center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A szellemi fejlesztés a gazdasági siker alapja: a dán népfőiskolák példája
Jens Clausen, www.találjuk-ki.hu, 2007. január 3.

A dán mintára, dán együttműködésre épülő hantosi népfőiskola a környékbeli falvak lakóinak – gazdáknak, munkanélkülieknek, stb. – tervezi és szánja programjait. Az évek során a munka kiszélesedett, ma már országos és nemzetközi programokat is szerveznek, amelyek fókuszában mindenkor a fenntartható vidékfejlesztés áll.

Szülőhazámról, Dániáról szól ez az előadás, ahol a földreformok a jobbágyság felszabadításával kezdődtek a 19. század elején. Ahhoz azonban, hogy a felszabadított jobbágyság megállja a helyét az életben az új körülmények között, már nem mint jobbágy, fontos volt a felnövekvő réteg oktatása. Ennek érdekében jött létre 1814-ben az az Általános Iskolatörvény, amely kimondta, hogy az országban a dán a hivatalos nyelv az addigi német helyett, és minden gyereknek kötelező iskolába járnia 7 és 14 éves kora között. Tulajdonképpen ezt tekinthetjük a címben is jelölt szellemi fejlesztés első lépésének. 1844-ben megalakult az első népfőiskola Dániában, majd nem sokkal később, 1849-ben létrejött az alkotmány, amely az új társadalom alapköveként szolgált, és amely révén befejeződött a kései feudalizmus kora. Mivel akkor már megvolt az emberek szabad egyesülési joga, ez nagy lendületet adott a különféle egyesületek megalakulásának. Az 1850-es évektől induló időszakot tekinthetjük a mezőgazdasági egyesületek megalakulása virágkorának. 1851-től kezdődően pedig már állami támogatás járt a népfőiskoláknak. 1864 szomorú évszám a dán történelemben. Dánia Sřnderjylland nevű részét (Dél-Dánia) akkor csatolták Németországhoz az Ausztria-Poroszország elleni háború után. A következő öt évben mintegy passzív ellenállásként kb. 50 népfőiskolát alapítottak Dániában a nemzeti tudat megőrzésére. (Dánia 1920-ban visszakapta az elcsatolt déli részt.)

A szétszakítottság ellenére vagy talán éppen a nép életben tartása érdekében a 19. század vége felé újabb és újabb egyesületek és szövetkezetek alakultak.
- 1882-ben az első szövetkezeti tejüzem
- 1893-ban a mezőgazdasági egyesületeket országos szinten összevonták
- 1899-ben jött létre az első törvény a kisebb birtokok (állami segítséggel történő) megalapítására.

Néhány részlet a dán földtörvényből
§ 1. A törvény célja
1. biztosítani a mezőgazdasági birtok felelős és sokoldalú felhasználását, figyelembe véve a földművelést és a termelést, a természetet, a környezetet és a tájvédelmi értékeket;
2. biztosítani a fenntartható fejlesztést a mezőgazdasági szférában;
3. javítani a versenyképességet ezeken a területeken;
4. biztosítani a lakosság helyben maradását, és
5. a vidéki körzetek fejlesztését;
6. magántulajdonban tartani a legtöbb birtokot és annak működtetését, ezenkívül
7. biztosítani a szükséges termelési alapot a mezőgazdasági vállalkozáshoz

Néhány részlet a dán alkotmányból
§ 97. Minden törvény eltörlése, amely a nemesek részére címhez és ranghoz kötött előnyöket biztosított.
§ 87. A magántulajdon sérthetetlen. Senki nem kötelezhető arra, hogy lemondjon saját tulajdonáról, hacsak a közjó nem igényli azt. Ha ilyen előfordul, az természetesen térítés ellenében történik.
§ 92. A polgároknak előzetes engedélykérés nélkül joguk van törvényes céllal egyesületet alapítani. Egy egyesületet sem lehet megszüntetni kormányrendelet alapján. Meg lehet ugyan tiltani az egyesületek működését, ezt azonban azonnal, jogi úton kell rendezni és mindez csak törvényes úton, teljes kárpótlással történhet

Az 1844–1851 közötti időszakban alapították az első népfőiskolákat, amikor a „nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk” pedagógiai elv érvényesült. Vagyis elsősorban az érdeklődés felkeltését tartották szem előtt, s csak aztán jött a felvilágosítás. Ez az akadémiai képzéssel szemben olyan alternatívát jelentett, amely a gyakorlati értékeket tartotta elsőrendűnek. A népfőiskolákon nem voltak vizsgák, a tanár csak mesélt – a dán állam felépítéséről, a történelemről, a kereszténységről és az északi mitológiáról. Az oktatás féléves volt, csak télen folyt, ezalatt a diákok a népfőiskolán laktak.

Az egyesületi élet és felvilágosítás
Mindenütt az alkotmány fent idézett 92. §-a értelmében folyt az egyesületi képzés, vagyis egy kezdeményezést sem lehetett megszüntetni. Így a városokban a városi polgárság kezdeményezésére szakszervezetek, betegbiztosítási egyesületek, temetkezési egyesületek, ipari és kézműves egyesületek jöttek létre, míg vidéken a vidéki polgárság kezdeményezésére mezőgazdasági egyesületek, később parasztszövetségek, kereskedelmi és kézműves egyesületek, sportegyesületek, hitgyülekezetek és népfőiskolai egyesületek alakultak, amelyeknek maguk az iskolák voltak a tulajdonosai. Fontos volt, hogy az iskola után a vidéki emberek visszatérjenek a saját földjükre. A cél az volt, hogy tanulmányaik végeztével ne hivatalnok legyen belőlük, hanem máshol megszerzett tudásukat visszaforgassák a saját szülőföldjükön.

Az első szövetkezeti tejüzem
Amikor 1878-ban feltalálták a tejcentrifugát, megteremtődött a műszaki alap az első közös tejüzemhez (szövetkezethez), amely pár évvel később, 1882-ben alakult meg. Az első tejüzem vezetője népfőiskolai jellegű mezőgazdasági iskolába járt, tehát ezt a szellemet képviselte és terjesztette maga is. 1897-ben a szövetkezeti elnökök kb. fele már népfőiskolában végzett, negyedrészük pedig népfőiskolai alapon működő mezőgazdasági iskolába járt. A népfőiskoláknak köszönhetően létrejött a vidéki polgárság, amely egyenrangú volt – és ma is az – a városi polgársággal.

A szövetkezeti lét három pillére tehát:
1. Szabad egyesületalapítási jog (szellemi nyitottság)
2. Nagyobb bevétel a további feldolgozásnál
3. Piaci lehetőségek, egyensúlyban a piaci feltételekkel

Hantos, a Mezőföld szívében
Hantos 1000 fős település Fejér megyében, a Mezőföld szívében, ahol a közösségi élet a 80-as évek közepén egy pályázattal indult be. A falu 150 éves parkját újították fel, és a jó célért végzett közös munka összehozta az embereket. Hantos 1988-ban csatlakozott az akkor alakult Magyar Népfőiskolai Társasághoz. Ennek a társaságnak, amely a két világháború közötti magyar népfőiskolák hagyománya nyomán alakult, az volt a célja, hogy a kis településekre is tudást, kultúrát vigyen. Első elnöke Dr. Benda Kálmán történész, akadémikus, a háború előtti Tatai Népfőiskola egykori igazgatója volt.

1990-ben a hantosi közösség vezetője, Bolye Ferenc 4 és fél hónapot töltött a dán Rřddingi Népfőiskolán. Hazatérte után született meg a hantosi népfőiskola gondolata, melyért következetesen dolgozni kezdett: dán kapcsolatokat épített ki, többek között testvérfalusi kapcsolatot Hantos és a Ringkobing fjord partján fekvő Velling között. 1992-ben alakul meg Hantoson, helyiekből a Mezőföld Népfőiskolai Társaság.1995-től sikerül épületet bérelni – így tavaly már fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte az iskola, amely 1994-től együttműködik a testvérfalu népfőiskolájával – 136 magyar diák tanult a Vestjyllands Hřjskole-ban, januártól újra 6 magyar fiatal indul 5 hónapos kurzusra. A hantosi népfőiskola a környékbeli falvak lakóinak – gazdáknak, munkanélkülieknek, stb. – tervezi és szánja programjait. Az évek során a munka kiszélesedett, ma már országos és nemzetközi programokat is szerveznek, amelyek fókuszában mindenkor a fenntartható vidékfejlesztés áll.

Jens Clausen

A szellemi fejlesztés a gazdasági siker alapja: a dán népfőiskolák példája. www.találjuk-ki.hu, 2007. január 3.