center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Tölgyessy Péter: az Orbántól való félelem mindent felülír
„Az SZDSZ felfújja magát, hogy félelmetesen eltökéltnek látszódjék.” Kósa András, www.hirszerzo.hu, 2007. június 7.

Hosszabb távon is csekély az esély a kormánykoalíció felbomlására, hiszen az Orbán Viktor visszatérésétől való félelem minden mást felülír a partnerek viselkedésében – mondta lapunknak adott interjújában Tölgyessy Péter. Az SZDSZ alapító tagja és egykori elnöke szerint a koalíció kilátásai nem jók, miközben a Fidesz elnöke „ismét azon a kapun remél visszatérni, ahol már kétszer nem sikerült neki”.

– Mekkora esélyt lát arra, hogy boruljon a koalíció?
– Meglehetősen keveset. Megegyezés híján akár még az idén új választás jönne. Márpedig Orbán Viktor újra a kapuk előtt áll. A korábbi parlamenti ciklusban a kormánykoalíció legfőbb célja éppen a jobboldal hatalomba való visszatérésének megakadályozása volt, szinte bármilyen eszközzel.

– Erről bizonyára mindkét pártban másképp vélekednek.
– Nyilvánosan nyilván mást mondanának, mégis az előző négy év döntéseit első helyen mindvégig a Fidesz hatalomtól való távoltartásának igénye mozgatta, és ezt a kormánytöbbség törzsközönsége el is fogadta. Amíg a koalíció parlamenti többsége szilárd, alkotmányosan semmilyen jobboldali megmozdulás, tiltakozás vagy népszavazási győzelem nem kényszerítheti idő előtti távozásra a kormányt. Ha viszont az SZDSZ véglegesen szakít a szocialistákkal, máris oda a parlamenti többség. Nem egyszerűen a nagyrészt még hátralévő reformtörvények elfogadása válna ekként teljesen bizonytalanná, hanem a legjelentéktelenebb döntésekhez is esetről-esetre kellene megszerezniük a szocialistáknak a külső támogatást. Ennek hiányában akár már őszre káoszba fordulhatna az MSZP kormányzása.
 
– Politikai káoszba? Közjogi értelemben nem történik semmi, ha az SZDSZ távozik.
– A kormány közjogi felhatalmazása valóban érintetlen maradna. A miniszterekért reggelente továbbra is időben jelentkezne a szolgálati autó. Ám a hatalom valóságos ereje, a kabinet parlamenti többsége elveszne. A jobboldali ellenzék azonnal előrehozott választásokat követelne, és érthetően mindent meg is tenne azért, hogy folyvást bebizonyítsa a helyzet tarthatatlanságát. A legegyszerűbb ügyrendi kérdések megszavazása is kétségessé válna, a miniszterek interpellációs válaszait sorra nem fogadná el a T. Ház. A magyar közvélemény még sosem találkozott parlamenti döntésképtelenséggel, kisebbségi kormányzással. A szilárd kormányzáshoz szokott országban elsőre a látvány alighanem kétségbeejtő lenne. Azonnal elkezdődne a vita, a vádaskodás: ki a felelős a válásért, a baloldalon nemrégen még olyannyira ígéretesnek gondolt reformkormány kudarcáért. Az SZDSZ megfontolást nem ismerő doktrinersége, a szocialisták gyávasága vagy inkább a miniszterelnök alkalmatlansága az oka a reformkurzus bukásának. A szabaddemokratáknak őszre tisztázniuk kellene: egyértelműen ellenzékbe vonulnak, vagy inkább kívülről támogatják a kisebbségbe került kormányt.
 
– Akkor értelmetlenné válna maga a kilépés.
– Így kétségkívül a hatalom gyakorlásában való közvetlen részvétel nélkül kellene továbbra is legalább részben felelősséget vállalniuk a kormány politikájáért. Ám ha nem vállalkoznak a külső támogatásra, és erre a miniszterelnök Dávid Ibolya pártját sem képes megnyerni, akkor jobb híján nemsokára már az MSZP is érdekelt lenne a választások előrehozásában. A nyári parlamenti szünet alatt a kormányfő még kereshetne külső partnert politikájához, de ha ősszel sem képes újraindítani a törvényhozási üzemet és főleg nem tud költségvetést adni az országnak, akkor kormányzása gyorsan szánalmas vergődésbe fordulhat. Aminek előbb vagy utóbb úgyis megsemmisítő választási vereség lenne a vége. 8-9 százalékos infláció mellett egyetlen felelős miniszterelnök sem csinálhatja végig a 2008-as évet az idei költségvetés számaival. Hanem mindennek elébe vágva nemigen tehet mást, mint maga kéri a parlament feloszlását, és az ország érdekében a mielőbbi választásokat. Ezen viszont a történtekért jócskán felelős SZDSZ könnyen kibukhat a parlamentből.
 
– Kóka Jánosnak a koalícióban maradás feltételeit kell kidolgoznia pártja számára a hét végére. – Ön szerint mennyire lesznek ezek kemény, konkrét kritériumok?
– Most aligha történik más, mint a szokott szabaddemokrata nyomásgyakorlás. A kisebb koalíciós partner felfújja magát, hogy félelmetesen eltökéltnek látszódjék. A Horn-kormány működésének kezdetén mindennaposak voltak az ilyen erőpróbák. Aztán Kuncze Gábor lett az SZDSZ valódi főnöke. Aki előélete alapján idővel túl tudott lépni az értelmiségi vagy-vagy ultimátumpolitikán, és lassanként megtanulta, mikor lehet fenyegetni, mikor van szükség a visszavonulásra, és főleg hogyan kell alkut kötni a túlerőben levő szövetségessel. Viszont ma az SZDSZ-t újra örökösen bizonyítani akaró vezetők irányítják. Előfordulhat, hogy olyan helyzetbe lovalják magukat, ahonnan már nincs visszaút, mégis azt hiszem: a koalíció pártjai tudják, hogy nincs más esélyük, mint a megegyezés. Különben a Fidesz szélső esetben akár kétharmados többséggel térhet vissza a hatalomba.
 
– Csak a közös félelem mozgatja a szálakat a háttérben?
– Korántsem. Az SZDSZ-t áthatja a messianisztikus hit, hogy a versengő üzleti biztosítók a gazdag és a szegény embert egyformán megválthatják a magyar egészségügy sanyarú viszonyaitól. Egyáltalán: a piacosítás más területeken is az egyetlen biztos megoldás a gondokra. Viszont a szocialistáknak, bár évtizedesek a technokrata-reformer hagyományaik, jobbára mégis szavazóik nyilvánvaló akarata ellenére kellene végrehajtaniuk az SZDSZ javaslatait. Ezért is olyan nehéz többek között most megegyezni. Mégis, a kormánykoalíció vezetői azért politikusok, hogy megtalálják azt a nyilvánosság előtt képviselhető megoldást, amelyben egyiküknek sem kell megalázó módon lemondania arculatáról.

– Próbáltak már kisebbségben kormányozni máshol is a régióban, nem is sikertelenül.
– A tartós kisebbségi kormányzás azért mindenütt kivételes. Viszonylagos eredményessége általában akkor lehetséges, ha az ellenzék főereje valamiért nem érdekelt a választások előrehozásában, és a kisebbségi kormányt aránylag állandó, erre magát sokszor formális megállapodásban is kötelező külső partner támogatja szavazataival. Magyarországnak még évekig súlyos megszorító gazdaságpolitikát kell megvalósítania, miközben nagyszabású reformokra is szükség lenne. Bajos elképzelni, hogy mindezt az MSZP kisebbségben bölcsen képes lenne véghezvinni. Ennél sokkal valószínűbb a kormányzati káosz.
 
– Ilyen esetben bizonyára megpróbálnák a szocialisták az MDF-et megkörnyékezni tartós partnernek.
– A mindent jobban tudó, izgága SZDSZ-t a szocialisták táborában régóta többen szeretnék a kezelhetőbbnek látszó Demokrata Fórummal felváltani. Csakhogy milyen előnyei származnának mindebből az MDF-nek? A politikáját jó ideje a két nagypárt erőteljes bírálatára alapozó Dávid Ibolya ezzel szinte mindent feladna abból, amit eddig elért. Az idő előtti választásból jó eséllyel megerősödve kikerülő MDF igencsak ésszerűtlenül járna el, ha most nagy hirtelen megmentené az SZDSZ által is odahagyott Gyurcsány-kormányt.
 
– A magyar alkotmány szerint viszont nehéz kormányt buktatni.
– A kormány elméletileg akár 2010-ig is kitarthat. Vannak szabályok, amelyek rendelkeznek arról, mi történik akkor, ha nincs elfogadott költségvetése az országnak. Ám a programja végrehajtására képtelen kormány működése már kínszenvedés. Ahogy múlna az idő, úgy erősödne a képzet a választókban, hogy tagjai egyedül stallumuk miatt ragaszkodnak a hatalomhoz. Ennél negatívabb megítélést pedig nehéz elgondolni. Egy kicsit is öntudatos miniszterelnök ilyenkor maga kéri a választások előrehozását. Alkotmányunk szerint az Országgyűlés a kormány megbuktatása nélkül is bármikor egyszerű szótöbbséggel kimondhatja feloszlását. Ez esetben az új választásokat három hónapon belül meg kell tartani.
 
– Az új választás is csak nálunk lenne szokatlan.
– Térségünk országainak többségében volt már előre hozott választás. A nagyon szilárd német demokráciában (1949 óta Angela Merkel még csak a nyolcadik kancellár) is volt már háromszor. Ha tartósan megrendül egy kormány cselekvőképessége, nincs mire várni. Németországban legutóbb még csak fel se borult a koalíció, mégis Gerhard Schröder a választói bizalomvesztést érzékelve, a tartományi választásokat sorra elvesztve, maga indítványozta a választások előrehozását. Ám még távolról sem tartunk itt. A koalíciós pártok jó eséllyel megtalálják majd a megoldást, mert nem tehetnek mást.
 
– De ha valóban csak a „Vissza ne jöjjön Orbán Viktor!” motivál mindent, akkor az nem sok jót ígér a reformok végigvitelének.
– Gyurcsány Ferenc nagyban elveszítette választói támogatását. Csakhogy a kormánynak még jó ideig nem lesz más lehetősége, mint a reformok és a megszorítások politikája. Akkor meg egyelőre nem sok értelme volna az MSZP-én belüli miniszterelnök-cserének. Magyarország újabb osztogatással nem állhat a világ elé. Az MSZP-SZDSZ kormány már annyiszor átverte az Európai Uniót és a befektetőket, hogy lényegileg nem módosíthatja újólag konvergencia-programját. Bármilyenek is a közvélemény-kutatási adatok, nincsen más számára, mint előre. Ám a teendők nehezebb fele még hátravan. Jókora költségvetési szigor után idén nagyjából akkora lesz a hiány, mint 2005-ben volt.
 
– Ha kormánypárti politikus lennék, holnap talán már ki sem kelnék az ágyból reggel.
– A kormánypárti képviselők ma elképesztő nyomás alatt állnak. Maguk és családjuk általában jócskán megkapja a magáét. De annál ijesztőbbet a kormánytöbbség számára, minthogy most összekülönböznek, és elsüllyednek az idő előtti választásokon, nem látok. Ma Orbán Viktor és a hatalom visszaszerzése között három esztendő áll. A hajdani kormányfő ismét azon a kapun remél visszatérni, ahol kétszer már nem sikerült neki. Az esélyek a baloldal számára ma nem a legjobbak, ám semmiféle fátum nem határozza meg előre sorsukat.

Kósa András

Tölgyessy Péter: az Orbántól való félelem mindent felülír. „Az SZDSZ felfújja magát, hogy félelmetesen eltökéltnek látszódjék.”,www.hirszerzo.hu, 2007. június 7.