center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Újratöltve
Berkes Péter, Magyar Hírlap, 2007. április 2.

Berkes Péter marketing- és reklámkutató szakterületének szempontjai alapján elemzi a közelmúlt politikai eseményeit.

Orbán Viktor március idusán elhangzott beszédének fókuszába a történelmi analógiákon túl a már ismert retorikai fordulatokat állította. Ebből kiindulva a közelmúltbeli "kommunikációs attrakcióit" érdemes egy értelmezési keretbe foglaltan kezelni.

Határvonalak áttörése
A pártelnöknek az volt a közelmúlt legjelentősebb kérdése, hogy képes-e a jelenlegi kormány teljesítményével különféle okok miatt elégedetlen – főként a közvélemény-kutatók által definiált "új többséggel" kibővülő – szavazói csoportokat érdemben megszólítani. Minden korábbinál közvetlenebb módon kezdte el definiálni azokat a társadalmi szegmenseket, amelyeket a Gyurcsány-kormány reformintézkedései a legérzékenyebben érintenek, tekintet nélkül arra, hogy ezek a problémák a hagyományos baloldali–jobboldali interpretációs keretben korábban miként jelentek meg. Orbán Viktor beszédeiben folyamatosan jelentős részt szentel a kormányfői fogalomrendszer hiteltelenítésének, az ortodox baloldali értékek devalválásának, a jobboldali ideológiai csapásirány átértelmezésének. Számos olyan megállapítást tett és tesz, amelyeket korábban a lehető legnagyobb gonddal került a politikai elit, jobb- és baloldalon egyaránt, tartva a nemzeti radikalizmus vádjától és annak minden következményétől. Orbán Viktor viszont érzékelhetően világos megfontolások alapján emeli beszédébe ezeket az elemeket.

Mostanság uralkodó érvrendszere kommunikációs szempontból egyet jelent a jobboldalt övező márkavédjegyek, fogalmi körök újradefiniálásával is. A Fidesznek volt egy sokak szerint kiváló története 1998-ban, mely a jövőre nyitott kapukat döngetett. Retorikája masszívan értékközpontú volt, sikerült lefoglalnia olyan tiszteletreméltó és nagy becsben tartott fogalmakat, mint a haza, a nemzet, a polgár, a család, a munka, a rend, a lokálpatriotizmus, a nemzeti büszkeség. A polgár valóságos márkavédjeggyé vált. A Fidesz politikusai teljes mértékben kihasználták a polgár szóban rejlő lehetőséget. Az én olvasatomban a polgár az, akinek a gazdasági, kulturális és politikai erőforrások felett autonóm rendelkezési joga van, ezenkívül bizonyos mentalitás és értékrend is kapcsolódik hozzá. Úgy látom azonban, hogy a Fidesz addig pumpálta a polgári márkát, amíg ki nem durrant. Négy év alatt túl sok mindenre ragasztotta rá. A márka elvesztette erejét. Kérdés, hogy talál-e másikat, valami újat, valami élettel telit. Orbán Viktor megnyilatkozásai alapján, úgy tűnik, hogy sikerült megtalálnia az újabb fogódzókat: új többség, új arisztokrácia, plebejus konzervativizmus. Ezek a Fidesz formanyelvének legújabb kulcsszavai. A beszédekben felvetett összefüggések rendkívül veszélyesek a szociálliberális koalíciónak, hiszen áttörik a jobboldal és baloldal közötti határvonalakat, a választói csoportokat politikai identitásuktól és orientációjuktól függetlenül szólítják meg.

Célközönség
A modern médiademokráciákban a vérprofi marketingpolitikus érti és figyelembe veszi, hogy a választói mit akarnak, mit remélnek. A Fidesz vezetője minden választócsoport felé nyitni kíván: az idősek, a betegek, a gyermeket nevelők, a vállalkozók, a munkanélküliek, a munkavállalók felé. Igyekszik egy sátorba terelni a hagyományokat becsülő úri középosztályt és a globalizáció miatt aggódó vidéki értelmiséget. Szól a fiatal kapitalistákhoz, vállalkozókhoz, a társadalom leginkább aktív és adaptív rétegéhez, amely unja a szociális érzékenységről szóló litániákat, vonzza az egyetemistákat. Ám a formálódó – "új többséggel" kibővülő – szavazóbázis egyben tartása igencsak nehéz feladatnak ígérkezik, ugyanis a jobboldal szavazócsoportjai között jelentősen megnőhet a már eddig sem csekély ideológiai fesztávolság.

A politikai pártok alapján megszólítható választói célközönségek alapvetően négy típusba sorolhatók. Az elsődleges célcsoportot minden pártnak a hagyományosan lojális választói jelentik. Két feladat vetődik fel velük kapcsolatban: az egyik a lojalitás megtartása, a másik a szavazókészség aktivizálása. A másik nagy célcsoportot a párttal szimpatizáló, de bizonytalan voksolók alkotják. Valamennyi párt erre a rétegre fordítja a legtöbb energiát, időt és a legnagyobb figyelmet. A harmadik célcsoport a más, de az adott párthoz hasonló programmal jelentkező pártokkal szimpatizáló szavazóké. A negyedik célcsoportnak lehet tekinteni a párttal egyáltalán nem szimpatizálók táborát, amelyre nem érdemes számottevő energiát pazarolni, mert a legritkább esetben lesz eredménye. Orbán Viktor beszédeit elemezve azonban kiderül, hogy jelentős fejezeteket szentel a legutóbbi szegmensnek is. Az elbizonytalanodó baloldali szavazók megrendült bizalmát kívánja az általa vázolt, ez idáig csupán a retorika szintjén meglévő programmal helyrebillenteni. Logikáját alátámasztja az Elizabeth Noell Neumann által kidolgozott elhallgatási spirál elmélete. Ez azokra az emberekre utal, akik úgy gondolják, hogy kevesebben vannak, illetve akik úgy hiszik, hogy véleményük miatt félniük kell, szégyellni magukat, és inkább hallgatnak.

Híd nélkül
Nem hiszem, hogy rövid idő alatt híd emelhető a két tábor közé. Abban viszont bízom, hogy a nagypolitika forgószínpadának cselekvőképes aktorai biztosítani tudják, hogy a kulturális vetélkedés a demokrácia keretei között folytatódjon. Reménykedem, hogy a permanens kiabálástól hangos politikai piacon sem veszíti el nyugalmát és józan ítélőképességét a választópolgár.

Berkes Péter marketing- és reklámkutató

Újratöltve, Magyar Hírlap, 2007. április 2.