center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Csoportkép hölgyekkel. A szoroptimisták
Szvetelszky Zsuzsanna, www.találjuk-ki.hu, 2006. október 26.

Minél jobban hálózódunk, annál erősebb a társadalmi helyzetünk. Ez a valódi női érdekérvényesítésre is vonatkozik – a rendszerváltás után is. Tanúi lehetünk, amint a többpártrendszerre épülő demokráciában – hol lassabban, hol gyorsabban – szerveződnek, akár újraszerveződnek a női civil hálózatok. Szükség is van az új keretekre, de az új tartalmakra is: a női életpálya biológiai és társadalmi okokból jelentősen eltér a férfiak klasszikus karriermodelljeitől. A külső elvárások ugyanúgy szaporodnak, a gyorsulás is kihat a nők döntéseire, miközben a várandósságtól a gyermeknevelésig, az unokák támogatásáig megannyi hagyományos mérföldkő tagolja a női létet.

A rendszerváltás előtti időszak sajnos nem igazán adott teret az alulról szerveződő csoportoknak: emiatt a most alakuló szervezetek többsége részben anyagi gondokkal, részben a kulturális minták hiányában az elismerés nehézségeivel küszködik. Schadt Mária társadalomkutató egy, a női civil szervezeteket elemző tanulmányában megállapítja, hogy bár az egyes politikai pártok ideológiájában erősödik a hagyományos női szerepek – feleség, anya, háziasszony – iránti igény, de a megvalósítást anélkül ösztönzik, hogy a családok anyagi nehézségeire alternatívákat mutatnának.

Mégis: idestova nyolcvanöt éve működik egy olyan nemzetközi szervezet, melyet lényege különböztet meg a többi nőegylettől: nem a karrier, hanem a hivatás szolgálatát állítják tevékenységük középpontjába. Az első szoroptimista klub 1921-ben alakult Kaliforniában, két évre rá megkezdődött az európai klubok alakulása is, először természetesen Londonban és Párizsban. 1928-ban megalakultak az amerikai és az európai klubok kontinentális föderációi. Első világkongresszusukat Londonban tartották, 1930-ban, közel háromszáz küldöttel. 1978-ban már 55 országban voltak tagszervezeteik, a világ minden kontinensén. Leghíresebb apostoluk a francia Suzanne Noel volt, az első plasztikai sebészek egyike, aki haláláig világszerte elkötelezetten – és gyakran saját zsebből finanszírozva – támogatta a klubhálózat bővülését és fennmaradását.

A szoroptimista klub nem kávézó úrinők gyülekezete, és háztartásbelieket sem fogadnak be. De nem is öncélú, vagy politikai ambícióiknak terepet kereső szüfrazsettek: szervezeteikben minden szakma képviselteti magát – és minden szakma legjobbjai –, de csak egy fővel: Hollandiában egy fogorvosnő például hosszú ideig várólistán volt, mert az ottani helyi szervezetben már volt fogorvos. Azzal, hogy minden tag egy-egy foglalkozási ágat képvisel, arra törekszenek, hogy átfogják, leképezzék az egész társadalmat.

Képességeiket, tapasztalataikat, jártasságaikat arra használják fel, hogy ne bevett jótékonykodási cselekedetekkel, hanem valódi szakértelemmel: kompetencia alapú aktivitásokkal szolgálják tágabb és szűkebb értelemben vett közösségeiket. Igen, szűkebb körben is szorgoskodnak: bár készek arra, hogy a világ minden táján beágyazódjanak a kapcsolatrendszerekbe, ezzel különleges átjárást biztosítva a kultúrák között, emellett a saját ismeretségi körükben és a kisebb településeken is keresik a rászorulókat, és személyre szabott segítséget nyújtanak nekik. Az embertől emberig keretben megvalósuló megoldások elsősorban életviteli tanácsokra, konkrét munkalehetőségek felkutatására vonatkoznak.

Soror optima – a görög eredetű kifejezés jelentése: a legjobb nővér. A szoroptimizmus központi fogalma az altruizmus, összetartó ereje pedig a szolidaritás. Eszméje – melynek lényege: képzett nők fognak össze a jó ügyért – diktatúrában nem működik, csak demokráciában. Pedig nem politikai csoportról, hanem párttól és vallástól is független, elfogulatlan, szolgálatokat nyújtó szervezetről van szó. Hitler uralma alatt a legtöbb európai országban megszűnt vagy szünetelt a klubok működése, s csak lassan éledtek újjá – Kubában ma sincs szoroptimizmus.

Korábban a nők magától értetődően ki voltak zárva a társadalom elitklubjaiból, de ma már a például a Rotary is fölveszi a nőket, s ez valamelyest csökkenti a szoroptimista mozgalom súlyát. Anélkül azonban, hogy a tevékenységük jelentőségét kétségbe vonná! Egy csipetnyi exkluzivitással kevesebb – ám annál több a probléma és a megoldandó gond a szédítő tempóban gyorsuló világ minden táján, ahol a nőknek különösen észnél kell lenniük, hogy ne terelje el a figyelmüket az új típusú karrierek, az ál-kihívások talmi csillogása.

A szoroptimisták tevékenysége ezért a jövőbeni szükségletekhez is kapcsolódik: aktív befolyást akarnak gyakorolni a társadalom pozitív változásaira. Ehhez nemcsak tájékozottnak kell lenni, de a társadalmi folyamatoknak is a részeseivé kell válni – ezt támogatja a „hivatás alapon” szerveződő tagság. Divatos kifejezéssel élve, „profiljuk” elég széles: a menekültügy, az oktatás, a környezetvédelem, az egészségügy, az emberi jogok kérdései egyaránt beletartoznak. Mindez némiképp specifikálva, a női részvétel jellegzetességeiből kifolyólag – bátorítják és lehetőségeikhez képest növelik a nők részvételét a döntések előkészítésében. A nők speciális szükségleteinek figyelembe vétele a hivatás, az irányítás, a képzés (az átképzés, stb.) területein is elengedhetetlen.

A budapesti klubot annak idején gróf Apponyi Albertné és Rosenberg Auguszta, a Nőszövetség alelnöke indították el. Az alapító tagok között volt tanár, építész, villamosmérnök, orvos, matematikus, pénzügyi szakértő, tolmács, idegenvezető. Magyarországon a rendszerváltás után éledt fel igazándiból a mozgalom, bár az ötvenes években már voltak titkos összejövetelek. Hazánkban jelenleg már öt klub működik országszerte, több mint száz taggal: Budapesten, Szegeden, Sopronban, Pécsett és Nyíregyházán.

Svájcban a szoroptimisták havonta öt percet kapnak a televízióban: ennyi idő éppen elég ahhoz, hogy a társadalom eleget tudjon ténykedésükről, és létük, jelentőségük bekerüljön a köztudatba. Nálunk szűkösebb médiafigyelemmel gazdálkodhatnak, de azért eléggé ismertek: leginkább persze ott, ahol szükség van rájuk. Az ipolytölgyesi gyermekotthon, a hűvösvölgyi szociális otthon is kapott támogatásukból, emellett segítik a fogyatékosokat is, valamint a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákokat, művészi tehetségeket – például abban, hogy eljuthassanak a nemzetközi versenyekre, képzésekre. Támogatják a Magyar Hospice Alapítványt (mely a halál méltóságának visszaállításáért, a betegek életminőségének javításáért küzd), a Fehér Kereszt Alapítványt (küldetésük a magyar gyermekvédelem megújítása, a családok gyermekmegtartó erejét megtartó mentálhigiénés modellek kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása).

A nők társadalmi megítélése ambivalens: a társadalom számára létfontosságú hagyományos női feladatokat a társadalom még mindig alig értékeli. A nemzetközi szoroptimista filozófia jelmondata: „Accepting the Challenge”. A magyar mozgalom kiterjeszti ezt a gondolatot: „Ha a nők helyzetén javítunk, az egész társadalom bajain segítünk”.

Soroptimist International

Szvetelszky Zsuzsanna

Csoportkép hölgyekkel. A szoroptimisták, www.találjuk-ki.hu, 2006. október 26.