center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Áldja meg az Isten Horn Gyulát!
Gavra Gábor, www.hirszerzo.hu, 2007. június 28.

Horn Gyula kitüntetésének ügye a legkevésbé a maga világképéhez évtizedek óta következetesen ragaszkodó Horn Gyuláról, de nem is a kitüntetéssel szembeni aggályait hangoztató Sólyom Lászlóról szól. Hanem a fejében uralkodó ideológiai zűrzavar útvesztőiben lassan elvesző Gyurcsány Ferencről.

Horn Gyula bizonyos értelemben a rendszerváltás legsikeresebb kormányfője volt. 1994-ben elképesztő államháztartási mutatókkal vette át az ország irányítását dr. Boross epizódnyi miniszterelnöksége után, hogy – közel egyéves, vállalhatatlan tökölődés és Békesi Lászlóval folytatott árnyékboksz után – pártja szavazóinak idegeit borzolva nyomja keresztül az MSZP-n a Bokros-csomagot, 1997-re fenntartható növekedési pályára állítva a magyar gazdaságot.
 
A Bokros-csomaggal és a vasfüggöny 1989-es lebontásában játszott szerepével (melynek ténye nem vitatható, legfeljebb fontossága) Horn Gyula mindenképpen a Kádár köpönyegéből előbújt, a demokratikus átmenet körülményeihez alkalmazkodó, hosszú időn át azokat alakító közszereplők (mondjuk Medgyessy Péter, Németh Miklós, Pozsgay Imre vagy Szűrös Mátyás) fölé emelkedett.
 
Innen nézve logikus lépés, hogy 75. születésnapja alkalmából a miniszterelnök elődje kitüntetését kezdeményezte Sólyom Lászlónál. És védhető Gyurcsány érvelése is, amely szerint Horn „progresszív, európai politikussá vált az elmúlt évtizedekben”.
 
Ám amikor Horn Gyuláról beszélünk, nem feledkezhetünk meg arról sem – mint ahogy az államfő a jelek szerint nem is feledkezik meg –, hogy mi volt Horn Gyula szerepe a magyar történelemben az elmúlt közel húsz évet megelőző időszakban, ahogy az sem mellékes, hogy Horn hogyan tekint saját, Kádár-rendszerbeli szerepére.
 
Horn Gyula 1994-ben megengedhette magának, hogy egy „na és?”-sel intézze el 1956-os karhatalmista múltjának felidézését, ráadásul 1988-89 előtti szerepének közismertsége mit sem változtatott azon, hogy erős választói felhatalmazással lett a Magyar Köztársaság legitim, és mint arról már volt szó, nem is sikertelen kormányfője.
 
Ám attól, hogy a rendszerváltás kerekasztal-tárgyalásokon kialkudott feltételei nem diszkvalifikálták az MSZMP és csatolt részei egykori vezetőit a demokratikus politikai versengésben, a választók pedig 1994-ben a legnagyobb politikai erővé tették a kádári utódpártot, vezetőinek 1989 előtti múltja még nem vált nem létezővé.
 
Horn Gyulával egy olyan politikus kapná a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjének polgári tagozatát, aki szerint az évtizedeken keresztül minden magyarországi demokratikus törekvést előbb vérbe-, később „csupán” elfojtó Kádár János „szociáldemokrata politikus” volt.
 
Ráadásul egy olyan miniszterelnök előterjesztésére, aki nem olyan régen, ez év februárjában még így oktatta saját pártja kádári örökséggel szembenézni képtelen vezetőit, tagságát és szavazóit (a választók kioktatása önmagában is érdekes műfaj, erről az Antall-korszak elitista konzervatívjaitól Csepeli „Civilizátor” Györgyig sokan tudnának mesélni Gyurcsánynak):
 
„Amikor mi, a demokratikus magyar baloldal vezetői és támogatói Nagy Imrét, a korábbi kommunistát, majd nemzetének függetlenség- és szabadságvágyával azonosuló, önmagával is küzdő hazafit, a mártír miniszterelnököt tekintjük példának, akkor muszáj válaszolnunk arra a kérdésre, mi a viszonyunk Kádár Jánoshoz és rendszeréhez. Nem lehet egyszerre igent mondani Nagy Imrére és Kádárra.
 
Ez a két hagyomány történelmi értelemben összeegyeztethetetlen, politikai és morális tekintetben pedig kibékíthetetlen. Nem lehet is-is politikát folytatni, az egyikről beszélni, a másikról meg politikai szemérem vagy egyéb taktikai megfontolás miatt hallgatni. A magyar demokratikus baloldalnak választania kell Nagy Imre és Kádár János egymással szemben álló öröksége között, és büszkén kell vállalnia, hogy Nagy Imre politikai, szellemi örökösének tekinti magát, így pedig éppen Kádárral szemben is fogalmazza meg és fogadja el ezt az örökséget.”
 
Akkor most mi is a helyzet a Nagy Imrére és Kádár Jánosra kimondott igenekkel? A halott Kádár öröksége elméletben büdös, de a prominens kádárista legmagasabb állami kitüntetése rendben van? Nagy Imrére igent mond a modern, haladó és igazságos baloldal, de a néhai miniszterelnököt eláruló és akasztófára juttató Kádárt „szociáldemokrata politikusnak” nevező, a Nagy Imre nevével (is) fémjelzett forradalom vérbe fojtásában fegyverrel a kézben közreműködő Horn Gyulát a köztársaság legkitűnőbb polgárai közé emeli?
 
Horn Gyula kitüntetésének ügye a legkevésbé a maga világképéhez évtizedek óta következetesen ragaszkodó Horn Gyuláról, de nem is a kitüntetéssel szembeni aggályait hangoztató Sólyom Lászlóról szól. Hanem a fejében uralkodó ideológiai zűrzavar útvesztőiben lassan elvesző Gyurcsány Ferencről. Meg az utódpárti magyar baloldal általa ígért megújulásának kudarcba fulladt kísérletéről.

Gavra Gábor

Áldja meg az Isten Horn Gyulát! www.hirszerzo.hu, 2007. június 28.