krisztina, a Grafton vezető tanácsadója. A hazai dolgozók látszólag toleránsabbak, később szakad el náluk a cérna, mint nyugati társaiknál. Bár a magyar vezetők semmivel sem jobbak, mégis kisebb azoknak az alkalmazottaknak a száma, akik felmondásukat a főnök nem megfelelő személyiségi jegyeivel indokolják. Ez egyrészt a nagyobb létbizonytalansággal magyarázható, másrészt azzal, hogy a dolgozói öntudat nálunk még kisebb, mint Nyugaton. A cég- és a munkavállalói kultúra szintén nincs még a megfelelő szinten, így sokszor nem tudatosul a munkavállalókban, mi várható el felettesüktől.

A jobb fizetésért elviseljük a rossz vezetőt
Pedig a HVG-Hewitt a közelmúltban végzett Legjobb Munkahely felmérése szerint a magyarok többségének a munkahelyi közérzet szempontjából lényeges a főnök személye: 61 százaléka tartotta ezt nagyon, míg 30 százalék közepesen fontosnak. Ugyanakkor csak minden tizedik dolgozó vélte úgy, hogy ez nem számít. Meglepően kevésnek tűnik az a 14 százalék - azaz minden hetedik munkavállaló -, aki szerint fontos a főnök személye, de elégedetlen vele. A tanulmány egyébként szintén a fizetést jelöli meg a munkahelyváltás elsődleges okaként, közölte az mfor.hu-val Veres Rita, a felmérés regionális vezetője.

A Hewitt vizsgálta azt is, mennyire számít az alkalmazottaknak a főnök erkölcsi elismerése. Minden harmadik válaszadó számára ez nagyon fontos, ám mégsem részesül benne. Ebben egyébként nagy különbség mutatkozik az átlagos és a legjobb munkahelyek között: míg előbbieknél csupán 43 százalék volt elégedett, utóbbiaknál több mint 65 százalék. Arra a kérdésre, hogy mikor dicsérte meg utoljára főnöke, a megkérdezettek majdnem fele (46 százalék) válaszolta, hogy egy hónapnál régebben. Nagy szakadék látszik az átlagos és a legjobb munkahely között a tekintetben is, hogy érzi-e dolgozó: a felsővezetés az embert tekinti a legértékesebb erőforrásnak. Erre kérdésre előbbi cégeknél 33, utóbbiaknál az alkalmazottak hatvan százaléka válaszolt igennel.

Életből vett példa 1.
A munkatársak közötti összetartás nélkülözhetet- len a hatékony munkához és az eredményes piaci jelenléthez, mondta lapunknak Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. ügyvezető igazgatója. Szerinte kulcsfontosságú, hogy az egyes részlegek élére a megfelelő vezetők kerüljenek, akik kompe- tensen tudnak dönteni a személyi kérdésekben is. Természetesen elkerülhe- tetlen, hogy ne adódjon munkahelyi ellentét egy vállalat életében, de megfelelő motivációs eszközökkel - juttatásokkal, jól átgondolt prémiumrendszerrel - ezeknek elejét lehet venni, tette hozzá. Szerinte egy cégvezető nem engedheti meg, hogy a főnökök és beosztottjaik között tartós feszültség legyen. Annak alapján kell kiválasztani a legjobb szakembereket a részte- rületek élére, hogy a kapcsolat a vezetők és csoportjaik között a pusztán kollegális vi- szonynál is erősebb legyen.

Nem szeretjük a fiatalabb főnököt
Ha mégis a vezető személye miatt mond fel egy munkavállaló, az a Grafton tanácsadója szerint általában szakmai problémákra, mintsem rossz emberi tulajdonságokra vezethető vissza. Például az adott főnöknek nincs tekintélye, nem tudnak felnézni rá vagy szakmailag nem megfelelő. Előfordul, hogy a főnök dohányzik, és nincs figyelemmel alkalmazottaira. Aki ezt nem tudja tolerálni, feltehetőleg rövid időn belül veszi a sátorfát.

Sok munkahelyen okozhat gondot, ha egy külsős embert hoznak főnöknek. Gyakran bizalmatlanul fogadják az új vezetőt, és ha elmérgesedik a viszony, akár egyszerre is felállhatnak a dolgozók. Ritkább eset, amikor sikerül kiutálni az újonnan jövőt, aki a kialakult rossz légkör miatt nem vállalja tovább a feladatot. Szintén gyakran előforduló konfliktusforrás, hogy a főnök fiatalabb alkalmazottainál. Igaz, mostanában már egyre több cég próbálja elkerülni ezt a helyzetet. A nemzetközi cégeknél és a kereskedelmi vállalatoknál az újonnan kinevezett külföldi vezető és beosztottjai között alakulhat ki rossz kapcsolat. Az új főnök ugyanis más szakmai szemléletet képvisel, mint a régebbi alkalmazottak, akik az itteni piacot jól ismerik, és más módszereket használnak.

Miben hibáznak leginkább a főnökök?
Hiba még egy főnök részéről, ha nem vonja be a döntésbe a munkavállalókat, szakmailag féltékeny, a motivációs eszközöket hibásan használja vagy egyszerűen nincs ideje az emberekre, és így nem ismeri őket kellőképpen. Problémákat okozhat a szervezeti és a személyi kultúra eltérése is, például ha egy demokratikus munkahelyre autoriter főnök érkezik.

Feszültséget okozhatnak a kommunikációs problémák is. Például ha egy vezető magával hoz egy munkatársat, azt gyakran rosszul vagy egyáltalán nem kommunikálja. Az sem helyes, ha mindig csak bejelenti a történteket, a miértekről meg elfelejt szólni. Ez esetben alakulnak ki az úgynevezett gossipok, aminek megfelelő kommunikációval elejét lehet venni. A vezetők jellembeli problémái általában összefüggnek a szakmai hibákkal, például az empátia hiánya gyakran vezethet rossz főnök-alkalmazotti viszonyhoz. Az sem tesz jót a kapcsolatnak, ha a "fejes" zárkózott, határozatlan vagy túlságosan határozott, kivételezik vagy éppen hangulatember, és emiatt nem kiszámítható vagy mindig általánosít.

Életből vett példa 2.
Balogh Levente szerint a munkatársak tudatos kiválasztása miatt a Szentkirályinál még az alsóbb szinteken is ritka a komoly összetűzés dolgo- zók között. Mindenki tisztában van saját feladatával, jogkörével, és tiszteletben tartja a másik munkáját, tette hozzá. Amennyiben mégis nézeteltérés merülne fel, nem híve sem a büntetés- nek, sem az elkendő- zésnek. A legjobb egyből tisztázni és minél gyorsabban megoldani a problémákat. Nem jellemző, de előfordult már, hogy hatékony megoldást jelentett másik részleghez "átigazolni" a kollégát - erről minden esetben az érintett részlegek vezetői határoznak. Fontos, hogy a cégvezető "elérhető" legyen mindenki számára: ha baj van, a gyársor mellett álló dolgozót éppen úgy meghallgatja, mint egy csoportvezetőt. Vélemé- nye szerint nem az a baj, ha valakiről kiderül, mégsem ő a megfelelő ember. A nagyobb gond az, ha a cég nem lép időben, és elmérgesedik a helyzet.

Ha nincs más megoldás, inkább váltsunk
Az amerikai szakértők azt tanácsolják a rendszeresen bírált alkalmazottaknak, hogy őrizzék meg derűlátásukat: "Kedvezőtlen helyzetben is maradjunk pozitívak, hiszen rossz főnök-beosztott viszony sem tart örökké". A Grafton tanácsadója viszont úgy véli: váltani kell, hiszen a rossz kapcsolat miatt lelki és fizikai problémák is kialakulhatnak.

Először a párbeszéddel kell próbálkozni, hiszen a főnök a beosztott közeledését pozitívnak értékelheti. Ha mégsem így történik, és azt is konstatáltuk, hogy a harmincas főnökünk nem megy belátható időn belül nyugdíjba, használjuk fel szakmai ismeretségeinket, és - akár költözés árán is - váltsunk munkahelyet. (Igaz, a magyar munkavállalókra egyébként nem jellemző a földrajzi rugalmasság.) Ha közvetlen felettesünkkel akadnak problémák, akkor szervezeten belül próbáljunk más egységben, munkakörben elhelyezkedni. Így elkerülhető a napi kapcsolat, ami jobb munkahelyi közérzethez vezethet.

A nagyfőnököket nem bírjuk
A Hewitt felmérése szerint a magyar munkavállalók többsége elégedett közvetlen felettesével, és ma már általában kollegális viszony alakul ki a két fél között. A felsővezetés azonban gyakran kap negatív értékelést. Míg egy átlagos cégnél a közvetlen felettesükkel 60 százalékban elégedettek a dolgozók, a legjobb munkahelyeken ez az arány 75 százalék. A felső vezetőkkel szemben azonban az előbbieknél csak 40, míg az utóbbiaknál pedig 73 százalék fejezte ki elégedettségét.

Hazánkban ritkán fordul elő, hogy a beosztottak távozásra bírják felettesüket, ha egyöntetűen nincsenek megelégedve, véli Balázsy Krisztina. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, kellő szervezeti háttér és egy összetartó csapat szükséges. Valószínűbb, hogy a rossz légkör miatt fluktuáció következik be, és a dolgozók néznek új munkahely után.

Kovács Zita

Eltűri a magyar a rossz főnököt, Menedzsment Fórum, 2007. január 19.