center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Kommunista piacgondolkodás
Várady Tibor, Beszélő, 2007. július-augusztus

Részlet a tanulmányból.

Amikor 1993-ban a Közép-európai Egyetemre (és Magyarországra) kerültem, egyik első feladatom a felvételi interjú volt. Emlékszem egy orosz jelöltre, akit megkérdeztem, hogy mikor alkalmazandó a bécsi vételi egyezmény. Arról kellett volna beszélnie többek között, hogy a szerződő felek telephelye különböző államokban kell, hogy legyen, és hogy ezek az államok szerződő államok kell, hogy legyenek. A jelölt azt felelte, hogy mivel a bécsi egyezmény piacorientált, minél gyakrabban kell alkalmazni. Kérdeztem, hogy alkalmazandó-e például, ha orosz a vevő és angol az eladó. Mondta, hogy Oroszország szerencsére már a piacgazdaság felé tart, bár még sokat kell tennie, de a verseny és a piacgazdaság fontos, és ezért alkalmazni kellene a bécsi egyezményt, mert így tovább erősödik a piacgazdaság.

Amikor ezt elmeséltem egy kollégámnak, úgy kommentálta, hogy „átesett a ló másik oldalára”. Szerintem nem. Ott maradt, ahol volt. Ugyanazon az oldalon. Az ideológia oldalán. Azon az oldalon, ahol vannak alaptételek és szókapcsolatok, melyek mindig az igazsághoz vezetnek – és amelyekre akkor is lehet támaszkodni, ha nem készültél. A „párt vezető szerepét”, a „békeharcot” most egyszerűen felváltotta a „verseny” és a „piac”. A gondolkodás maradt olyan, amilyen volt. Tekintély- és dogmaorientált. Ezt az új megjelenési változatot kommunista piacgondolkodásnak nevezhetnénk.

Évekig hallottam ilyen válaszokat diákoktól és diákjelöltektől. Köztük magyaroktól is. A „piacgazdaság” és „verseny” mellett egyre többször tették a megváltó bűvös szavak retorikai erőterébe a „munkahelyteremtést” és a „fenntartható fejlődést” is. Azt hiszem, sokan őszintén hitték, hogy minél lelkesebben beszélnek a piacgazdaságról, annál távolabb vannak a dogmatikus gondolkodástól. Lehet, hogy volt, aki ravaszkodott, halandzsával helyettesítve a választ, de volt, aki észre sem vette, hogy nem dogmákat rombol, hanem sablonokat igazol és erősít.

Talán túl közel van még a kommunizmus. Túl közel van még az a reflex, hogy akkor lehetünk csak igazán értelmiségiek, ha az ellenkezőjét mondjuk annak, amit a párt és a pártállam mond (pontosabban, mondott valamikor). Persze most rohamosan nő azoknak a száma, akik a valamikori disszidensek tételeit követik, hisz ez most már nem a bátrak vonala, nem kell hozzá erkölcsi tisztesség és kockázatvállalás. Most ez a kelendő. Így sokszor még addig a kínai (kommunista) flexibilitásig sem jutunk el, hogy nem a macska színe a fontos, hanem az, hogy fog-e egeret. A gazdasági megoldások közül hajlamosak vagyunk azt választani, amelynek nincsen „kommunista színezete”, azzal szemben, amelynek van – függetlenül attól, hogy melyik a hatékonyabb. Még mindig nem az egérfogás a lényeg. A szabadpiaci fundamentalizmusnak – melynek gyökerei vannak a kommunizmust megelőző társadalmakban és gondolkodásban is – most megjelent egy új, térségünkre különösen jellemző változata, a kommunista piacgondolkodás. Ezt persze nem tudom és nem akarom általánosítani. Nem egysíkú és nem osztatlan a mai valóságlátás, de különös makacssággal maradt fenn az a megszokás, hogy dogmák irányában igazodjunk. Így persze könnyebben csempészhetjük magunkat a haladás és a bölcsesség oldalára – és remélhetjük, hogy ez a pozíció „fenntartható fejlődést” biztosít a számunkra.

Ez megnehezít minden bírálatot, mert nem lehet komolyan szembesülni a valósággal, ha ki van zárva a kétely. Pedig a kapitalizmus és a piacgazdaság pont abban jobb, hogy bírálható, tehát módosítható, javítható, fejleszthető. Addig azonban nincsen komoly bírálat, amíg a szóba jövő megoldásokat aszerint rangsoroljuk, hogy milyen messzire vannak olyan megoldásoktól, amelyek a kommunizmus alatt léteztek. Nem szabadultunk meg a kommunista dogmatizmustól, amíg egy megoldás hatékonyságát előre feltételezzük (aszerint, hogy állami vagy privát), ahelyett hogy vizsgálnánk. A Delta Airlines az jó, mert privát (annak ellenére, hogy pillanatnyilag csődeljárás alatt van), a Finnair vagy mondjuk az Air New Zealand (vagy a Lufthansa 1997-ig) pedig biztos rossz, mert többségi tulajdonosa az állam. Ez pont olyan téves és ostoba, mintha azt mondanánk, hogy a Delta ellen azért van csődeljárás, mert privát, tehát rossz.

Néhány évvel ezelőtt a szerbiai elnökválasztáson feltűnt egy igen érdekes figura. Francia elnökválasztásokon volt rá példa, hogy egy komikus is beszállt, tisztán heccből. Itt nem biztos, hogy heccről volt csak szó, bár hasonló volt az eredmény. A jelöltnek a ragadványnevét jegyezte meg a közönség: „Mújó, a tolvaj”. Azt is megjegyezték, hogy házasságot ajánlott Carla de Ponténak, a hágai törvényszék főügyészének, azt ígérve a szerb választóknak, hogy e házasság révén az ügyésznő majd szerbbaráttá lesz. Persze magyaráznia kellett a nevét is. A magyarázat egyszerű volt. „A Mújó, a tolvaj nevet a kommunizmus alatt kaptam, márpedig köztudott, hogy amit a kommunisták mondanak, annak mindig az ellenkezője igaz.”

A tanulmány teljes szövege itt olvasható.


Várady Tibor

Kommunista piacgondolkodás. Beszélő, 2007. július-augusztus.