center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Szinkron kontra felirat
Nyelvtudásunk és filmfogyasztási szokásaink. antennamagazin.hu, 2007. I. negyedév

Szakmabeli becslések szerint ma Magyarországon évi mintegy 500 000 percnyi (azaz körülbelül 347 napnyi!) hangzóanyagot szinkronizálnak, melynek mindössze kis hányadát teszik ki a mozifilmek. Mivel egy másfél órás mozifilm magyarítása 2,5-4 millió forint között mozog, az évi körülbelül 220 külföldi mozifilmnek csak 15-20 százaléka kerül szinkronnal a mozikba, a többi esetében a forgalmazók nem vállalják a pluszköltségekből származó kockázatot: feliratoztatnak.
A szinkronpiac urai tehát a tévék és a DVD-forgalmazók.

A hajdan dicsért, ma nemritkán kárhoztatásra érdemes magyar szinkronipar ugyanakkor napjainkra színvonal szempontjából két részre szakadt. Az egykor a Pannónia Szinkronstúdió által megalapozott „legendás" magyar szinkron régi dicsfénye ma már csak kevés cég munkájában ragyog. Kevesen dolgoznak a régi minőségeszmények jegyében, ezek egyike a Mafilm Audio Kft., ahol a mozifilmek szinkronjainak jelentős részét készíttetik a filmforgalmazók. A minőségi magyar változat elkészítéséhez szükséges hangtechnikai berendezések mellett ugyanis a szaktudással rendelkező régi munkatársak többsége is a kevés igényes cégben dolgozik. A tévészinkronok piacán ezzel szemben látványosan - helyesebben: hallhatóan - hanyatlik a minőség. A technikai fejlődéssel egyre olcsóbbak a szükséges felszerelések, vagyis könnyebb a piacra belépni, ugyanakkor a részben emiatt, vagyis a szinkroncég-túlkínálatnak köszönhetően nyomott költségvetés, a kemény árverseny és a tempókényszer nem teremt kedvező feltételeket minőségi fordítások és rendezések születéséhez.

Felirat itthon
Ami a másik fő magyarítási területet illeti, a filmfordítási piacon ma egyetlen cég foglalkozik kizárólag feliratozással. A Broadcast Text egyik fő feladatát az itthon is fogható BBC Prime csatorna műsorainak feliratozása jelenti. „A szinkronipart aláásó, a minőség rovására menő árversenyt mi azért nem érzékeljük, mert kifejezetten feliratozási piac egyelőre nem létezik" - mondja Végh István, a stockholmi központú világcég budapesti irodájának vezetője. Pedig nehéz megérteni, hogy az egyre vitathatóbb színvonalú hangmegoldások helyett miért nem terjed el a jobb minőségű eredeti hangsávot megőrző, mindamellett olcsóbb feliratozás. Végh István szerint a kulcs - mint mindig - itt is a kereskedelmi érdekekben rejlik. „Nem lehet kimutatni, hogy ha a televíziócsatornák silányabb szinkront adnak, veszítenek-e nézőt vele, vagy sem, más részről a megszokott szinkronról a feliratozásra való átállás átmeneti kockázatot jelenthet a nézettség tekintetében."

Szinkron és nyelvtudás
A magyarországi televíziózásban tehát évtizedek óta a szinkronizálás a bevett forma, a csatornákon feliratos filmeket csak komoly erőfeszítéssel lehet találni, tévéműsort még úgy se. A Magyar Televízió 1957-es indulása óta a filmek 99 százaléka szinkronizált formában került a nézők elé, nem csoda hát, hogy elszoktunk a feliratok böngészésétől. A magyarok szinkronizáláshoz való ragaszkodása tehát finoman fogalmazva is intenzív. A „kedvenc szinkronszínészeim" című topikok virágoznak a neten, és sokan azonnal elkapcsolnak mégoly kedves sztárjukról is, ha az nem a megszokott hangján szólal meg.

A feliratozott filmektől való tartózkodás minden valószínűség szerint összefüggésben áll a nyelvtudással. Ördögi körben vagyunk: ha nem tudunk nyelveket, inkább magyarul kérjük a hangot, ugyanakkor, ha ritkán hallunk idegen nyelveket, jóval nehezebben tanuljuk meg azokat.
Ezzel természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy a szinkronról a feliratra váltás önmagában megoldaná a magyar lakosság nyelvismereti problémáit, de ahhoz is kevés kétség fér, hogy hozzájárulna a helyzet javulásához. S hogy hogyan is fest ez a helyzet? Az Eurobarometer 2005-ös uniós felmérésében Magyarország megalázó pozícióban végzett. A kutatásban a magyarok 29 százaléka bizonyult képesnek anyanyelvén kívül legalább még egy nyelven megértetni magát, és ezzel - holtversenyben Törökországgal - a legutolsó helyen végeztünk. A csehek (60%) és a lengyelek (49%), de még a legelterjedtebb világnyelvet anyanyelvként beszélő britek (30%) is megelőztek bennünket. A felmérés magyar készítői szerint a fenti számok még akkor is elkeserítők, ha figyelembe vesszük a szláv nyelvek rokoni kapcsolatait és az adott országok történelmét.

Fényesen teljesítünk ugyanakkor a tévénézést illetően, napi közel 300 percünkkel ennek a listának az élén szerepelünk. Újra hangsúlyozzuk: túlzás lenne a két adatsort összevetve messzemenő következtetéseket levonni, ám érdekes eljátszani a gondolattal, hogyan hatna a magyar népesség nyelvtudására, ha legalább a készülékek előtt töltött órákat idegen nyelvi hatásnak kitéve töltenénk. Rozgonyi Zoltán, a Nyelviskolák Szakmai Szervezetének (NYESZE) elnöke szerint a nyelvoktatási szakemberek szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy ha az ember ki van téve az idegen nyelvvel való találkozásnak, az egyértelmű és közvetlen hatással van a hallás utáni megértés és általában a szövegértés fejlődésére, sőt indirekt módon segíti a nyelvtanulás más összetevőit is (szókincs fejlődése, nyelvi struktúrák felismerése, intonáció, kiejtés). Magyarázatként a hagyományosan többnyelvű környező országokat hozza fel, mint például Szerbia, Szlovákia, Ukrajna. Ezekben az országokban valóban magasabb a nyelvtudás aránya, ám ebben fontos szerepe van a többnyelvű környezetnek is, amely eleve javítja azokat a készségeket, amelyek egy újabb idegen nyelv elsajátításához szükségesek. Ellenpéldát is hozhatunk természetesen: a hagyományosan a szinkronizáló országok közé tartozik Németország, ugyanakkor a németek idegennyelv-tudási mutatói kifejezetten jónak mondhatók.

Brassói Sándor, az Oktatási Minisztérium Közoktatási Főosztályának főosztályvezető-helyettese egyetért azzal, hogy a fiatalok számára sugárzott tévéműsorok feliratozása a nyelvtanulás egyik ösztönzője lehet. A kérdés, mely szerint ezt akár törvényi úton is szabályozni lehetne, már 1999-ben felmerült a minisztériumban, ám a DVD-korszak beköszöntével Brassói szerint mára jórészt oka fogyottá vált a tévéműsorok feliratozása.

Az elmúlt években az Oktatási Minisztériumban több intézkedéscsomag is készült arra, hogyan lehetne legalább a következő generációk számára biztosítani a globális világban való érvényesüléshez elengedhetetlen nyelvtudást, ezeknek azonban csak egyes részei valósultak meg. Jelenleg is fut a 2002-ben indult Világnyelv program, amelyből Brassói Sándor, az Oktatási Minisztérium Közoktatási Főosztályának főosztályvezető-helyettese két intézkedést emel ki. Az egyik egy 2003-as törvénymódosítás, amellyel lehetővé vált a középiskolák számára nyelvi előkészítő, úgynevezett nulladik évfolyamok indítása. Ma már a középiskolák több mint felében, 580 gimnáziumban és szakközépiskolában van lehetőségük a diákoknak arra, hogy a „rendes" első év előtt egy évig a kötelező óraszám negyven százalékában idegen nyelvet tanuljanak. Brassói egyetért azzal, hogy ma a digitalizált forrásokból történő tudásszerzés nyelve elsősorban az angol, ezért aki e nyelvet nem beszéli, behozhatatlanul lemarad. Pedig számos magyar középiskolában ma még egyáltalán nincs angoloktatás. Brassói szerint ez főképp a kereskedelmi és a vendéglátó-ipari képzést adó szakiskolákra jellemző, ezeken a területeken ugyanis egyelőre még mindig a német az elsődleges nyelv. Az EU egyik alapelve a nyelvek egyenlősége, ezért az angolt nem lehet a többi nyelv kárára előnyben részesíteni, vagyis kötelezővé tenni. A minisztérium azonban - a magyar diákok munkaerő-piaci esélyeit növelendő - felismerte, hogy fontos az angol nyelv támogatása, ezért - a nulladik évfolyamokról szóló újítás mellett - 2010-től minden középiskolában kötelező lesz biztosítani az angoltanulás lehetőségét, ha a diákok úgy kívánják.

Pedig a NYESZE elnöke szerint a feliratos filmek az iskolai nyelvoktatásban igen hatékonyan használhatók, amely aztán kihat a fiatalok otthoni szokásaira is. Az odafigyeléssel megnézetett filmrészlet a harmadik visszanézésre a zavaró nyelvi katyvaszból meglepően érthetővé válik a gyerekek számára. Ez a pozitív megerősítő élmény jó hatással van arra, hogy a nyelvoktatástól elszakadva a gyerekek azután otthon is merjék kitenni magukat az idegen nyelvi hatásnak. Ők persze már a jövő generációja, akiknek - az angol által dominált digitális világban felnőve - van esélyük arra, hogy legalább kétnyelvűként hagyják el az iskolapadot. Az idegen nyelveket egyáltalán nem tudó felnőtt tömegek számára azonban Rozgonyi szerint célravezető lenne, ha a tévéket arra lehetne kötelezni, hogy legalább műsoraik egy bizonyos részét felirattal adják. Hiszen amíg a kényelmesebb - és lustább - választási lehetőség adott, addig a kedvenc magyar hangjaikon felnőtt tévénézők túlnyomó többsége a szinkront fogja választani.

Médiaszabályozási szinten a kérdés egyelőre fel sem merült, pedig az elmúlt években több médiatörvény-koncepció is készült. Ezeknek azonban egyike sem tért ki arra, lehetne-e, és ha igen, hogyan kötelezni a televíziócsatornákat feliratos műsorok sugárzására. Nagy-Britanniában - ugyan nem médiaszabályozási, hanem az egyenlő hozzáférés és a közszolgáltatások akadálymentesítésének logikájából fakadóan - ma már a közszolgálati műsorok többsége feliratozott formában is elérhető (vagyis itt a saját nyelven készülő programokat is feliratozzák, ami nyilván nem a nyelvtanulás szempontjából jelentős, és persze fordítói kapacitást sem igényel.)

Ugyanakkor természetesen az idegen nyelvű filmek feliratozása is feladat.

A brit törvénykezés is a 2010-ben esedékes digitális átállás miatt gyorsult fel, a normákat társadalmi vita nyomán állapították meg azzal a kitétellel, hogy azokat évente felülvizsgálják. Az egyelőre késlekedő törvényi szabályozás hiányára a megoldást nálunk is a digitalizáció jelentheti. A digitális átállással technikailag lehetőség nyílik arra, hogy akár minden műsort a magunk ízlésére szabva nézzünk és hallgassunk. Szinkronnal, eredeti nyelven, bármilyen felirattal. Kérdés persze, hogy a nyelveket nem beszélő tévéfogyasztó tömegek élnek-e majd a lehetőséggel...

„Lobogó tűzhely előtt szeretkezni"
„A legnagyobb kihívás az volt, hogy ne adjuk fel a reményt" - nyilatkozza a mentőcsapat vezetője a tévében. A nagy tömegű, silány fordítás miatt egyre gyakoribb az áthallás, a tükörfordítás az angol és a magyar között. Ezek egy részén mosolygunk, más részét nem is értjük, van viszont olyan, ami megragad a mindennapi szóhasználatban. Az utóbbiak közé tartozik, amikor a McDonald'sban a hatéves forma kislány „Apa, te vagy a legjobb!" felkiáltással veszi át szülőjétől a Happy Mealt, és pillanatnyi értetlenség tükröződik az arcán, amikor édesapja, aki egy korszakkal korábbi magyart beszél, azt kérdezi tőle: „A legjobb micsoda vagyok, kislányom?"

Talán többeknek feltűnik - a fordító sajnos nem tartozik ezek közé -, amikor egy filmben a pilótát, a másodpilótát és az egész földi irányítást Rogernek hívnak, s ráadásul hivatalos közlések alkalmával is mindig néven szólítják egymást:
- Süllyedjen 2000 lábig, Roger!
- Értettem, süllyedek 2000 lábig, Roger!
A „roger" ugyanis itt azt jelenti „vétel".

Vélhetően arra is sokan felszisszennek, amikor „a vonat begördül Genevába" . (A magyar nyelvű térképpel és az angol nyelvvel valamennyire tisztában lévők ezt a várost Genf néven ismerik, amit egyébként még Genovával is keverni szoktak a gyengébb fordítók.)

Az elfordítások egy része azonban teljes értetlenséget szül a gyerekben, amikor rajzfilmakcióhőse „szívócsészés bakancsban" (suction cup - vagyis tapadókorong) hág a mennyezetre.

A heves árversenyben a műsorhonosítással foglalkozó stúdiók szűk költségvetése sajnos nemigen engedi meg a lektorok alkalmazását. Szerencsére azonban vannak néhányan, akik nem a szakmai minimumon spórolnak. Az alábbi kis gyűjtemény darabjai így akadtak fenn a rostán. Ezek egy részén bárki tesztelheti az angoltudását, ha nem nézi meg a mondatok zárójeles megfejtését. A lista végén olyan példákat találunk, ahol magyar kifejezések kutyulódnak össze.
It's small hours in the morning.
Kis reggeli órácskában vagyunk.
(Helyesen: A „small hours" a kora hajnali órákat jelenti.)

- Who was it?
- Someone called Jane.

- Ki volt az?
- Valaki hívta Jane-t.
(Helyesen: Egy Jane nevű nő.)

China cup - kínai bögre
(A „China" itt igazából porcelánt jelent.)

Ember piros búvárruhában, hátán felirat: „HMS Belfast Mine Disposal"
HMS Belfast bányahulladék.
(A mine disposal aknakutatást, illetve aknahatástalanítást jelent.)

We couldn't find a heartbeat.
Egyetlen szívverést se találtunk.
(Helyesen: Egy pillanatnyi időnk sem volt.)

Eddy szeret egy lobogó tűzhely előtt szeretkezni.
(fireplace = kandalló).

Who the devil are you?
Maga az ördög?
(Igazából: Ki az ördög maga?)

A műtét javít az életszínvonalán.
(Az „életminőség" mellé trafált a fordító.)

Eavesdroppers never hear any good of themselves.
A szemcseppentő sosem hall jót magáról.
(Valójában: Aki hallgatózik, az sohasem hall jót magáról.)

Her main talent is for doing bugger all, very elegantly.
Nagyon tehetséges az anális közösülésben.
(A hölgy valójában a semmittevésben tehetséges, amit ráadásul elegánsan csinál.)

- Patkányeledel lesz mindenből. Mindent lefilmezek, amit csak tudok.
- This is all just raw footage, folks. I'm gonna just shoot everything I can.
(Magyarul: Mindez csak válogatás nélküli nyersanyag egy filmhez. Mindent lefilmezek/felveszek, amit csak tudok.)

Totális kavarodások:
Lejárt a szabadossága. (Persze a „szavatossága" járt le.)

Mi ez a pálfordulat? (A pálfordulás és a fordulat kutyulódott itt össze.)

A kalandvágyók inkább a gyors halálhoz vannak hozzászokva. (Hát igen, aki sokszor meghal, az megszokja.)
Felemelt kézzel és leeresztett fegyverrel megyünk oda. (Aki ügyes, az bizony felemelt kézzel is le tudja tenni a fegyvert...)

A zsiráfok hihetetlenül nyugodtnak tűnnek, szinte ringatóznak a szélben, akár a tengerben fürdőző rozmárok. (Szép kép, ugye?)

Ilyen hangja van egy földre huppanó fácánnak, miután kilőtted az égből. (Puff neki!)

Ez a híd egy a száz mindennapos autópályai hidak közül. (...)

Az évek során az esetek tapasztalatai folyton megújításra késztették a manővereket, beleértve a kiugrást.

Discovery Mastermind műveltségi vetélkedő: - Melyik zeneszerző harmadik szimfóniája az Erotika? (Beethovené nem, az biztos!)

Hess repülőgépe Glasgow fölött lezuhant. (hm...)


Szinkron kontra felirat. Nyelvtudásunk és filmfogyasztási szokásaink. antennamagazin.hu, 2007. I. negyedév.