center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Mennyibe kerül a Tisztelt Ház?
Bornemissza Iván, www.prherald.hu, 2006. június 1.

Néhány honatyánk és -anyánk keresete lépi csak át a bruttó 700 ezres határt. Más kérdés persze, mennyit keres egy képviselő, és más az, hogy valójában milyen természetbeni juttatások segítik útját, legyen az mobiltelefon, hordozható számítógép vagy orvosi ellátás, utazási vagy lakhatási költségtérítés.

Ha egy átlagos képviselővel szóba elegyedünk a vörös szőnyegen álldogálva ülésszünetben, akkor nagyjából három perc fejszámolással meg fogja tudni mondani, hogy melyik munkatársa mennyit keres. Meglehetősen precízen szabályozott a képviselők, állami vezetők (a kormány tagjai és a politikai államtitkárok), valamint a legfőbb közjogi méltóságok (az Országgyűlés elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a miniszterelnök, a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság elnöke) fizetése. Az igénybe vett egyéb juttatások kiszámolása már nagyobb fejtörést okozhat, lévén hogy egy adható keretről van szó, melynek a maximumai vannak meghatározva. A Parlamenten kívül is van természetesen élet, például gazdasági élet, mely kisegítheti az átmeneti anyagi gondokba kerülő atyáinkat. Erről a jó atyafiság vagy a jó szimat segítségével tudhatunk meg többet. (Ehelyütt utóbbira nem térnék ki, egy 1997-ben meghozott – és 2001-ben megszigorított – törvény rendelkezik a gazdasági összeférhetetlenségről. Ekkortól kötelező a képviselői adóbevallás is. Ha ennek nem hiszünk, akkor marad a jó atyafiság vagy a jó szimat.)

Képviselői és képviselőcsoporti költségek
Az alapfizetés a köztisztviselői alapbérből kerül megállapításra, annak hatszorosa, ez tehát 2006 áprilisáig bruttó 210 ezer forint, onnantól 220.800 forint. (Emlékeztetőül: ez az összeg 1990-ben még 32.500 forint volt.) A bruttó alapra jönnek a különböző funkciók után megállapított százalékok, ezek az 1990-es törvény óta nem változtak:

- (parlamenti) bizottsági tagságért 40%,
- kiemelt bizottsági tagságért 80%,
- bizottsági elnöki posztért 100%,
- bizottsági titkári posztért 60%,
- frakcióvezetői posztért 120 %,
- helyettes frakcióvezetői posztért 100%

jár a bruttó alapfizetésre. Egy képviselő legfeljebb két bizottság tagjaként részesülhet pótdíjban. Egy-egy képviselő további 70–160%-át veheti fel alapdíjának (mint költségtérítési átalányt) attól függően, hogy milyen messze lakik Budapesttől. (A külföldi utak azonban nem ebből fizetendők.) Nem budapesti lakhelyű képviselőknek lehetőség szerint szálláshelyet kell biztosítani. Ha ez nem megoldható, vagy ha a képviselő nem él vele, akkor az alapdíj 50%-át kell biztosítani számára – vagyis bruttó 110.400 forint albérletpénzt. Ez a pénz még egyszer jár, ha nyilatkozata szerinti lakóhelye nem egyéni választókörzetében van (illetve ha nem abban a megyében, ahonnan listásként a Parlamentbe került). A fenti albérletpénz tehát Budapestre mint munkahelyére és körzetére/területére ugyancsak mint munkahelyére jár.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének honlapján megtekinthetők a konkrét, éves költségtérítések és szállástérítések képviselőnként. 2004-ben például 1,042 milliárdot vettek fel honatyáink költségtérítésre, további 328 milliót szállásköltség-térítésre. Képviselőink részére biztosítani kell Házon belül vagy azon kívül irodai, illetőleg munkahelyiséget. Ingyenes a képviselő munkájához kapcsolódó postai levelezés és távközlési szolgáltatások, ingyenesek az Országgyűlés kiadványai és hivatalos dokumentumai, valamint az egészségügyi szolgáltatások. Ingyenes egy irodai vagy otthoni telefonkapcsolat létesítése is (a számlákat a képviselő fizeti), továbbá mindeddig a tömegközlekedés is az volt. Az egyes képviselők alapdíjuk akár 60%-át is lehívhatják munkájukat segítő, határozott szerződéssel, vagy vállalkozói jogviszonnyal rendelkező személyek alkalmazása esetén, azok finanszírozására.

Mivel a képviselők által betöltött tisztségekről van szó, ide kívánkozik még néhány, az országgyűlési munkához kapcsolódó, de nem állami vezetői fizetési kategória:
- a parlamenti alelnökök 180,
- a jegyzők 70 százalékát kapják meg a képviselői alapnak.

Frakciói többletjuttatások
Érdemes megjegyezni, hogy az egyes frakciók 50 főig egy frakcióvezető-helyettest, 51 és 100 fő között kettőt, 101 és 150 fő között hármat, 151 fő fölött négyet jelölhetnek, akik az említett juttatásokat igénybe veszik. Továbbá egy-egy frakció a működésével járó költségekre huszonöt képviselőnyi alapdíjat tud lehívni, a kormánypártiaknál plusz 30%, az ellenzékieknél plusz 60%-ot fejenként. Így tehát egy-egy frakció havonta maximum 7.176.000–8.832.000 forintot kaphat. Független képviselő az alapbér 75%-át számolhatja el mint a munkáját segítő költségeket. A frakciók igénybe vehetnek legfeljebb tizenhárom köztisztviselőt munkájuk segítésére. A frakciók irodai felszerelést és berendezést, valamint internetezési lehetőséget is kapnak.

Politikai államtitkári, miniszteri, miniszterelnöki fizetések. A közjogi méltóságok javadalmazása, egyéb juttatások
Hasonlóan a képviselői fizetésekhez, mind a minisztereket és politikai államtitkárokat, mind a közjogi méltóságokat megillető javadalmazás a köztisztviselői alapra épül. Ennek megfelelően ugyanúgy közszolgálati jogviszonyban töltött időnek, illetőleg nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. Tehát a képviselői, illetve politikai szerepvállalás nem jelent automatikusan gondtalan nyugdíjas éveket, hanem csak a nyugdíjalapot emeli – hasonlóan egyéb munkákhoz.

E területen is elég sok vita volt a rendszerváltás óta (amikor például a házelnöki alap megegyezett a képviselői alappal), mígnem 2000 májusában az addigi kusza számítási módokat egyszerűbbé tette parlamentünk, egyszersmind egy fizetési kategórába sorolták a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a házelnök, valamint az Alkotmánybíróság (AB) elnökének és a Legfelsőbb Bíróság (LB) elnökének fizetését. Ezt kiterjesztették a legfőbb ügyészre is. A 2006.áprilisi, 5,2 százalékos emelés után ez havi bruttó 1.435.200 forint. A miniszteri alapfizetés az 5,2%-os emelés után bruttó 1.234.000 forint körül mozog. A politikai államtitkárok fizetése a 2005-ös 909.480 forintot és az 5,2%-os áprilisi emelést figyelembe véve körülbelül 957 ezer forint.

A parlamenti szereplőknek a törvény garantálja a 13. havi fizetést, mivel illetményük a köztisztviselői javadalmazási rendszerre épül, épp ezért elfogadott a szövevényes szabályok által regulázott, vezetői posztban lévőket megillető premizálási rendszer is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a havi fizetésük 50–100%-a körüli összeget vehettek/vettek fel az állami vezetők. Ez tehát nem a mindenkinek – így a képviselőknek is – járó 13. havi illetmény, hanem egyfajta 14. havi fizetés. Zajosabb időszakokban, politikai botrányok idején, választási években ettől általában eltekintenek, nyugalmasabb időszakokban halkan és kétharmaddal megszavazzák mind a fizetésemelést, mind pedig a prémiumokat. A politikai tisztséget betöltő vezetők (a kormány tagjai és a politikai államtitkárok) minden évben negyven nap szabadságot vehetnek ki. Minden naptári évben legalább egy havi illetményre, jutalomra, továbbá idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak.

A miniszterelnök miniszterelnöki rezidencia használatára jogosult, sőt használnia is kell azt, ennek költségét a költségvetés állja. Ha legalább két évig volt ilyen tisztségben, és kéri, lakáshasználati jog illeti meg őt, illetve halála esetén özvegyét. Személyes gépkocsihasználat is megilleti egy évig. De ha történetesen két évig volt kormányfő, és a megbízatást követő harmadik év végén eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor évi 30.000 km személyes gépkocsihasználat illeti meg. A megfelelő színvonalú autót a rendőrség biztosítja. Továbbá két évig kétszemélyes titkárságot is kaphat. Az állami vezető jogosult továbbá hivatali lakásra, illetve lakásfenntartási térítésre, személyes biztosításra, napidíjra és ellátmányra, személygépkocsi használatára, közigazgatási („K“) távbeszélő-hálózat használatára, a kormányváró-helyiségek használatára, egészségügyi ellátásra, a kormányüdülő használatára.

Az Alkotmánybíróság elnökének, a Legfelsőbb Bíróság elnökének, az Országgyűlés elnökének lényegében ugyanazok a javadalmazási elvei, és hivatalának betöltése utáni juttatásai, mint a miniszterelnöknek. A köztársasági elnöknek két, egy magán- és egy hivatali személygépkocsi jár és személyi védelem magán- és hivatalos programokon egyaránt. Külföldön kíséret és ellátmány, esetenként különgép. Érdekesség, hogy a volt köztársasági elnök nyugdíjának és keresetének összege nem haladhatja meg a hivatalban levő elnök keresetét. Két elnöki év után minimum háromszobás lakás használati joga jár neki (halála után pedig özvegyének). Megbízatása alatt a rezidenciahasználat – csakúgy, mint a miniszterelnök esetében – egyszerre jog és kötelesség. A kormányüdülőt az elnök is használhatja, és az egészségügyi ellátás a volt elnököt is megilleti, valamint annyi évig 30.000 km éves gépkocsihasználat, ahány évig hivatalát betöltötte. Utóbbi idő feléig pedig kétfős titkárság is jár. Az elnöki címet megbízatása lejárta után megtarthatja.

Végkielégítés, nyugdíjazás, élet a parlamenti munka után
A törvény szerint, ha a képviselő megbízatása az országgyűlési ciklus befejeztével véget ér (és nem választják újra), hat hónapi alap- és pótdíjait egy összegben megkapja, a megelőző hat hónap átlagát figyelembe véve. Nem pusztán a képviselősége és illetményei képeznek nyugdíjalapot és szolgálati időt, hanem ez a hat havi összeg is. Ha ekkor öt éven belül betölti a nyugdíjkorhatárt, akkor egyszersmind öregségi nyugdíjra is jogosult. (Ha újraválasztják, akkor persze nem.)

Politikai tisztséget betöltő vezetőknél ez következőképp alakul. Ha a vezető már három éve betölti tisztségét, és lemond, akkor három-, egyéb esetben (például véget ér a megbízatása, felmentik, vagy meghal) hat havi illetményben részesül (ez is nyugdíjalap és szolgálati idő). Ha egy és három év közötti időtartamot szolgált, a fentiek 50%-ára jogosult. Halál esetén ezt az összeget özvegye kapja. Öregségi nyugdíjra jogosult, ha legalább három évig betöltötte tisztségét, továbbá ha nem lemondással szűnt meg a hivatala, és ha az annak megszűnése utáni harmadik naptári év végéig amúgy is elérné a nyugdíjkorhatárt. Ha egyenesen közszolgálati jogviszonyból megy nyugdíjba, megtarthatja a közszolgálati jogviszonyára utaló megnevezést (pl.: „miniszterelnök“). Egyéb okból megszűnő megbízatás esetén csak a „volt“ előtaggal használható a korábbi cím (pl.: „v. miniszterelnök“). Az Alkotmánybíróság elnöke, az Országgyűlés elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke egységesen két évi szolgálat után kaphatja meg a hat hónapi, illetve három hónapi illetményét attól függően, hogy lejárt a megbízatása (illetőleg betöltötte a 70. évét), avagy önként mondott le (utóbbira jár a csak három hónapi tiszteletdíj). A köztársaság elnöke e tekintetben is nagyobb előnyöket élvez. Neki mindhalálig kijár a mindenkori köztársasági elnöki fizetés. Az állami vezetők csak akkor részesülnek végkielégítésben, ha nem ülnek vissza képviselőnek, és nem tudnak visszatérni azonnal civil munkájukba. Ez viszonylag ritka, és ez történt az annak idején leköszönő Bokros Lajossal, aki a hat plusz egy havi (13. havi), amúgy is kijáró fizetése mellé egy vékonyka, két havi végkielégítést is kapott.

Szóval mennyi is az annyi?
Hogy hány minisztérium, és ezzel szoros összefüggésben hány politikai és közigazgatási államtitkár van, továbbá hány parlamenti alelnök, jegyző és hány parlamenti bizottság – ez politikai döntés kérdése, és az állami kiadások lefaragásában nem kis szerepe lehet. Vegyünk néhány példát. Szili Katalin egyik reggeli nyilatkozatában elmondta, hogy az eddigi 492 parlamenti bizottsági helyből 350-etszeretnének fenntartani. Ha mi a „lefaragott“ 142 helyet az egyszerűség kedvéért egy átlagosnak tűnő számmal, a képviselői alapbér 60%-ával és 12 hónappal beszorozzuk, akkor kijön, hogy 142 x 220.800 x 0,6 x 12 = 225.745.920 bruttó forinttal, azaz négy év alatt durván egymilliárddal marad a költségvetés gazdagabb a bizottságok ilyetén megkurtítása eredményeként.

Mostanra biztosnak látszik, hogy tíz parlamenti jegyzővel indul ez a ciklus, és valószínűleg öt országgyűlési alelnök lesz. Egy jegyzőnyi csökkentéssel 220.800 x 0,8 x 12 x 4 = 8.478.720 forintot lehet megtakarítani ciklusonként. Tizenegy plusz egy minisztériumunk lesz, egy-egy államtitkárnak nevezett miniszterelnök-helyettessel. Megszűnik tehát a politikai és közigazgatási államtitkári poszt és bérbesorolás – nem csak a parlamentben, hanem azon kívül is (például a megyei közigazgatási hivatalok elnökei esetében). Egyes képviselők elégedetlenek a fizetéseikkel, hiszen a gazdasági szereplőkhöz képest, de még a topmenedzserekhez képest is keveset keresnek – ráadásul azzal a tudattal kell együtt élniük, hogy ők nem vállakozhatnak olyan szabadon (s ez most még tovább szigorodik), illetve nem egyértelműek a társadalomba való „visszaileszkedési“ csatornák sem.

Bizonyos keretek között van mód halmozni a tisztségeket, és az ezért járó tiszteletdíjakat. Bármely képviselő megválasztható ugyanis az Országgyűlés tisztségeibe és bizottságaiba, ha a törvény kivételt nem tesz. Ha például a képviselő egyúttal miniszterelnök, miniszter vagy politikai államtitkár, akkor nem lehet az Országgyűlés elnöke, alelnöke, jegyzője, vagy országgyűlési bizottság tagja. De mi van akkor, ha valaki egy bizottság tagja, egy másik elnöke, emellett frakcióvezető, és mondjuk országgyűlési jegyző? Ha ehhez 200 kilométerre lakik, elvben a bruttó egymilliós, vagy magasabb kereset is kijöhet. Elvben. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy valahol a bruttó hétszázezer forint környékén lehet a plafon. Ezt erősíti az index.hu „Kis pártok képviselői a 'hétszázezresek klubjában'“ című, 2005 januárjában megjelent cikke. Akkor néhány honatyánk és -anyánk lépte csak át a bruttó 700 ezres határt, és azóta csak egy 5,2 százalékos emelés volt. Más kérdés persze, mennyit keres egy képviselő, és más az, hogy valójában milyen természetbeni juttatások segítik útját, legyen az mobiltelefon, hordozható számítógép vagy orvosi ellátás, utazási vagy lakhatási költségtérítés. Úgy tűnik, hogy a hivatalba lépő második Gyurcsány-kormány – az olcsóbb állam szellemében – kész néhány olyan lépésre, amelyek a politikai elitnek a közvéleményben okkal vagy ok nélkül visszatetszést keltő javadalmazását, illetőleg a „demokratikus bürokrácia“ méretét ténylegesen megkurtítják. Elitünk magán kezdi tehát a műtéti beavatkozást. Üdítő például, hogy ezentúl képviselő polgártársainknak is meg kell venniük a buszjegyet.

Munkámhoz felhasználtam a Magyar Hírlap, a HVG, az Index.hu archívumát, a Magyar Köztársaság Országgyűlése honlapját, a vonatkozó törvényeket (1990. évi LVI., 1997. évi LXXIX., 2000. évi XXXIX., 1992. évi XXIII.), valamint a számológépemet.

A szerző a Pécsi Tudományegyetemen végzett szociológia szakon.

Bornemissza Iván

Mennyibe kerül a Tisztelt Ház?, www.prherald.hu, 2006. június 1.