center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

ORTT-MPRSZ
Tanácsadók. Kun Eszter, www.prherald.hu, 2007. június 26.

Együttműködési megállapodást írt alá az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) és a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSz). A megállapodás értelmében az MPRSZ által felállított tanácsadó testület a jövőben segíti az ORTT munkáját a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) kommunikációjának megítélésében.

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) elterjedésével összhangban, egyrészt megnőtt a vállalatok igénye felelős működésük minél szélesebb közvélemény felé történő kommunikálására, másrészt viszont ez alapvető társadalmi igény is, hiszen a létező felelős vállalati gyakorlatok minél szélesebb körű megismertetése mintákat, példákat nyújthat a későbbi követők számára. Így a műsorszolgáltatók egyre gyakrabban találkoznak azzal a dilemmával, hogy meg kell különböztetniük az engedélyezett CSR-kommunikációt a burkolt reklámtól. Ilyen esetben az ORTT-hez fordulhatnak állásfoglalásért.

Az ORTT elismerte a CSR társadalmi fontosságát, és kommunikációjának kereteit a burkolt reklám tilalmának megfelelően akként állapította meg, hogy az nem ösztönözhet üzleti magatartás igénybe vételére. Az ORTT ugyanakkor leszögezi, hogy a társadalmilag kívánatos magatartás minél szélesebb körű média-bemutatása indokolt.

Mivel a vállalatok felelős magatartásának kommunikációja a public relations szakma kompetenciájába tartozik, az MPRSZ felajánlotta szakmai segítségét annak eldöntésében, hogy mely híranyag felel meg a CSR-kommunikáció alapelveinek.

Ennek megvalósítása érdekében a PR Szövetség felállított egy Tanácsadó Testületet, amelynek feladata – az ORTT-től érkezett jelzés esetén – a kérdéses híranyagok, tervezetek, témák vizsgálata, és állásfoglalás készítése annak felelősség-tartalmát illetően.

A tanácsadó testület tagjai
Gerő Péter
Lakatos Zsófia
Sárosi Péter
Szeles Péter, Dr.

Az ORTT a Tanácsadó Testület által készített állásfoglalás felhasználásáról szabadon dönthet, s - amennyiben szükséges - a testület tagjaitól további információt és szakmai segítséget kérhet. Az Együttműködési megállapodást 2007. június 26-án Kovács György, az ORTT elnöke és Dr. Szeles Péter az MPRSZ elnöke írták alá.

Kun Eszter

ORTT-MPRSZ, Tanácsadók, www.prherald.hu, 2007. június 26.