center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Nálunk a nő anya vagy diák lehet a hírekben
Matalin Dóra, Népszabadság, 2010. december 28.

Magyarországon a híradókban, rádiókban, lapokban megszólaló szereplők mindössze negyede nő. Öt éve még feleennyien sem voltak– derül ki egy 108 országot érintő médiavizsgálatból. Ami a hírek készítőit illeti, minél fontosabb egy téma, annál kisebb eséllyel tudósít róla nő. A politikai és gazdasági hírek harmadát készítik nők, míg a hírességekkel, művészetekkel és sporttal kapcsolatos beszámolók jóval több mint a felét.

2009. november 10-e átlagos nap volt a hírszerkesztőségek munkatársai számára. Nem tudtak, nem is tudhattak arról, hogy a nemzetközi médiafigyelő projekt ezt a napot választotta arra, hogy immár negyedik alkalommal megvizsgálja, milyen a nők jelenléte a tévékben, rádiókban, a nyomtatott sajtóban és az interneten. Összesen 108 ország – közte Magyarország –több mint 1200 napilapját, tévé- és rádiócsatornáját vizsgálták meg. A kutatásban több mint 16 ezer hírt, több mint húszezer újságírót és műsorkészítőt és több mint 35 ezer interjú- vagy híralanyt elemeztek ki.

A nemrég bemutatott jelentés szerint azoknak, akikről ezen a napon a világ híreiben hallottunk, olvastunk, 24 százaléka volt nő. Ez ugyan nem sok, mégis komoly javulás az első, 1995-ben készült vizsgálathoz képest, akkor ugyanis csak 17 százalék volt ez az arány. A megszólaltatott szereplők között minden foglalkozási kategóriában több volt a férfi, kivéve ha háztartásbeliekről, szülőkről vagy diákokról volt szó. A szóvivők 81, a szakértők 80 százaléka férfi volt. A jelentés kiemeli: a tudósításokból egy olyan világ tárul elénk, ahol a nők gyakorlatilag láthatatlanok az otthonon kívüli munka tevékeny résztvevőiként. Egy kategóriában voltak jelentősen többen: áldozatszerepben. Az öszszes női megszólaló 18, a férfi alanyok 8 százaléka azért került be valamilyen híranyagba, mert bűncselekmény, baleset vagy természeti katasztrófa áldozata lett.

Sáfrány Réka, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkatársa hozzátette: női és férfi szereplőkről más információkat tartottak fontosnak közölni a lapok s a műsorok. A nők 22, míg a férfiak csak 12 százalékának számoltak be az életkoráról, a családi állapot említése pedig nők esetében négyszer gyakoribb volt.

Az újságokba a női alanyok 26, míg a férfiak csak 17 százalékáról került be fotó. A tudósítások 37 százalékát készítették nők, a tévékben több, a rádiókban s a nyomtatott sajtóban kevesebb női tudósító dolgozik. Az is kiderült, hogy a nők jellemzően a kevésbé fontos témákat, a hírsorrendben hátrébb szereplő anyagokat készítették.

Magyarországon a vizsgált napon a H1N1-járvány terjedése, az oltóanyag elérhetősége, a pénzügyi világválság okozta problémák, két kereskedelmi rádió elnémítása és a berlini fal leomlásának huszadik évfordulója szerepelt a vezető hírek között. Itthon az összes híralany negyede volt nő, ami jelent némi fejlődést 2005-höz képest, amikor csak 12 százalékuk, de a lakosság férfi-nő arányát természetesen nem tükrözi. Érdekes különbség, hogy a legtöbb női riportalany a tévékben szerepelt, ezt a nyomtatott sajtó követi, a legkevesebb, alig 18 százaléknyi női megszólaló pedig a rádiókban volt. Magyarországon valamiért még fontosabb, hogy a női megszólalókról legyen, a férfiakról ne legyen fotó a lapokban: a hírekben szereplők nők közel fele fényképen is megjelent, szemben a férfiak 15 százalékával.

A jelentés készítői kiemelték: tisztában vannak azzal, hogy a média nem képes közvetlenül befolyásolni a nők számát a politikusok vagy a vállalatvezetők között.Tehát ha nincs túl sok női politikus (például Magyarországon), akkor jóval nehezebb egy politikai hírben női megszólalót találni. Ugyanakkor hangsúlyozták: arra van módjuk a szerkesztőknek, újságíróknak, hogy egy téma feldolgozásánál figyelembe vegyék az esélyegyenlőség szempontját, és ha van rá mód, férfi és női szakértőket is megszólaltassanak.

Ami az anyagok készítőit illeti, Magyarországra is igaz, hogy minél fontosabb egy téma, annál kisebb eséllyel tudósít róla nő. A politikai és gazdasági hírek harmadát készítették nők, társadalmi, jogi, tudományos és egészségügyi hírek esetében negyven százalék körül volt az arányuk, míg a hírességekkel, művészetekkel és sporttal kapcsolatos beszámolókat már 66 százalékban ők készítették. Ugyanez áll arra is, hogy az adott hírt férfi vagy női bemondó olvassa-e fel. A politikai és gazdasági híreket nagyrészt férfiak, míg a bulvárvagy művészeti témákat nők olvasták fel. Valamennyi hír esetében megvizsgálták, hogy megkérdőjelezik vagy alátámasztják a meglévő nemi sztereotípiákat. Úgy találták, hogy a tudósítások többsége egyiket sem tette, 13 százaléka erősítette, és csupán 3 százaléka kérdőjelezte meg az előítéleteket. A kutatók kiemeltek néhány általuk különösen károsnak tartott tudósítást. Az egyik bulvárlap pél dául Agyonlőtte Szilviát börtönőr társa – Szerelmi dráma Székesfehérvárott, a rácsok mögött címmel számolt be egy gyilkosságról. A cikk az áldozatot név szerint említette, az elkövetőnek csak a foglalkozására utalt. Kizárólag férfiakat kérdeztek meg, és olyan kifejezésekkel illették a gyilkosságot, mint „szerelemféltés”, „szívbe markoló tragédia”. És hogy ez miért baj? A nemzetközi médiafigyelő projekt szerint ezzel a készítők azt sugallták, hogy az ilyen típusú erőszak elkerülhetetlen tragédia, amely két ember között, négyszemközt történik, amelybe környezetükből senki nem képes és nem is kell hogy beavatkozzon. – Egy-két mondat elég lett volna arról, hogy vannak kiutak egy bántalmazó kapcsolatból – tette hozzá Sáfrány.


Matalin Dóra

Nálunk a nő anya vagy diák lehet a hírekben. Népszabadság, 2010. december 28.